:

Måste man deklarera Mining?

Innehållsförteckning:

 1. Måste man deklarera Mining?
 2. Kan Skatteverket se mina Bitcoin?
 3. Är det lagligt att mina Bitcoin i Sverige?
 4. Vad händer om man inte deklarerar krypto?
 5. Hur vet Skatteverket om kryptovaluta?
 6. Hur mycket pengar får man ta emot utan att skatta?
 7. Hur man undviker skatt på krypto?
 8. Kan Skatteverket se Binance?
 9. Kan man ta ut bitcoin i kontanter?
 10. Kan man spåra bitcoin plånbok?
 11. Hur undviker man skatt på krypto?
 12. När ska man deklarera Crypto?
 13. Hur mycket svarta pengar får man tjäna?
 14. Hur mycket pengar får man ge bort skattefritt 2023?
 15. När måste man deklarera krypto?

Måste man deklarera Mining?

 • Växlat mellan olika kryptovalutor (BTC till ETH)
 • Köpt en produkt exempelvis dator på nätet med kryptovalutor
 • Lånat ut dina kryptovalutor

Deklaration av handel med kryptovalutor ska ske för de beskattningsår som avyttring har skett. Med avyttring menas framförallt försäljning men det finns även andra tillfällen som klassas som avyttring.

Det är 30% skatt på vinsten när du handlar med kryptovalutor. Om du gör en förlust så kan du dra av 70% av förlusten vid handel med kryptovalutor.

Kan Skatteverket se mina Bitcoin?

Enligt ett förhandsavgörandet i högsta förvaltningsdomstolen har det klargjorts att handel med kryptovalutor, ur ett skatteperspektiv inte ska jämföras med utländsk valuta eller värdepapper. Kryptovalutor ska istället behandlas enligt bestämmelserna om andra tillgångar i 52 kap. inkomstskattelagen. Detta innebär att avyttring av bitcoin ska redovisas som kapitalvinst. En avyttring sker om du:

 • Säljer kryptovaluta mot en fiat valuta (Kronor, Euro, USD mm)
 • Nedan går vi igenom olika situationer och hur de beskattas.

  Du som privatperson ska alltid betala skatt på inkomster från mining av bitcoin och andra kryptovalutor. Normalt beskattas dessa som inkomst av tjänst (hobby) och i enskilda fall kan dessa inkomster beskattas som inkomst från näringsverksamhet.

  Kriterier för att det ska klassas som näringsverksamhet är att verksamheten drivs under en längre period på ett professionellt sätt med utrustning anpassad för mining. Samt att det förväntas att verksamheten ska generera vinst och att kapaciteten antas kunna generera 25 bitcoin eller mer årligen.

  Är det lagligt att mina Bitcoin i Sverige?

  Vad är Bitcoin mining egentligen? Tjongar man igång en dator, och sen tjänar man pengar per automatik? Riktigt så enkelt är det inte, häng med en stund så ska vi förklara vad begreppet innefattar.

  Bitcoin Mining kan betraktas som bitcoin-nätverkets stomme, och utförs av specialkonfigurerade datorer. De så kallade mining-datorerna säkerställer att transaktionerna förblir säkra genom att lösa matematiska problem. När transaktionerna väl genomförts får den som gräver bitcoin en del av transaktionsavgiften, som efter ett tag kan samlas på hög.

  Vad händer om man inte deklarerar krypto?

  Idag finns ingen reglering som täcker kryptovalutor i Sverige, vilket innebär att Finansinspektionen inte utövar tillsyn. Det innebär bland annat att spekulanter i kryptovalutor bör vara vaksamma på en förhöjd risk för bedrägerier.

  Vissa aspekter av kryptotillgångar regleras dock, exempelvis växlingen mellan vanlig valuta och krypto vad gäller penningtvätt.

  Och för kryptotillgångar som är underliggande tillgång för finansiella instrument, till exempel ett certifikat, gäller redan idag reglerna i MiFID 2, ”Markets in Financial Instruments Directive”, berättar Per Nordkvist, biträdande områdeschef på Bankområdet, Finansinspektionen.

  Hur vet Skatteverket om kryptovaluta?

  • 14 mars 2023 - Skatteverket öppnar upp för att deklarera.
  • 2 maj 2023 - Sista dagen att deklarera.

  Om du behöver mer tid för att deklarera kryptoskatter kan du ansöka om en skatteförlängning som sträcker sig fram till den 16 maj 2023. Du kan ansöka om förlängning i Skatteverkets onlineportal.

  Hur mycket pengar får man ta emot utan att skatta?

  Historiskt har gåvoskatten varit en statlig skatt som applicerades i samband med att man får en gåva som överskrider ett visst värde. I Sverige har det alltid varit gåvotagaren som betalar för gåvoskatten när lagen gällde. Tidigare betalade gåvotagaren en gåvoskatt i de fall där de mottog en gåva vars värde översteg ett visst belopp. Värdet på gåvan gällde för alla slags gåvor såsom pengar, värdepapper, bilar, djur eller värdeföremål. Du var även skattskyldig i de fall där du inom en treårsperiod fått flera gåvor av samma gåvogivare och gåvornas sammanlagda värde överskred ett visst belopp. Dessutom behövde man som gåvotagare i de fallen lämna en gåvoskattedeklaration.

  Under sista tiden som gåvo- och arvsskatten gällde uppgick intäkterna från dem till 6,5 miljarder kronor under 2004. Tillsammans utgjorde de ungefär 7 promille av de totala skatteintäkterna. Det vill säga, ur ett statsfinansiellt perspektiv var de inte så väsentliga. Gåvoskatten förekommer generellt oftast i de länder som även tillämpar arvsskatt. I Finland finns exempelvis gåvoskatten kvar. Normalt är gåvor skattefria även där upp till ett visst värde.

  Gåvoskatten är idag avskaffad sedan 1 januari 2005 med retroaktiv effekt tillbaka till 17 december 2004. Gåvoskatten och arvsskatten avskaffades samtidigt i Sverige. Beslutet mottogs positivt av många då skatten ansågs dränera Sverige på investeringskapital. Investeringskapital som idag istället kan användas för att stimulera ekonomin. Denna syn återspeglades av en enhällig riksdag som avskaffade arv- och gåvoskatten 2005.

  Hur man undviker skatt på krypto?

  Vill du köpa kryptovaluta? Då betalar du ingen skatt. Inte heller om du har kryptovalutor i portföljen – oavsett hur mycket de stiger i vinst.

  När du säljer dina krypto ska du däremot betala skatt om du gått med vinst. Och det finns fler exempel.

  Hur mycket skatt är det då på kryptovaluta i Sverige? Skatten är 30 procent av vinsten.

  Om du sålt med förlust är det däremot ingen skatt att betala. Tvärtom – då får du kvitta 70 procent av förlusten mot eventuella vinster som du gjort.

  Märk väl att du alltså inte får kvitta 100 procent av förlusten mot eventuell vinst.

  Kan Skatteverket se Binance?

  Privatpersoner som köper kryptovaluta behöver skatta och redovisa på eventuella vinster.

  I Sverige betraktas kryptovalutor som en tillgång vilket innebär att vinster som uppstår vid avyttring ska beskattas med 30 procent i kapitalvinstskatt.

  Om du har gjort förlust när du handlat med kryptovaluta får du göra avdrag upp till 70 procent. 

  Du kan dessutom räkna in avgifter du betalat vid köpestillfällen i omkostnadsbeloppet. 

  Du som tidigare har handlat med aktier på ett vanligt kapitalkonto och deklarerat kommer känna igen processen eftersom det fungerar på samma sätt.

  Kan man ta ut bitcoin i kontanter?

  Efter den nyligen uppdaterade guiden om hur man köper bitcoin anger vi nu olika tillgängliga alternativ för att konvertera BTC till fiatvaluta på Binance och på våra partnerplattformar.

  Medan vi på Binance förespråkar att alla ska köpa krypto förstår vi att du ibland behöver sälja krypto eftersom du kan behöva kontanter. Och som världens största kryptobörs, betrodd av miljontals användare, erbjuder vi några av de bästa metoderna för att sälja bitcoin till den kurs som är mest fördelaktig för dig. Dessutom är vårt kundsupportteam 24/7 alltid redo att hjälpa dig om det finns problem med din transaktion.

  Kan man spåra bitcoin plånbok?

  Det finns både “hårdvaru-plånböcker” och olika typer av virtuella plånböcker. Lokala plånböcker förvaras som en fil och/eller ett program lokalt på din dator. Kom ihåg att backa upp din hårddisk ifall att din dator skulle krascha. Exempel på lokala plånböcker är Armory och Bitcoin Core.

  Du kan också använda s.k. e-plånböcker. Med dessa behöver du inte oroa dig över att ha hand om säkerheten själv då det sköts av ett företag. Se till att vara försiktig när du väljer e-plånbok, då du ger företaget tillgång till dina bitcoin. Detta är inte en typ av plånbok som vi rekommenderar. Det finns också plånböcker som tar tillvara på fördelarna av ovanstående varainter, så kallade hybrider. Fördelen är att du kommer åt din plånbok från vilken enhet som helst, och samtidigt behöver du inte ge ut all kontroll över din plånbok till en extern part. Här krypteras din privata nyckel innan den skickas över till servern och servern får på så vis aldrig tillgång till ditt lösenord. Det är därför det inte går att “återställa lösenord” på en sådan tjänst. Om du glömmer ditt lösenord så har du inte längre tillgång till dina bitcoin.

  Hur undviker man skatt på krypto?

  Att inte betala skatt på sina tillgångar i kryptovalutor kan bli dyrt. Skatteverket kan ta reda på värdet av dina bitcoins, med hjälp från olika växlingstjänster. En vinst som inte har redovisats i deklarationen kan resultera i ett skattetillägg på 40 % av den undanhållna skatten.

  Inte bara vinster från bitcoin ska tas med i deklarationen. Om du får lön i bitcoins, eller får in kryptovaluta från en näringsverksamhet, räknas detta som skattepliktig inkomst i deklarationen. Du måste även ta upp i din deklaration om du använder bitcoins som betalningsmedel, lånar ut dem, eller använder dem som insats vid spel online.

  När ska man deklarera Crypto?

  Skatteverket definierar kryptovalutor som en “virtuell valuta”. En definition som gör att kryptovalutor inte ska klassas som nationella valutor och istället som en “Övrig tillgång” i Sverige. Andra “Övriga tillgångar” är exempelvis:

  • Smycken
  • Båtar, Husvagnar
  • Råvaror samt optioner och terminer i råvaror
  • Antikviteter
  • Konst
  • Frimärkssamlingar

  “Bitcoin kan inte likställas med en utländsk valuta. Försäljning av Bitcoin ska därför kapitalvinstbeskattas enligt bestämmelserna om övriga tillgångar” / Skatteverket.se

  Här presenterar vi först övergripande var, när och hur du ska deklarera kryptovalutor. Längre ner i artikeln följer fördjupade kapitel kring de olika momenten.

  Hur mycket svarta pengar får man tjäna?

  Tjänar du under 20 431 kronor på ett år, exempelvis för att du studerar, behöver du inte betala skatt. En 500-lapp för att passa grannens hund är alltså inte svartjobb om du inte gör det regelbundet.

  Om du anlitar en privatperson för mindre än 1 000 kronor på ett år, behöver du inte heller göra något skatteavdrag, betala arbetsgivaravgift eller lämna kontrolluppgift till Skatteverket. 

  Troligen inte. Det dras visserligen ingen skatt på din lön, men ofta behåller arbetsgivaren pengarna själv. Om du jobbar svart missar du också många trygghetssystem. Du kan inte sjukskriva dig om du blir sjuk och får inte a-kassa. Pensionen blir också lägre och det blir svårare att låna pengar eller hyra lägenhet. 

  Hur mycket pengar får man ge bort skattefritt 2023?

  Har du handlat med bitcoin eller andra kryptovalutor under året så måste du ta upp detta i din deklaration. Specifikt så gäller det när du avyttrat dina bitcoin, alltså om du sålt dem men även om du betalat med bitcoin när du köpt saker eller om du växlat bitcoin mot andra kryptovalutor. Så länge du bara köpt bitcoin och sparat dem behöver du alltså inte fundera över deklaration men så fort du på något sätt gjort dig av med bitcoin så blir det aktuellt.

  För varje avyttring så måste du räkna ut hur stor vinst/förlust just den avyttringen innebar och för att kunna göra detta på ett korrekt sätt måste du hålla löpande koll på det genomsnittliga omkostnadsbeloppet.

  När du räknat ut vinst/förlust på alla dina avyttringar så kan du slå ihop alla vinster till en rad och alla förluster till en annan och sedan fylla i dessa på blankett K4 i din deklaration. En sak som är viktig att veta här är att man bara får dra av 70% av förlusterna, vilket kan ställa till det en del speciellt om köpt/sålt mycket fram- och tillbaks eftersom det kan innebära att du får betala skatt trots att du gått back totalt. Mer om det längre ned.

  Det kan låta rätt krångligt det här men själva uträkningarna är egentligen inte så svåra att förstå, det svåra är att se till att man faktiskt hållit reda på alla köp/försäljningar och inte missar något. Om du gör mer än några enstaka köp/försäljningar så rekommenderar vi att du använder en tjänst som kan hålla reda på alla dina transaktioner och automatiskt skapa en K4-blankett åt dig. Två sådana tjänster hittar du nedan, nämligen Divly och Koinly. Vill du istället göra allting själv så går vi igenom exakt hur omkostnadsbelopp funkar lite längre ner på den här sidan.

  När måste man deklarera krypto?

  Har du handlat med bitcoin eller andra kryptovalutor under året så måste du ta upp detta i din deklaration. Specifikt så gäller det när du avyttrat dina bitcoin, alltså om du sålt dem men även om du betalat med bitcoin när du köpt saker eller om du växlat bitcoin mot andra kryptovalutor. Så länge du bara köpt bitcoin och sparat dem behöver du alltså inte fundera över deklaration men så fort du på något sätt gjort dig av med bitcoin så blir det aktuellt.

  För varje avyttring så måste du räkna ut hur stor vinst/förlust just den avyttringen innebar och för att kunna göra detta på ett korrekt sätt måste du hålla löpande koll på det genomsnittliga omkostnadsbeloppet.

  När du räknat ut vinst/förlust på alla dina avyttringar så kan du slå ihop alla vinster till en rad och alla förluster till en annan och sedan fylla i dessa på blankett K4 i din deklaration. En sak som är viktig att veta här är att man bara får dra av 70% av förlusterna, vilket kan ställa till det en del speciellt om köpt/sålt mycket fram- och tillbaks eftersom det kan innebära att du får betala skatt trots att du gått back totalt. Mer om det längre ned.

  Det kan låta rätt krångligt det här men själva uträkningarna är egentligen inte så svåra att förstå, det svåra är att se till att man faktiskt hållit reda på alla köp/försäljningar och inte missar något. Om du gör mer än några enstaka köp/försäljningar så rekommenderar vi att du använder en tjänst som kan hålla reda på alla dina transaktioner och automatiskt skapa en K4-blankett åt dig. Två sådana tjänster hittar du nedan, nämligen Divly och Koinly. Vill du istället göra allting själv så går vi igenom exakt hur omkostnadsbelopp funkar lite längre ner på den här sidan.