:

Vad menas med öppet API?

Innehållsförteckning:

 1. Vad menas med öppet API?
 2. Vad menas med API?
 3. Vad är en API lösning?
 4. Vad innebär Öppna data?
 5. Hur bygger man en API?
 6. Hur testar man API?
 7. Hur bygger man ett API?
 8. Hur fyller man i Apis?
 9. Vad är skillnad på data och information?
 10. Hur fungerar Big Data?
 11. Vad är en API Key?
 12. Vilka olika tekniker finns det för att realisera ett webb API?
 13. Hur fyller man i APIs?
 14. Vad behöver man för att resa in i USA?
 15. Vad krävs för att komma in i Sverige?

Vad menas med öppet API?

(open API) – öppet programmeringsgränssnitt – publicerad specifikation för hur man får andra program att utbyta information med det program som det gäller; specifikation av hur andra program ska skrivas för att kunna samverka med ett program eller en tjänst som har öppet API. – Applikationer och tjänster har öppna API:er för att fristående utvecklare ska kunna skriva program som hämtar information från dem, som utbyter information med dem eller som begär tjänster av dem. Även om själva API:t är öppet behöver inte informationen eller tjänsterna vara fritt till­gäng­liga: det kan ändå krävas registrering eller abonnemang samt autentisering och behörighet.

[api] [ändrad 29 mars 2020]

Vad menas med API?

API är ett slags protokoll som används för att program, system och applikationer på ett enkelt sätt ska kunna prata med varandra, en slags tolk som kommunikationen går genom. Man kan beskriva ett API som ett strukturerat sätt att överföra data från ett ställe till ett annat.

Ett API fungerar som en bro mellan olika program, eller som byggstenar som kan användas tillsammans med varandra för att underlätta användningen av en viss funktionalitet. Med byggstenarna behöver inte hjulet uppfinnas varje gång och ju fler byggstenar – eller endpoints – som finns tillgängliga och som kan kopplas ihop, desto fler projekt och coola lösningar kan byggas.

Vad är en API lösning?

Du har kanske hört om API:er hit och dit och vet kanske till och med att det står för Application Programming Interface. Men vad betyder det och hur fungerar det och varför är det bra att känna till i samband med webbutveckling? Lugn, vi ska förklara det så enkelt och bra vi kan.

Det enklaste sättet att beskriva ett API på är att det är ett gränssnitt som utvecklare kan programmera mot. Det används för att olika program och applikationer ska kunna kommunicera med varandra och kan t ex användas för att hämta och uppdatera information mellan olika system. Om man vill tänka i bilder kan vi säga att det är som en kontakt från ett system som man sedan kan koppla mot kontakt i andra änden till ett annat system och genom sladden kan man skicka frågor och data, antingen direkt vid en fråga (när man klickar på kontaktbrytaren) eller med bestämda intervaller (som en timer). 

Du har kanske hört om API:er hit och dit och vet kanske till och med att det står för Application Programming Interface. Men vad betyder det och hur fungerar det och varför är det bra att känna till i samband med webbutveckling? Lugn, vi ska förklara det så enkelt och bra vi kan.

Det enklaste sättet att beskriva ett API på är att det är ett gränssnitt som utvecklare kan programmera mot. Det används för att olika program och applikationer ska kunna kommunicera med varandra och kan t ex användas för att hämta och uppdatera information mellan olika system. Om man vill tänka i bilder kan vi säga att det är som en kontakt från ett system som man sedan kan koppla mot kontakt i andra änden till ett annat system och genom sladden kan man skicka frågor och data, antingen direkt vid en fråga (när man klickar på kontaktbrytaren) eller med bestämda intervaller (som en timer). 

Vad innebär Öppna data?

Statskontoret tillhandahåller statistik från vår årliga uppföljning av den offentliga sektorns utveckling.

Öppna data är digital information från offentliga organisationer som finns tillgänglig för vem som helst att återanvända för att skapa kommersiella eller ideella tjänster. Det är fritt att använda informationen.

Hur bygger man en API?

 • Skriv en tydlig och komplett dokumentation med exempelkod samt exempel på de svar man får tillbaka. Dokumentationen skall vara tillgänglig online, vara skriven på engelska och vara publik så att den blir sökbar via Google. Även om inte alla ska ha tillgång till ditt API är det ingen nackdel att man kan referera till den utan inloggning
 • Välj rätt teknik. Om du har utvecklare inom flera teknikområden (tex javascript, .NET, PHP, iOS och Java) väljer du REST (http://loadimpact.com). 
 • Se till att inga anrop behöver ske i en viss ordning. Detta kallas "stateless" och innebär i vanligaste fall att man skickar med autentiseringsanropen i samma anrop som de vanliga anropen så att servern inte behöver hålla denna information i sessioner. För anroparna innebär detta att ditt API alltid kommer svara på samma sätt och för dig innebär det att du enklare kan skala din hårdvara.
 • Hur testar man API?

  Handledning nr 1: API Testing Tutorial: En komplett guide för nybörjare Handledning nr 2: Webbtjänsthandledning: komponenter, arkitektur, typer och exempel Självstudie 3: Topp 35 intervjuer med ASP.Net och webb-API med svar Självstudie 4: POSTMAN-handledning: API-testning med POSTMAN Handledning nr 5: Webbtjänsttestning med Apache HTTP-klient

  Hur bygger man ett API?

 • Skriv en tydlig och komplett dokumentation med exempelkod samt exempel på de svar man får tillbaka. Dokumentationen skall vara tillgänglig online, vara skriven på engelska och vara publik så att den blir sökbar via Google. Även om inte alla ska ha tillgång till ditt API är det ingen nackdel att man kan referera till den utan inloggning
 • Välj rätt teknik. Om du har utvecklare inom flera teknikområden (tex javascript, .NET, PHP, iOS och Java) väljer du REST (http://loadimpact.com). 
 • Se till att inga anrop behöver ske i en viss ordning. Detta kallas "stateless" och innebär i vanligaste fall att man skickar med autentiseringsanropen i samma anrop som de vanliga anropen så att servern inte behöver hålla denna information i sessioner. För anroparna innebär detta att ditt API alltid kommer svara på samma sätt och för dig innebär det att du enklare kan skala din hårdvara.
 • Hur fyller man i Apis?

  Använd adressen https://www.1177.se/api/ med din API-nyckel för att kunna ansluta.

  Använd adressen https://www.1177.se/api/ med din API-nyckel för att kunna ansluta.

  Vad är skillnad på data och information?

  In the field of business architecture, different schools have emerged where some do not distinguish between it while others do. on aRway we have chosen to follow Professor Scheer's research and SAP'sapplication of it. This is also supported by research from, among others, the Global University Alliance.

  At first glance of a Loka bottle, most see a container containing carbonated water, but if you ask a marketer in the communications department, it is a product that quenches thirst and is available in several different pack sizes.

  If you ask the same question to the logistics manager, he or she probably gives the answer that the specific bottle was made in a batch on a specific date and was delivered through a distribution center to a grocery dealer. The system that designs the label indicates that there are attributes to be filled in for the label to be complete: "Best-before date", "Ingredient - Salt" and a link to a graphic database that stores images and logos.

  Hur fungerar Big Data?

  Big data is a combination of structured, semistructured and unstructured data collected by organizations that can be mined for information and used in machine learning projects, predictive modeling and other advanced analytics applications.

  Systems that process and store big data have become a common component of data management architectures in organizations, combined with tools that support big data analytics uses. Big data is often characterized by the three V's:

  Vad är en API Key?

  Vad är egentligen grejen med API? Och på vilket sätt kan ett API vara en fördel för dig som vill skapa anpassade dokumentflöden, låta olika program prata med varandra och, i slutänden, underlätta både för dig och dina säljare? Ta en minut och uppdatera dina API-kunskaper här.

  Vilka olika tekniker finns det för att realisera ett webb API?

  Pulsen Omsorg tänker större än enskilda tjänster. Vi vill erbjuda verktyg som skapar mer tid för omsorg i omsorgen. För att möjliggöra ett effektivt digitalt ekosystem ligger fokus på standardisering och sömlös integration där olika tjänster knyts samman och kan förvaltas på ett långsiktigt hållbart sätt. Pulsen Omsorgs målbild för framtidens välfärd täcker hela omsorgskedjan – från behov och aktualiseringar till åtgärder och information som hjälper den enskilde i dess specifika livssituation. Denna hjälp skapas med individen i centrum och med dennes aktiva deltagande i processen. Genom att tillhandahålla plattformen Combine som ett nav i det digitala ekosystemet är vårt strategiska mål att vara den naturliga partnern för alla samhällets aktörer inom omsorg och välfärd.

  Vi har experterna som knyter ihop verksamhetskunskap med realisering av tjänster för den sociala välfärden. Vi besitter unik kunskap och förståelse för omsorgens utmaningar samt möjligheterna som tekniken ger oss. Digital omsorg är vår nisch. Vi har 30 års erfarenhet och är en organisation bestående av passionerade medarbetare med vitt skilda specialistkunskaper. Vi kan säkert tyckas olika. Men vi har alla sökt oss hit av samma anledning: För att få chansen att göra skillnad. Riktig skillnad, för andra människor. Det är därför vi har både viljan, kunskapen och kapaciteten att realisera den digitala omsorgen idag. Och imorgon. En välfungerande, smart och medmänsklig välfärd är viktigt för alla: För den enskilda individen i behov av stöd. För anhöriga. För personal. Och för samhället i stort.

  Hur fyller man i APIs?

  På denna sida kan du läsa mer om API/APIS, ESTA och eTA. Det finns länkar för att skicka in din APIS-information och ansöka om ESTA- eller eTA-resetillstånd via de officiella myndighetssystemen.

  På grund av nya regler måste resenärer som reser till USA ansöka om ESTA minst 72 timmar före avresa.

  Vad behöver man för att resa in i USA?

  För att resa in i USA krävs vissa administrativa förberedelser och du måste se till att du har de dokument som behövs för din resa. Det är viktigt att notera att varje resenär som följer med dig måste ha dessa dokument i sin ägo. Detta gäller även barn på familjeresor, inklusive spädbarn. Dessa dokument kommer att begäras och kontrolleras både när du går ombord på ditt flyg till USA och när du anländer till USA. Om du inte har dessa dokument kommer du naturligtvis att nekas ombordstigning eller inresa till USA, även om du redan har bokat ditt flyg.

  Så låt oss gå till botten med de dokument som är viktiga för din vistelse. Det första dokumentet som du måste ha i din ägo är naturligtvis ett giltigt pass som gäller under hela din vistelse i USA. Men det är inte allt. Du behöver också ett ESTA. Sedan några år tillbaka är det inte längre absolut nödvändigt att ha visum för att resa in i USA. Som vi förklarar närmare nedan är ESTA ett elektroniskt resetillstånd som är mycket enklare och snabbare att få än en visering och som gör att du under vissa förutsättningar kan resa till USA utan att behöva ansöka om en klassisk visering.

  Observera också att om du reser med ditt barn utan den andra föräldern måste du ha med dig familjejournalen och ett utresetillstånd som undertecknats av den andra föräldern.

  Vad krävs för att komma in i Sverige?

  • du måste ansöka om visum före din resa till Schengenområdet
  • du ska ansöka tidigast sex månader innan du ska resa
  • vara ute i god tid med din ansökan
  • det är din resas huvuddestination som avgör vid vilket Schengenlands ambassad du ska ansöka (om ett annat Schengenland än Sverige är din huvuddestination ska du ansöka om visum vid det landets ambassad)
  • ett visum gäller för besök och endast i undantagsfall får du arbeta under tiden ditt visum gäller (läs mer under sidan Undantag från kravet på arbetstillstånd).

  I vissa länder förekommer det att ett annat Schengenland representerar Sverige. Det finns länder där Sverige inte har någon representation, det vill säga inte har egen ambassad eller generalkonsulat och inte representeras av något annat land. Du måste då kontrollera vad som gäller i ditt närområde för visumansökan.