:

Vad menas med verksamhetens art?

Innehållsförteckning:

 1. Vad menas med verksamhetens art?
 2. Hur fylla i deklaration enskild firma?
 3. Hur deklarera enskild näringsverksamhet?
 4. Hur fyller man i inkomst av näringsverksamhet?
 5. Vad är en verksamhet?
 6. Vad betyder enskild näringsverksamhet?
 7. Måste man deklarera enskild firma?
 8. Måste man bokföra eget uttag enskild firma?
 9. Är enskild firma och enskild näringsverksamhet samma sak?
 10. Vad är enskild näringsverksamhet?
 11. Vad räknas som näringsverksamhet?
 12. Hur ska jag beskriva min verksamhet?
 13. När räknas det som verksamhet?
 14. Har jag enskild näringsverksamhet?
 15. Vad händer om man inte deklarerar enskild firma?

Vad menas med verksamhetens art?

Ansökan om tillstånd görs till Naturvårdsverket. Tillsammans med ansökan ska det medfölja en övervakningsplan för övervakning av utsläpp, vilken godkänns av Naturvårdsverket genom beslutet om tillstånd.

Hur fylla i deklaration enskild firma?

Denna deklarationsanvisning följer skattedeklarationen i MinSkatt. Om du deklarerar med en pappersblankett kan rubrikerna och ordningsföljden vara lite olika.

Deklarera inkomsterna och utgifterna utan moms. Om du inte är momsskyldig, ska du emellertid ange utgifterna inklusive moms.

Hur deklarera enskild näringsverksamhet?

Om skattedeklarationen blir försenad blir du tvungen att betala förseningsavgift. Om du inte lämnar skattedeklarationen eller om den innehåller brister kan detta medföra en skatteförhöjning.

Du kan ansöka om förlängd deklarationstid om du har särskilda skäl till det, exempelvis om du blir sjuk. Lämna en ansökan till Skatteförvaltningen före den sista inlämningsdagen för din skattedeklaration. Du kan ansöka om förlängd deklarationstid i MinSkatt eller med en pappersblankett.

Hur fyller man i inkomst av näringsverksamhet?

Lär dig hur du deklarerar dina skatter för enskild firma.

Enskild firma, eller enskild näringsverksamhet som det egentligen heter, är en vanlig företagsform i Sverige. 

Vad är en verksamhet?

 • värv,
 • syssla,
 • rörelse,
 • business,
 • aktivitet,
 • arbete,
 • företag,
 • sysselsättning,
 • yrke,
 • gärning,
 • uppgift,
 • bana,
 • drift,
 • trafik,
 • industri,
 • affär,
 • funktion,
 • aktion,
 • gång,
 • process,
 • kraftutveckling

Vad betyder enskild näringsverksamhet?

En enskild firma (eller enskild näringsverksamhet som det också heter) är en bolagsform där du som privatperson ensam kan äga och driva företaget. En enskild firma är inte en juridisk person, vilket betyder att det är du som enskild näringsidkare som personligen ansvarar för företagets ekonomi, lån och andra samarbeten. 

Om pengarna i den enskilda firman inte räcker till är det alltså du som måste betala firmans skulder. En enskild firma har inget organisationsnummer. När du startar en enskild firma är det ditt personnummer som används som identitetsbeteckning.

Måste man deklarera enskild firma?

Webbseminarier om att deklarera enskild näringsverksamhet

Du får veta hur du avslutar din bokföring och hur du deklarerar. Webbseminarierna är kostnadsfria och du kan ställa frågor och få svar i en chatt.

Måste man bokföra eget uttag enskild firma?

Som enskild näringsidkare är du inte anställd i din egen näringsverksamhet och kan därför inte ta ut någon lön i vanlig mening. Därför ska kontanta uttag för ”lön”, pensionssparande och liknande inte redo­visas som kostnader, utan som egna uttag. Egna uttag av varor och tjänster från verksamheten ska redovisas som om en försäljning gjorts till mark­nadsvärdet.

Vill du få full koll på skattereglerna för enskild firma och tips på hur du kan minska din skatt rekommenderas boken Enskild firma.

Är enskild firma och enskild näringsverksamhet samma sak?

När en privatperson själv startar och driver ett företag kallas det för enskild firma eller enskild näringsverksamhet (formellt). Detta är en företagsform som innebär att företagaren själv är personligt ansvarig för alla skulder och avtal företaget har. Företagaren kallas då för enskild näringsidkare.

De flesta företagsformer så som aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar är så kallade juridiska personer, vilket innebär att de har samma skyldigheter och rättigheter som en fysisk person men existerar inte i fysisk form. En enskild firma är däremot en fysisk person, eftersom företaget drivs av en enskild näringsidkare. En enskild firma har inget organisationsnummer, utan använder istället den enskilda näringsidkarens personnummer som identitetsbeteckning.

Vad är enskild näringsverksamhet?

När en privatperson själv startar och driver ett företag kallas det för enskild firma eller enskild näringsverksamhet (formellt). Detta är en företagsform som innebär att företagaren själv är personligt ansvarig för alla skulder och avtal företaget har. Företagaren kallas då för enskild näringsidkare.

De flesta företagsformer så som aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar är så kallade juridiska personer, vilket innebär att de har samma skyldigheter och rättigheter som en fysisk person men existerar inte i fysisk form. En enskild firma är däremot en fysisk person, eftersom företaget drivs av en enskild näringsidkare. En enskild firma har inget organisationsnummer, utan använder istället den enskilda näringsidkarens personnummer som identitetsbeteckning.

Vad räknas som näringsverksamhet?

är att den utövas på fritiden av hobbyidkaren själv och att vinstsyfte saknas.

Hemslöjd, biodling, trädgårdsodling, djuruppfödning, jakt, fiske, hästsport och kulturell verksamhet är exempel på möjliga hobbyverksamheter. Det handlar om något som

Hur ska jag beskriva min verksamhet?

Jag har några frågor i anslutning till den verksamhetsbeskrivning som man anger när man startar ett aktiebolag.

Många skriver ju i sin verksamhetsbeskrivning "... samt därmed förenlig verksamhet.". För ett publikt bolag så har det förstås betydelse för aktieägarna att bolaget ägnar sig åt den verksamhet som är ändamålet enligt bolagsordningen, men hur är det egentligen med ett litet privat aktiebolag där endast en person är aktieägare. Vem avgör vad som är "därmed förenlig verksamhet"?

När räknas det som verksamhet?

I regel omfattas alla inkomster som erhållits i pengar eller i form av penningmässiga förmåner av inkomstbeskattningen. En skattskyldig har i inkomstbeskattningen tre förvärvskällor, vilkas resultat beräknas separat. Förvärvskällorna är:

 • näringsverksamhet
 • jordbruk
 • övrig verksamhet (dvs. s.k. personlig förvärvskälla)

Har jag enskild näringsverksamhet?

Enskild näringsidkare är helt enkelt vad man kallar en person som driver en enskild firma.

I de allra flesta situation måste den enskilda firman registreras för F-Skatt och moms (mervärdesskatt).

Det är hos Skatteverket som den enskilda näringsidkaren ansöker om F-Skatt och momsregistrering, och där registreras även om företaget ska vara arbetsgivare; läs mer om detta i vår steg-för-steg-guiden för att starta enskild firma nedan.

Det enklaste sättet att starta en enskild firma är så här:

 • Förbered en verksamhetsbeskrivning (klicka på länken för att läsa om hur man skriver en sådan).
 • Företagsnamn för enskild firma? Det är inte nödvändigt att ge den enskilda firman ett företagsnamn. Om du vill att den enskild firman ska ha ett företagsnamn så behöver du förslag gällande företagsnamn, gärna minst 2-3 stycken (namnförslag godkänns inte alltid). I detta fall ska den enskilda firmans företagsnamn registreras hos Bolagsverket (det gör du enklast i samband med att den enskilda firman registreras på Verksamt.se, se punkten nedan). Läs mer om detta under rubriken "Registrering av företagsnamn hos Bolagsverket är möjligt men ej krav" nedan; där vi även beskriver regler för vilka typer av namn som är tillåtna.
 • Det kostar ingenting att starta enskild firma genom registrering hos Skatteverket (via verksamt.se enligt ovan). Det brukar ta mellan 2 till drygt 5 veckor innan Skatteverkets registrering är klar och din enskilda firma anses startad.

  Vad händer om man inte deklarerar enskild firma?

  I den här artikeln går vi bland annat igenom vem som ska lämna inkomstdeklaration och sammanfattar de viktigaste tidpunkterna för årets deklarationsarbete. Vi fokuserar på vad som gäller för deklarationen för fysiska personer och dödsbon.

  Det börjar närma sig deklarationstider för fysiska personer. Det första datumet att hålla reda på är den 5 mars, senast då bör man skaffa en digital brevlåda för att få deklarationen digitalt. Då kommer deklarationen redan i början av mars och den 14 mars kan man deklarera Inkomstdeklaration 1. De som inte har digital brevlåda får deklarationen med posten mellan 15 mars och 15 april. Senaste dagen att deklarera är den 2 maj.