:

Hur långt efter kan man fakturera en kund?

Innehållsförteckning:

 1. Hur långt efter kan man fakturera en kund?
 2. Hur lång tid har hantverkare på sig att fakturera?
 3. Hur lång tid efter ett arbete kan man fakturera?
 4. Vad händer om man är sen med en faktura?
 5. Får man fakturera med 10 dagar?
 6. Kan man kräva 30 dagars betalningsvillkor?
 7. Kan man fakturera retroaktivt?
 8. Hur sent kan ett företag skicka faktura?
 9. Får man ha 10 dagars betalningsvillkor?
 10. Måste en faktura vara på 30 dagar?
 11. När brukar företag betala fakturor?
 12. Kan man fakturera moms i efterhand?
 13. Får man ha 10 dagars faktura?
 14. När måste en faktura skickas?
 15. Får man skicka faktura på 10 dagar?

Hur långt efter kan man fakturera en kund?

Huvudregeln är att det löper en tioårig preskriptionstid på fordringar mellan näringsidkare. Det innebär att man med giltig verkan kan skicka fakturor långt efter att fordran uppkom. Avtalsparter har en långtgående lojalitetsplikt gentemot varandra och ska agera lojalt, vilket innebär att även fakturor ska hanteras på ett för motparten förutsebart och korrekt sätt. Det är dock inget direkt lagbrott att vänta med att skicka fakturor på sina anspråk.

När det gäller invändningar mot en fakturas belopp så ska dessa riktas i anslutning till att man tar emot fakturan. Även detta är ett utlopp av lojalitetsplikten - dvs. att agera på ett sätt som är förutsebart och rätt gentemot sin avtalsmotpart. Däremot så finns det alltså inget lagstadgat krav mot att bestrida inom någon viss tid, som skulle innebära att ens möjligheter att invända mot framställd faktura skulle inskränkas eller försvinna.

Det som kan hända är att man genom sin passivitet, för tiden innan bestridandet, agerat på ett sätt som gjort att motparten trott att man accepterat fordran och dess storlek. Bundenhet genom passivitet är visserligen en undantagsregel, men kan inträffa. Då kan man argumentera för att en situation kan ha uppkommit som gör att man försuttit sin rätt att bestrida med rättslig verkan.

Hur lång tid har hantverkare på sig att fakturera?

Det absolut bästa man kan göra för att skydda sig mot oärliga hantverkare är att göra ett gott förarbete. Det är lätt att vara ivrig när man väl bestämt sig. Kanske ditt badrum är i ett sådant dåligt skick att det verkligen behöver åtgärdas snabbt. Det lönar sig dock alltid att leta efter en hantverkare med goda referenser och ett stabilt företag. Se gärna vår artikel om just anlitande av hantverkare.

När du väl bestämt dig; se till att ett riktigt avtal skrivs mellan dig och hantverkaren. Enbart offerten räcker inte. Man ska också passa sig för dåligt skrivna avtal, ett exempel på detta är hantverkare som kommer dragandes med 30 sidor fullspäckad text som endast en branschjurist kan förstå eller bara en enda sida där hantverkaren lovar att ta ansvar för allt och vara så försiktig som möjligt. Det kan ju verka professionellt med en snygg logga från en dyr advokatbyrå, men ett bra avtal ska vara skrivet på ett sådant sätt så att vem som helst ska kunna (och vilja) läsa det. Saker och ting ska vara klart formulerade och lätta att förstå. Inom branschen finns det standardavtal som Hantverkarformuläret och ABS 09 som kan rekommenderas.

Ett bra avtal ger dig information om hur frågor som uppkommer ska lösas och skyddar dig mot framtida problem. Konsumenttjänstlagen gäller för hantverks/entreprenadtjänster som en konsument beställt. Lagen ger dig som konsument vissa rättigheter och skydd men dessa är övergripande. Utan ett avtal blir det väldigt svårt att reda ut vem som ska stå för till exempel extra material när ord står mot ord. Hantverkaren säger att du gått med på att betala extra material, medan du kommer ihåg att allt material skulle ingå. Känner du dig osäker på ett avtals innehåll? Gå till en bostadsjurist och få det kontrollerat och förklarat innan du skriver på.

Det förekommer att hantverkare vill ha betalt i förväg. Kunden befinner sig sedan i en situation där man betalat, men fått felaktigt eller inte färdigt resultat och vill ha pengarna tillbaka. Det finns inget krav i lag att betala i förväg. Man har ingen skyldighet att betala innan ett arbete utförts. Däremot kan det vara rimligt med delbetalning efter varje utförd fas, särskilt när det gäller större jobb. Kräver en hantverkare betalt i förväg så anlita någon annan. Att man vill ha betalt i förväg kan också vara ett tecken på att ekonomin är dålig i företaget. Går företaget i konkurs är chansen att få tillbaka några pengar överhuvudtaget i stort sett borta.

Som konsument ska man alltid komma ihåg att det absolut bästa förhandlingsvapnet man har är sina pengar.

Hur lång tid efter ett arbete kan man fakturera?

Hej och tack för din fråga,

Hantverkaren kan fortfarande kräva att ni ska betala eftersom fordran preskriberas först efter 3 år från det att den uppkommit. Ni är därmed skyldiga att betala när han begär det.

Vad händer om man är sen med en faktura?

Om du inte betalar fakturan följer NSVA nedanstående steg.

Om du inte betalar din faktura i tid skickar vi ut en påminnelse. Den skickas ut runt tio dagar efter fakturans förfallodatum och du har åtta dagar på dig att betala den. Kostnadsersättning för påminnelsen, utöver dröjsmålsränta, är 60 kronor och debiteras på nästkommande faktura.

Får man fakturera med 10 dagar?

Det här måste varje faktura innehålla, enligt mervärdesskattelagen, för att du och dina kunder ska kunna redovisa och dra av moms:

 • Fakturadatum: Det datum som du skapade fakturan.

 • Fakturanummer: Ett unikt nummer för varje faktura, i en löpande nummerordning. Om du har ett faktureringsprogram skapas det automatiskt. Nummerserien måste vara löpande och i rätt ordning, du får inte hoppa över något nummer.

 • Ditt momsregistreringsnummer.

 • Köparens momsregistreringsnummer, om köparen finns i ett annat land inom EU:s momsområde och använder sitt momsregistreringsnummer för att få leveransen utan moms.

 • Ditt namn/företagsnamn och adress.

 • Köparens namn och adress.

 • Kortfattad beskrivning av uppdragets art och omfattning, vad du har gjort, och när.

 • Priset på det du sålt, exklusive moms. Specificera om du har sålt olika tjänster, dock inte om det är en klumpsumma som uppdragsgivaren betalar för ett tillhandahållande. Eventuella kostnader i samband med uppdraget som du fakturerar kunden, exempelvis för resor, ska också anges exklusive moms.

 • Momsnivå (vanligen 6 % eller 25 % för journalister) för uppdraget. Om du fakturerar kunden för kostnader i samband med uppdraget, exempelvis resor, gäller samma momsnivå för kostnaderna som för det du säljer, även om du själv betalat en annan momsnivå.

 • Momsbelopp som kunden ska betala. Du får inte bara ange totalpriset inklusive moms.

Kan man kräva 30 dagars betalningsvillkor?

Hej Eva,

När du väljer att köpa en vara eller en tjänst av ett företag godkänner du samtidigt deras betalningsvillkor. Om det står i villkoren att du har 30 dagars betalningstid kan du också argumentera för att du ska ha det på den korrekta fakturan som skickats till dig.

Kan man fakturera retroaktivt?

Av mervärdesskattelagen framgår i vilka fall det finns en skyldighet att utfärda en faktura och vem som kan utfärda den. För vissa omsättningar finns en tidsfrist för att utfärda fakturan.

Hur sent kan ett företag skicka faktura?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Det framgår inte av din fråga om fakturan är till en konsument eller näringsidkare men jag kommer att besvara din fråga utifrån båda alternativen.

Får man ha 10 dagars betalningsvillkor?

Det här måste varje faktura innehålla, enligt mervärdesskattelagen, för att du och dina kunder ska kunna redovisa och dra av moms:

 • Fakturadatum: Det datum som du skapade fakturan.

 • Fakturanummer: Ett unikt nummer för varje faktura, i en löpande nummerordning. Om du har ett faktureringsprogram skapas det automatiskt. Nummerserien måste vara löpande och i rätt ordning, du får inte hoppa över något nummer.

 • Ditt momsregistreringsnummer.

 • Köparens momsregistreringsnummer, om köparen finns i ett annat land inom EU:s momsområde och använder sitt momsregistreringsnummer för att få leveransen utan moms.

 • Ditt namn/företagsnamn och adress.

 • Köparens namn och adress.

 • Kortfattad beskrivning av uppdragets art och omfattning, vad du har gjort, och när.

 • Priset på det du sålt, exklusive moms. Specificera om du har sålt olika tjänster, dock inte om det är en klumpsumma som uppdragsgivaren betalar för ett tillhandahållande. Eventuella kostnader i samband med uppdraget som du fakturerar kunden, exempelvis för resor, ska också anges exklusive moms.

 • Momsnivå (vanligen 6 % eller 25 % för journalister) för uppdraget. Om du fakturerar kunden för kostnader i samband med uppdraget, exempelvis resor, gäller samma momsnivå för kostnaderna som för det du säljer, även om du själv betalat en annan momsnivå.

 • Momsbelopp som kunden ska betala. Du får inte bara ange totalpriset inklusive moms.

Måste en faktura vara på 30 dagar?

Hej Eva,

När du väljer att köpa en vara eller en tjänst av ett företag godkänner du samtidigt deras betalningsvillkor. Om det står i villkoren att du har 30 dagars betalningstid kan du också argumentera för att du ska ha det på den korrekta fakturan som skickats till dig.

När brukar företag betala fakturor?

Många lämnar sina fakturor till en professionell aktör för att slippa hantera dem, och på så sätt kan man ägna sig åt den positiva delen i kundrelationen – i de fall kunden inte skulle betala. Du kan lägga ut hela din fakturering på en partner, eller du kan göra det vid de tillfällen när fakturan inte betalas. Om du har en långsiktig relation med det företag som sköter dina fakturor kan du sätta upp ett individuellt avtal med dem.

Om du anlitar exempelvis ett factoringföretag enbart när du inte får betalt kommer de att ta en procent av fakturan, betala ut resterande del till dig och sedan ta hand om indrivningen. Oftast i dessa avtal står du ändå för risken ifall fakturan inte betalas. Det är mycket sällan som ett factoringföretag är beredda att även ta över risken, och om de mot förmodan skulle göra det blir det mycket dyrare.

Kan man fakturera moms i efterhand?

På sidan om fakturering beskrivs de svenska reglerna. Utgångspunkten är att reglerna gäller för svenska beskattningsbara personers försäljningar. I vissa situationer kan det bli aktuellt för svenska beskattningsbara personer att använda utländska faktureringsregler och i vissa situationer kan det bli aktuellt för utländska företag att använda svenska faktureringsregler.

Oavsett vilket belopp du säljer för måste du utfärda en faktura när du säljer varor eller tjänster till beskattningsbara personer och juridiska personer som inte är beskattningsbara personer. Faktureringsskyldigheten gäller även för betalningar i förskott och a conto.

Även om du inte är skyldig att fakturera enligt momslagen måste du alltid ha ett underlag för din bokföring. Det innebär att du ska ha en verifikation för varje affärshändelse.

Får man ha 10 dagars faktura?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förutsätter att själva tjänsten i sig faller in under bestämmelserna i konsumenttjänstlagen. Lagen har företräde framför avtal om det är så att ett visst förhållande finns reglerat i lagen.

När måste en faktura skickas?

En faktura ska innehålla viss information, klicka på bilden nedan för att se ett exempel på hur det kan se ut. När du klickar på ett nummer i fakturan får du lära dig mer om just den uppgiften.

Får man skicka faktura på 10 dagar?

Det här måste varje faktura innehålla, enligt mervärdesskattelagen, för att du och dina kunder ska kunna redovisa och dra av moms:

 • Fakturadatum: Det datum som du skapade fakturan.

 • Fakturanummer: Ett unikt nummer för varje faktura, i en löpande nummerordning. Om du har ett faktureringsprogram skapas det automatiskt. Nummerserien måste vara löpande och i rätt ordning, du får inte hoppa över något nummer.

 • Ditt momsregistreringsnummer.

 • Köparens momsregistreringsnummer, om köparen finns i ett annat land inom EU:s momsområde och använder sitt momsregistreringsnummer för att få leveransen utan moms.

 • Ditt namn/företagsnamn och adress.

 • Köparens namn och adress.

 • Kortfattad beskrivning av uppdragets art och omfattning, vad du har gjort, och när.

 • Priset på det du sålt, exklusive moms. Specificera om du har sålt olika tjänster, dock inte om det är en klumpsumma som uppdragsgivaren betalar för ett tillhandahållande. Eventuella kostnader i samband med uppdraget som du fakturerar kunden, exempelvis för resor, ska också anges exklusive moms.

 • Momsnivå (vanligen 6 % eller 25 % för journalister) för uppdraget. Om du fakturerar kunden för kostnader i samband med uppdraget, exempelvis resor, gäller samma momsnivå för kostnaderna som för det du säljer, även om du själv betalat en annan momsnivå.

 • Momsbelopp som kunden ska betala. Du får inte bara ange totalpriset inklusive moms.