:

Hur får man reda på ett företags momsregistreringsnummer?

Innehållsförteckning:

 1. Hur får man reda på ett företags momsregistreringsnummer?
 2. Hur vet man vad man har för momsregistreringsnummer?
 3. Hur kan man kontrollera en köpares VAT-nummer?
 4. Är VAT-nummer och momsregistreringsnummer samma sak?
 5. Hur vet man om ett företag är momsregistrerat?
 6. Måste man ha momsregistreringsnummer på fakturan?
 7. Vad är VAT-nummer för företag?
 8. Vem har VAT-nummer?
 9. Kan man se om någon är momsregistrerad?
 10. Hur kan man kolla upp ett företag?
 11. Hur får jag fram mitt momsregistreringsnummer?
 12. Hur ser ett momsregistreringsnummer ut?
 13. Är moms och VAT samma sak?
 14. Är VAT samma som moms?
 15. Hur kan jag kolla upp ett företag?

Hur får man reda på ett företags momsregistreringsnummer?

Har du ett bolag som är registrerat i Sverige och du har anmält det för moms är det väldigt enkelt att räkna ut sitt momsregistreringsnummer. Du tar helt enkelt ditt organisationsnummer och lägger till ”SE” före och ”01” efter. Så har du exempelvis organisationsnummer 559264-9437 så blir VAT-numret SE559264943701.

 • Lägg till SE före ditt organisationsnummer
 • Lägg till 01 efter ditt organisationsnummer

Du gör på samma sätt oavsett bolagsform. Har du en enskild firma som har personnummer som organisationsnummer så blir det exempelvis SE880505XXXX01

Hur vet man vad man har för momsregistreringsnummer?

Ett momsregistreringsnummer, även kallat momsnummer, momsregnr eller VAT-nummer (internationellt), är ett nummer som alla som registrerar sig för moms får av Skatteverket. Momsregistreringsnumret ska enligt mervärdesskattelagen anges på fakturor och kvitton. Momsregistreringsnummer i Sverige är uppbyggda på följande sätt beroende på bolagsform. 

Anta att ett svenskt aktiebolags organisationsnummer är 9999999999. För att organisationsnumret ska bli ett momsregistreringsnummer anges Sveriges landskod SE innan första siffran, och avslutas med 01.

Hur kan man kontrollera en köpares VAT-nummer?

Ett finskt momregistreringsnummer/organisationsnummer (FO-nr) har 8 siffror. Dessutom börjar det internationella momsregistreringsnummret med "FI". Om du har FO-nr 00000000 så blir ditt VAT-nr:

Är VAT-nummer och momsregistreringsnummer samma sak?

Ett momsregistreringsnummer, även kallat momsnummer, momsregnr eller VAT-nummer (internationellt), är ett nummer som alla som registrerar sig för moms får av Skatteverket. Momsregistreringsnumret ska enligt mervärdesskattelagen anges på fakturor och kvitton. Momsregistreringsnummer i Sverige är uppbyggda på följande sätt beroende på bolagsform. 

Anta att ett svenskt aktiebolags organisationsnummer är 9999999999. För att organisationsnumret ska bli ett momsregistreringsnummer anges Sveriges landskod SE innan första siffran, och avslutas med 01.

Hur vet man om ett företag är momsregistrerat?

Om du bedriver verksamhet som gör att du ska betala eller få tillbaka moms

Du som har företag och säljer varor eller tjänster i Sverige ska ta ut moms av dina kunder, så kallad utgående moms

. Momsen är ingen kostnad för dig, utan en skatt som du tar ut av kunden och redovisar vidare till staten.

När du sedan köper varor eller tjänster till ditt företag betalar du moms på dem, så kallad ingående moms

Måste man ha momsregistreringsnummer på fakturan?

Momsregistreringsnumret består av totalt 12 siffror och två bokstäver. Momsnumret inleds alltid med två bokstäver som representerar landskoden (i Sveriges fall SE), därefter följer tolv siffror, varav de första tio hämtas från från företagets organisationsnummer. Slutligen avslutas momsregistreringsnumret med två kontrollsiffror som i Sverige är 01.

Ett momsregistreringsnummer för ett svenskt företag skulle exempelvis kunna vara SE123456789101.

Det är viktigt att notera att hela momsregistreringsnumret skrivs utan några skiljetecken eller mellanslag, annars blir momsnumret ogiltigt.

Om ett aktiebolag har en momspliktig verksamhet är det obligatoriskt att ha ett momsregistreringsnummer. I samband med att ett aktiebolag registreras hos Bolagsverket får företaget ett organisationsnummer. När aktiebolaget sedan ansöker om momsregistrering får du ditt momsnummer av Skatteverket.

Vad är VAT-nummer för företag?

Momsregistreringsnummer (momsnummer) är ett nummer som tilldelas alla verksamheter som registrerar sig för moms av Skatteverket. Momsregistreringsnummer benämns som VAT-nummer internationellt och står för Value Added Tax. Det kan dock förekomma att benämningen är VAT-nummer även i Sverige.

Momsregistreringsnummer är ett krav och något som tillämpas inom EU. Det är möjligt att kontrollera VAT-nummer över landsgränser. Det innebär i praktiken att en person i Sverige kan kontrollera VAT-nummer för en verksamhet i Danmark.

Momsregistreringsnummer bevisar att du eller ditt företag är registrerade för moms. Vilket innebär att du tillåts handla och göra avdrag enligt de regler som momsen innefattar. Enligt mervärdesskattelagen ska momsregistreringsnumret skrivas med på kvitton och fakturor som utfärdas vid en affär.

Ett momsregistreringsnummer i Sverige består först av landskoden SE, sedan av organisationsnumret eller personnummer beroende på bolagsform och slutligen 01. Inom EU är VAT-/momsregistreringsnummer uppbyggt på samma vis, antal tecken kan dock variera beroende på land men det är alltid en inledande landskod som består av två bokstäver. Därefter är det ytterligare tecken som kan vara siffror eller bokstäver. I Sverige läggs det alltid till 01 på slutet. Ett momsregistreringsnummer får inte innehålla bindestreck, punkter eller mellanslag.

Vem har VAT-nummer?

Vies (system för utbyte av information om mervärdesskatt) är ett sökverktyg (inte en databas) som ägs av EU-kommissionen. När du söker i Vies hämtas uppgifterna från nationella momsdatabaser.

Det finns två möjliga sökresultat: EU-momsinformation finns ( giltigt nummer) eller inte ( ogiltigt nummer).

Kan man se om någon är momsregistrerad?

Ibland är den beslutade arbetsgivaravgiften noll kronor. Företag som är registrerade som arbetsgivare måste lämna en arbetsgivardeklaration även om de inte har betalat ut några ersättningar, exempelvis löner. Då ska företaget lämna uppgiften 0 kronor.

Det kan finnas flera förklaringar till att ett företag inte har betalat ut någon lön. Du som ska anlita ett företag kan fråga företaget om de har egen anställd personal som kan utföra arbetet.

Hur kan man kolla upp ett företag?

 • Sök på nätet och läs vad andra skriver om företaget.      

 • Kontrollera att det finns ordentliga kontaktuppgifter till företaget. 

 • Kolla upp totalpris, leveransvillkor och betalningsvillkor innan du handlar.      

 • Var alltid försiktig innan du lämnar ut dina kortuppgifter. 

 • Tänk på att du inte alltid har ångerrätt om du handlar utanför EU.

Hur får jag fram mitt momsregistreringsnummer?

Du kan kontrollera köparens momsregistreringsnummer på följande sätt.

Kontrollera formatet. Köparens momsregistreringsnummer ska innehålla rätt antal tecken med mera enligt vad som gäller för respektive land.

Hur ser ett momsregistreringsnummer ut?

Du kan kontrollera köparens momsregistreringsnummer på följande sätt.

Kontrollera formatet. Köparens momsregistreringsnummer ska innehålla rätt antal tecken med mera enligt vad som gäller för respektive land.

Är moms och VAT samma sak?

Kontrollera alltid giltigheten av en ny handelspartners momsnummer (VAT number) innan du använder det i faktureringen inom EU-handeln. Du får numret av din handelspartner. 

Kom också ihåg att regelbundet kontrollera giltigheten av dina gamla handelspartners momsnummer. Giltigheten ska kontrolleras med numret och inte med exempelvis handelspartnerns namn.

Är VAT samma som moms?

VAT står för Value Added Tax och är den internationella beteckningen av momsregistreringsnummer (momsnummer). Det är unikt för varje företag och visar att företaget är registrerat för moms i sitt land.

Varje gång du skickar en faktura är det viktigt att VAT-numret är synligt och korrekt angivet. Här får du lära dig mer om VAT-nummer och varför det är nödvändigt att ha.

För varje vara eller tjänst du köper betalar du moms som är inräknad i priset. Det märker du inte som privatperson, men är du däremot företagare finns det andra regler att följa. När du säljer en produkt ska du ta moms från kunden som du sedan ska redovisa och betala till staten.

Om din firma ska bedriva försäljning av momspliktiga varor eller tjänster ska du momsregistrera den senast 2 veckor innan du börjar din verksamhet. Det kan du göra på två sätt:

Hur kan jag kolla upp ett företag?

 • Sök på nätet och läs vad andra skriver om företaget.      

 • Kontrollera att det finns ordentliga kontaktuppgifter till företaget. 

 • Kolla upp totalpris, leveransvillkor och betalningsvillkor innan du handlar.      

 • Var alltid försiktig innan du lämnar ut dina kortuppgifter. 

 • Tänk på att du inte alltid har ångerrätt om du handlar utanför EU.