:

Vad är min verifieringskod?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är min verifieringskod?
 2. Vart skickas verifieringskod?
 3. Hur använder man verifieringskod?
 4. Varför får jag verifieringskod från Apple?
 5. Kan inte verifiera telefonnummer?
 6. Vad är min lösenord?
 7. Hur verifierar man sitt konto?
 8. Hur vet man om någon använder ens Apple-ID?
 9. Kan jag se mitt Apple-ID lösenord?
 10. Kan inte ta emot Verifieringskoder?
 11. Måste man ha tvåstegsverifiering?
 12. Hur kan jag se mina lösenord?
 13. Var kan man se lösenord?
 14. Har du inte fått en verifieringskod?
 15. Kan någon annan logga in på min iPhone?
 16. What is SMS QR code generator?
 17. What are SMS Short codes & long codes?
 18. How long is a standard SMS number?
 19. What is a toll-free SMS long code?
 20. What is SMS QR code generator?
 21. What are SMS Short codes & long codes?
 22. How long is a standard SMS number?
 23. What is a toll-free SMS long code?

Vad är min verifieringskod?

Blockerar din telefon sms från okända nummer? I så fall ändrar du telefoninställningarna och väljer sedan Jag har inte någon kod. Vi skickar en ny verifieringskod.

Vart skickas verifieringskod?

 Om du inte har mottagit verifieringsmeddelandet ska du försöka med de här stegen:

 För att säkerställa att du kan få koden via sms ska du gå till Aviseringsinställningar och kontrollera att de har ändrats till ON.

Hur använder man verifieringskod?

Det är lättare än du tror för någon att stjäla ditt lösenord. Därför rekommenderar vi starkt att du använder tvåstegsverifiering för att skydda ditt så att inte följande kontoinformation kan hamna hos obehöriga:

 • Din samtalshistorik och dina textmeddelanden.
 • Foton som du har lagrade i molnet.
 • Tillgång till dina länkade konton.

Tvåstegsverifieringen håller obehöriga borta från ditt konto, även om de har ditt lösenord.

Gå menyn för Inställningar på din enhet och tryck sedan på din profilbild i det högra hörnet av skärmen. Klicka sedan på alternativet Säkerhet och skretess och tryck på Tvåstegsverifiering.

Verifiera det telefonnummer som du ska använda för att få verifieringskoder via textmeddelande.

När aktiverat tvåstegsverifieringen måste du varje gång du loggar in på ditt Samsung account ange den verifieringskod som skickas till ditt telefonnummer, förutom andra verifieringsmetoder som du har inställda.

Varför får jag verifieringskod från Apple?

Om du har en annan enhet med en skärm, t.ex. en dator eller iPad, kan du använda den till att visa en QR-kod från en webbplats eller app och sedan använda kameran på iPhone till att skanna koden.

 • På den andra enheten loggar du in till den del av webbplatsen eller appen där du hanterar ditt konto och väljer sedan alternativ för att aktivera tvåfaktorsautentisering och en autentiseringsapp.

  En QR-kod som du använder till att ställa in en autentiseringsapp visas.

 • Kan inte verifiera telefonnummer?

  Kostnaden för sms eller röstsamtal varierar beroende på vad du har för abonnemang och operatör, men oftast är det standardavgiften för sms och samtal. När du väljer röstsamtal kan du även använda dina hemnummer.

  Vad är min lösenord?

  Hantera dina sparade lösenord i Android eller Chrome. De sparas på ett säkert sätt i Google-kontot och du kan använda dem på alla enheter.

  Hur verifierar man sitt konto?

  Vi ber dig bara om nödvändig information när du skapar ett konto med PayPal, men eftersom du genomför transaktioner med oss är vi enligt lag skyldiga att ta reda på mer om dig. När du verifierar ditt konto bevisar du att du äger de betalningsuppgifter som lagts till på ditt konto.

  För att bli verifierad går du till ditt konto för att lägga till och bekräfta ditt bankkonto eller, om du föredrar, lägga till och bekräfta ditt betal- eller kreditkort.

  Hur vet man om någon använder ens Apple-ID?

 • Tryck på Inställningar, på ditt namn och tryck sedan på Medier och köp.
 • Tryck på Visa konto. Du kan bli ombedd att logga in.
 • Kan jag se mitt Apple-ID lösenord?

  Språk

  Om du inte kommer ihåg ditt Apple-ID-lösenord, eller om du vill ändra det, kan du hämta lösenordet genom att följa anvisningarna på Mitt Apple-ID. Så här ändrar du ditt Apple-ID-lösenord:

  Kan inte ta emot Verifieringskoder?

  Problemet kan orsakas av en nätverksfördröjning eller ett serverfel. Svep nedåt från statusfältet för att öppna aviseringspanelen, peka på Flygplansläge för att slå på den, peka sedan på den igen för att stänga av den. Nätverket ska kunna leverera SMS-meddelandet igen.

  Måste man ha tvåstegsverifiering?

  Det händer. Du lämnade din mobila enhet hemma och nu kan du inte använda telefonen för att verifiera vem du är. Du kanske tidigare har lagt till en alternativ metod för att logga in på ditt konto, till exempel via din kontorstelefon. I så fall kan du använda den här alternativa metoden nu. Om du aldrig har lagt till en alternativ verifieringsmetod kan du kontakta supportavdelningen för din organisation för att få hjälp.

 • Logga in på ditt konto men välj länken Logga in på ett annat sätt på sidan Tvåfaktorverifiering.

 • Om du inte ser länken Logga in på ett annat sätt betyder det att du inte har konfigurerat några andra verifieringsmetoder. Du måste kontakta administratören för att få hjälp med att logga in på ditt konto.

  • Om du använder tvåstegsverifiering med ett personligt konto för en Microsoft-tjänst, till exempel [email protected], kan du aktivera och inaktivera funktionen.

  • Om du använder tvåstegsverifiering med ditt arbets- eller skolkonto betyder det troligtvis att din organisation har beslutat att du måste använda den här extra säkerhetsfunktionen. Det finns inget sätt för dig att inaktivera det individuellt.

  • Om du inte kan inaktivera tvåstegsverifiering kan det också bero på att säkerhetsinställningarna har tillämpats på organisationsnivå. Mer information om säkerhetsinställningar finns i Vad är säkerhetsstandarder?

  Om du har tappat bort eller fått din mobila enhet stulen kan du vidta någon av följande åtgärder:

  • Logga in med en annan metod.

  • Be supportavdelningen i din organisation att rensa inställningarna.

  Vi rekommenderar starkt att du meddelar din organisations supportavdelning om din telefon har tappats bort eller blivit stulen. Supportavdelningen kan göra lämpliga uppdateringar av ditt konto. När inställningarna har rensats uppmanas du att registrera dig för tvåfaktorverifiering nästa gång du loggar in.

  Hur kan jag se mina lösenord?

  Med Google Lösenordshantering sparas dina lösenord på ett säkert sätt och du kan logga in snabbare.

  Var kan man se lösenord?

  Om du har glömt lösenordet till ditt trådlösa nätverk kan du hitta det om du har en annan Windows-dator som redan är ansluten till det trådlösa nätverket. När du har hittat ditt lösenord kan du använda det på en annan dator eller enhet när du ansluter till ditt trådlösa nätverk.

  Gör något av följande på en Windows-dator som är ansluten till ditt trådlösa nätverk (beroende på vilken version av Windows du har på datorn):

  Har du inte fått en verifieringskod?

  May 14 2021 7:53am

  För att hjälpa oss verifiera din identitet och säkerställa ditt kontos säkerhet skickar vi ett textmeddelande (SMS) till ditt telefonnummer. Om du inte har fått koden efter att du har angett ett telefonnummer, gör följande:

  Kan någon annan logga in på min iPhone?

  May 15, 2023

  Så här stänger du av Hitta min iPhone och tar bort din enhet från den. En guide som förklarar hur du stänger av Hitta min för din iPhone eller någon annan Apple-enhet och hur du tar bort en enhet från Hitta min.

  What is SMS QR code generator?

  SMS stands for ‘short message service’ and is used for text messaging as a form of communication between mobile devices. With the SMS QR Code generator, it allows you to create a QR Code that sends an SMS to a target phone number complete with a pre-filled text message. How does it work? The technical aspect behind an SMS QR Code is pretty simple.

  What are SMS Short codes & long codes?

  What are SMS codes? SMS short codes and long codes are types of phone numbers ( Sender IDs) you can use to send SMS messages. Short codes are typically five to six digits long, whereas long codes are ten digits long. They each have different pros and cons, so it's essential to understand the differences between them.

  How long is a standard SMS number?

  The length of the phone number used to send standard text messages usually comprises ten digits. For example, mobile numbers in Australia begin with ‘04’ and contains ten digits; as would the long code used by online SMS software to send texts within Australia. Cost-effective: users are charged standard SMS prices.

  What is a toll-free SMS long code?

  Toll-free numbers can be dialled or texted at no charge to the person making the call. If you need customers to text or call your business (as you might with customer service queries), a toll-free SMS long code is affordable and convenient for them. Learn more about using a toll-free number.

  What is SMS QR code generator?

  • SMS stands for ‘short message service’ and is used for text messaging as a form of communication between mobile devices. With the SMS QR Code generator, it allows you to create a QR Code that sends an SMS to a target phone number complete with a pre-filled text message. How does it work? The technical aspect behind an SMS QR Code is pretty simple.

  What are SMS Short codes & long codes?

  • What are SMS codes? SMS short codes and long codes are types of phone numbers ( Sender IDs) you can use to send SMS messages. Short codes are typically five to six digits long, whereas long codes are ten digits long. They each have different pros and cons, so it's essential to understand the differences between them.

  How long is a standard SMS number?

  • The length of the phone number used to send standard text messages usually comprises ten digits. For example, mobile numbers in Australia begin with ‘04’ and contains ten digits; as would the long code used by online SMS software to send texts within Australia. Cost-effective: users are charged standard SMS prices.

  What is a toll-free SMS long code?

  • Toll-free numbers can be dialled or texted at no charge to the person making the call. If you need customers to text or call your business (as you might with customer service queries), a toll-free SMS long code is affordable and convenient for them. Learn more about using a toll-free number.