:

Hur betalas kyrkoavgift?

Innehållsförteckning:

 1. Hur betalas kyrkoavgift?
 2. Hur mycket är kyrkoskatten 2023?
 3. När betalar man kyrkoskatten?
 4. Får man gifta sig i kyrkan om man inte betalar kyrkoskatt?
 5. Hur mycket sparar man på att gå ur Svenska kyrkan?
 6. Vad kostar begravning om man gått ur Svenska kyrkan?
 7. Hur mycket betalar man till kyrkan per år?
 8. Vad sparar jag på att gå ur kyrkan?
 9. Får man bli begravd om man inte är med i Svenska kyrkan?
 10. Var blir man begravd om man inte är med i Svenska kyrkan?
 11. Vad kostar en begravning om man gått ur Svenska kyrkan?
 12. Får man gifta sig i kyrkan om man gått ur Svenska kyrkan?
 13. Får man begravas i kyrkan om man har gått ur?

Hur betalas kyrkoavgift?

Största delen av din kyrkoavgift går till arbetet i din lokala församling. Genom att betala kyrkoavgiften är du bland annat med och stödjer öppna förskolor, gemenskapsträffar för äldre, arbete för människor i utsatta situationer och underhållet av våra kyrkobyggnader. Din kyrkoavgift styrs av din inkomst och var du bor, här kan du räkna ut hur just din kyrkoavgift ser ut.

Hur mycket är kyrkoskatten 2023?

Kyrkoskatt, som numera heter kyrkoavgift, är en avgift som du betalar varje år om du är medlem i Svenska kyrkan. Avgiften används bland annat till att driva kyrkans församlingsverksamhet, underhålla kyrkobyggnader och täcka kostnader för exempelvis präster, gudstjänster och barn- och ungdomsverksamhet.   

Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan den 1 november måste betala kyrkoavgift efterföljande år. Tidigare blev alla automatiskt medlemmar i Svenska kyrkan när de föddes (om dess föräldrar tillhörde Svenska kyrkan) men detta togs bort år 1996. Numera blir man automatisk medlem när man döps i Svenska kyrkan. Är du osäker på om du är medlem eller inte kan du kontakta din församling.  

När betalar man kyrkoskatten?

För dig som inte är kristen eller har andra skäl till att stanna kvar som medlem i Svenska kyrkan finns det mycket pengar att spara på att begära utträde.

Vi berättar hur mycket pengar du kan spara, vad det innebär att begära utträde ur kyrkan och hur du går tillväga.

Får man gifta sig i kyrkan om man inte betalar kyrkoskatt?

Som medlem har du varit med och bidragit till ett betydelsefullt arbete både på orten där du bor och runt om i världen. Din lokala församling är beroende av din och andra medlemmars avgifter. Det är också till din lokala församling som den allra största delen av avgiften går.

Det kostar ingenting att lämna Svenska kyrkan. Vi samarbetar inte med företag som annonserar på nätet om utträde ur Svenska kyrkan och som tar betalt för utträde.

Hur mycket sparar man på att gå ur Svenska kyrkan?

Har du märkt i deklarationen att du betalar en kyrkoavgift varje år?

Som en medborgare född i Sverige blir du ett medlem automatiskt i Svenska kyrkan- vilket för de mesta betyder att du betalar avgiften. Men att vara ett medlem är helt frivilligt och därför är också kyrkoavgiften frivillig.

Vad kostar begravning om man gått ur Svenska kyrkan?

Läs mer

Alla är med och betalar en avgift för begravningarna i vårt land via skattsedeln. Men sedan tillkommer kostnaden när man själv arrangerar en anhörigs begravning. Det kan kosta obetydligt men mycket lätt uppgå till enorma kostnader.

Hur mycket betalar man till kyrkan per år?

Största delen av din kyrkoavgift går till arbetet i din lokala församling. Genom att betala kyrkoavgiften är du bland annat med och stödjer öppna förskolor, gemenskapsträffar för äldre, arbete för människor i utsatta situationer och underhållet av våra kyrkobyggnader. Din kyrkoavgift styrs av din inkomst och var du bor, här kan du räkna ut hur just din kyrkoavgift ser ut.

Vad sparar jag på att gå ur kyrkan?

Ange din bruttoinkomst för att se hur mycket du skulle spara.

Vi beräknar hur mycket du skulle spara 🤑 Detta beror på vilken kommun du tillhör och din lön.

Får man bli begravd om man inte är med i Svenska kyrkan?

Om den avlidna inte är med i Svenska kyrkan finns det möjlighet att arrangera en borgerlig begravning. En borgerlig begravning följer ingen färdig rutin och kan utformas precis som ni själva önskar, eller som den avlidna skulle önskat. Läs mer om borgerlig begravning här.

Även om den avlidna inte är medlem i Svenska kyrkan kan det finnas önskemål att ordna en begravning enligt Svenska kyrkans ordning. Då kan vi på Fonus hjälpa till att kontakta kyrkoherden i den församling som den avlidna tillhörde.

Var blir man begravd om man inte är med i Svenska kyrkan?

Om den avlidna inte är med i Svenska kyrkan finns det möjlighet att arrangera en borgerlig begravning. En borgerlig begravning följer ingen färdig rutin och kan utformas precis som ni själva önskar, eller som den avlidna skulle önskat. Läs mer om borgerlig begravning här.

Även om den avlidna inte är medlem i Svenska kyrkan kan det finnas önskemål att ordna en begravning enligt Svenska kyrkans ordning. Då kan vi på Fonus hjälpa till att kontakta kyrkoherden i den församling som den avlidna tillhörde.

Vad kostar en begravning om man gått ur Svenska kyrkan?

Det är viktigt att skilja på begravningsavgiften och kyrkoavgiften då dessa ofta blandas ihop.

Begravningsavgiften ger rätt till en kostnadsfri gravsättning och betalas av samtliga folkbokförda i Sverige.

Får man gifta sig i kyrkan om man gått ur Svenska kyrkan?

Räcker det med att man hör till kyrkan för att få kyrklig vigsel, eller måste man vara konfirmerad också? Måste båda höra till den evangelisk-lutherska kyrkan för att paret ska få kyrklig vigsel? Kan en del av vigseln vara på ett annat språk? Hur lyder frågorna som prästen ställer brudparet? När ska vi knäböja? Vem deltar i nattvarden vid brudmässa?  Vad är en brudfrämma? När kan bruden ha slöja? Måste båda vara kristna för att äktenskapet ska kunna välsignas? Kan vi be den civila vigselförrättaren komma till kyrkan för att viga oss strax före välsignelsen av äktenskapet? Min blivande man är mest på resa. Räcker det om bara jag träffar prästen? Vi har båda varit gifta förut, så vi vet hur det är. Men borde vi ändå träffa prästen?

Vi vill gifta oss utomlands, hur fungerar det?

Får man begravas i kyrkan om man har gått ur?

Som medlem har du varit med och bidragit till ett betydelsefullt arbete både på orten där du bor och runt om i världen. Din lokala församling är beroende av din och andra medlemmars avgifter. Det är också till din lokala församling som den allra största delen av avgiften går.

Det kostar ingenting att lämna Svenska kyrkan. Vi samarbetar inte med företag som annonserar på nätet om utträde ur Svenska kyrkan och som tar betalt för utträde.