:

Vad händer med Swedish Match aktier vid uppköp?

Innehållsförteckning:

 1. Vad händer med Swedish Match aktier vid uppköp?
 2. Kan jag sälja Swedish Match?
 3. Vad händer om Philip Morris köper Swedish Match?
 4. När betalas pengarna ut för Swedish Match?
 5. Vad händer vid tvångsinlösen av aktier?
 6. Är det värt att köpa Swedish Match?
 7. Vad händer med budet på Swedish Match?
 8. När ska man sälja Swedish Match?
 9. När ska Swedish Match säljas?
 10. Vad kostade Swedish Match 1996?
 11. När sker tvångsinlösen av Swedish Match?
 12. Kan man bli tvingad att sälja sina aktier?
 13. Kan man köpa aktier i Swedish Match?
 14. Vad ska man göra med Swedish Match?
 15. När ska man sälja en aktie som går dåligt?

Vad händer med Swedish Match aktier vid uppköp?

www.affarsvarlden.se is using a security service for protection against online attacks. This process is automatic. You will be redirected once the validation is complete.

Protected by StackPath

Kan jag sälja Swedish Match?

För prenumerationsärenden, ring 08-573 651 00 · Tillhandahållare av innehåll: Dagens industri, 105 16 Stockholm, org.nr: 556221-8494 · Ansvarig utgivare:

Peter Fellman

Vad händer om Philip Morris köper Swedish Match?

”Det är ett mycket välskött företag. Om man har en sådan här juvel vill man ju skydda och vårda den.”

Det säger Philip Morris Internationals vd Jacek Olczak till Di om sina planer för Swedish Match, efter att budet i princip är hemma efter ett halvår.

När betalas pengarna ut för Swedish Match?

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika, eller i någon annan jurisdiktion där ett erbjudande enligt lagar och förordningar i sådan relevant jurisdiktion skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag. Aktieägare som inte är bosatta i Sverige och som önskar acceptera Erbjudandet (definierat nedan) måste genomföra närmare undersökningar avseende tillämplig lagstiftning och möjliga skattekonsekvenser. Aktieägare hänvisas till de erbjudanderestriktioner som framgår av avsnittet ”Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande och av den erbjudandehandling som publicerats på webbplatsen för Erbjudandet (www.smokefree-offer.com). Aktieägare i USA hänvisas även till avsnittet ”Särskild information till aktieägare i USA” i slutet av detta pressmeddelande.

Pressmeddelande

Vad händer vid tvångsinlösen av aktier?

 • Aktiespararna. ”Tvångsinlösen” (HTML). http://www.aktiespararna.se/sajt/om-oss/Bolagsbevakning/Tvangsinlosen/. Läst 3 januari 2011.
 • Stefan Kamlin. ”Beskrivning av ett tvångsinlösenförfarande” (HTML). Arkiverad från originalet den 19 april 2008. https://web.archive.org/web/20080419092333/http://www.dlanordic.com/tempfiles/1060.asp. Läst 7 augusti 2008.

Är det värt att köpa Swedish Match?

Kl. 07:41, 11 maj 2022

Börs Amerikanska jätten Philip Morris lägger nu fram ett rekommenderat uppköpserbjudande på tobaksbolaget Swedish Match värt 106 kronor kontant per aktie. Budet är därmed värt totalt 161,2 miljarder kronor och innebär en premie om 39,4 procent i förhållande till stängningskursen den 9 maj, enligt ett pressmeddelande.

Vad händer med budet på Swedish Match?

För prenumerationsärenden, ring 08-573 651 00 · Tillhandahållare av innehåll: Dagens industri, 105 16 Stockholm, org.nr: 556221-8494 · Ansvarig utgivare:

Peter Fellman

När ska man sälja Swedish Match?

Första frågan här, för nu behöver jag hjälp att fatta. Har försökt söka, men inte hittat nåt klockrent svar. Philip Morris (PMI) har köpt en betydande del av aktierna i Swedish Match (86% var senaste siffran jag såg). Jag har inte svarat på erbjudandet, eftersom det är en utdelningsaktie jag i grunden skulle vilja behålla, och har hoppats att affären inte skulle bli av.

Men…hur blir det nu? Behåller jag mina aktier, och kan erhålla utdelningar framåt? Finns det nån nivå av ägande där ett tvångsinlösensförfarande utlöses, även om de inte nådde 90% under budtiden? Vilken blir kursen / går den alls att förutse vid ett eventuellt tvångsinlösen i framtiden?

När ska Swedish Match säljas?

Det börsnoterade Procordia, med huvudägarna Volvo och den svenska staten, förvärvar 1992 tändsticks- och tändarverksamheten med namnet Swedish Match.

Verksamheten införlivas i Procordias affärsområde Procordia United Brands och hela den nya verksamheten ändrar namn till Swedish Match, för att dra fördel av det internationellt kända företagsnamnet. Det förvärvade bolaget utgör moderbolag i underkoncernen med Klaus Unger som VD.

Merparten av konfektyrverksamheten i Procordia United Brands avyttras 1993. Procordia delas i två självständiga bolag genom en utdelning av Branded Consumer Products AB (BCP) och en namnändring av Procordia till Pharmacia AB.

Under 1994 förvärvar Volvo resterande del av Branded Consumer Products AB genom ett publikt uppköpserbjudande och följande tvångsinlösen av utestående aktier i BCP.

Vad kostade Swedish Match 1996?

Ett moderbolag (AB Volvo) har till sina aktieägare delat ut aktierna i ett dotter- bolag (Swedish Match AB). Härvid har - med hänsyn till omfattningen av bolagens verksamhet och omständigheterna i övrigt - det s.k. verksamhetsvillkoret i 3 § 7 mom. fjärde stycket lagen om statlig inkomstskatt ansetts uppfyllt trots att relationstalet avseende marknadsvärdena på aktierna i bolagen (ca 14 procent) klart understigit vad som i lagmotiven angivits som lägsta nivå (minst ca 20 procent). Förhandsbesked rörande inkomstskatt.

I 3 § 7 mom. fjärde stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, SIL, stadgas att utdelning från ett svenskt aktiebolag i form av aktier i annat svenskt aktiebolag är skattefri under vissa förutsättningar, bl.a. att den verksamhet som skall bedrivas i vartdera bolaget efter utdelningen är av betydande omfattning i förhållande till den verksamhet som bedrevs i det utdelande bolaget.

När sker tvångsinlösen av Swedish Match?

Philip Morris Holland Holdings B.V., ett nederländskt privat aktiebolag med organisationsnummer 20028955 (”PMHH”), innehar mer än nio tiondelar av aktierna i Swedish Match AB, organisationsnummer 556015-0756 (”Swedish Match”). Enligt 22 kap. 1 § aktiebolagslagen (2005:551) äger PMHH därför rätt att av övriga aktieägare i Swedish Match lösa in återstående aktier. PMHH har beslutat att använda sig av denna rätt.

Då överenskommelse om inlösen inte har kunnat träffas med samtliga övriga aktieägare har PMHH enligt 22 kap. 6 § aktiebolagslagen hos styrelsen för Swedish Match den 2 december 2022 begärt att tvisten ska avgöras av skiljemän. PMHH har till sin skiljeman utsett advokaten Robert Ohlsson.

Kan man bli tvingad att sälja sina aktier?

Jag har en fråga om att sälja delägarskap i aktiebolag. Jag är styrelseledamot och delägare i ett aktiebolag och vill sälja mina aktier och säga upp min roll som ledamot. Nu när jag vill sälja aktierna och ge över min roll som ledamot till en person jag känner så undrar jag hur jag ska gå till väga?

Svar: Om det gäller mer än 25 % av aktierna i ett aktiebolag, ska överlåtelsen bli registrerad hos Skatteverket. Där ska den nye delägaren bli registrerad som ”verklig huvudman”.

Kan man köpa aktier i Swedish Match?

För prenumerationsärenden, ring 08-573 651 00 · Tillhandahållare av innehåll: Dagens industri, 105 16 Stockholm, org.nr: 556221-8494 · Ansvarig utgivare:

Peter Fellman

Vad ska man göra med Swedish Match?

Snusbolaget Swedish Match bekräftar att de förhandlar med Philip Morris International om uppköpsbud på bolaget. Därför blev det kursrally och jag sålde trefjärdedelar av mina Swedish Match-aktier idag på förmiddagen den 10 maj.

När ska man sälja en aktie som går dåligt?

 • Pengarna behövs någon annanstans.
 • Någonting har ändrats och du tror inte längre på bolaget du äger aktier i. 

Det är egentligen de enda anledningarna som finns för att sälja sina aktier. 

Den första anledningen säger egentligen sig själv. Behöver du ha pengarna till något annat inom en snar framtid så bör de inte vara investerad i aktier. Många gånger när man köper aktier så har man något särskilt mål, exempelvis spara ihop till en bostad. När du då har sparat ihop tillräckligt så behöver du realisera det målet. Då behöver du sälja dina aktier. Har man ett mål framför sig på lite längre sikt så blir det ofta lättare att sälja sina aktier. Eftersom det då bara är att trycka på säljknappen när målet uppfyllts. 

Innan du köper aktier i ett bolag så brukar du göra en analys. Där är det bra att även komma fram till vid vilken kurs man ska sälja eller vilka kriterier som behöver bockas av för att man ska sälja. Det handlar helt enkelt om när du tycker att aktien inte längre är värd att äga till den aktiekurs som är just nu. Vill man inte kolla på aktiekursen kan man istället kolla på företaget i stort. När är det inte längre värt att äga aktier i detta bolaget, blir då frågan. 

Något som jag själv gillar att göra är att sätta upp en målkurs. När målkursen infrias så gör jag sedan en ny stor analys av bolaget. Märker jag då att jag inte kan motivera en högre kurs än den som är nu eller rent av tycker att den bör vara värd mindre, så säljer jag. Jag brukar kontinuerligt under året följa bolaget och analysera det men årsvis brukar jag göra en stor sådan. Då uppdaterar jag även målkursen. 

Det kan finnas lite olika varningslampor. Exempelvis om VD:n plötsligt avgår. Ett annat exempel är också om bolaget senarelägger sin rapport. 

Generellt kan man säga att saker som sker omotiverat och plötsligt är varningslampor. Alla varningslampor behöver inte betyda något, det skulle ju kunna finnas någon bra anledning bakom det som sker. 

Har du haft en god avkastning i det här bolaget och nu dyker det upp lite varningslampor. Då kan det vara ett tillfälle att sälja en del eller hela innehavet i bolaget.