:

Hur tar man reda på organisationsnummer?

Innehållsförteckning:

 1. Hur tar man reda på organisationsnummer?
 2. Hur ser ett Org nummer ut?
 3. Är organisationsnummer samma som personnummer?
 4. Hur skriver man organisationsnummer med 12 siffror?
 5. Vad betyder 16 i organisationsnummer?
 6. Vad betyder de olika siffrorna i organisationsnummer?
 7. Hur är ett organisationsnummer uppbyggt?
 8. Hur många siffror är organisationsnummer?
 9. Hur är organisationsnummer uppbyggt?
 10. Hur funkar organisationsnummer?
 11. Måste ett företag ha organisationsnummer?
 12. När behövs organisationsnummer?
 13. Har utländska företag organisationsnummer?
 14. Har man organisationsnummer i USA?
 15. Hur kollar man upp ett utländskt företag?

Hur tar man reda på organisationsnummer?

Ibland behöver man ta reda på ett företags organisationsnummer för att veta vem man gör affärer med.

Alla bolag har ett organisationsnummer som utfärdas av bolagsverket. I en enskild firma utgör organisationsnumret av ägarens personnummer eftersom firman och personen är samma person.

Hur ser ett Org nummer ut?

Organisationsnummer är ungefär som ett personnummer för företag. Organisationsnumret infördes 1975 och är en svensk företeelse. Det används som ett enhetligt system för att identifiera juridiska personer för att underlätta det stora informationsflödet mellan en juridisk person och myndigheter. En juridisk person avser bland annat kommuner, aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, ekonomiska föreningar, ideella föreningar och stiftelser. Organisationsnumret används främst vid kontakt med Skatteverket och andra myndigheter men ska även stå med på företagets kundfakturor och kvitton. Ett företag (en juridisk person) måste ha ett organisationsnummer för att kunna ingå ett bindande avtal. Undantaget är enskilda näringsidkare, för dem fungerar ägarens personnummer som organisationsnummer.

Letar du efter en redovisningskonsult eller revisor till ditt företag? Ageras hittar en specialist som passar dina behov. 

Är organisationsnummer samma som personnummer?

Ange ett organisationsnummer i rutan nedan och tryck på knappen för att ta reda på om det är giltigt eller ej.

Hur skriver man organisationsnummer med 12 siffror?

Organisationsnummer fungerar som identitetsbeteckning för juridiska personer (företag, bolag, föreningar och vissa andra organisationer), på motsvarande sätt om personnumret fungerar som identitetsbeteckning för fysiska personer.

Med enskilda firma använder sig av innehavarens (den fysiska personens) personnummer som organisationsnummer i och med att innehavaren är personligt ansvarig för företagets åtaganden och skulder. Företagets organisationsnummer måste alltid framgå på fakturor eftersom det används för att identifiera en juridisk person av svenska myndigheter och andra organisationer.

Organisationsnumret är unikt för vare bolag och består av 10 siffror och ett skiljetecken enligt formatet ÅÅMMDD-XXXX. Den sista siffran är en kontrollsiffra som används för att kontrollera person- eller organisationsnumrets giltighet.

Vad betyder 16 i organisationsnummer?

 • för juridisk person: 16 + företagets tilldelade organisationsnummer (10 siffror)
 • för fysisk person: sekelsiffror 18, 19 eller 20 + personnummer eller samordningsnummer (10 siffror).

Den sista siffran, kontrollsiffran, beräknas enligt Luhn-algoritmen baserat på det tiosiffriga numret.

Vad betyder de olika siffrorna i organisationsnummer?

 • för juridisk person: 16 + företagets tilldelade organisationsnummer (10 siffror)
 • för fysisk person: sekelsiffror 18, 19 eller 20 + personnummer eller samordningsnummer (10 siffror).

Den sista siffran, kontrollsiffran, beräknas enligt Luhn-algoritmen baserat på det tiosiffriga numret.

Hur är ett organisationsnummer uppbyggt?

Ett organisationsnummer är en identitetsbeteckning för företag samt föreningar och fungerar som ett personnummer för företag.

I sverige började vi använda organisationsnummer år 1975 och det används framför allt vid kontakt med Skatteverket (SKV), Bolagsverket och andra myndigheter.

Hur många siffror är organisationsnummer?

Ett tilldelat organisationsnummer får inte ändras. Det fungerar därför som en bestående och unik identifierare trots en enhets ändring av namn, adress, ägare, företrädare eller andra uppgifter. Nummer som använts för enheter som upphört får inte återanvändas.

Hur är organisationsnummer uppbyggt?

This website protects your privacy by adhering to the European Union General Data Protection Regulation (GDPR). You can grant your consent(s) to use your data for specific purposes below or by clicking "Agree to all".

Analytics

Hur funkar organisationsnummer?

Sidan blev senast uppdaterad: 2022-02-18

När ni startar en ideell förening behöver ni inte registrera den. Men om ni vill att föreningen ska ha ett organisationsnummer ska ni anmäla den till Skatteverket.

Måste ett företag ha organisationsnummer?

Sidan blev senast uppdaterad: 2022-02-18

När ni startar en ideell förening behöver ni inte registrera den. Men om ni vill att föreningen ska ha ett organisationsnummer ska ni anmäla den till Skatteverket.

När behövs organisationsnummer?

Ett organisationsnummer är en unik identitetsbeteckning som tilldelas juridiska personer, exempelvis företag och ideella organisationer. Följande organisationer ska ha ett organisationsnummer enligt 1 § lag (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.:

 • aktiebolag, europabolag och europakooperativ med säte i Sverige, handelsbolag, ekonomiska föreningar och samfällighetsföreningar
 • ömsesidiga försäkringsbolag, ömsesidiga tjänstepensionsbolag, försäkringsföreningar och tjänste pensionsföreningar
 • erkända arbetslöshetskassor och andra inrättningar som enligt lag eller annan författning står under offentlig tillsyn
 • kommuner, regioner, kommunalförbund och andra organ för samverkan mellan kommuner
 • registrerade trossamfund och deras organisatoriska delar
 • stiftelser.

Även andra juridiska personer ska tilldelas organisationsnummer, t.ex. ideella föreningar, om den juridiska personen eller en statlig myndighet begär det. Detta gäller även enkla bolag, partrederier och utländska företags filialer i Sverige, enligt 2 § lag (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.

Har utländska företag organisationsnummer?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar vilken bolagsinformation man behöver samla in från företag baserade utomlands för att kunna ingå avtal med dem.

Har man organisationsnummer i USA?

Google skickar ett skatteformulär till dig och Internal Revenue Service (IRS) vid årsskiftet.

Vi skickar ditt skatteformulär till den adress du angett i formulär W-9 eller W-8. Om din adress har ändrats uppdaterar du dina skatteuppgifter i betalningsprofilen. Du får ett skatteformulär vid årsskiftet per person-/organisationsnummer.

Hur kollar man upp ett utländskt företag?

Du kan oftast bara få begränsad information om utländska företag från Skatteverket. Därför är det bra om det utländska företaget du anlitar är godkänt för F-skatt. Om företaget är registrerat hos oss eller är skyldigt att betala någon skatt i Sverige kan vi ha samma typ av uppgifter om det som om svenska företag.

Ett utländskt företag som fysiskt utför arbete på plats i Sverige kan efter ansökan få ett godkännande för svensk F-skatt på samma sätt som ett svenskt företag. Detta gäller även om det utländska företaget inte behöver betala inkomstskatt i Sverige. När det utländska företaget ansöker om godkännande för svensk F-skatt kontrollerar Skatteverket om företaget fullgjort sina skyldigheter att redovisa och betala skatter och avgifter i Sverige och i hemlandet. Utländska företag ska till ansökan bland annat bifoga ett intyg (skuldfrihetsintyg) som visar att företaget inte har obetalda skulder för skatter och avgifter i hemlandet.

Därför är det är bra om du redan i förfrågan och i avtal anger att företaget du anlitar för arbete i Sverige ska vara godkänd för svensk F-skatt. Du kan också kontrollera med oss om företaget är godkänt för F-skatt genom att använda tjänsten Hämta företagsinformation.

Utländska personer kan arbeta i Sverige som direktanställda, som inhyrd personal eller som egenföretagare.

Om de är bosatta i Sverige eller vistas här stadigvarande är de obegränsat skattskyldiga för inkomstskatt här och får en vanlig inkomstdeklaration. I annat fall är de begränsat skattskyldiga och ska, om de får en tjänsteinkomst  från en arbetsgivare som har fast driftställe i Sverige, beskattas med särskild inkomstskatt (SINK).

Har de en utländsk arbetsgivare som inte har fast driftställe i Sverige, ska de i vissa fall inte betala skatt i Sverige. Här har det betydelse hur länge personalen vistas i Sverige.