:

Hur mycket skatt på alkohol i Sverige?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket skatt på alkohol i Sverige?
 2. Finns det alkoholskatt i Sverige?
 3. Vilket land har högst alkoholskatt?
 4. Hur hög är alkoholskatten på vin?
 5. Hur mycket drar Systembolaget in till staten?
 6. Hur mycket skatt drar Systembolaget in?
 7. Varför har vi alkoholskatt?
 8. Finns det alkohol skatt?
 9. Vilket land i Europa har billigast alkohol?
 10. Vem betalar mest skatt i världen?
 11. Hur mycket höjs alkoholskatten 2023?
 12. Vad gör Systembolaget med sin vinst?
 13. Vilken grupp betalar mest skatt?
 14. Hur mycket går Systembolaget i vinst?
 15. Vilket land är dyrast i Norden?

Hur mycket skatt på alkohol i Sverige?

Vad är alkoholskatt och hur den påverkar den dig som importerar vin, sprit eller öl? Och vad är ett punktskattenummer? Här har vi samlat det viktigaste angående punktskatt du som importör av alkoholhaltiga drycker behöver ha koll på.

Läs också vår guide att komma i gång som vinimportör.

Punktskatt är en konsumtionsskatt som tas ut på vissa varor och tjänster, till exempel alkohol, tobak och koldioxid.  Alkoholskatt är alltså en punktskatt som gäller för exempelvis öl, vin, andra jästa drycker än vin och öl. Här kan du se den fullständiga listan på de produkter som omfattas. Den som importerar produkter som är belagda med punktskatt är ansvarig att betala skatten.

 • Här kan du läsa mer om alkoholskatt hos Skatteverket.

Finns det alkoholskatt i Sverige?

Alkoholskatt är en skatt som betalas på alkoholhaltiga drycker, inklusive vin, öl, sprit och cider. Skatten baseras på mängden alkohol som finns i drycken och är ett sätt för regeringen att reglera alkoholkonsumtionen.

Alkoholskatten fungerar genom att lägga till en extra avgift på alkoholhaltiga drycker när de säljs i butik eller serveras på restaurang. Skatten varierar beroende på mängden alkohol i drycken och vilken typ av dryck det är. Skatten kan också användas som ett sätt att höja statens intäkter.

Vilket land har högst alkoholskatt?

SFS nr: 1994:1564 Departement/myndighet: Finansdepartementet S2 Utfärdad: 1994-12-15 Ändrad: t.o.m. SFS 2022:1786 Upphävd: 2023-02-13 Författningen har upphävts genom: SFS 2022:156 Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   För öl, vin och andra jästa drycker, mellanklassprodukter samt för etylalkohol ska alkoholskatt betalas till staten enligt denna lag.

Hur hög är alkoholskatten på vin?

Alkoholskatten har höjts flera gånger under den senaste tiden. År 2004 sänktes däremot skattesatserna med i genomsnitt 33 procent i samband med att de baltiska länderna blev medlemmar i EU och Finlands tidsbestämda restriktioner för importen av varor som ingår i det personliga bagaget hos resande upphörde. Syftet var att styra alkoholkonsumtionen till produkter som beskattas i Finland och bort från införd alkohol. Därefter har skatten höjts flera gånger av fiskala skäl och i syfte att förebygga de negativa konsekvenser för folkhälsan som alkohol orsakar.

Hur mycket drar Systembolaget in till staten?

Vart går de pengar du lägger på Systembolaget? Vi bestämde oss för att ta reda på det. Foto: Systembolaget.

Hur mycket av pengarna för en öl på Systembolaget går tillbaka till dryckesföretagen? Ja, faktiskt tar staten klart mer än hälften av kakan på olika sätt.

Hur mycket skatt drar Systembolaget in?

Vart går de pengar du lägger på Systembolaget? Vi bestämde oss för att ta reda på det. Foto: Systembolaget.

Hur mycket av pengarna för en öl på Systembolaget går tillbaka till dryckesföretagen? Ja, faktiskt tar staten klart mer än hälften av kakan på olika sätt.

Varför har vi alkoholskatt?

Vi vet alla att vi i Sverige betalar väldigt höga priser för alkohol. På Systembolaget är över hälften av priset skatt: 20 procent moms och 32 procent punktskatt. Köper man sprit hamnar tre fjärdedelar av pengarna i statens ficka. Bara på själva alkoholskatten tjänade staten förra året 14,4 miljarder kronor.

Dessa ofrivilliga bidrag till statskassan är tänkta att vara i folkhälsans namn. Logiken är att det dyra priset ska avstyra alkoholkonsumtion. Den senaste skattehöjningen, som genomfördes i början av 2017, motiverades exempelvis med främjandet av folkhälsan. Längst ned stod det också en kort kommentar om att skattehöjningen även förväntas öka skatteintäkterna med 390 miljoner kronor.

Finns det alkohol skatt?

Alkoholskatt skall betalas för öl, vin och andra jästa drycker, mellanklassprodukter samt för etanol som tillverkas här i landet, som förs in eller tas emot från ett annat EG-land eller som importeras från tredje land. Med EG eller ett EG-land förstås de områden som tillhör Europeiska gemenskapens punktskatteområde. Med tredje land förstås länder och områden utanför detta skatteområde.

Vilket land i Europa har billigast alkohol?

Metro har suttit samman en lista med elva länder i vilka du hittar den billigaste "pinten", vilket i svenska mått mätt innebär 55 centiliter öl.

Det kommer nog inte som en chock, men Sverige kvalar inte in på listan.

Inte heller Storbritannien med ett snittpris på 36 kronor (£3.50) vilket är mer än tre gånger dyrare än vad man betalar i Bulgarien som toppar listan med ett snittpris på 10 kronor (£0.97) per pint.

Vem betalar mest skatt i världen?

Moderaterna vill sänka skatten för alla som jobbar och alla som har jobbat.

Ja, Sverige har det femte högsta skattetrycket i världen. Socialdemokraterna har i regeringsställning höjt 46 skatter. De har infört en platspåseskatt, flygskatt, höjt skatten på elektronik, fordon, drivmedel och energi. Socialdemokraternas skattehöjningar och misslyckade energipolitik har lett till att en genomsnittlig tvåbarnsfamilj har fått ökade kostnader med 28 300 kronor per år.

Det är en skattepolitik som har gjort det dyrare att vara svensk. Det är särskilt allvarligt i en tid då svenska hushåll pressas hårt av inflationen. Uppskattningar visar att inflationen kan leda till en kostnadsökning på 960 kronor i månaden för en genomsnittlig tvåbarnsfamilj, jämfört med 2021. Läs mer om regeringens skattehöjningar här.

Hur mycket höjs alkoholskatten 2023?

I denna proposition föreslår regeringen att skatten på cigaretter, cigarrer, cigariller, röktobak, snus, tuggtobak och övrig tobak höjs med cirka 3 procent utöver omräkningen med hänsyn till förändringen i konsumentprisindex fr.o.m. den 1 januari 2023, och med ytterligare cirka 1 procent utöver omräkningen fr.o.m. den 1 januari 2024.

Vad gör Systembolaget med sin vinst?

Priset du betalar för en flaska, burk eller box består av flera delar. Vanligtvis utgör skatterna - alkoholskatt och moms - den största delen. I genomsnitt står skatterna för drygt hälften av priset du betalar. 

Tittar vi närmare på olika typer av drycker ser fördelningen lite annorlunda ut. Det beror på att alkoholskatten och Systembolagets påslag skiljer sig åt mellan olika drycker. 

Vilken grupp betalar mest skatt?

Skatt är dels direkt skatt som utgår på taxerad inkomst, förmögenhet och realisationsvinst, dels indirekt skatt i form av punktskatt och mervärdesskatt (moms) på varor och tjänster. Juridiska personer betalar i Sverige statlig inkomstskatt på inkomster i inkomstslaget näringsverksamhet. Ett dödsbo är skattskyldigt för den dödes och dödsboets inkomster. Förutom generella skatter, som inkomstskatt och moms, finns även vissa speciella skatter - till exempel fordonsskatt. Skatter används dels för att erhålla intäkter, dels för att omfördela inkomst och dels som ekonomiskt styrmedel (i synnerhet punktskatter).

Skillnaden mellan skatt och avgift är i allmänhet att skatt går till stat och kommun utan krav på direkt motprestation,[3] medan en avgift är förknippad med en direkt motprestation från staten eller kommunen- exempelvis ska förskoleavgift, vårdavgift, public service-avgift, avgift för körkortstillstånd och pass betals för att den betalande har ett behov som staten eller kommunen ska uppfylla. Det gäller även delar av arbetsgivaravgiften.[förtydliga]

Sverige har hög marginalskatt för höginkomsttagare.[9] Fastighetsavgiften för småhus (vilket i princip är alla radhus och fristående villor) har ett tak på max 0,75 % av fastighetsvärdet (OECD: 5,6 %). Sverige har ingen arvskatt, förmögenhetsskatt eller gåvoskatt.[10][11] Skatter på kapital ligger i den övre halvan av OECD länder.[12]

I Sverige betalar arbetsgivaren en stor del av skatten i form av en arbetsgivaravgift. Denna ligger på 31.42 % för alla inkomstnivåer.[7]

Det är dessutom svårt att jämföra skatter i Sverige med skatter i andra länder eftersom det är olika vad som finansieras med skatterna. I en del länder betalar löntagare exempelvis sociala avgifter utöver inkomstskatten. I Tyskland exempelvis betalar vanliga löntagare inkomstskatt plus sociala avgifter för sjukförsäkring, arbetslöshetsförsäkring, och så vidare.[13] Därmed blir jämförelser mellan olika länder svåra respektive inte helt korrekta om man bara tar hänsyn till skattekvoten utan att ta hänsyn till vilka andra avgifter som måste betalas.

Hur mycket går Systembolaget i vinst?

Med krogarna som går på knäna på grund av restriktiva öppettider, har Systembolaget istället gått som tåget. 2020 blev också det finansiellt starkaste året, enligt vd:n på Systembolaget.

Statliga Systembolagets vinst före skatt för helåret 2020 fördubblades mot året innan. Vinsten blev nämligen på närmare 600 miljoner kronor 202 mot knappt hälften, 304 miljoner år 2019.

Vilket land är dyrast i Norden?

Med gott om plats för skidor, cyklar och packning. Därtill en körupplevelse som passar dem som gillar fart och att köra långt. En av dem är längdskidsstjärnan Jonna Sundling.

– Ford Mustang Mach-E passar mitt liv perfekt och den är jätteskön att köra, säger hon.

Extern länk: Läs mer om Ford Mustang Mach-E här