:

Hur länge måste man spara bokföring som privatperson?

Innehållsförteckning:

 1. Hur länge måste man spara bokföring som privatperson?
 2. Vilket års bokföring kan man slänga 2023?
 3. Vad gör man med gammal bokföring?
 4. Måste man låsa bokföringen?
 5. Hur länge ska man spara betalda räkningar?
 6. Var kan man slänga gamla räkningar?
 7. Kan man slänga gamla räkningar?
 8. Hur länge spara bokföring Skatteverket?
 9. Vad händer om bokföring försvinner?
 10. Hur länge måste man arkivera?
 11. Måste man spara bokföring i pappersform?
 12. Kan man sköta bokföringen själv?
 13. Kan man slänga gamla deklarationer?
 14. Var kastar man gamla räkningar?
 15. Måste man spara fakturor i pappersform?

Hur länge måste man spara bokföring som privatperson?

Tänk på att det är du som ansvarar för bokföringen! Även om du anlitar någon för att sköta din bokföring är det du som ansvarar för att bokföringen blir riktig. Detta ansvar kan du aldrig lämna ifrån dig. Så ställ krav på din bokförare att han eller hon förklarar om du inte förstår.

Några tips innan du lägger upp din bokföring!

 • Planera din bokföring. Tänk igenom innan hur den ska vara upplagd, så att den passar dina syften bäst.
 • Ta råd. Fråga vänner och bekanta som driver rörelse hur de gör med sina papper och sin bokföring.
 • Enkelhet. Gör din bokföring så enkel som möjligt när du startar upp, särskilt om du är lite osäker på dina kunskaper i bokföring.
 • Om du lämnar bort din bokföring. Sätt in underlagen varje dag i en pärm, där du har en flik för varje dag. Då är det lättare för den som sköter bokföringen att bokföra alla transaktioner på rätt dag.

För din egen skull är det viktigt att du har ordning på dina papper. Varje minut som behöver tas i anspråk för dig eller en redovisningskonsult kostar pengar. Sköter du din bokföring kan du spara pengar och undvika onödigt tidsspill.

Vilket års bokföring kan man slänga 2023?

Genom att scanna in och spara fysiska kvitton, fakturor och annat underlag digitalt så behöver originalet på papper bara sparas i fyra år istället för sju. Att fota eller scanna in sina är också bra då de inte sällan bleknar efter några år.

Ansvaret för arkivering ser lite olika ut beroende på vilken bolagsform du driver.

Vad gör man med gammal bokföring?

Räkenskapsinformationen måste sparas i 7 år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Det innebär för ett företag med räkenskapsår 1/7-30/6 att räkenskapsinformationen måste sparas i 7 år och 6 månader. Bestämmelser om hur lång tid bokföringen måste sparas finns i 7 kap. bokföringslagen.

Mer information om vad räkenskapsinformation är och hur den ska sparas finns i kapitel 7 och 8 i BFN:s vägledning Bokföring.

Måste man låsa bokföringen?

Normgivningen innehåller bestämmelser om löpande bokföring, verifikationer, arkivering av räkenskapsinformation samt systemdokumentation och behandlingshistorik och ska tillämpas av alla som är bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen (1999:1078), BFL med några få angivna undantag. I samband med antagandet fattades beslut om upphävande av ett antal andra normer:

Den nya vägledningen ersätter med andra ord en hel del av den tidigare normgivningen. En utgångspunkt har varit att inte göra några ändringar i sak av de regler som funnits. Men det blir en del nyheter, framförallt på grund av att Bokföringsnämnden (BFN) nu tolkar de ändringar som genomfördes redan 2011 i BFL med anledning av propositionen Enklare redovisning. I normgivningen får vi nu äntligen svar på hur lagändringen avseende tidpunkt för redovisning ska tolkas. En del andra förändringar och förtydliganden kommer också. Jag har i denna artikel sammanställt en del av vad den nya vägledningen innehåller.

Hur länge ska man spara betalda räkningar?

24 maj 2016

Det är lätt att vilja spara för mycket. Kvitton på mat och andra förbrukningsvaror kan nästan alltid kastas direkt. För andra viktiga papper beror det lite på. Vi listar några övergripande tider att förhålla sig till.

Var kan man slänga gamla räkningar?

Tog tag i att rensa ur ett köksskåp där en hel hylla är fylld med sparade gamla betalda räkningar, tråkiga/ev känsliga papper från ett tidigare liv, deklarationer osv. Sånt där man fick på papper förut och som man "skulle" spara - så då gjorde jag det. Dessa är från 2010 fram till nu (i teorin, jag får ju inga pappersräkningar längre liksom och inga jobbiga grejer från inkassoföretag och kronofogden: lyckades på ngt galet sätt att inte gå i personlig konkurs trots att exmaken gjorde sitt bästa genom att helt enkelt skita i att betala sin halva av gemensamma - och hans "egna"- skulder). Just nu sitter jag och river dem i strimlor/bitar och funderar på om det sen är ok att slänga det i vanliga soporna? (Har nog tyvärr ingen möjlighet att elda upp dem...). Har även listat ut att jag inte behöver bekymra mig om att spara den gamla bokföringen längre - men den står i källaren så den får bli ett annat projekt.

Kan man slänga gamla räkningar?

Bokföringslagen säger att kvitton, räkningar och andra typer av verifikationer måste arkiveras i 7 år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. 

Nyligen inledde regeringen en utredning för att se om lagen om arkivering av papperskvitton borde skrotas. Vi är många som håller tummarna – och det ser lovandet ut!

Som privatperson behöver du bara spara betalda fakturor så länge reklamationsrätt och garanti finns kvar – om du vill förstås. Hur länge företag måste spara kvitton definieras däremot tydligt i lagen.

Kort sagt, ja. Du måste spara kvitton. Bokföring är strikt reglerat, och en av de tydligaste reglerna gäller lagring av verifikationer.

Men om du fotat kvittot och lagrar det digitalt, vad gäller då? Måste man spara fysiska kvitton också?

Det är tillåtet att överföra verifikationer som kvitton eller fakturor från pappersform till digital form, t ex via fotografering eller skanning, men du måste fortfarande behålla originalkvittot i tre år. Det mesta tyder på att vi inom en snar framtid lär få den här delen av bokföringslagen uppdaterad. Att fota och spara kvitton digitalt kommer förmodligen att bli standard. Men tills dess är det tre år som gäller.

Hur länge spara bokföring Skatteverket?

HejsanHur länge måste jag spara räkningar? Ex elräkning mmOch kvitton?Hälsningar Johan

Hej! Räkningar eller fakturor visar ju inte att man gjort någon betalning. Jag antar att de kan kastas, eller finns det situationer när räkningar och fakturor bör sparas?

Vad händer om bokföring försvinner?

Bokföringsskyldigheten regleras i bokföringslagen och årsredovisningslagen. Den innebär att du som är skyldig att upprätta bokföring måste:

 • bokföra alla affärshändelser i tid
 • se till så att alla bokföringsposter kan verifieras med till exempel kvitton eller fakturor
 • spara bokföringen i sju år efter räkenskapsårets slut
 • avsluta bokföringen med årsbokslut eller årsredovisning. (I de flesta fall.)

På Bokföringsnämndens hemsida finns mer information om hur du ska sköta din bokföring.

Hur länge måste man arkivera?

En arkiveringsskyldighet inträder så snart ett företag tagit emot eller upprättat räkenskapsinformation. Räkenskapsinformation ska sparas i det format den först kom in till företaget. En pappersfaktura lagras i pappersform och en digital faktura lagras digitalt. Om handlingarna förs över till annat medium får originalen förstöras efter tre år. Vissa organisationer efterfrågar en modernare bokföringslag för att Sverige ska hänga med i utvecklingen. Man menar bland annat att pappersfakturor som skannats in eller fotats bör kunna makuleras direkt, samt att bokföringshandlingar bör kunna lagras utomlands för att underlätta i ett allt mer globaliserat företagsklimat.

- Företagets räkenskapsinformation ska sparas fram till och med det sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Alltså om ett företag har bokslut 2019-08-31, ska bokföringen sparas fram till 2026-12-31.

Måste man spara bokföring i pappersform?

Bokföringslagen säger att kvitton, räkningar och andra typer av verifikationer måste arkiveras i 7 år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. 

Nyligen inledde regeringen en utredning för att se om lagen om arkivering av papperskvitton borde skrotas. Vi är många som håller tummarna – och det ser lovandet ut!

Som privatperson behöver du bara spara betalda fakturor så länge reklamationsrätt och garanti finns kvar – om du vill förstås. Hur länge företag måste spara kvitton definieras däremot tydligt i lagen.

Kort sagt, ja. Du måste spara kvitton. Bokföring är strikt reglerat, och en av de tydligaste reglerna gäller lagring av verifikationer.

Men om du fotat kvittot och lagrar det digitalt, vad gäller då? Måste man spara fysiska kvitton också?

Det är tillåtet att överföra verifikationer som kvitton eller fakturor från pappersform till digital form, t ex via fotografering eller skanning, men du måste fortfarande behålla originalkvittot i tre år. Det mesta tyder på att vi inom en snar framtid lär få den här delen av bokföringslagen uppdaterad. Att fota och spara kvitton digitalt kommer förmodligen att bli standard. Men tills dess är det tre år som gäller.

Kan man sköta bokföringen själv?

Om du vill sköta din bokföring själv och ändå ha en bokföringsbyrå att luta dig mot ibland. Då är vi på Angamato Ekonomikonsult ett bra val. Vi har upptäckt att många företagare är riktigt duktiga på att sköta sin egen bokföring, samtidigt som man kan spara några kronor på att sköta pappren själv. Men samtidigt är det skönt att ha någon sakkunnig att luta sig mot ibland.

Vi på Angamato har mer än trettio års erfarenhet från att sköta olika kunders bokföring och andra ekonomiska frågor. Det gör att vi samlat på oss både erfarenhet och kunskap inom det mesta som rör ekonomi. Det är en kunskap som vi gärna delar med av oss av till dig som väljer att sköta din löpande redovisning med hjälp av oss. Sköt din bokföing själv, Angamato Ekonomikonsult, Bokföring, Sköt din bokföing själv, Angamato Ekonomikonsult, Bokföring Sköt din bokföing själv, Angamato Ekonomikonsult, Bokföring

Kan man slänga gamla deklarationer?

Räkenskapsinformationen måste sparas i 7 år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Det innebär för ett företag med räkenskapsår 1/7-30/6 att räkenskapsinformationen måste sparas i 7 år och 6 månader. Bestämmelser om hur lång tid bokföringen måste sparas finns i 7 kap. bokföringslagen.

Mer information om vad räkenskapsinformation är och hur den ska sparas finns i kapitel 7 och 8 i BFN:s vägledning Bokföring.

Var kastar man gamla räkningar?

HejsanHur länge måste jag spara räkningar? Ex elräkning mmOch kvitton?Hälsningar Johan

Hej! Räkningar eller fakturor visar ju inte att man gjort någon betalning. Jag antar att de kan kastas, eller finns det situationer när räkningar och fakturor bör sparas?

Måste man spara fakturor i pappersform?

En arkiveringsskyldighet inträder så snart ett företag tagit emot eller upprättat räkenskapsinformation. Räkenskapsinformation ska sparas i det format den först kom in till företaget. En pappersfaktura lagras i pappersform och en digital faktura lagras digitalt. Om handlingarna förs över till annat medium får originalen förstöras efter tre år. Vissa organisationer efterfrågar en modernare bokföringslag för att Sverige ska hänga med i utvecklingen. Man menar bland annat att pappersfakturor som skannats in eller fotats bör kunna makuleras direkt, samt att bokföringshandlingar bör kunna lagras utomlands för att underlätta i ett allt mer globaliserat företagsklimat.

- Företagets räkenskapsinformation ska sparas fram till och med det sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Alltså om ett företag har bokslut 2019-08-31, ska bokföringen sparas fram till 2026-12-31.