:

Hur överlåter man ett aktiebolag?

Innehållsförteckning:

 1. Hur överlåter man ett aktiebolag?
 2. Hur ändrar man ägare i ett aktiebolag?
 3. Kan man ge bort ett aktiebolag?
 4. Kan man äga ett aktiebolag själv?
 5. Kan jag sälja mitt aktiebolag?
 6. Hur säljer man ett aktiebolag?
 7. Hur byter man namn på ett aktiebolag?
 8. Hur byta namn på aktiebolag?
 9. Hur kan man sälja aktiebolag?
 10. Vad händer om man lägger ner ett aktiebolag?
 11. Kan man ta ut allt kapital ur ett aktiebolag om man är själv?
 12. Hur mycket skatt när man säljer aktiebolag?
 13. Hur köper man ut någon ur aktiebolag?
 14. Vad kostar det att byta namn på ett aktiebolag?
 15. Måste aktiebolag ha AB i namnet?

Hur överlåter man ett aktiebolag?

Ett aktieöverlåtelseavtal är ett avtal som avser köp och försäljning av aktier i ett aktiebolag. Ett aktieöverlåtelseavtal kan vara mycket enkelt eller väldigt komplicerat. Det kan vara alltifrån en enstaka sida till hundratals sidor. Omfattningen av aktieöverlåtelseavtalet beror på verksamhetens komplexitet och hur många villkor affären är förknippad med.

Hur aktieöverlåtelseavtalet utformas beror på hur omfattande den aktuella affären är, vilken typ av verksamhet som bedrivs i det bolag där aktierna finns och vilket intresse säljaren samt köparen har av att gardera sig för olika potentiella scenarier. Säljarens främsta intresse är, naturligtvis, att få betalt och köparens primära intresse är att den verksamhet som förvärvas ska vara välmående. Aktieöverlåtelseavtalets syfte är att tillgodose dessa intressen.

Till skillnad från börsbolag har privata bolag inget noterat värde. Priset måste då förhandlas fram och en rad andra frågeställningar måste regleras och skrivas in i aktieöverlåtelseavtalet. 

Hur ändrar man ägare i ett aktiebolag?

Överlåtelser av aktier i fåmansbolag kan ske av flera olika anledningar: en ny investerare vill gå in i bolaget, en tidigare samarbetspartner vill dra sig ur eller så är det helt enkelt dags att sälja bolaget av någon anledning. I detta blogginlägg sammanfattar vi de förändringar som behöver göras på diverse olika platser när det har skett en ägarförändring i ett fåmansbolag.

Ändring av bolagets uppgifter

Kan man ge bort ett aktiebolag?

De finns tre grundläggande civilrättsliga förutsättningar för att aktierna du ger bort ska anses vara en gåva:

 • Förmögenhetsöverföring – givarens förmögenhet ska minska och gåvotagarens öka.
 • Frivillighet – någon motprestation får inte finnas. Det innebär att gåvan inte kan ersätta betalning för utfört arbete.
 • Vid gåvor i aktier träder gåvomottagaren in i givarens (dvs den tidigare aktieägarens) skattemässiga situation, enligt den så kallade kontinuitetsprincipen. Vid gåva av kvalificerade aktier i fåmansföretag tar gåvomottagen därmed över givarens omkostnadsbelopp och sparade utdelningsutrymme (gränsbelopp) på aktierna.

  Kan man äga ett aktiebolag själv?

  Ett aktiebolag är en juridisk person och kan precis som en fysisk person äga egendom (som fastigheter och annat), låna pengar, bli stämd inför domstol och ha anställda. Om du har ett aktiebolag finns det en knivskarp linje mellan företaget och dig själv. Aktiebolaget är också ett eget skattesubjekt och lämnar en egen inkomstdeklaration. Om företaget sysslar med ekonomiskt riskabla projekt är aktiebolagsformen att föredra. Visserligen kommer du oftast inte helt undan ansvar, men du är i alla fall i de flesta fall bättre skyddad än om du har handelsbolag eller enskild näringsverksamhet. Det kan också vara så att det ekonomiskt är mer fördelaktigt att driva aktiebolag än t ex enskild firma när du har stort överskott i din verksamhet.

  Om du äger andelar i ett aktiebolag vid ingången av ett kalenderår får du beräkna något som kallas gränsbelopp för året. Gränsbeloppet är det utrymme du har för att ta ut lågbeskattad utdelning från bolaget. Utdelning som sker inom gränsbeloppet beskattas till 20 procent i inkomstslaget kapital. Ett bolag anses bildat när stiftelseurkunden undertecknats (under förutsättning att bolaget därefter registreras hos Bolagsverket).

  Kan jag sälja mitt aktiebolag?

  Sidan blev senast uppdaterad: 2023-03-07

  Att sälja ditt aktiebolag kan vara den största affär du gör som företagare. Genom god planering kan du undvika många problem.

  Hur säljer man ett aktiebolag?

  Sidan blev senast uppdaterad: 2023-03-07

  Att sälja ditt aktiebolag kan vara den största affär du gör som företagare. Genom god planering kan du undvika många problem.

  Hur byter man namn på ett aktiebolag?

  I den här artikeln går vi igenom allt du behöver veta för att byta namn på ditt företag.

  Innan du gör någonting annat måste du bestämma dig för vad det nya namnet ska vara för ditt bolag. Det kanske låter som den lättaste biten men så är inte riktigt fallet. Att välja ett nytt namn till ditt företag kräver sin research då du måste se till att det följer alla regler som finns och att namnet självklart även gynnar ditt företag och den verksamhet du bedriver.

  Hur byta namn på aktiebolag?

  8 april, 2015

  Kort sagt är det 3 punkter som måste genomföras för att byta namn på sitt företag.

  Hur kan man sälja aktiebolag?

  Det finns en del juridiska frågor att ha koll på när ett aktiebolag ska säljas, oavsett om det rör en andel eller hela bolaget. I följande text kan du läsa om hur du går till väga.

  Ett privat aktiebolag som inte är börsnoterat kan ta hjälp av bland annat företagsmäklare för att få in intressenter till försäljningen. Det finns dessutom flera rådgivare som kan bli värdefulla i en företagsöverlåtelse, till exempel advokater och jurister, banker och revisorer samt redovisningskonsulter. Det finns ofta bestämmelser i bolagsordningen  och aktieägaravtal som reglerar hur försäljning av aktier ska gå till och som måste beaktas.

  Vad händer om man lägger ner ett aktiebolag?

  Den vanligaste rekommendationen från experter är att inte avveckla aktiebolag som fortfarande är verksamt. Om bolaget är igång kan du sälja det och eventuellt få ut lite mer för verksamheten. En likvidation innebär ju att du får ut pengarna som finns i aktierna. Innan bolaget blir vilande får du också ut det som blir över efter att du har sålt av tillgångar och betalat alla skulder.

  Generellt sett kan man alltså säga att du riskerar att förlora mer pengar på att lägga ner aktiebolaget än på att sälja det. Men det här är inte en total sanning. Det är viktigt att du har gått igenom dina alternativ och att du förstår vad de kommer att innebära.

  Ponera att du får lägga många månader, kanske till och med år, på att sälja bolaget. Det blir ju också en kostsam process. Både rent ekonomiskt och för dig personligen då du har lust att göra annat. När du ser på vad du förlorar med likvidationen måste du också se på vad du kan vinna med den.

  Kan man ta ut allt kapital ur ett aktiebolag om man är själv?

  Att hålla koll på regler kring vad företagare får och inte får göra är inte alltid enkelt – om du har tagit ut pengar från ditt företag utan att se det som ett lån (det vill säga utan avsikt att betala tillbaka pengarna) räknas det som lön eller som en värdeöverföring (till exempel utdelning). Värdeöverföringen i sig kan vara otillåten om det saknas utdelningsbara medel i företaget. Med utdelningsbara medel menar jag bolagets intjänade och beskattade vinstmedel, där det så kallade fria egna kapitalet dessutom har fastställts av ägarna på en bolagsstämma. Om du (eller någon i den förbjudna kretsen) har tagit ett förbjudet lån beskattas du som inkomst av tjänst (lön) och du riskerar dessutom att behöva betala skattetillägg för ej deklarerad lön. Om det har förekommit förbjudet lån i din verksamhet finns krav på revisorn att anmärka om detta i revisionsberättelsen, vilket är negativt för din verksamhet eftersom revisionsberättelsen blir så kallat oren. I värsta fall riskerar du att straffas med böter eller fängelse enligt aktiebolagslagen, även om den påföljden är ganska ovanlig.

  Hur mycket skatt när man säljer aktiebolag?

  Sidan blev senast uppdaterad: 2022-06-01

  På de här sidorna kan du läsa om hur skatt, avgifter och moms fungerar. Du kan också ansöka om F-skatt och anmäla ditt företag för momsregistrering under respektive företagsform. Om du vill räkna ut eller ska betala in din skatt kan du följa länkarna längst ner på sidan.

  Hur köper man ut någon ur aktiebolag?

  Indragning av aktier innebär att antalet aktier minskas. Detta sker genom en riktad indragning av aktierna från den delägare som ska lösas ut. Genom denna transaktion försvinner de inlösta aktierna. Köpeskillingen på de inlösta aktierna styrs av värdet på bolaget. Hur bolaget ska värderas regleras ofta i ett aktieägaravtal. Det finns några vedertagna modeller för detta.

  En riktad indragning av aktier är ett alternativt sätt att lösa finansieringsfrågan. Det upplevs ofta också som enklare att genomföra, då ingen extern part, exempelvis en bank, behöver bli involverad. Säljaren kan få betalt direkt och köparna behöver inte låna kapital.

  Vad kostar det att byta namn på ett aktiebolag?

  I den här artikeln går vi igenom allt du behöver veta för att byta namn på ditt företag.

  Innan du gör någonting annat måste du bestämma dig för vad det nya namnet ska vara för ditt bolag. Det kanske låter som den lättaste biten men så är inte riktigt fallet. Att välja ett nytt namn till ditt företag kräver sin research då du måste se till att det följer alla regler som finns och att namnet självklart även gynnar ditt företag och den verksamhet du bedriver.

  Måste aktiebolag ha AB i namnet?

  Vad kännetecknar egentligen ett bra företagsnamn? I dagens brusiga värld handlar det om att sticka ut från mängden. Därför bör du satsa på att ditt företagsnamn uppfyller dessa kriterier:

  Innan vi går in på det roliga med att komma på ett bra företagsnamn, måste vi först prata om vad man får och inte får göra gällande företagsnamnet. Som alltid finns det riktlinjer. Bolagsverket har en lista som du som företagare behöver förhålla dig till. Har du bra koll på reglerna så ökar chansen väsentligt att ditt företagsnamn blir godkänt. Här är några exempel på regler som gäller:

  • Företagsnamnet måste gå att särskilja från namn på andra företag, föreningar eller varumärken.
  • Namnet ska inte kunna förväxlas med andra företagsnamn
  • Företagsnamnet får inte innehålla uttryck som diskriminerar eller förolämpar någon. Det får inte heller innehålla något som kränker någons upphovsrätt.
  • Namnet ska stämma överens med den verksamhet som företaget bedriver. Namnet får inte vara vilseledande på något sätt.
  • Namnet kan inte enbart innehålla en ort
  • Företagsnamnet kan inte heller enbart innehålla ett efternamn
  • Företagsnamnet får inte endast innehålla siffror, eller enbart innehålla bokstäver som inte bildar ett ord.