:

Kan man anställa någon som privatperson?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man anställa någon som privatperson?
 2. Kan man anställa någon utan företag?
 3. Hur mycket får man betala någon utan skatt?
 4. Vad krävs för att anställa någon?
 5. Hur mycket kostar det att anställa en person?
 6. Kan jag anställa mig själv?
 7. Vad kostar det att ha en anställd per timme?
 8. Kan man ha en anställd utan lön?
 9. Hur mycket pengar får man tjäna svart?
 10. Vad kostar en lön på 25000?
 11. Hur mycket kostar en person i månaden?
 12. Hur betalar jag ut lön till mig själv?
 13. Vad är rimligt att ta i timmen?
 14. Är det olagligt att jobba gratis?
 15. Är man skyldig att svara i telefonen när man är ledig?

Kan man anställa någon som privatperson?

När du köper en tjänst av ett företag eller en privatperson ska du ta reda på om tjänstens säljare är förskottsuppbördsregistrerad. Kontrollera förskottsuppbördsregistreringens giltighet i e-tjänsten ytj.fi.

Om säljaren är förskottsuppbördsregistrerad behöver du inte ta hand om någonting annat än att betala räkningen. Du kan få hushållsavdrag för arbetet om villkoren för avdraget uppfylls. Läs mer om hushållsavdrag.

Om säljaren inte hör till förskottsuppbördsregistret ska du ta ut skatt och anmäla arbetsersättningen till inkomstregistret. Du kan inte få hushållsavdrag eftersom tjänstens säljare inte är förskottsuppbördsregistrerad.

Kan man anställa någon utan företag?

Att korttidsanställa innebär ett visst ansvar i och med att du blir arbetsgivare, om än tillfälligt. Men ibland finns kanske inte alternativet att ta in någon med F-skattegodkännande. Här ska vi titta närmare på vad det innebär att anlita respektive att anställa.

Att anlita en kollega som är godkänd för F-skatt är ganska oproblematiskt. Kollegan ansvarar själv för sin skatt och sina socialavgifter. Detta gäller oavsett om kollegan har enskild firma, aktiebolag eller någon annan företagsform. Du behöver alltså inte göra skatteavdrag eller betala socialavgifter, utan det gör din kollega i form av F-skatt. Den ersättning du betalar till honom eller henne är heller ingen lön, utan ett arvode.

Hur mycket får man betala någon utan skatt?

För de flesta ungdomar har skolan ringt ut och sommarlovet tagit vid. En lite annorlunda sommar i spåren av pandemin men för den som ska jobba under lovet kan det vara bra att känna till att man inte behöver betala skatt på det man tjänar upp till en viss summa.

(Tips: Är du förälder, mor/farförälder eller har någon ungdom i din närhet som du vet ska sommarjobba? Tipsa om denna artikel så slipper din ungdom betala skatt i onödan.)

Vad krävs för att anställa någon?

Ett muntligt anställningsavtal kan slutas. Men ett anställningsavtal/anställningsinformation måste enligt lagen om anställningsskydd (LAS) lämnas skriftligt inom en månad från tillträde på tjänsten. Företagarna rekommenderar att avtal upprättas omgående, oavsett tillträdesdag.

Hur mycket kostar det att anställa en person?

Funderar du på om du har råd att anställa och vilka marginaler som behövs för att gå runt och lyckas med din lönsamhet? Vi förstår. Därför ska vi här gå igenom hur du räknar ut lönekostnaden för en anställd, hur stor arbetsgivaravgiften är samt varför den varierar och prata om att anställa per timme jämfört att anställa med månadslön.

Att anställa innebär ett nytt ansvar, både med ansvaret för en annan person och med ansvaret för att klara den extra utgiften som det innebär. Men det bidrar också till helt nya möjligheter! Med vårt starka skyddsnät i Sverige tillkommer arbetsgivaravgifter på lönen (våra sociala avgifter) och det kan upplevas som en stor utgift som tillkommer vid anställning, men det täcker in vår sjukpenning, arbetslöshetsersättning, pension och sjukvård. Så även om det innebär en extra kostnad för dig och ditt företag är det framförallt en investering till att utvecklas och expandera. Och du får in nya tankar och idéer till din verksamhet.

Kan jag anställa mig själv?

Hej och tack för din fråga!

Regler som främst berör bildning och hantering av aktiebolag återfinns i Aktiebolagslagen (ABL). I ABL finns det dock ingen lagstadgat krav på att du måste registrera bolaget som arbetsgivare.

Vad kostar det att ha en anställd per timme?

Det finns olika orsaker till att behöva anställa någon. Ibland handlar det om att ersätta någon som slutat eller täcka upp för någon ordinarie som är borta tillfälligt. I andra fall handlar det om att företaget eller organisationen växer och behöver utöka sin personalstyrka. En del utvecklar helt nya områden där helt ny kompetens behövs. Oavsett vilken anledning det finns till att anställa är det en process som både tar tid och kostar en del pengar. Många ställer sig frågan, vad kostar en anställd och vilka olika alternativ finns det? Är det bättre att anställa eller kan man spara pengar genom att anlita frilansare istället?

Just processen att anställa någon kan kosta olika mycket beroende på hur man väljer att gå till väga och hur van man är vid själva anställningsprocessen. En del använder sig av ett externt rekryteringsföretag, som såklart kostar pengar. Om man väljer att sköta rekryteringen själv kostar det att exempelvis lägga ut en jobbannons, men det som oftast är mest kostsamt är den tid en anställningsprocess tar från det ordinarie arbetet. Oftast intervjuar man flera personer, flera gånger, för att till slut komma fram till ett beslut. När personen sedan är anställd behöver tid läggas på onboarding och att få in den nyanställda både i sina arbetsuppgifter och socialt i företaget.

Kan man ha en anställd utan lön?

Både han själv och andra i gruppen började utveckla tydliga symptom på stress. Han blev till slut sjukskriven, men inte heller då fick han den hjälp han hade rätt till.

— I stället för att vidta åtgärder för att främja hans återgång till arbetsplatsen vidtog man åtgärder för att avsluta hans anställning. Arbetsgivaren skyller de problem som finns på arbetsplatsen på honom och det tycker jag är helt felaktigt, säger Elisabet Ohlsson, förbundsjurist på Unionen.

Utöver att stämma för flera brott mot lagen om anställningsskydd, LAS, stäms arbetsgivaren även för brott mot diskrimineringslagen. Det eftersom medlemmen har adhd som räknas som en funktionsnedsättning och därmed är diskrimineringsgrundande – om det finns en koppling mellan bolagets agerande och funktionsnedsättningen.

Hur mycket pengar får man tjäna svart?

Som sommarjobbare finns det dock anledning att titta över hur mycket man kommer tjäna under året. I Sverige behöver man inte betala skatt på inkomst under 22 208 kronor per år (gäller för 2023). Det betyder att om du till exempel tjänar 22 000 kronor på ditt sommarjobb så kommer du inte behöva betala någon skatt utan du kan få hela beloppet utbetalt på ditt bankkonto. Läs mer hos Skatteverket.

Du måste fylla i blanketten intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag och lämna till din arbetsgivare. Annars kommer arbetsgivaren automatiskt att dra av cirka 30% av din lön i skatt. Dessa pengarna får du då först tillbaka i samband med att man gör en deklaration cirka ett år senare. Var därför mycket noga med att lämna in denna blankett så att du får hela lönen du har förtjänat direkt!

Vad kostar en lön på 25000?

SpeedLedger e-bokföring det mest omtyckta bokföringsprogrammet på marknaden enligt Trustpilot. Nu ger de dig som nystartad 50% rabatt första året. 

Bokföring och fakturering så enkel att du kan klara det själv

 • Bokföringen skapas automatiskt från din bank
 • Färdiga förslag - godkänn med ett klick!
 • Gratis rådgivning och steg-för-steg guider

Hur mycket kostar en person i månaden?

Beräkningarna ska ses som ungefärliga kostnader och vanligtvis brukar det inte vara så stora förändringar från år till år. Flera oväntade händelser inträffade i vår omvärld under 2022 och det har påverkat priserna för bland annat mat, drivmedel och el kraftigt. Beräkningarna för 2022 togs fram innan dessa händelser ägde rum och siffrorna för 2022 blev därför snabbt inaktuella. Det gör att prognosen för 2023 visar en stor kostnadsökning för framför allt mat och el jämfört med 2022 års siffror.

Du som använder beräkningarna kan behöva ta hänsyn till om fler händelser inträffar under året som påverkar kostnaderna, och justera siffrorna därefter.

De beräknade matkostnaderna är ingen norm. Du kan använda dem som något att utgå ifrån när du planerar din egen matbudget. Det går förstås att laga både billigare och dyrare mat.

Hur betalar jag ut lön till mig själv?

 •       Du har möjligheten att ta ut aktieutdelning till låg beskattning
 •       Du blandar inte ihop företagets pengar med din privatekonomi
 •       Du kan få stöd från Tillväxtverket vid kriser som under Covid-19 epidemin
 •       Kunder, leverantörer och banker ser gärna att du har ett aktiebolag
 •       Om du har en vinst i bolaget och vill avsluta din verksamhet finns det fördelaktiga skatteregler
 •       Du kan ge dig själv förmåner som friskvårdspeng och minnesgåvor
 •       Som ägare (aktieägare) har du inget personligt ansvar för bolagets skulder, förutsatt att du följt reglerna för kontrollbalansräkning (mer om det längre ned)
 •       Du behöver ha ett startkapital på 25 000 kr (kan vara en tillgång som en bil eller en  maskin)
 •       Du kan förlora startkapitalet om företaget går i konkurs
 •       Det krävs en del bokföring och administration, bland annat behöver du göra ett bokslut
 •       Du behöver löpande betala in sociala avgifter
 •       Du kan bli personligt ansvarig om ditt bolag inte betalat sina skatter vid en konkurs

Vad är rimligt att ta i timmen?

Att ta rätt betalt för det jobb du utför är A och O! Vi har sammanställt statistik över olika timpriser från två sidor för att du ska kunna få en uppfattning om du tar rätt timpris jämfört med andra hantverkare inom byggbranschen. Men först lite tips om varför du inte behöver vara försiktig med att sätta ett högre timpris:

Det kan vara svårt att ta rätt pris av kunder. Men visste du att det är svårare att motivera att höja timpriset om du har satt ett lågt timpris från första början? Det stämmer, därför kan det vara bättre att sätta ett lite högre timpris och därefter ha rabatter, avdrag eller ett erbjudande för att förbättra kundens upplevelse. Vem gillar inte när det blir billigare än vad man har tänkt från första början? 😉

Är det olagligt att jobba gratis?

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Sveriges arbetsrätt är lite speciell i jämförelse med andra rättsområden. Inom arbetsrätt är endast en mindre del lagreglerad. Man har valt, sedan långt bak i tiden, att låta arbetsrätten vara ett avtalsområde parterna emellan. Vår arbetsrätt styrs därför mycket mindre av lag och mer av avtal såsom kollektivavtal och god sed på arbetsmarknaden.

Är man skyldig att svara i telefonen när man är ledig?

Nej. Det går inte att förbjuda att chefen ringer, men hen har inte rätt att kräva svar utanför arbetstid. Antingen är det arbetstid och då ska man ha betalt, eller så är det vilotid och då behöver man inte svara. 

Då bör man i stället ha en rutin att redovisa innan arbetspasset är slut. Eller vänta till nästa dag. Det är en arbetsuppgift, och i så fall ska man ha betalt.