:

Vad händer om man inte svarar på nyemission?

Innehållsförteckning:

 1. Vad händer om man inte svarar på nyemission?
 2. Vad händer om man inte deltar i nyemission?
 3. Vad händer vid en nyemission?
 4. Vad betyder det när ett bolag gör nyemission?
 5. Är det bra att köpa nyemission?
 6. Måste man svara på nyemission?
 7. Vad ska man göra vid nyemission?
 8. Hur ska man tänka vid en nyemission?
 9. Är nyemission en skuld?

Vad händer om man inte svarar på nyemission?

För att kunna delta i en företrädesemission och köpa aktier måste du först kvalificera dig genom att inneha en aktieposition i företaget vid slutet av handelsdagen före ex-dagen.

Om du är en kvalificerad aktieägare skapar vi en ny position på ditt konto med namnet ”[bolagsnamn] – företrädesemission” och vårt team för företagshändelser kommer att skicka dig en bekräftelse via e-post med villkoren för emissionen, viktiga datum och de alternativ som finns tillgängliga för dig.

Vad händer om man inte deltar i nyemission?

Tyvärr missar en del kunder att agera eftersom de tror att tilldelningen av teckningsrätter ger dem nya aktier per automatik, men så är inte fallet.

För att köpa de nya aktierna i bolaget krävs att du gör ett aktivt val enligt nedan;

A) Om du vill delta i nyemission och köpa aktier måste du tacka ja till erbjudandet och säkerställa att pengar för köpet finns på aktuellt konto. B) Om du inte vill köpa aktier i nyemissionen kan du istället sälja dina teckningsrätter

Vad händer vid en nyemission?

Nyemissioner genomförs som sagt för att få in mer kapital till ett aktiebolag. Men vad finns det för vanliga anledningar till varför bolaget behöver mer pengar?

Hela processen börjar med att bolagets styrelse skriver ett förslag om att genomföra en nyemission med syftet att få in mer kapital.

Förslaget ska ange det belopp som bolaget avser att ta in genom emissionen. Därefter läggs förslaget fram på en bolagsstämma. Aktieägarna tar sedan det slutliga beslutet om nyemissionen ska genomföras eller inte, och huruvida det ska vara med eller utan företrädesrätt för de befintliga aktieägarna.

Väljer bolagsstämman att godkänna styrelsens förslag påbörjas den s.k. teckningsperioden. Bolaget skickar då ut information till befintliga aktieägare, men även övriga investerare, om att de ska genomföra en nyemission och att det nu går att teckna aktier.

Vad betyder det när ett bolag gör nyemission?

Nyemission kallas det när ett bolag erbjuder allmänheten och/eller befintliga aktieägare att teckna nya aktier i företaget. Företaget utfärdar då nya aktier för att få in mer kapital till företaget. Oftast erbjuds de nya aktierna till ett lägre pris än de gamla för att locka allmänheten att investera i bolaget.

Är det bra att köpa nyemission?

När ett aktiebolag ger ut nya aktier kallas det för en nyemission. Företaget erbjuder allmänheten och sina befintliga aktieägare att teckna nya aktier i bolaget.

En nyemission görs oftast för att få in mer pengar till bolaget. Till exempel för att:

 • Genomföra en expansion
 • Finansiera köp av andra bolag
 • Undvika en konkurs

Måste man svara på nyemission?

Låt oss börja med frågan: vad betyder nyemission? För dig som aktiesparare innebär en nyemission att du erbjuds chansen att teckna nya aktier i företaget som genomför emissionen. För företag är nyemission framförallt ett sätt att få in mer pengar till att stärka verksamheten, till exempel för att kunna finansiera en expansion eller utveckla nya produkter. I värsta fall kan nyemissionen vara ett sätt att undvika konkurs, dock är det en mer ovanlig anledning och brukar då ses som något dåligt.

Att bolaget emitterar nya aktier betyder kort och gott att de ger ut fler aktier. Då erbjuds befintliga aktieägare att teckna dessa nya aktier i företaget, men det kan hända att även allmänheten får möjlighet att teckna. Vem som får teckna aktierna, och i vilken turordning, beror på vilken slags emission det handlar om - läs mer om det lite längre ner i denna guide.

För att locka fler till att investera erbjuder bolaget ofta ett rabatterat pris på nyemitterade aktier, men inte alltid. Tack vare att investerare och privatpersoner investerar i en nyemission, kan verksamheten få in kapital och därmed ges möjligheter att förbättra sin tillväxt.

Vad ska man göra vid nyemission?

När ett aktiebolag ger ut nya aktier kallas det för en nyemission. Företaget erbjuder allmänheten och sina befintliga aktieägare att teckna nya aktier i bolaget.

En nyemission görs oftast för att få in mer pengar till bolaget. Till exempel för att:

 • Genomföra en expansion
 • Finansiera köp av andra bolag
 • Undvika en konkurs

Hur ska man tänka vid en nyemission?

När ett aktiebolag ger ut nya aktier kallas det för en nyemission. Företaget erbjuder allmänheten och sina befintliga aktieägare att teckna nya aktier i bolaget.

En nyemission görs oftast för att få in mer pengar till bolaget. Till exempel för att:

 • Genomföra en expansion
 • Finansiera köp av andra bolag
 • Undvika en konkurs

Är nyemission en skuld?

Vi är med och arrangerar olika typer av bolagshändelser. Ta del av prospekt för nyemissioner, börsnoteringar och andra typer av bolagshändelser.

En nyemission är när ett aktiebolag erbjuder befintliga och/eller potentiella aktieägare att teckna nya aktier i företaget. Syftet med en nyemission är få in kapitel/nya pengar i företaget för att till exempel finansiera en expansion eller undvika konkurs. För att locka allmänheten att investera i företaget så erbjuds ofta de nya aktierna till ett lägre pris än de gamla.