:

Är det bra att köpa preferensaktier?

Innehållsförteckning:

 1. Är det bra att köpa preferensaktier?
 2. Hur fungerar en preferensaktie?
 3. Vad är risken med preferensaktier?
 4. Har en preferensaktie en på förhand fastställd utdelning?
 5. Vilka egenskaper har en preferensaktie?
 6. Vad händer med preferensaktier vid uppköp?
 7. Vilka två egenskaper har vanligtvis en preferensaktie?
 8. Vad är skillnaden mellan stamaktier och preferensaktier?
 9. Kan företag köpa tillbaka preferensaktier?
 10. Vilka preferensaktier är bäst?

Är det bra att köpa preferensaktier?

För att förstå hur preferensaktier skiljer sig från andra typer av aktier så ska vi här förklara vad alla dessa går ut på, samt hur du kan välja en investeringsform som kan anpassas till dina behov.

När det gäller rösträtten. Hur mycket vill du få vara med och säga till om när det gäller verksamheten i vilken du placerat dina sparpengar? Är detta något mycket viktigt för dig, kan du överväga möjligheten att köpa A-aktier eller B-aktier. Detta system finns för att avgöra vem som kommer att ha mest inflytande över företaget. A-aktier brukar vara dyrare än B-aktier, men de medför också en 10 gånger så stark rösträtt. Företagets ursprungliga ägare, de som var med i början, tog riskerna och byggde upp allt från grunden – kan på så sätt behålla största delen av kontrollen även om nya investerare ansluter sig till verksamheten.

När det gäller andelar i bolagets tillgångar kan aktieslagen delas upp i två grupper: stamaktier och företrädesaktier. Stamaktier syftar på de aktier som utgivits vid företagets uppstart, med syfte att tjäna in företagets ursprungliga aktiekapital. Preffar ges ut vid en senare tidpunkt, när företaget behöver få in mer pengar för att finansiera ett större projekt eller renovering. Skillnaden mellan dessa grupper är att preffar har förtur vid utdelning och likvidation. Stamaktieägare får vänta tills alla preferensaktieägare har fått sin andel av vinsten utbetalad. Råkar företaget hamna i konkurs, är det preffarnas ägare som får förtur till företagets tillgångar. Å andra sidan medför stamaktier högre rösträtt än företrädesaktier, eftersom ägaren oftast varit med från början.

Hur fungerar en preferensaktie?

Preferensaktier, ibland kallade preffar, är en typ av aktier där aktiens utdelning är bestämd på förhand. Vanligtvis är bolagets aktieutdelning kopplad till hur stor vinst de gjort föregående år. Men när du köper en preferensaktie vet du alltså direkt hur mycket utdelning du kommer få.

Just ordet preferens syftar till att du som ägare av aktien får förtur vid utdelningar jämfört med övriga aktieägare i bolaget, som äger så kallade stamaktier. Förturen innebär dock ingen garanti till utdelning. Om bolaget hamnar i en svår ekonomisk situation kan de välja att inte ge utdelning till några av sina aktieägare.

Vad är risken med preferensaktier?

Idag är det sista handelsdagen för Eniros B-preferensaktier. Slutet för handel med preferensaktier A blir den 6 mars. Därmed sätter det, sedan telefonkatalogen blev ett minne blott, evigt pressade sökföretaget punkt för en resa som verkligen satt spararnas tålamod på prov.

För över tio år sedan emitterade Eniro nya preferensaktier (B). Sedan dess har kursen sjunkit med 70 procent, men har som lägst handlats för 25 kronor. Nu löses de in för 96 kronor. Utdelning har inte getts sedan 2017 (röda strecken).

Har en preferensaktie en på förhand fastställd utdelning?

 • Topplista – 8 mest populära preferensaktierna september 2023 med flest ägare hos Avanza
 • Innan vi går in på de mer teoretiska delarna som rör preferensaktier listar vi de aktier som är mest populära. Att välja de preferensaktierna som har flest ägare hos nätmäklaren Avanza behöver förvisso inte vara någon garanti för att man hittar de bästa, men det kan vara en bra start för vidare fördjupning. Nedan listar vi de åtta mest populära preffarna hos Avanza sett till antalet aktieägare samt en tillhörande beskrivning av bolaget och dessa verksamhet.

  OBS! Vi har exkluderat de bolag som har ställt in sin utdelning, som exempelvis Preservia, Obducat och Oscar Properties. Ett antal populära preferensaktier har också löst in på senare tid, exempelvis Aros och Klövern.

  Som ni kan se ovan är majoriteten av de mest populära preffarna knutna till fastighetsbolag som är en väldigt kapitalintensiv bransch och de övriga är bolag med fokus på industri.

  Vilka egenskaper har en preferensaktie?

  I syfte att kunna förstå de olika fördelarna respektive nackdelarna för preferensaktier är det först och främst viktigt att förstå vad en preferensaktie är, och på vilket sätt den skiljer sig från en vanlig aktie – en så kallad stamaktie.

  En preferensaktie är en speciell typ av aktie med villkor som på flera sätt skiljer sig från villkoren för en stamaktie. Mest signifikant är det som ger ägare av preferensaktier förtur till såväl utdelningar som kvarvarande kapital vid en likvidation av bolaget – därav prefixet ”preferens”.

  Förtur till utdelning innebär att preferensaktieägarna har rätt till sin utdelning före ägarna av stamaktier får ta del av någonting. Utdelningen för preffar är också väldigt hög – ofta mellan 5-10%.

  Vad händer med preferensaktier vid uppköp?

  Begreppet D-aktier har aktualiserats under hösten. Inte minst för att fastighetsbolaget Akelius gjorde emission av aktieslaget i början av oktober.

  Ytterligare ett fastighetsbolag, Fastpartner, också kommer att släppa en D-variant av sin aktie. Beslutet ska tas på en extrastämma i slutet av november.

  Vilka två egenskaper har vanligtvis en preferensaktie?

  En aktie är en finansiell produkt som du kan använda för att investera i ett företag. I utbyte mot din investering blir du delägare i företaget. Det finns två huvudtyper av aktier - stamaktier och preferensaktier. Majoriteten av de aktier som säljs till privata investerare är stamaktier. Även om privatinvesterare kan investera i preferensaktier köps de oftare av institutioner och fonder.

  Värdet av en preferensaktie har en dubbel sammansättning och ligger mellan aktier och obligationer (ibland kallade hybridinstrument). Företrädesaktier jämförs ofta med obligationer. Preferensaktier har vanligtvis garanterade fasta, regelbundna utdelningsbetalningar i all framtid och har ett förfallodatum för att få inlösenvärdet.

  En organisation kan ha flera emissioner av preferensaktier som är rangordnade efter prioritet med första, andra, tredje osv. Investerare kan sedan köpa dessa preferensaktier via en mäklare som DEGIRO.

  Det finns flera skillnader mellan preferensaktier och stamaktier. Nedan följer några av de viktigaste skillnaderna:

  • Utdelningar: Preferensaktieägare får inte bara utdelning före vanliga aktieägare, utan de får också vanligtvis en högre avkastning på utdelningen. Utdelningen för preferensaktier är vanligtvis fastställd till en förutbestämd ränta baserad på nominellt värde. Utdelningen för stamaktier är mer varierande och baseras på företagets lönsamhet.
  • Rösträtt: Företrädesaktieägare har ingen rösträtt, medan stamaktieägare har det. Vanliga aktieägare får vanligtvis en röst för varje aktie och kan använda sina röster för att t.ex. välja en styrelse eller rösta om viktiga företagsbeslut.
  • Värdering av aktiekursen: Preferensaktier värderas inte på samma sätt som stamaktier, vilket innebär mindre risk för investeraren men också lägre vinster.
  • Krav på tillgångar: Vid likvidation av tillgångar, till exempel på grund av konkurs, har preferensaktieägare en högre rätt till företagets tillgångar än vanliga aktieägare.

  Vad är skillnaden mellan stamaktier och preferensaktier?

  Preferensaktier, ibland kallade preffar, är en typ av aktier där aktiens utdelning är bestämd på förhand. Vanligtvis är bolagets aktieutdelning kopplad till hur stor vinst de gjort föregående år. Men när du köper en preferensaktie vet du alltså direkt hur mycket utdelning du kommer få.

  Just ordet preferens syftar till att du som ägare av aktien får förtur vid utdelningar jämfört med övriga aktieägare i bolaget, som äger så kallade stamaktier. Förturen innebär dock ingen garanti till utdelning. Om bolaget hamnar i en svår ekonomisk situation kan de välja att inte ge utdelning till några av sina aktieägare.

  Kan företag köpa tillbaka preferensaktier?

  Vad är egentligen en preferensaktie för något? Detta är en väldigt viktig fråga att veta svaret på om du skall investera i dessa aktieslag. Ordet “preferens” får en att tro att det skall finnas en fördel att köpa dessa aktier jämfört med stamaktier.

  Inom vissa aspekter är fallet även så, preferensaktier ger ägaren företrädesrätt till utdelningar och likvidation från bolaget. Preferensaktier ger dig en förutbestämd utdelning, som ofta är hög. Därför påminner detta aktieslag mycket om företagsobligationer. Många väljer därför att se preferensaktier som en hybrid mellan stamaktier och obligationer. Det kan därför vara en god idé att integrera några preferensaktier i en potentiell utdelningsportfölj.

  Preferensaktier brukar ge en utdelning kvartalsvis, men detta skiljer sig mellan olika företag. Likt stamaktier räknar du fram direktavkastningen genom att ta preferensaktiens årliga utdelning dividerat med det aktuella köppriset.

  Vilka preferensaktier är bäst?

  Preferensaktier kallas för preffar. Det är en sorts högutdelande aktie vars kurs inte påverkas lika mycket av bolagets vinstutveckling som vanliga aktier, vilket ofta kallas stamaktier. Preffarna ger i regel inga utdelningshöjningar.

  Här är fem utvalda och Sverigenoterade preferensaktier. Kurserna och direktavkastningarna uppdateras automatiskt via Google Finance.