:

Hur vet man att bouppteckningen är klar?

Innehållsförteckning:

 1. Hur vet man att bouppteckningen är klar?
 2. Vad ska vara med i en bouppteckning?
 3. Måste alla arvtagare vara med på bouppteckning?
 4. Måste alla Dödsbodelägare skriva på bouppteckning?
 5. När får man pengar efter bouppteckning?
 6. Hur lång tid tar det mellan bouppteckning och arvskifte?
 7. Måste man ange lösöre i bouppteckning?
 8. Vem får vara med på en bouppteckning?
 9. Hur värderas lösöre i en bouppteckning?
 10. Är det tillåtet att tömma dödsbo innan bouppteckning?
 11. Får man röra dödsbo innan bouppteckning?
 12. Vem betalar ut pengar efter bouppteckning?
 13. När betalar banken ut arv?
 14. Hur snabbt får man sitt arv?
 15. Får man slänga kläder innan bouppteckning?

Hur vet man att bouppteckningen är klar?

En bouppteckning kan göras privat. Då ska en av er efterlevande som bäst känner till dödsboets egendom utses till bouppgivare och lämna uppgifter om dödsboet.

Bouppgivaren ska också utse två utomstående förrättningsmän. Det är två personer som inte på grund av lag eller testamente har rätt till att ärva den avlidna. Förrättningsmännen intygar att allt har blivit riktigt antecknat och att tillgångarna har värderats efter bästa förstånd.

Om ni har bett någon utomstående förvalta dödsboet, exempelvis en boutredningsman eller en testamentsexekutor kan inte samma person agera som förrättningsman.

Vad ska vara med i en bouppteckning?

När en person har dött behöver man göra en bouppteckning. Bouppteckning är den handling som visar vilka tillgångar och skulder som en avlidna har och vilka som är efterarvingar och testamentstagare. Det är en offentlig handling som används för arvskiftet och som redogör vem som kommer ärva vad. En bouppteckning ska som regel alltid göras, den ska vara påbörjad senast 3 månader från dödsdagen för att senast 4 månader skickas till Skatteverket. Det är viktigt att den görs på ett korrekt sätt då den kan ha stor betydelse i framtiden.

Alla kan upprätta en bouppteckning. Det är delägarna i dödsboet som ansvarar för att upprätta handlingen. I regel faller ansvaret på den som har bäst insikt i dödsboet. Som dödsbodelägare får ni inte göra den helt på egen hand. Eftersom det är en offentlig handling måste den verifieras av två utomstående förrättningsmän. Innan den skickas till Skatteverket ska den nämligen skrivas under av dödsbodelägarna, och två förrättningsmän bevittnar och skriver under handlingen.

Måste alla arvtagare vara med på bouppteckning?

 • En bouppteckningsförrättning ska hållas inom tre månader efter inträffat dödsfall.
 • Syftet och avsikten med bouppteckningsförrättningen är att gå igenom dödsboets tillgångar och skulder. Det görs för att de närvarande ska få information av vad som ingår i den avlidnes dödsbo.
 • En förutsättning för att bouppteckningsförrättning ska kunna ske är att en kallelse skickas inom god tid innan tillfället för bouppteckningsförrättningen.
 • Måste alla Dödsbodelägare skriva på bouppteckning?

  Om en uppgift inte kan lämnas ska det antecknas i bouppteckningen (20 kap. 3 § första stycket ÄB).

  Om en uppgift saknas i bouppteckningen kan Skatteverket inte utan vidare registrera bouppteckningen. Skatteverket kan behöva kontakta ingivaren för kompletterande uppgifter.

  När får man pengar efter bouppteckning?

  Eftersom efterlevande maka, make eller registrerad partner ärver före gemensamma barn, är det vanligt med dödsbon som bara har en enda delägare – så kallade enmansdödsbon. Det finns även andra fall där en person är ensam delägare i ett dödsbo.

  Om du är ensam delägare i ett dödsbo, övergår tillgångarna från dödsboet till dig när bouppteckningen registreras hos Skatteverket. Därför behövs ingen särskild arvskifteshandling. Däremot måste du själv se till så att vissa tillgångar registreras på dig – det kallas att föra över tillgångarna. 

  Hur lång tid tar det mellan bouppteckning och arvskifte?

  Från det att ett dödsfall inträffat brukar det ta åtminstone 3 månader att göra en bouppteckning – men ofta tar det längre tid än så. 

  Senast 3 månader efter dödsdagen ska bouppteckningsförrättningen hållas. Detta är ett möte där alla som ärver den avlidne har rätt att närvara tillsammans med två förrättningsmän. Inom en månad efter förrättningen ska bouppteckningen lämnas in till Skatteverket. Alltså ska den lämnas in senast 4 månader efter dödsdagen. 

  Det är vanligt att det tar längre tid än så innan bouppteckningen kan skickas in, och i dessa fall måste anstånd begäras från Skatteverket. Att samla in alla uppgifter är ofta den mest tidskrävande delen av bouppteckningen eftersom banker, myndigheter och försäkringsbolag har olika långa hanteringstider för att skicka ut all information.  

  Måste man ange lösöre i bouppteckning?

  none id="readability-page-1" class="page">

  En bouppteckning ska upprättas inom tre månader från dödsdagen. Bouppteckningen kan förklaras som en förteckning över den avlidnas tillgångar och skulder som denne hade/ägde när den avled. Bouppteckningen blir senare underlag för det arv som så småningom ska gå ut till arvingarna, efter det att bouppteckningen har registrerats av Skatteverket.

  Vem får vara med på en bouppteckning?

  none id="readability-page-1" class="page">

  En bouppteckning ska upprättas inom tre månader från dödsdagen. Bouppteckningen kan förklaras som en förteckning över den avlidnas tillgångar och skulder som denne hade/ägde när den avled. Bouppteckningen blir senare underlag för det arv som så småningom ska gå ut till arvingarna, efter det att bouppteckningen har registrerats av Skatteverket.

  Hur värderas lösöre i en bouppteckning?

  När någon avlider ska dennes tillgångar och skulder sammanställas i en bouppteckning. Man kan säga att bouppteckningen är en sammanfattning av hur den avlidnes ekonomi såg ut – med både tillgångar och skulder. I bouppteckningen ska det även tydligt framgå vem som ska ärva eventuella tillgångar från den avlidne. 

  Både den avlidnes tillgångar och skulder ska finnas med i bouppteckningen. Det kan vara mer än vad man tänker på vid en första anblick. Om du vill läsa mer detaljerat om vad bouppteckningen i sin helhet ska innehålla kan du klicka här.

  Är det tillåtet att tömma dödsbo innan bouppteckning?

  Juridik vid dödsfall

  Får man tömma lägenhet innan bouppteckning om man frågat dödsbodelägarna,?

  Får man röra dödsbo innan bouppteckning?

  Så länge samtliga dödsbodelägare är överens och går med på det kan en fördelning av saker i hemmet ske även innan bouppteckningen är registrerad och ett arvskifte upprättats. Innan samtliga dödsbodelägare är överens är det dock förbjudet att tömma eller ta egendom från dödsboet.Så länge samtliga dödsbodelägare är överens och går med på det kan en fördelning av saker i hemmet ske även innan bouppteckningen är registrerad och ett arvskifte upprättats. Innan samtliga dödsbodelägare är överens är det dock förbjudet att tömma eller ta egendom från dödsboet.

  Du får inte tömma ett dödsbo innan bouppteckning. Du får inte sälja, ta eller slänga något och det gäller även om alla arvingar är överens. Det är dödsboet som äger egendomen och att ta något skulle därför kunna räknas som stöld.

  Vem betalar ut pengar efter bouppteckning?

  Juridik vid dödsfall

  Hejsan. Jag undrar en sak angående ett dödsbo. Min mamma gick bort i mitten av oktober. 2 dagar efter tömmer min syster hennes konto då hon hade mammas kort. Hon säger att hon endast tagit ut hälften av pengarna fast det klart och tydligt står att hon tagit ut nästan 10 000kr. Hade min mamma levt och min syster tagit ut pengarna med kort och pin-kod så förstår jag det som att man får "skylla sig själv" som ger ut kort och kod. Men nu hade ju min mamma varit död i 2 dagar. Gör detta någon skillnad? Bör och kan man polisanmäla detta?

  När betalar banken ut arv?

  Om du ärver en fastighet eller del av en fastighet behöver du anmäla att du är ny ägare. Det görs inte automatiskt.

  Du behöver ansöka om en ny lagfart hos Lantmäteriet i den region som fastigheten ligger i. Lantmäteriet behöver se den registrerade bouppteckningen när du ansöker om ny lagfart.

  I många fall kan den bank som har beviljat bolån också hjälpa till med lagfarten.

  Bolån för en fastighet eller lägenhet skrivs inte av automatiskt när en person dör. Sådana lån ska antingen lösas ut eller flyttas till en annan person. Om det finns skulder för en fastighet måste ni kontakta banken som har lånat ut pengarna och ta reda ut hur lånen kan lösas eller om det går flytta över dem till en annan person.

  Om du och den döda har haft en gemensam hyresrätt ska kontraktet ändras. Kontakta i så fall hyresvärden att få rätt namn på kontraktet och på hyresavierna.

  Hur snabbt får man sitt arv?

  Om dödsboet har bolån eller andra krediter behöver de hanteras på ett av våra bankkontor innan tillgångarna kan fördelas. Samma sak gäller om det finns värdefack eller bankbok. Finns det gemensamma konton med exempelvis efterlevande make/maka behöver ett nytt eget konto med tillhörande tjänster öppnas till den efterlevande.

  Får man slänga kläder innan bouppteckning?

  Det här vet du säkert redan – men en bouppteckning behöver alltid ordnas innan ett dödsbo kan tömmas. Vi har tidigare skrivit ett inlägg om vad ett dödsbo är för något. Kortfattat man kan man säga att det är en lista över tillgångarna och skulderna hos den avlidnes och efterlevande makan. Det är möjligt att göra en bouppteckning privat, det går även bra att göra det med hjälp av en jurist eller begravningsbyrå. Inom fyra månader från att personen avlider måste denna skickas in till Skatteverket.

  På Skatteverkets hemsida kan du läsa mer om vad en bouppteckning är för något.

  Det kan vara oerhört känslomässigt och tufft att behöva tömma ett dödsbo. Bland arvingar blir det ofta gräl och arvstvister är tyvärr relativt vanligt förekommande. Det handlar nästan uteslutande om vem som får behålla vad. Det lättaste att göra är att utgå från ett testamente ifall ett sådant finns. En jurist är alltid en god idé att anlita vid en arvstvist.