:

Hur mycket skatt är det på en liter diesel?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket skatt är det på en liter diesel?
 2. Hur mycket skatt per liter bensin?
 3. Vilket land har högst bensinskatt?
 4. Varför bränsleskatt?
 5. Varför är diesel så dyrt i Sverige?
 6. Hur mycket skatt drar staten in på bränsle?
 7. Hur mycket är bränsleskatten i Sverige?
 8. Vad kostar bensin utan moms?
 9. Varför är bensinen så dyr i Sverige?
 10. Hur mycket skatt är det på bränsle i Sverige?
 11. Hur mycket får staten in i bränsleskatt?
 12. Vilket land har dyrast diesel i världen?
 13. Hur mycket betalar bönder för diesel?
 14. Vad kostar en liter bensin utan skatt?
 15. Hur mycket tjänar staten på de höga elpriserna?

Hur mycket skatt är det på en liter diesel?

Bensinen kostar nu 22,48 kronor litern efter en höjning med 75 öre. Men vart går egentligen pengarna för en liter bensin? Vad många inte vet är att skatten på bensin är 46 procent högre än på diesel. 

Bensinpriset har åkt jojo den senaste tiden med både stora sänkningar och höjningar. Trots att världsmarknadspriset på råolja gått ner till drygt 100 dollar per fat kostar bensinen fortfarande 22,48 kronor per liter efter höjningen med 75 öre. Bensinen brukar alltid vara dyrare på sommaren när många kör bil under ”driving season”. De flesta privatbilar i Sverige körs på bensin, så det höga priset slår mest mot vanliga bilister. LÄS MER: Chockhöjd skatt på bensin igen – då görs höjningen

Hur mycket skatt per liter bensin?

Det nuvarande bensinpriset ligger på över 17 kronor litern. Ungefär 60 procent av denna summa består av bensinskatt. Så här mycket skulle bensinen kosta om vi slopade skatten helt.

Bensinpriset fortsätter att stiga och bara under den senaste veckan har priset närmat sig 17-kronorsvallen – och under fredagen passerades den gränsen. 

Vilket land har högst bensinskatt?

Prisvariationerna på drivmedel, bensin och diesel, är större utomlands jämfört med i Sverige. Somliga tankställen är betydligt dyrare än andra.

De priser som anges i nedan dokuments tabell är genomsnittspriset i respektive land. Se tabellen i första hand som en jämförelse av bensin och dieselpriser mellan olika länder - snarare än som ett besked om det exakta priset i ett visst land. Saknar du ett lands genomsnittspriser beror det på att vi saknar tillförlitlig källa för detta land. 

Europeisk standarddiesel fungerar utan problem i svenska bilar. Den är något kraftfullare jämfört med svensk diesel, men miljömässigt likvärdig. Renaste varianten kallas Citydiesel. 

I Italien och Frankrike heter diesel gazole eller gasoil, i Spanien gasóleo.

Det som kallas Biodiesel 100 är ren rapsolja. Se upp så du inte tankar fel!  

Varför bränsleskatt?

En upplagshavare är en aktör som är godkänd av Skatteverket, och som därmed får hantera vissa bränslen under ett uppskovsförfarande. Om du är godkänd som upplagshavare får du skjuta upp betalningen av energiskatt, koldioxidskatt och eventuell svavelskatt när du tillverkar, bearbetar eller förvarar så kallade uppskovsbränslen på särskilda godkända platser. Detsamma gäller när du flyttar uppskovsbränslen inom EU till särskilda godkända platser eller till särskilda platser som har anmälts i förväg. Bensin, dieselbrännolja och gasol är exempel på uppskovsbränslen.

För att du ska kunna godkännas som upplagshavare krävs att du

Varför är diesel så dyrt i Sverige?

I oktober 2021 skrev vi en fördjupning om de rusande dieselpriserna. Nu, i början av 2022, finns all anledning att uppdatera denna genomgång när rekordgränser passeras närmast dagligen.

Vittnesmålen om hur höga dieselpriser pressar såväl transportsektorn som handelns marginaler är många. Så hur ser det egentligen ut?

Hur mycket skatt drar staten in på bränsle?

Minskad användning av fossila drivmedel skapar nya förutsättningar för vägtrafiken men får även konsekvenser för statens skatteintäkter.

– År 2017 bidrog beskattning av bensin och diesel till över 60 miljarder kronor netto till statskassan. Det är intäkter som används för att bekosta offentlig verksamhet i allmänhet, säger Jan-Eric Nilsson, professor emeritus i transportekonomi vid Statens väg- och transportforskningsinstitut,VTI.

– Den grundläggande principen för beskattning med syfte att finansiera offentlig verksamhet är att sådana skatter bör snedvrida resursanvändningen så lite som möjligt. Den funktionen har drivmedelsbeskattningen haft fram till nu, men frågan är om det finns motiv för att vägtrafik också fortsättningsvis bör bidra med ett positivt saldo för staten.

En annan princip för beskattning handlar om skatter som tas ut för att minska mängden externa effekter. När trafikanterna anpassar sig efter de högre kostnader som skatten genererar kommer detta att leda till mindre trafik än om skatten inte hade tagits ut. Trafikens utsläpp av växthusgaser minskar därmed liksom andra miljöproblem såsom buller. Även slitage på infrastruktur, olycksrisker och trängsel blir mindre än vad som annars skulle ha varit fallet.

Även om utsläppen från fossila drivmedel minskar orsakar även framtidens fordon externa effekter. Tung trafik påskyndar vägarnas nedbrytning vilket ger anledning att ta ut en högre skatt ju tyngre lastbilarna är. Det kommer också att finnas fortsatta skäl för trängselskatter.

Hur mycket är bränsleskatten i Sverige?

Sverige sänkte sin bränsleskattesats med 1,81 kronor per liter den 1 maj, varav 1,31 kronor är en tillfällig sänkning som löper ut i slutet av september. När skattesänkningen tillkännagavs kommenterade finansminister Mikael Damberg: ”Jag är pragmatisk, för mig är det viktigt att vi kan kompensera hushållen”.

Men kom den här skattesänkningen verkligen konsumenterna till del? Det är osäkert. För i samma veva som skatten sänktes höjde också bolagen bensinpriserna till nya rekordnivåer. För att ta reda på hur mycket konsumenterna fick ut av skattesänkningen har forskare från Handelshögskolan i Stockholm jämfört Sverige med Danmark, där bränsleskatten inte förändrades.

Vad kostar bensin utan moms?

En upplagshavare är en aktör som är godkänd av Skatteverket, och som därmed får hantera vissa bränslen under ett uppskovsförfarande. Om du är godkänd som upplagshavare får du skjuta upp betalningen av energiskatt, koldioxidskatt och eventuell svavelskatt när du tillverkar, bearbetar eller förvarar så kallade uppskovsbränslen på särskilda godkända platser. Detsamma gäller när du flyttar uppskovsbränslen inom EU till särskilda godkända platser eller till särskilda platser som har anmälts i förväg. Bensin, dieselbrännolja och gasol är exempel på uppskovsbränslen.

För att du ska kunna godkännas som upplagshavare krävs att du

Varför är bensinen så dyr i Sverige?

Det gör att mindre olja kommer ut på marknaden eftersom Ryssland är världens tredje största producent av råolja.

– Invasionen har fått råoljepriset att stiga kraftigt. Det beror på att råolja är världens mest handlade råvara och väldigt känslig för konjunktursvängningar. Kriget får utbudet av råolja att minska och det får priset att stegra, säger Jessica Alenius, vd på Drivkraft Sverige, branschorganisation för drivmedelsbranschen.

Finns det annat som påverkar priset för konsumenter i Sverige?

Hur mycket skatt är det på bränsle i Sverige?

Bensinen kostar nu 22,48 kronor litern efter en höjning med 75 öre. Men vart går egentligen pengarna för en liter bensin? Vad många inte vet är att skatten på bensin är 46 procent högre än på diesel. 

Bensinpriset har åkt jojo den senaste tiden med både stora sänkningar och höjningar. Trots att världsmarknadspriset på råolja gått ner till drygt 100 dollar per fat kostar bensinen fortfarande 22,48 kronor per liter efter höjningen med 75 öre. Bensinen brukar alltid vara dyrare på sommaren när många kör bil under ”driving season”. De flesta privatbilar i Sverige körs på bensin, så det höga priset slår mest mot vanliga bilister. LÄS MER: Chockhöjd skatt på bensin igen – då görs höjningen

Hur mycket får staten in i bränsleskatt?

Sverige sänkte sin bränsleskattesats med 1,81 kronor per liter den 1 maj, varav 1,31 kronor är en tillfällig sänkning som löper ut i slutet av september. När skattesänkningen tillkännagavs kommenterade finansminister Mikael Damberg: ”Jag är pragmatisk, för mig är det viktigt att vi kan kompensera hushållen”.

Men kom den här skattesänkningen verkligen konsumenterna till del? Det är osäkert. För i samma veva som skatten sänktes höjde också bolagen bensinpriserna till nya rekordnivåer. För att ta reda på hur mycket konsumenterna fick ut av skattesänkningen har forskare från Handelshögskolan i Stockholm jämfört Sverige med Danmark, där bränsleskatten inte förändrades.

Vilket land har dyrast diesel i världen?

GlobalPetrolPrices har släppt nya siffror på dieselpriser i världen. Vi listar vilka länder din plånbok inte vill att du ska tanka i!

Att priserna på diesel i Sverige ökat kraftigt den senaste tiden har nog ingen missat. Dock har dieselpriset fallit rejält den senaste veckan – men nivåerna är fortfarande rekordhöga historiskt sett.

Hur mycket betalar bönder för diesel?

Nyhet24 juni 2019

Från och med den första juli i år får lantbrukare höjd återbetalning på dieselskatten. Enligt landsbygdsministern är det ett sätt att säkerställa lönsamheten i branschen efter ett tufft år till följd av torkan.

Vad kostar en liter bensin utan skatt?

En upplagshavare är en aktör som är godkänd av Skatteverket, och som därmed får hantera vissa bränslen under ett uppskovsförfarande. Om du är godkänd som upplagshavare får du skjuta upp betalningen av energiskatt, koldioxidskatt och eventuell svavelskatt när du tillverkar, bearbetar eller förvarar så kallade uppskovsbränslen på särskilda godkända platser. Detsamma gäller när du flyttar uppskovsbränslen inom EU till särskilda godkända platser eller till särskilda platser som har anmälts i förväg. Bensin, dieselbrännolja och gasol är exempel på uppskovsbränslen.

För att du ska kunna godkännas som upplagshavare krävs att du

Hur mycket tjänar staten på de höga elpriserna?

Olika fakturor, skatter, påslag, nät och kilowattimmar. Tycker du det är svårt att förstå elräkningarna och vad det faktiskt är du betalar för? Och vem är det som tjänar mest pengar på höga elpriser?

Vi börjar med att förklara skillnaden mellan elnätsbolaget och elhandelsbolaget: