:

Får man ta utdelning efter Korttidspermittering?

Innehållsförteckning:

 1. Får man ta utdelning efter Korttidspermittering?
 2. Kan man ta utdelning om man fått omställningsstöd?
 3. När får man ta ut utdelning?
 4. Måste man ta ut utdelning?
 5. Hur vet man om man får utdelning?
 6. Varför får jag inte utdelning?
 7. Är utdelning skattefritt?
 8. Vad krävs för att få ta utdelning?
 9. Hur mycket utdelning kan jag ta ut 2023?
 10. Är det bättre att ta utdelning än lön?
 11. Hur mycket pengar behövs för att leva på utdelningar?
 12. Vad krävs för att få utdelning?
 13. Är utdelning bättre än lön?
 14. Hur mycket utdelning kan jag ta ut utan lön?
 15. Hur mycket utdelning till 20% skatt?

Får man ta utdelning efter Korttidspermittering?

Ett aktiebolag måste alltid uppfylla två grundkrav innan det kan lämna utdelning till sina ägare.

 • Utdelningsbara medel – Det måste finnas beskattade vinstmedel enligt en fastställd balansräkning att använda för utdelningen
  • Styrelsen ska först föreslå utdelningen i årsredovisningens förvaltningsberättelse
  • Årsstämman ska sedan fastställa årsredovisningen och besluta om förslaget till utdelning (utdelning kan också beslutas på en senare extra stämma)
  • Det är förbjudet att ta ut utdelningen före stämmans beslut (otillåten vinstöverföring)
 • Försiktighetsreglerna – Bolaget måste kunna klara sin löpande verksamhet även efter lämnad utdelning
 • Kan man ta utdelning om man fått omställningsstöd?

  Sedan den 22 juni 2020 kan företag som fått minskad omsättning på grund av coronapandemin ansöka om så kallat omställningsstöd. Stöd ges med mellan 22,5 - 75 procent av de fasta kostnaderna (för verksamhet i Sverige) beroende på hur mycket omsättningen har minskat. Stödet gäller exempelvis hyreskostnader, men inte personalkostnader. Stödet gavs ursprungligen för perioden mars–april 2020, men det har skett eller aviserats nya förlängningar som sträcker sig året ut.

  Stödet riktar sig till aktiebolag eller organisationer med F-skatt och en omsättning på minst 250 000 kronor under det senaste räkenskapsåret. För att kunna ta del av stödet måste företaget ha tappat minst en viss andel av sin omsättning under stödperioden jämfört med samma period förra året.

  Minsta omsättningsminskning samt maximala stödbeloppet för respektive stödperiod finns i följande tabell:

  * Beloppet delas för augusti–december och totalt maximalt 30 mkr ges för hela perioden.

  Ansökan om stöd sker separat för respektive stödperiod och görs hos Skatteverket. Ansökan är stängd för mars–april, maj samt för juni–juli. Ansökan för de aviserade perioderna augusti-oktober samt november–december har ännu inte öppnats och inget datum har ännu kommunicerats.

  Det ställs förhållandevis höga krav på ansökan och det underlag som ska skickas med ansökan. För att ansöka om stöd över vissa nivåer krävs även ett revisorsintyg. Läs mer om de krav som ställs på ansökan här: Omställningsstöd - vad krävs och är det alltid värt besväret?

  När får man ta ut utdelning?

  Aktieutdelning, vinstutdelning, eller helt enkelt utdelning handlar om att dela ut medel från ett aktiebolag till dess ägare fördelat på antal aktier per ägare. Det som delas ut är vanligen pengar, men kan även vara exempelvis saker eller fordringar. Aktieutdelning är ett sätt för aktiebolag att ersätta ägarna för satsat kapital och/eller arbetsinsats. Men hur mycket som får delas ut till ägarna när årsredovisningen är fastställd beror på bolagets utdelningsbara medel och om kraven kring utdelning i aktiebolagslagen (ABL) kan uppfyllas, vilket vi ska fokusera på nu.

  Vill du istället veta hur du blir beskattad på utdelningen enligt 3:12-reglerna, läs den här 3:12-artikeln.

  Måste man ta ut utdelning?

  Utdelningsdag – den roligaste dagen på året för många företagare. För att inte glädjebägaren ska smolkas är det dock viktigt att hålla koll på några punkter så att allt går som det ska utan problem.

  Första och viktigaste punkten är att bolaget faktiskt har vinstmedel att dela ut. Aktiebolag har inte möjlighet att löpande betala ut sina vinster i form av aktieutdelning, utan det är först efter fastställande av en årsredovisning där bolaget har balanserade vinstmedel som det blir möjligt att plocka ut en utdelning.

  Hur vet man om man får utdelning?

  När räkenskapsåret har passerat delas pengar oftast ut till aktieägarna under förutsättning att det blivit en vinst. Ungefär 20-70 procent (vanligtvis ca 30-50 procent) av vinsten delas ut, resten behålls eller används av företaget för framtida expansion, reservkapital, investeringar etc. 

  Under senare delen av 00-talet har en tendens mot allt större utdelningar dock kunnat skönjas.

  Varför får jag inte utdelning?

  Aktieutdelning är när ett bolag delar med sig av sin vinst till sina aktieägare. Vanligtvis sker denna utdelning kontant, där du som aktieägare får en viss summa pengar per ägd aktie utbetald till ditt aktiekonto.

  En aktieutdelning kan också ske i andra former än kontanter, till exempel genom fler aktier i bolaget.

  Är utdelning skattefritt?

  Du måste fatta beslutet att ge bort rätten till utdelningen före bolagsstämman där utdelningen kommer att beslutas. Om du däremot redan har tagit emot din utdelning och först därefter bestämmer dig för att skänka pengarna till välgörenhet, blir du som är aktiv delägare i företaget beskattad för utdelningen enligt de så kallade 3:12-reglerna, det vill säga med som lägst 20 procent skatt i inkomstslaget kapital. Om bolaget lämnar 1 000 kronor i utdelning, kan du skänka hela summan, 1 000 kronor, till välgörenhet om du tar beslutet före bolagsstämman, men däremot som högst 800 kronor om du bestämmer dig för en gåva först efter bolagsstämman. Genom att ge bort rätten till utdelningen före bolagsstämman kan du med andra ord skänka ett större belopp till välgörenhet.

  Om du redovisar ditt aktieinnehav i bolaget på blankett K10, det vill säga som så kallade kvalificerade andelar, gäller dessutom att ditt lågbeskattade gränsbelopp inte reduceras med utdelning som du skänker bort.

  Vad krävs för att få ta utdelning?

  Fråga: Jag undrar hur mycket utdelning jag kan ta ut ur mitt företag enligt fåmansföretagsreglerna?

  Svar från juristen: Du vill förmodligen bara ta ut så mycket utdelning att det beskattas som inkomst av kapital. Utdelning från fåmansföretag upp till en viss nivå beskattas som inkomst av kapital med 20 procent i skatt och utdelning därutöver som inkomst av tjänst med 30–58 procent i skatt.

  Hur mycket utdelning kan jag ta ut 2023?

  Det här är det regelverk som styr hur investeringar i fåmansbolag ska beskattas och däribland hur fåmansföretagare blir beskattade för utdelning från det egna bolaget eller för kapitalvinst vid försäljning av bolaget. Tidigare fanns bestämmelserna i tredje paragrafen, 12 momentet i lagen om statlig inkomstskatt, vilket gav namnet 3:12-reglerna. Även om bestämmelserna numera finns i inkomstskattelagen har namnet dröjt sig kvar.

  Är det bättre att ta utdelning än lön?

  Om du som företagare ska ta ut lön eller utdelning beror på en mängd olika faktorer. Det kan låta lockande att ta utdelning med 20 procent och betala 20 procent i skatt, men det är inte alltid fördelaktigast.

  Som företagare kan du påverka hur hög lönen från ditt AB ska vara för ditt arbete och därmed årets resultat i ditt AB. Lönen (arbetsinkomsten) är grunden för rätt till och beräkning av sjukpenning, föräldrapenning, a-kassa m.m. och du tjänar in till din allmänna pension på arbetsinkomsten. Dessutom krävs det att du tagit ut lön för att t.ex. premier till tjänstepension ska vara avdragsgilla för ditt AB och du ska få använda lönebaserat utrymme vid beräkning av årets gränsbelopp enligt huvudregeln. 

  Eftersom grundavdraget (som gör att du inte betalar skatt på första delen av din arbetsinkomst) blir högre med inkomst upp till viss nivå och den statliga inkomstskatten börjar tas ut vid viss högre inkomst är beskattningen av arbetsinkomster progressiv [1]. Detta gör att för låginkomsttagare (särskilt pensionärer som har ett högre grundavdrag) eller den som inte har arbetsinkomster från annat håll kan ha fördel av att ta ut lön både för att det ger mer kvar i handen och för att förmåner tjänas in socialförsäkringssystemet. 

  Hur mycket pengar behövs för att leva på utdelningar?

  1. Investera i lån till företag, privatpersoner, inkassoportföljer & fakturaköpPå Savelend.se får du avkastning genom att investera i lån till företag, privatpersoner, fakturaköp och inkassoportföljer. Du får en hög avkastning och bra riskspridning.Minsta insättning = 500 kr.

  3. Investera på börsenSnittavkastningen på börsen är ca 8 % per år om man ser över 100 års tid. Sprid dina investeringar på många olika företag/aktier och fonder. Det ger dig en stabil avkastning och mindre risk. Om du hittar aktier med hög utdelning så får du ett kassaflöde från utdelningarna varje år som du kan betala din ”lön” med.

  Tips:Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt (gratis). Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla med & utan hävstång i råvaror, index, valutor osv på nästan hela världens marknader.

  Vad krävs för att få utdelning?

  Den vinst som företag gör kan antingen återinvesteras i företagets verksamhet eller delas ut som aktieutdelning till aktieägarna. Det är vanligt att tillväxtbolag återinvesterar hela beloppet för att på detta sätt kunna expandera. Hos storbolag är det däremot vanligare med en kombination där exempelvis 30 – 50 % av vinsten delas ut i aktieutdelning och resterande återinvesteras.

  Är utdelning bättre än lön?

  För att kunna ta utdelning krävs vinst i bolaget som bolaget betalar bolagsskatt på och väldigt många får nog vara nöjda om de har inkomster i bolaget som ger en hygglig lön. Och lön ska alltid vara förstahandsvalet. Först när du har lön från bolaget (eller inkomster från annat håll, t ex pension eller annan anställning) upp till brytpunkten för statlig skatt (613 900 inkomstår 2023) så blir det intressant att avstå från lön från bolaget. Då blir det nämligen bättre att låta bolaget skatta fram en vinst (med 20,6% bolagsskatt) och sedan dela ut pengarna till dig med bara 20% kapitalskatt.

  Tack vare jobbskatteavdrag, grundavdrag, nivån på arbetsgivaravgifterna och för att en lön ger pensionsgrundande och sjukpenninggrundande inkomst vinner lönealternativet före utdelningsalternativet så länge du inte kommer över brytpunkten för statlig skatt.

  Hur mycket utdelning kan jag ta ut utan lön?

  Som ny egenföretagare kan det vara svårt att veta vad som är en rimlig lön att ta ut från ditt aktiebolag. Eftersom du är både din arbetsgivare och arbetstagare finns det inget större behov att skriva ett anställningsavtal som fastställer din lön. Därför är det du själv som bestämmer hur mycket du får i lön baserat företagets inkomster.

  Överskottet som finns kvar när alla aktiebolagets utgifter är betalda ligger till grund för din lön. Baserat på hur stor företagets vinst blir varje månad finns det alltså möjlighet att ta ut olika stor lön från månad till månad.

  Tänk på att din lön inte är samma sak som lönekostnad, vilket är den kostnad det innebär för aktiebolaget att betala din lön. I lönekostnaden ingår bland annat arbetsgivaravgifter och sociala avgifter, och innan lönen landar på ditt privata konto beskattas summan med ytterligare drygt 30 procent. Om du har en ett överskott på 50 000 kronor kan du räkna med att få ut ungefär 28 000 kronor i din plånbok.

  Allt du behöver veta om skatter och avdrag som egenföretagare.

  Hur mycket utdelning till 20% skatt?

  3:12-reglerna styr hur du som delägare i fåmansföretag blir beskattad på den utdelning som du tar ut ur bolaget. 3:12-reglerna styr även beskattningen av en eventuell kapitalvinst vid försäljning av bolaget.

  Delägare i fåmansaktiebolag i vilket ägaren eller närstående till denne är verksamma.

  Som delägare i fåmansaktiebolag har du varje år möjlighet att ta en utdelning till låg beskattning (20%) upp till ett visst gränsbelopp. Skattesatsen och gränsbeloppet gäller också om du säljer dina aktier i bolaget med vinst.

  Det finns två sätt att beräkna gränsbeloppet – förenklingsregeln och huvudregeln. Du som delägare har möjlighet att styra vilken regel som ska användas vid beräkningen.

  Du får endast använda förenklingsregeln för ett bolag även om du är delägare i flera.