:

Vilka olika typer av företag finns det?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka olika typer av företag finns det?
 2. Vad är en företagsform?
 3. Vilka är de fyra vanligaste företagsformerna?
 4. Vad är inte en företagsform?
 5. Vad är en verksamhetsform?
 6. Vad ska jag kalla mitt företag?
 7. Vilken form av företag är bäst?
 8. Är en enskild firma ett företag?
 9. Vad klassas som enskild firma?
 10. Hur många olika bolagsformer finns det?
 11. Vad är skillnaden på verksamhet och företag?
 12. Hur namnger man sitt företag?
 13. Kan man ha namn på enskild firma?
 14. Vad är skillnaden på AB och enskild firma?
 15. Vad är nackdelar med enskild firma?

Vilka olika typer av företag finns det?

Att ta ett beslut om att starta egen verksamhet kan vara enkelt, men när det kommer till vilken företagsform man ska välja blir det helt plötsligt svårare. Utifrån kan det verka som att skillnaderna är små, men det finns saker som skiljer olika företagsformer åt. Vi går igenom vad du behöver veta för att välja vilken företagsform som passar dig bäst.

Vad är en företagsform?

Olika företagsformer fungerar på olika sätt. Vilken företagsform som passar bäst till ditt företag beror på vilka förutsättningar som finns om du ska starta ensam eller med flera, och vilket typ av verksamhet du ska driva.

Bland annat betraktas du som anställd i vissa företag, medan du inte gör det i andra företag. Ägarens personliga ansvar skiljer sig också mellan de olika företagsformerna.

Vilka är de fyra vanligaste företagsformerna?

Lär dig mer om hur du kan du starta och driva en enskild näringsverksamhet även kallad enskild firma.

Få information om handelsbolag (HB). Det är en vanlig bolagsform om två eller flera vill starta ett företag tillsammans.

Vad är inte en företagsform?

Företagsform, även kallat bolagsform, är den form ett företags drivs i vilken väljs när företaget startas. Vilken företagsform som passar bäst till ditt företag beror på om du ska starta ensam eller med flera, vilka förutsättningar som finns och vilket typ av verksamhet du ska driva. Olika företagsformer fungerar på olika sätt. Bland annat betraktas du som anställd i vissa företag, medan du inte gör det i andra företag. Ägarens personliga ansvar skiljer sig också mellan de olika företagsformerna.

 Lästips: Starta eget företag steg för steg - den kompletta guiden

Du bör välja bolagsform beroende på vad du ska jobba med, om du vill starta ensam eller ni är flera, om uppstarten kräver en kapitalinsats eller inte, och vilka andra förutsättningar som finns. Det finns alltså stora skillnader mellan bolagsformerna när det gäller det personliga ansvaret för skulder. Den ekonomiska risken bör därför vara en viktig faktor när du bestämmer dig för vilken företagsform du vill starta.

Vad är en verksamhetsform?

Företagsverksamhet kan bedrivas i flera olika former. De vanligaste verksamhetsformerna är ett person- eller aktiebolag samt verksamhet som enskild rörelseidkare eller yrkesutövare. Det kan bli nödvändigt att ändra ett företags verksamhetsform under dess verksamhetsperiod. Orsaken till detta kan till exempel vara att affärsverksamheten utvidgas eller att nya ägare kommer in i bilden. En ändring av verksamhetsformen påverkar i regel  beskattningen. Under vissa förutsättningar möjliggör skattelagstiftningen dock en ändring av verksamhetsformen utan skattepåföljder.

I denna anvisning behandlas en ändring av verksamhetsformen till aktiebolag med tanke på inkomstbeskattningen och överlåtelsebeskattningen. En ändring av företagsformen omfattar förutom frågor som gäller dessa skatteslag även frågor som gäller momsbeskattningen, och dessa ska beaktas vid ändringen. I anvisningen behandlas dessutom inverkan av verksamhetsformen på skatteansvaret.

Det finns inga särskilda bolagsrättsliga bestämmelser om en ändring av verksamhetsformen från rörelseidkande och yrkesutövande eller jord- och skogsbruksidkande till aktiebolag. På en ändring av dessa typer av verksamhetsform till aktiebolag tillämpas således bestämmelserna om bildande av aktiebolag i 2 kap. i aktiebolagslagen (ABL 624/2006). Från och med 1.7.2019 kan ett privat aktiebolag bildas utan aktiekapital.

Föreskrifter om ändring av ett personbolag (öppet bolag eller kommanditbolag) till aktiebolag finns i 8 kap. 3–5 § i lagen om öppna bolag och kommanditbolag (ÖKBL 389/1988 ). Föreskrifter om ändring av ett andelslag till aktiebolag finns i 22 kap. i lagen om andelslag (LAL 421/2013).

Det finns inga särskilda bestämmelser om ändring av ett dödsbo till ett aktiebolag. På en ändring av ett dödsbo till aktiebolag tillämpas således bestämmelserna om bildande av aktiebolag i 2 kap. i aktiebolagslagen.

Vad ska jag kalla mitt företag?

Här hittar du information som kan hjälpa dig när du ska fundera ut ett namn till ditt företag och formulera en verksamhetsbeskrivning.

Skyddet för ditt företagsnamn gäller inom den bransch du är verksam. Verksamheten behöver därför vara tydligt beskriven. Det räcker till exempel inte att skriva att du bara ska bedriva handel eller konsultverksamhet, utan du behöver förtydliga vad du ska handla med eller vad för slags konsultverksamhet du ska bedriva.

Vilken form av företag är bäst?

En bolagsform är den juridiska formen ett företag ska ha, till exempel aktiebolag eller enskild firma. Det finns fem vanliga bolagsformer i Sverige, men i praktiken kan du sällan välja mellan alla. Det beror på att de olika företagsformerna passar olika typer av verksamheter. Bolagsformen du väljer styr bland annat hur du redovisar till Skatteverket, vad ditt företag får göra, hur du hanterar lön, hur många som kan vara ägare till företaget och vem som är ansvarig för företagets skulder.

Det som avgör vilken bolagsform som passar dig bäst är bland annat dina ekonomiska förutsättningar, vilka risker som är förknippade med verksamheten och hur många ägare bolaget ska ha.

Är en enskild firma ett företag?

Du ska lämna in en NE-bilaga tillsammans med din inkomstdeklaration varje år förutom första året du startat din verksamhet, om du har valt att förlänga ditt räkenskapsår. Varje år ska du också upprätta ett bokslut för din enskilda näringsverksamhet och om du säljer varor eller tjänster ska du redovisa din moms månadsvis, kvartalsvis eller årsvis i en separat momsdeklaration. Här kan du läsa om hur du deklarerar, upprättar en bokföring och redovisar moms.

Redan under året du har dina inkomster ska du betala preliminärskatt. Som företagare är du själv ansvarig för att betala in dina skatter och avgifter. Skatten, som kallas preliminär skatt, ska du betala med lika stort belopp varje månad. Även denna kommer att ligga till grund för ditt slutgiltiga skattebesked. Har du betalat in för mycket skatt under året får du tillbaka pengar och har du betalat in för lite ska du betala in det som fattas.

Vad klassas som enskild firma?

När en privatperson själv startar och driver ett företag kallas det för enskild firma eller enskild näringsverksamhet (formellt). Detta är en företagsform som innebär att företagaren själv är personligt ansvarig för alla skulder och avtal företaget har. Företagaren kallas då för enskild näringsidkare.

De flesta företagsformer så som aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar är så kallade juridiska personer, vilket innebär att de har samma skyldigheter och rättigheter som en fysisk person men existerar inte i fysisk form. En enskild firma är däremot en fysisk person, eftersom företaget drivs av en enskild näringsidkare. En enskild firma har inget organisationsnummer, utan använder istället den enskilda näringsidkarens personnummer som identitetsbeteckning.

Hur många olika bolagsformer finns det?

En bolagsform är den juridiska formen ett företag ska ha, till exempel aktiebolag eller enskild firma. Det finns fem vanliga bolagsformer i Sverige, men i praktiken kan du sällan välja mellan alla. Det beror på att de olika företagsformerna passar olika typer av verksamheter. Bolagsformen du väljer styr bland annat hur du redovisar till Skatteverket, vad ditt företag får göra, hur du hanterar lön, hur många som kan vara ägare till företaget och vem som är ansvarig för företagets skulder.

Det som avgör vilken bolagsform som passar dig bäst är bland annat dina ekonomiska förutsättningar, vilka risker som är förknippade med verksamheten och hur många ägare bolaget ska ha.

Vad är skillnaden på verksamhet och företag?

Företagsform, även kallat bolagsform, är den form ett företags drivs i vilken väljs när företaget startas. Vilken företagsform som passar bäst till ditt företag beror på om du ska starta ensam eller med flera, vilka förutsättningar som finns och vilket typ av verksamhet du ska driva. Olika företagsformer fungerar på olika sätt. Bland annat betraktas du som anställd i vissa företag, medan du inte gör det i andra företag. Ägarens personliga ansvar skiljer sig också mellan de olika företagsformerna.

 Lästips: Starta eget företag steg för steg - den kompletta guiden

Du bör välja bolagsform beroende på vad du ska jobba med, om du vill starta ensam eller ni är flera, om uppstarten kräver en kapitalinsats eller inte, och vilka andra förutsättningar som finns. Det finns alltså stora skillnader mellan bolagsformerna när det gäller det personliga ansvaret för skulder. Den ekonomiska risken bör därför vara en viktig faktor när du bestämmer dig för vilken företagsform du vill starta.

Hur namnger man sitt företag?

Det tar år att göra ett varumärke framgångsrikt, men bara sekunder att generera ett kreativt varumärkesnamn. Tack vare Shopifys kostnadsfria företagsnamngenerator kan du gå från att skapa ett namn till att köpa motsvarande domän och starta ett eget företag med några få enkla klick.

Kan man ha namn på enskild firma?

Du har din affärsidé och har klart för dig vad du vill göra. Nu är det dags att sätta ett bra företagsnamn.

Spåna fritt. Ett bra namn sticker ut. Det får gärna signalera något, antingen en känsla eller konkret berätta vad ditt företag gör. Många kombinerar ett mer påhittigt namn med ett konkret verksamhetsbeskrivande namn, som Regnbågen IT-tjänster. Att bara ta sitt för och efternamn, som Sven Svensson AB, kanske är rimligt mot de kunder som känner dig sedan innan och vet vad du gör. Men, om du inte är en mycket känd person, kräver det en lång tid av marknadsföring innan möjliga kunder direkt vet vad du kan erbjuda bara genom att se din firmabil svischa förbi.

Vad är skillnaden på AB och enskild firma?

En intressant faktor är tidsfaktorn – när i tid passar respektive företagsform bäst? Då menar vi dels företagets livscykel, dvs vilken företagsform är bäst när verksamheten är nystartad, i full blom respektive i nedmonteringsfasen. Dels menar vi din ­ålder som företagare – det finns intressanta skatteregler som har med ålder att göra och som delvis är kopplade till pensionssystemet.

Vi vill också tipsa om möjligheten att samtidigt ha enskild firma och aktiebolag, i många fall faktiskt det bästa alternativet.

Vad är nackdelar med enskild firma?

Grunden är att aktieägaren inte har något personligt ansvar för företagets skulder. Bolaget företräds av sin styrelse, som utses av aktieägarna vid bolagsstämma. Bolaget kan också företrädas av eventuell verkställande direktör, som utses av styrelsen.

Om mer än hälften av det registrerade aktiekapitalet är förbrukat gäller särskilda regler där bolaget riskerar att bli likviderat. För att skydda bolagets långivare bör det egna kapitalet (tillgångarna minus skulderna) vara minst lika stort som aktiekapitalet.

Vi har lagerbolag med 25 000 kr i aktiekapital. Beställ online för snabb hantering, eller kontakta oss för mer information.

I en enskild firma är företagets organisationsnummer samma som ägarens personnummer. Ägaren kallas för egen företagare och är personligt ansvarig för alla företagets skulder.