:

Vad händer om man glömt betala fordonsskatt?

Innehållsförteckning:

 1. Vad händer om man glömt betala fordonsskatt?
 2. Kan man se om man betalat fordonsskatt?
 3. Måste man betala fordonsskatt?
 4. Hur betalas fordonsskatt tillbaka?
 5. Hur lång tid har man på sig att betala fordonsskatt?
 6. När försvinner körförbud?
 7. Hur lång tid tar det att betala fordonsskatt?
 8. Hur ser jag om en bil har skulder?
 9. Kan man betala skatt på avbetalning?
 10. Hur länge betalar man hög fordonsskatt?
 11. Vad blir skatten på bilen efter 3 år?
 12. Får man böter om man kör en bil med körförbud?
 13. Får man köra trots körförbud?
 14. När försvinner kredit från Transportstyrelsen?
 15. Hur mycket får en bil vara värd innan Kronofogden tar den?

Vad händer om man glömt betala fordonsskatt?

Sista siffran i fordonets registreringsnummer bestämmer i vilken månad fordonsskatten ska betalas. Skatten ska vara bokförd som betald på Transportstyrelsens konto för fordonsskatt den sista dagen i den månaden. Om den sista infaller på en helgdag, ska betalningen vara bokförd som betald senast den nästföljande vardagen.

Om det sista tecknet på skylten är en bokstav är det näst sista tecknet som avgör, och det är alltid en siffra.

Kan man se om man betalat fordonsskatt?

Sista siffran i fordonets registreringsnummer bestämmer i vilken månad fordonsskatten ska betalas. Skatten ska vara bokförd som betald på Transportstyrelsens konto för fordonsskatt den sista dagen i den månaden. Om den sista infaller på en helgdag, ska betalningen vara bokförd som betald senast den nästföljande vardagen.

Om det sista tecknet på skylten är en bokstav är det näst sista tecknet som avgör, och det är alltid en siffra.

Måste man betala fordonsskatt?

För de flesta motordrivna fordon måste en speciell fordonsskatt betalas till Transportstyrelsen för att de ska få användas på allmän väg. Om du inte ska använda ett fordon kan du ställa av det, då slipper du betala både fordonsskatt och trafikförsäkring.

Personbilar som är av fordonsår 2006 eller senare samt personbilar som uppfyller kraven för miljöklass 2005, miljöklass el och miljöklass hybrid, beskattas utifrån hur mycket koldioxid de släpper ut. Fordonsskatten beräknas på utsläppsvärdet vid blandad körning.

Hur betalas fordonsskatt tillbaka?

Fordonsskatten kan i vissa fall betalas tillbaka till ägaren. Det gäller om fordonet ställs av, avregistreras eller om fordonet av någon annan anledning har rätt till en lägre fordonsskatt.

Återbetalningen sker bara för den del överskjutande delen du redan har betalat, dvs. om du har betalat i förskott för ett helt år och därefter under året ställer av fordonet. Det du ska tänka på då är att återbetalningen bara sker för hela månader om den årliga skatten inte överstiger 4 800 kr. Det innebär att om du ställer av ett fordon i början av månaden kommer du ändå vara tvugnen att betala för hela den månaden också. Vid årsskatt över 4 800 kr får du återbetalningen från avställningsdatumet istället. Om beloppet är under 50 kr kommer det inte återbetalas någon fordonsskatt.

Hur lång tid har man på sig att betala fordonsskatt?

Du måste göra ansökan om betalningsarrangemang själv. Du kan få ett betalningsarrangemang endast om

 • dina betalningssvårigheter är tillfälliga
 • du har betalat de skatter för vilka Skatteförvaltningen tidigare beviljat betalningsarrangemang
 • du inte har skatter i utsökning
 • du har lämnat in alla skattedeklarationer och de anmälningar som ska lämnas till inkomstregistret (anmälningar om löneuppgifter och arbetsgivarens separata anmälningar)

Skatteförvaltningen kan avslå din ansökan om betalningsarrangemang. Om din ansökan avslås får du ett brev per post och i MinSkatt. Om du har tagit i bruk elektronisk kommunikation med myndigheterna, det vill säga Suomi.fi-meddelanden, får du brevet endast i MinSkatt. Du får ett e-postmeddelande om det. I brevet berättas varför din ansökan har avslagits.

Ansök om betalningsarrangemang i MinSkatt. Läs anvisningen: Så här ansöker du om betalningsarrangemang i MinSkatt.

Om du inte kan använda MinSkatt, kan du ansöka om betalningsarrangemang genom att ringa servicenumret 029 497 029 (samtalspris, lna/msa).

När försvinner körförbud?

Från det att en ny personbil tas i trafik gäller följande:

 • Första besiktningen ska göras inom 3 år.
 • Andra besiktningen ska göras inom 2 år efter den första.
 • Övriga besiktningar ska göras inom 14 månader efter den senaste.

Du kan enkelt kontrollera när det är dags att besikta din bil genom att skicka ett SMS med ditt registreringsnummer till Transportstyrelsens nummer: 72503.

En bil kan få körförbud av tre olika anledningar. Samtliga kan ha med besiktningen att göra.

Inträtt körförbud – En bil beläggs med körförbud om datumet för kontrollbesiktning har passerat utan att en besiktning har genomförts.

Utgånget föreläggande – Om du tar bilen till besiktningen och den blir underkänd med krav på ny besiktning måste du göra en ombesiktning (efterkontroll) före ett visst datum, normalt inom en månad. Det kallas ett föreläggande. Skulle du missa ombesiktningen får bilen körförbud.

Hur lång tid tar det att betala fordonsskatt?

Sista siffran i fordonets registreringsnummer bestämmer i vilken månad fordonsskatten ska betalas. Skatten ska vara bokförd som betald på Transportstyrelsens konto för fordonsskatt den sista dagen i den månaden. Om den sista infaller på en helgdag, ska betalningen vara bokförd som betald senast den nästföljande vardagen.

Om det sista tecknet på skylten är en bokstav är det näst sista tecknet som avgör, och det är alltid en siffra.

Hur ser jag om en bil har skulder?

I samband med ett fordonsköp är det viktigt att kontrollera att det inte finns obetalda fordonsrelaterade skulder för det fordon som du tänker köpa.

Den som bäst kan lämna information om eventuella obetalda fordonsrelaterade skulder är fordonets säljare. Vi rekommenderar därför köparen att diskutera frågan med säljaren i samband med affären.

Varken Transportstyrelsen eller Kronofogden kan lämna en fullständigt uppdaterad bild över alla fordonsrelaterade skulder som finns för ett visst fordon. Det beror på att det tar tid innan vissa skulder uppdateras eller registreras i vägtrafikregistret. Till exempel fattas inte skattebeslut om trängselskatter förrän månaden efter att passagerna är gjorda. I vissa fall tar det cirka en vecka innan en parkeringsanmärkning registreras i vägtrafikregistret efter att den har utfärdats.

Kan man betala skatt på avbetalning?

På försenad skatt ackumuleras dröjsmålsränta från dagen efter förfallodagen till och med dagen då du betalar skatten. Ju tidigare du betalar desto mindre dröjsmålsränta ackumuleras det.

Beloppet av dröjsmålsräntan kan du beräkna med ränteräknaren. Om du kontrollerat beloppet av skatten som du ska betala på betalningsdagen i MinSkatt är räntan färdigt medräknad i beloppet.

För skatter som är försenade finns en betalningsuppmaning i MinSkatt och i sammandraget över skatterna. Du får ett sådant här sammandrag med en betalningsuppmaning 1–3 gånger innan de obetalda skatterna skickas till utsökning. Antalet betalningsuppmaningar beror på om du har andra obetalda skatter. I betalningsuppmaningen anges alltid när skatten senast ska betalas för att undvika att den skickas till utsökning.

Hur länge betalar man hög fordonsskatt?

Fordonsskatt betalas för skattepliktiga fordon, det vill säga de flesta fordon som inte är avställda eller tillfälligt registrerade.

Vad blir skatten på bilen efter 3 år?

Malus är en förhöjd fordonsskatt som tas ut för bilar som släpper ut över 90 gram koldioxid per kilometer. Enligt regeringens nya förslag ska gränsen sänkas till 75 gram. Skatten blir extra hög för dieselbilar. Här kan du se hur hög fordonsskatten blir för några av de vanligaste modellerna.

Får man böter om man kör en bil med körförbud?

Ja tack, jag vill gärna få Motor-Magasinets nyhetsbrev Läs cookie- och datapolicy.

Ja tack, jag vill gärna få marknadsföring, erbjudanden, undersökningar o.s.v. från Motor-Magasinet Läs cookie- och datapolicy.

Får man köra trots körförbud?

Skulle du bli stoppad av polis när du är ute och kör en bil på allmän väg som inte är besiktad och belagd med körförbud så åker du på att betala böter.

Ertappas du med att framföra körförbudsbelagt fordon renderar det 1500 kr i böter.

Har din bil körförbud får den inte framföras på allmän väg. Det finns dock två undantag:

 • Fordonet får köras kortast lämpliga väg till en verkstad för reparation. Detta under förutsättning att fordonet är påställt.
 • Du får också köra fordonet kortast lämpliga till ett besiktningsföretag för kontrollbesiktning. Till besiktningen kan du även köra fordonet om det skulle vara avställt.

När försvinner kredit från Transportstyrelsen?

Att köpa en bil som har ett kreditköp registrerat på sig, är det en bra idé? I de allra flesta fall är det inga konstigheter, men det finns tillfällen då du bör vara vaksam. – Om du köper bilen av en privatperson måste du få ett bevis på att lånet är återbetalat, säger Elin Lillerud, Product Manager och kreditexpert på Ecster.

Du har letat efter den perfekta bilen i veckor, och plötsligt hittar du rätt. Allt stämmer in på dina önskemål: Storleken, priset, årsmodellen och hur många mil den har gått.

Hur mycket får en bil vara värd innan Kronofogden tar den?

Kronofogden kan ta beslag i din egendom om du har obetalda skulder. Detta inkluderar bilar, båtar, fastigheter och annan egendom som du äger. När Kronofogden tar beslag i din egendom kommer de att sälja den för att täcka dina skulder. Det är därför viktigt att förstå hur mycket bil du kan ha utan att Kronofogden tar den.