:

Vad är VNV Global to1?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är VNV Global to1?
 2. Vad hände med VNV Global?
 3. Vilka bolag ingår i VNV Global?
 4. Vem äger VNV Global?
 5. Hur ser man vem som äger aktier i ett bolag?
 6. Vad är venture capital bolag?
 7. Hur många aktieägare får ett privat bolag ha?
 8. Är Aktieböcker offentliga?
 9. Vilket är det bästa investmentbolaget?
 10. Vad är det för skillnad på venture capital och private equity?
 11. Hur många aktier för 25000?
 12. Får man ta av aktiekapitalet?
 13. Kan någon se vilka aktier jag äger?
 14. Vilken är bäst Investor A eller B?
 15. Hur mycket pengar behöver man för att starta ett investmentbolag?
 16. What is VNV global?
 17. When will VNV Global AB (publ) equity rights be traded on NASDAQ?
 18. How many countries will present their VNRs in 2021?

Vad är VNV Global to1?

Villkor: 1:5  kurs 55 SEK

För  en (1) stamaktie i VNV GLOBAL AB får du en (1) uniträtt. Fem (5) uniträtter  ger dig möjlighet att teckna en (1) unit till kursen 55 SEK per unit.

Vad hände med VNV Global?

VNV Global är ett investmentbolag som fokuserar på långsiktiga investeringar i primärt onoterade bolag i både utvecklade marknader och tillväxtmarknader. Bolagets affärsidé är att identifiera och investera i tillgångar med värdeökningspotential, med ett övergripande fokus på bolag med starka nätverkseffekter. Portföljen består av innehav inom sektorerna digital hälsa, mobilitet och online marknadsplatser. Bolaget gick tidigare under namnet Vostok New Ventures. Huvudkontoret ligger i Hamilton, Bermuda

Som alltid när det kommer till investeringar finns det inget givet rätt eller fel, utan det beror helt på vad du är för typ av investerare, om du investerar på lång sikt eller handlar aktivt (trading), vad du har för risktolerans osv. På denna sida vill vi ge dig som är intresserad av att köpa aktier i VNV Global en bättre möjlighet att lära dig mer om bolaget, följa nyhetsflödet samt tipsa om aktörer som vi själva gillar för att fortsätta analysera och handla aktier i VNV Global.

Vi understryker att alla investeringar är förenade med risk och att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. Gör alltid din egen analys!

Vilka bolag ingår i VNV Global?

Redan 2019 förde svenska Voi och tyska Tier, två rivaler på marknaden för elsparkcyklar, diskussioner om ett samgående.Nu kan en fusion återigen vara aktuell, även om Vois vd Fredrik Hjelm avböjer att kommentera uppgifterna.”Vi kollar alltid på uppköp med rätt partners på våra villkor”, uppger han till Di.

Vem äger VNV Global?

Inom loppet av några år har vi känt av pandemins, krigens och marknadsobalansernas effekter. Samtidigt accelererar den digitala omställningen i alla branscher. Företagsledare måste nu förbereda sina företag för framtidens utmaningar, teknik och affärsmöjligheter. Hur ska vi rusta oss för framtiden? Vilken teknik ska vi välja?

Litiums vd, Patrik Settlin, menar att vi för att navigera i dessa snabba förändringar inte bara behöver anpassningsbara arbetsmetoder, utan också system som kan justeras snabbt. 

Hur ser man vem som äger aktier i ett bolag?

Svar: Aktieboken är ett register över vilka som äger aktier i bolaget. Det är bolagets styrelse som är ansvariga för att upprätta aktieboken. Uppgifterna är offentliga och vem som helst kan begära ut dessa uppgifter från bolaget. Registret kan göras på vanligt papper eller digitalt i exempelvis något textredigeringsprogram eller liknande.  

Enligt aktiebolagslagen ska alla aktiebolag ha en aktiebok. Uppgifterna i aktieboken ligger till grund för vem som har rätt att rösta på bolagsstämman och vem som ska få del av vinstutdelning. En styrelse i ett bolag utan aktiebok kan riskera böter eller fängelse.  

Vad är venture capital bolag?

Riskkapital är ett tillgångsslag som erbjuder hög avkastning men som också är förknippat med hög risk. Fördelen med riskkapital är att avkastningspotentialen är större än för andra slags tillgångar och har låg korrelation med avkastningen som investeraren får från andra tillgångsslag.

Riskkapitalister investerar vanligtvis via en fond eller ett ”special purpose vehicle” i företag med innovativa idéer och teknologier. Med det satsade kapitalet, får riskkapitalisterna aktier i bolaget i gengäld som kan skapa avkastning när försäljning sker i ett senare skede. För att förbättra oddsen för att nå goda ekonomiska resultat, har riskkapitalbolag en bred diversifierad investeringsportfölj.

En ytterligare viktig aspekt för venture capital är tidshorisonten för när det fungerar. Om du investerar i riskkapital, måste du vara beredd att låsa dina pengar under en utdragen period. Typiskt sett, krävs omkring fyra till tio år innan man ser någon form av avkastning. Dessutom, värdet på bolag i tidigt stadium tenderar att vara minst sagt flytande, som kan göra det svårt riskkapitalinvesterare att veta det verkliga värdet på investeringen under flera års tid.

Hur många aktieägare får ett privat bolag ha?

Både publika och privata bolag med alla fyra olika räkenskapsperioderna finns som lagervara hos Aktiebolagstjänst.

Fr o m 1995 indelas svenska aktiebolag i två olika bolagskategorier, privata och publika. Publika bolag får inbjuda allmänheten att teckna eller förvärva aktier eller andra värdepapper som bolaget ger ut. Ett privat bolag måste ha minst 50 000 kr i aktiekapital och ett publikt 500 000 kr. Ett publikt bolag måste, om inte själva namnet innehåller ordet publikt, i sin firma ange att bolaget är publikt genom tillägg av (publ) efter bolagsnamnet.

Är Aktieböcker offentliga?

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

Givet förutsättningarna utgår jag ifrån att det handlar om ett s.k. privat aktiebolag. Av din fråga framgår det dock inte med vem eller vilka du har haft kontakt med avseende den aktuella aktieboken.

Vilket är det bästa investmentbolaget?

Han är fondförvaltaren som är expert på investmentbolag.

Nu tipsar Peter Lindvall om de bästa investmentbolagen att köpa och ha i portföljen på lång sikt.

Vad är det för skillnad på venture capital och private equity?

Om du har ett startup-företag och tror att du har potential att göra snabba framsteg och uppnå långsiktiga fördelar kan du överväga att ta hjälp av riskkapital. Finansieringen kan komma från investeringsbanker, förmögna investerare och riskkapitalfonder. Utöver själva finansieringen, kan du få teknisk och ledarskapskompetens. Startups kommer att få all den support de behöver för att övervinna konkurrensen och generera mer vinster under de första åren.

Innan investeringen kommer investerarna att säkerställa att företaget har potential att gå vidare och att affärsplanen inte kommer att fallera. Förutom finansiering, kan riskkapital erbjuda fler fördelar och stödja tillväxten av nya företag. Riskkapitalbolag har befintliga kontakter och leverantörer som gör det möjligt för startups att ta nästa steg och tjäna mer på sina företag.

Hur många aktier för 25000?

När du startar ett aktiebolag, är du i juridisk mening kallad för ”Stiftare”. Om du startar aktiebolaget med flera personer, är ni alla ”Stiftare”. Ett krav är att ni måste upprätta ett dokument, en så kallad stiftelseurkund. Detta dokument anger bland annat hur mycket ni betalar för varje aktie.

Kom ihåg att det även är bra att ingå ett aktieägaravtal om ni är flera delägare i ett aktiebolag.

Normalt blir ett aktiebolag stiftat med 25 000 kr i aktiekapital och med 1000 stycken aktier, vilket innebär att priset per aktie är 25 kr. Dessutom ska en stiftelseurkund innehålla ett förslag till en bolagsordning. I bolagsordningen ska firmanamnet framgå, alltså aktiebolagets namn och en beskrivning av typen av verksamheten.

När du startar aktiebolaget, köper du samtidigt aktier i bolaget. Detta gör du genom att skriva hur många aktier du tecknar, dvs. köper, i stiftelseurkunden. Alla personer som köper aktier i samband med att aktiebolaget blir stiftat, ska skriva under stiftelseurkunden. Det är dock inte ett krav att alla stiftare tecknar aktier i bolaget.

Aktierna ska bli betalda genom att pengarna för aktiekapitalet blir insatta i ett företagskonto. Det går också bra att starta ett aktiebolag genom så kallad apportegendom.

Aktiekapitalet ska idag vara minst 25 000 kr för privata aktiebolag och minst 500 000 kr för publika aktiebolag (Aktiebolag som finns på börsen).

Får man ta av aktiekapitalet?

Du kan inte "byta" från en företagsform till en annan utan måste börja om från grunden genom att nyregistrera. Detta sker genom att du registrerar en ny företagsform, avslutar ditt gamla företag och för över hela eller delar av verksamheten till den nya företagsformen.

Det går alltså bra att starta som enskild näringsidkare i början för att senare registrera ett aktiebolag och fortsätta verksamheten i detta bolag.

Skatteregler vid byte av företagsform och proceduren vid likvidation av det gamla företaget kan ta tid och vara krångligt. Därför rekommenderar vi att du alltid tar kontakt med en revisor eller en jurist med kunskaper på området.

Det finns flera andra alternativ. Du kan ansöka om lån hos Almi Företagspartner, de har en högre ränta än banken eftersom att de inte får konkurrera med banken. Almi har olika erbjudanden om finansieringsformer beroende på vilken region ditt företag finns i.

Faktureringsmetoden innebär att du löpande bokför alla affärshändelser, exempelvis kundfordringar och leverantörsskulder, när fakturan skickas respektive mottas. Faktureringsmetoden är huvudmetoden i bokföringslagen. När du använder denna metod för den löpande bokföringen ska du använda motsvarande metod för din momsredovisning, faktureringsmetoden för moms.

De företag som har en nettoomsättning på högst 3 miljoner kronor kan dock välja att löpande bokföra enligt kontantmetoden.

Faktureringsmetoden innebär att du löpande bokför alla affärshändelser, exempelvis kundfordringar och leverantörsskulder, när fakturan skickas respektive mottas. Faktureringsmetoden är huvudmetoden i bokföringslagen. När du använder denna metod för den löpande bokföringen ska du använda motsvarande metod för din momsredovisning, faktureringsmetoden för moms.

De företag som har en nettoomsättning på högst 3 miljoner kronor kan dock välja att löpande bokföra enligt kontantmetoden.

Kontantmetoden innebär att du löpande under året endast bokför de affärshändelser som avser inbetalningar och utbetalningar, samt insättningar och uttag. Du bokför alltså inte några kundfordringar eller leverantörsskulder i den löpande bokföringen. Kund- och leverantörsfakturor bokförs alltså först i samband med att du får betalt från kund respektive betalar dina inköp. I samband med bokslutet bokförs dock övriga affärshändelser som är nödvändiga för att fastställa företagets resultat och ställning, t ex obetalda fordringar och skulder. Om du använder denna metod för bokföringen ska momsen redovisas enligt bokslutsmetoden.

Kan någon se vilka aktier jag äger?

Insynspersoners och närståendes transaktioner.

Insynsregistret innehåller uppgifter om personer i ledande ställning och de transaktioner som de och deras närstående har genomfört i aktier och skuldinstrument emitterade av emittenten och övriga relaterade finansiella instrument.

Vilken är bäst Investor A eller B?

Ett företag kan välja att ta in kapital på flera olika sätt. Mindre bolag vänder sig ofta till banken för att finansiera investeringar i sina verksamheter genom lån. Ett lån måste givetvis återbetalas till långivaren. Men det är inte bara det lånade beloppet som måste återbetalas utan ränta tillkommer vilket gör investeringen dyrare än priset för investeringen som sådan.

törre företag väljer ibland andra alternativ till banklån för att få tillgång till kapital. De kan välja att ställa ut företagsobligationer, en typ av lån som tas från privatpersoner istället för att vända sig till banken. Även dessa är sammankopplade med räntekostnader.

En företagsledning som bestämmer sig för att den rätta finansieringsmetoden är att emittera nya aktier måste ta ställning till vissa svåra frågor. En av dessa är hur mycket inflytande som ska ges till de nya investerarna. Det är en knepig balansgång eftersom kapitalstarka individer ofta förväntar sig inflytande i utbyte mot kapitaltillskott. Det är inte självklart eller ens nödvändigt att ett bolag har olika aktieslag. 

Det är den främsta anledningen till att 2 olika aktieslag som A och B aktier existerar. A aktier tilldelas fler röstandelar än en B aktie och blir därför mer attraktiva att äga för större investerare. Därigenom kan företagsledningen bestämma sig för att sälja delar av bolaget som A aktier vilket ger inflytande i bolagetsamtidigt som de ställer ut B aktien för att nå den breda massan. Framför allt om det rör sig om en offentlig börsnotering.

Det är dock värt att understryka att börsnoteringar sker då stora investerare vill få avkastning på sina tidiga investeringar i tillväxtbolag. Många ifrågasätter detta och tycker det är orättvist att man kan köpa en A-aktie för samma pengar som en B-aktie och man med mindre pengar kan kontrollera dessa rösträtt. Personligen så tycker jag det vore bäst med en röst per aktie.

Hur mycket pengar behöver man för att starta ett investmentbolag?

Är det smartast att börja med aktier eller fonder? På den frågan brukar jag svara med ett eget svarsalternativ: Investmentbolag. Det är en gyllene medelvägen till ett smart och enkelt aktiesparande.

Denna artikel framgår ursprungligen ur Stock Magazine nummer 3 2021

What is VNV global?

VNV Global is an investment company with the business concept of using experience, expertise and a widespread network to identify and invest in assets with considerable potential for value appreciation. The company has a special focus on online marketplaces and businesses with strong network effects.

When will VNV Global AB (publ) equity rights be traded on NASDAQ?

At the request of VNV Global AB (publ), VNV Global AB (publ) equity rights will be traded on Nasdaq Stockholm as from Ag. For further information about this exchange notice, please contact [email protected] or + 60 00

How many countries will present their VNRs in 2021?

Ten countries will present their VNRs for the first time in 2021. In addition, 24 countries are conducting their second reviews and 9 countries are conducting their third reviews.