:

Var hittar man papper för skilsmässa?

Innehållsförteckning:

 1. Var hittar man papper för skilsmässa?
 2. Kan man ansöka om skilsmässa på nätet?
 3. Hur mycket kostar det att ansöka om skilsmässa?
 4. Hur skickar man in skilsmässoansökan?
 5. Vilka blanketter behövs vid skilsmässa?
 6. Måste man dela allt vid skilsmässa?
 7. Kan man ansöka om skilsmässa själv?
 8. Kan man skiljas snabbt i?
 9. Kan man bli nekad skilsmässa?
 10. Hur värderar man ett hus vid skilsmässa?
 11. Hur många ångrar sin skilsmässa?
 12. Vem har mest rätt till huset?
 13. Måste man sälja huset vid skilsmässa?
 14. Vad delas inte vid skilsmässa?
 15. Vem ska flytta vid skilsmässa?

Var hittar man papper för skilsmässa?

Det första steget till att skilja sig är att skicka in ansökan om skilsmässa. Det innebär att du och din partner begär skilsmässa från varandra i tingsrätten. Ansökan om skilsmässa kan lämnas in gemensamt eller enskilt. Hur lång tid processen tar beror på olika delar, till exempel om tingsrätten beslutar om betänketid.

Ska du skicka in en ansökan om skilsmässa? Vi har en steg-för-steg-guide som hjälper dig genom processen kring ansökan.

Kan man ansöka om skilsmässa på nätet?

Att skilja sig i Sverige går snabbt och är relativt okomplicerat. Det första steget är att skicka in en ansökan om äktenskapsskillnad (skilsmässa) till tingsrätten som sedan upplöser äktenskapet genom dom.

En ansökan om äktenskapsskillnad kan man göra antingen gemensamt eller enskilt. En gemensam ansökan innebär att båda parter är överens. En gemensam ansökan går snabbast och enklast online via domstolsverkets e-tjänst. För att kunna använda e-tjänsten måste båda parter ha e-legitimation och, i fall det finns gemensamma minderåriga barn, är överens om vårdnaden och barnens boende.

Hur mycket kostar det att ansöka om skilsmässa?

Det minsta du kan betala för en skils­mäs­sa är tings­rät­tens an­sök­nings­av­gift. 

Be­ro­en­de på hur ni vill sköta er skils­mäs­sa kan ni dela upp kost­na­den i tre olika delar: an­sö­kan om skils­mäs­sa, dom­sto­lens avgift och bo­del­ning.

Vissa ut­gif­ter kan ni inte på­ver­ka, såsom dom­sto­lens hand­lägg­nings­av­gift. Medan ni enkelt kan på­ver­ka övriga kost­na­der och på så sätt välja vad ni är vil­li­ga att betala.

Den enda av­gif­ten som ni inte kan und­vi­ka när ni skil­jer er är dom­sto­lens an­sök­nings­av­gift. Tings­rät­ten be­hand­lar skils­mäs­san först när av­gif­ten be­ta­lats.

Ni be­ta­lar av­gif­ten per an­sö­kan, inte per person. Det gäller även om du söker skils­mäs­sa på egen hand genom en så kallad stäm­nings­an­sö­kan.

En bo­del­ning kostar van­li­gen minst 7 000 kronor. Om ni an­li­tar en jurist eller ad­vo­kat är ti­mar­vo­det van­li­gen mellan 1 500 kr och 2 500 kr.

Hur skickar man in skilsmässoansökan?

Om du vill skilja dig ska du ansöka om det hos tingsrätten där du bor. Ansökan kan vara gemensam eller enskild.

Vilka blanketter behövs vid skilsmässa?

En gemensam skilsmässoansökan skickas in ifall båda är överens om skilsmässan. Som regel finns en rätt till direkt skilsmässa vid gemensam skilsmässoansökan, varför tingsrättens handläggning också går snabbare. Undantaget till direkt skilsmässa utan betänketid är om det finns barn under 16 år som lever tillsammans med makarna. 

En ensam skilsmässoansökan skickas in ifall parterna är oeniga om skilsmässan. Den ena maken/makan lämnar in ansökan om skilsmässa och därefter får den andra chans att säga något beträffande ansökan. Ifall den andra maken/makan inte vill skilja sig utgår betänketid, vilket är ett beslut som tas av domstolen. När makar är oense om äktenskapsskillnad utgår dock inte betänketid ifall de bott isär de senaste två åren.

Måste man dela allt vid skilsmässa?

Flytta isär, skilja sig & separera

Jag och min man ska skiljas. Vi äger ett hus tillsammans som han ev ska köpa ut. Vi har tillgångar på varsina bankkonton och i fonder. Jag har studieskulder. När vi gör en bodelning, kan vi gemensamt komma överens i godo om hur våra tillgångar och skulder ska fördelas, eller måste vi dela allt lika?

Kan man ansöka om skilsmässa själv?

Läs mer genom att välja de alternativ som stämmer för dig.

Välj om du vill se de olika stegen i skilsmässan för gemensam eller enskild ansökan.

Kan man skiljas snabbt i?

I vissa fall måste ni enligt lag ha betänketid. Tjänsten berättar vad som gäller för er.

Kan man bli nekad skilsmässa?

Läs mer genom att välja de alternativ som stämmer för dig.

Välj om du vill se de olika stegen i skilsmässan för gemensam eller enskild ansökan.

Hur värderar man ett hus vid skilsmässa?

I en bodelning delar före detta sambor och makar upp egendom mellan sig. I samband med bodelningen bör ni upprätta ett bodelningsavtal som ett bevis för att en bodelning ägt rum.

Att skriva ett bodelningsavtal är dock viktigt ur flera avseenden. Dels ur bevissynpunkt, som vi tidigare redogjort för.

Hur många ångrar sin skilsmässa?

Det är onsdagskväll när familjen Gindemo bjuder hem mig på spaghetti och köttfärssås i sitt mysiga, nygamla kök i villan i Ärla.

Hilding sju år har just kommit från hockeyträningen och lillebror Helmer sex år pratar glatt om sin förskola. Det är lätt att trivas med den här familjen och svårt att tro att den för bara ett par år sen var på väg att splittras.

Vem har mest rätt till huset?

Om ni vill skiljas vänder ni er till tingsrätten på den ort där ni är folkbokförda. Tingsrätten kan också besluta om frågor som hänger ihop med skilsmässa, till exempel frågor om vårdnad om barn.

Om ni är överens om att skiljas gör ni en gemensam ansökan på en särskild blankett hos domstol.se. Ni kan då beviljas skilsmässa direkt utan betänketid under förutsättning att ni inte har barn under 16 år.

Måste man sälja huset vid skilsmässa?

Flytta isär, skilja sig & separera

Jag och min man ska skiljas och vi är oense om hur vi ska göra med vårt gemensamma hus. Jag vill sälja huset för att kunna få ut det mesta av värdet och han vill ta hjälp av sina föräldrar för att kunna köpa ut mig. Kan jag vägra att bli utköpt och tvinga fram en försäljning?

Vad delas inte vid skilsmässa?

Tillbaka

Jag och min fru har varit gifta i 12 år och har under åren fått tre barn tillsammans. Jag är hemmaman och har under barnens uppväxt tagit ansvar för dem och för hemmet. Några år efter att vi gifte sig startade min fru ett aktiebolag som efter flera års hårt arbete äntligen börjar ge utdelning. Min fru äger även huset där familjen bor och hon har ensam gått in med hela kontantinsatsen och betalat av på huslånen. Vi har nu beslutat oss för att separera. När Min fru startade aktiebolaget var vi helt överens om att aktiebolaget skulle vara hennes eget eftersom hon investerade mycket tid och pengar i det. Vi skrev dock aldrig några juridiska handlingar om det. När vi nu ska separera tycker jag inte längre att det känns rättvist att hon ska få behålla värdet av hela aktiebolaget själv. Jag tycker att jag borde ha rätt till någon form av kompensation eftersom jag har varit hemma själv med barnen när hon satsat på aktiebolaget. Min fru anser att aktiebolaget är hennes och att hon inte heller ska behöva dela med sig av huset eftersom det är hon som äger det. Vad gäller?

Vem ska flytta vid skilsmässa?

Är du sambo och ska separera? Vad händer med bodelningen? Det är många frågor som kan dyka upp när man ska separera som sambos. 

En bodelning kan bli aktuell om någon av er kräver detta. De ägodelar som ni har skaffat gemensamt under tiden ni har bott ihop ska delas lika. Det gäller även om en av er har betalat en större andel för till exempel soffan.

Om ni köpt er bostad tillsammans ska denna delas upp lika. Men var det du eller din parter som har köpt bostaden innan, tillfaller bostaden till personen som köpte den. Har ni fått barn tillsammans kan den som inte står på bostaden få vissa rättigheter. Det kan göras en bedömning att en av er har ett större behov av den befintliga bostaden. Den som behåller bostaden har då skyldighet att köpa ut den som lämnar.