:

Hur länge kan man vänta med att fakturera?

Innehållsförteckning:

 1. Hur länge kan man vänta med att fakturera?
 2. Hur långt efter kan man fakturera en kund?
 3. Hur lång tid efter kan man kräva betalning?
 4. Vad händer om man är sen med en faktura?
 5. Hur lång tid har hantverkare på sig att fakturera?
 6. Får man fakturera med 10 dagar?
 7. Hur sent kan ett företag fakturera?
 8. Hur sent kan ett företag skicka faktura?
 9. Är företag skyldiga att skicka påminnelse?
 10. Kan man fakturera retroaktivt?
 11. Är det lag på 30 dagars betaltid mellan företag?
 12. Kan man kräva 30 dagars betalningsvillkor?
 13. Hur sent kan man skicka en faktura mellan företag?
 14. Hur lång tid har en hantverkare på sig att fakturera?
 15. Hur långt efter kan man skicka en påminnelse?

Hur länge kan man vänta med att fakturera?

Huvudregeln är att det löper en tioårig preskriptionstid på fordringar mellan näringsidkare. Det innebär att man med giltig verkan kan skicka fakturor långt efter att fordran uppkom. Avtalsparter har en långtgående lojalitetsplikt gentemot varandra och ska agera lojalt, vilket innebär att även fakturor ska hanteras på ett för motparten förutsebart och korrekt sätt. Det är dock inget direkt lagbrott att vänta med att skicka fakturor på sina anspråk.

När det gäller invändningar mot en fakturas belopp så ska dessa riktas i anslutning till att man tar emot fakturan. Även detta är ett utlopp av lojalitetsplikten - dvs. att agera på ett sätt som är förutsebart och rätt gentemot sin avtalsmotpart. Däremot så finns det alltså inget lagstadgat krav mot att bestrida inom någon viss tid, som skulle innebära att ens möjligheter att invända mot framställd faktura skulle inskränkas eller försvinna.

Det som kan hända är att man genom sin passivitet, för tiden innan bestridandet, agerat på ett sätt som gjort att motparten trott att man accepterat fordran och dess storlek. Bundenhet genom passivitet är visserligen en undantagsregel, men kan inträffa. Då kan man argumentera för att en situation kan ha uppkommit som gör att man försuttit sin rätt att bestrida med rättslig verkan.

Hur långt efter kan man fakturera en kund?

Huvudregeln är att det löper en tioårig preskriptionstid på fordringar mellan näringsidkare. Det innebär att man med giltig verkan kan skicka fakturor långt efter att fordran uppkom. Avtalsparter har en långtgående lojalitetsplikt gentemot varandra och ska agera lojalt, vilket innebär att även fakturor ska hanteras på ett för motparten förutsebart och korrekt sätt. Det är dock inget direkt lagbrott att vänta med att skicka fakturor på sina anspråk.

När det gäller invändningar mot en fakturas belopp så ska dessa riktas i anslutning till att man tar emot fakturan. Även detta är ett utlopp av lojalitetsplikten - dvs. att agera på ett sätt som är förutsebart och rätt gentemot sin avtalsmotpart. Däremot så finns det alltså inget lagstadgat krav mot att bestrida inom någon viss tid, som skulle innebära att ens möjligheter att invända mot framställd faktura skulle inskränkas eller försvinna.

Det som kan hända är att man genom sin passivitet, för tiden innan bestridandet, agerat på ett sätt som gjort att motparten trott att man accepterat fordran och dess storlek. Bundenhet genom passivitet är visserligen en undantagsregel, men kan inträffa. Då kan man argumentera för att en situation kan ha uppkommit som gör att man försuttit sin rätt att bestrida med rättslig verkan.

Hur lång tid efter kan man kräva betalning?

Privaträttsliga skulder som företagen driver in hos konsumenter och som grundar sig på beviljande av lån eller anskaffning av varor eller tjänster är konsumentfordringar.

 • Preskriptionstiden för en skuld är i regel tre år från det att skulden förfallit till betalning eller varan överlåtits.
 • Preskriptionstiden för en skuld är fem år, om en lagakraftvunnen dom eller någon annan utsökningsgrund som kan verkställas som en lagakraftvunnen dom har meddelats för skulden.

I regel kan preskriptionen av en skuld avbrytas. Efter att preskriptionen har avbrutits börjar en ny, lika lång preskriptionstid som kan avbrytas.

Vad händer om man är sen med en faktura?

Några dagar efter fakturans förfallodag skickar vi en påminnelse. Vid upprepade förseningar skickar vi inga fler påminnelser. Vid försenad betalning utgår även dröjsmålsränta enligt räntelagen som är Riksbankens referensränta på + 8 procentenheter. Dessutom påförs en påminnelseavgift. Avgiften är lagstadgad och utgår med 60 kronor.

Betalar du inte trots detta skickar vårt inkassoombud ett inkassokrav. På kravet tillkommer upplupen ränta och inkassokostnad, som är 180 kronor.

Hur lång tid har hantverkare på sig att fakturera?

Det absolut bästa man kan göra för att skydda sig mot oärliga hantverkare är att göra ett gott förarbete. Det är lätt att vara ivrig när man väl bestämt sig. Kanske ditt badrum är i ett sådant dåligt skick att det verkligen behöver åtgärdas snabbt. Det lönar sig dock alltid att leta efter en hantverkare med goda referenser och ett stabilt företag. Se gärna vår artikel om just anlitande av hantverkare.

När du väl bestämt dig; se till att ett riktigt avtal skrivs mellan dig och hantverkaren. Enbart offerten räcker inte. Man ska också passa sig för dåligt skrivna avtal, ett exempel på detta är hantverkare som kommer dragandes med 30 sidor fullspäckad text som endast en branschjurist kan förstå eller bara en enda sida där hantverkaren lovar att ta ansvar för allt och vara så försiktig som möjligt. Det kan ju verka professionellt med en snygg logga från en dyr advokatbyrå, men ett bra avtal ska vara skrivet på ett sådant sätt så att vem som helst ska kunna (och vilja) läsa det. Saker och ting ska vara klart formulerade och lätta att förstå. Inom branschen finns det standardavtal som Hantverkarformuläret och ABS 09 som kan rekommenderas.

Ett bra avtal ger dig information om hur frågor som uppkommer ska lösas och skyddar dig mot framtida problem. Konsumenttjänstlagen gäller för hantverks/entreprenadtjänster som en konsument beställt. Lagen ger dig som konsument vissa rättigheter och skydd men dessa är övergripande. Utan ett avtal blir det väldigt svårt att reda ut vem som ska stå för till exempel extra material när ord står mot ord. Hantverkaren säger att du gått med på att betala extra material, medan du kommer ihåg att allt material skulle ingå. Känner du dig osäker på ett avtals innehåll? Gå till en bostadsjurist och få det kontrollerat och förklarat innan du skriver på.

Det förekommer att hantverkare vill ha betalt i förväg. Kunden befinner sig sedan i en situation där man betalat, men fått felaktigt eller inte färdigt resultat och vill ha pengarna tillbaka. Det finns inget krav i lag att betala i förväg. Man har ingen skyldighet att betala innan ett arbete utförts. Däremot kan det vara rimligt med delbetalning efter varje utförd fas, särskilt när det gäller större jobb. Kräver en hantverkare betalt i förväg så anlita någon annan. Att man vill ha betalt i förväg kan också vara ett tecken på att ekonomin är dålig i företaget. Går företaget i konkurs är chansen att få tillbaka några pengar överhuvudtaget i stort sett borta.

Som konsument ska man alltid komma ihåg att det absolut bästa förhandlingsvapnet man har är sina pengar.

Får man fakturera med 10 dagar?

Hej Eva,

När du väljer att köpa en vara eller en tjänst av ett företag godkänner du samtidigt deras betalningsvillkor. Om det står i villkoren att du har 30 dagars betalningstid kan du också argumentera för att du ska ha det på den korrekta fakturan som skickats till dig.

Hur sent kan ett företag fakturera?

Hej. Jag vänter på svar på ansökan om att bilda en enskild firma.

Jag har redan upddrag som ska faktureras… Finns det någon gränns för hur sent jag kan skicka fakturan?

Hur sent kan ett företag skicka faktura?

En faktura ska innehålla viss information, klicka på bilden nedan för att se ett exempel på hur det kan se ut. När du klickar på ett nummer i fakturan får du lära dig mer om just den uppgiften.

Är företag skyldiga att skicka påminnelse?

Publicerad 2023-03-13 / 13:43 av Charlotta.Nilsson i Juridik

Har du eller ditt åkeri blivit uppmanat att betala en påminnelseavgift eller en förseningsersättning? Det kan då vara bra att känna till vad skillnaden är på dessa och om du eller ditt företag har en skyldighet att betala.

Kan man fakturera retroaktivt?

info

Den här artikeln är publicerad för mer än ett år sedanVar uppmärksam på att lagar och regler ändras med jämna mellanrum. För att vara säker på att du alltid har korrekt och uppdaterad information tillgänglig rekommenderar vi att du abonnerar på något av våra Expertstöd. Jag vill ta steget mot en enklare arbetsvardag!

Är det lag på 30 dagars betaltid mellan företag?

Visste du att det finns en lagstiftning inom EU som slår fast att du som SME företag alltid har rätt att få betalt i tid. Detta infördes första gången redan 2011 och är tänkt att stärka små och medelstora företags chans att klara av att handla med större och offentliga bolag utan att riskera stora likviditetsproblem.

Likviditetsproblem är den sannolikt vanligaste orsaken till att SME företag hamnar på obestånd och det var inte helt ovanligt förr att de stora bolagen utnyttjade detta som ett påtryckningsmedel mot mindre underleverantörer. EU Kommissionen gick därför in och lagstiftade om detta efter många års problem speciellt under 80 och 90-talen.

Kan man kräva 30 dagars betalningsvillkor?

 • Du är ansvarig för att betala fakturan i tid.

 • Om du inte betalar i tid kan företaget ta ut en påminnelseavgift, skicka ditt ärende till ett inkassoföretag eller Kronofogden.

 • Om du har fått en felaktig faktura, påminnelseavgift eller krav från inkasso, måste du protestera till företaget skriftligen.

Hur sent kan man skicka en faktura mellan företag?

En faktura ska innehålla viss information, klicka på bilden nedan för att se ett exempel på hur det kan se ut. När du klickar på ett nummer i fakturan får du lära dig mer om just den uppgiften.

Hur lång tid har en hantverkare på sig att fakturera?

Eftersom jag fakturerar på vårt lilla företag så ja det kan dröja, speciellt för de kunder som i våran mening är små, med återigen i våran mening små belopp. För en privat kund kan fakturan var stor dock. Men våra större kunder har offerter, vilket gör att det blir väldigt enkelt att fakturera, mindre kunder har visserligen ofta fått ett pris "mellan tummen och pekfingret" men sen måste det räknas ut lite mer exakt. Som i vårt fall så ska det levereras, sen ska chauffören lämna transportsedeln till en person i företag, denne är den som ha koll på vilket pris han har gett till personen och sen ska pappret till mig.

När det väl har landat hos mig så brukar jag skriva ut fakturan inom något dygn, men sen ska det till posten också... När man inser att ett helt gäng som man fakturerade samma dag inte har betalt sina fakturor så får man börja med att ringa runt och kolla om de ens har fått dem, det har hänt rätt många gånger att fakturorna har försvunnit på vägen. När det bara är en kund som hävdar att denne inte har fått någon faktura så är jag ofta skeptisk men skickar en påminnelse, men när det är flera, som man vet är postade samma dag, ja då misstänker jag att Postmord har roat sig. Samtidigt blir jag allt mindre skeptisk mot kunderna och allt mer skeptisk till postmord.

Hur långt efter kan man skicka en påminnelse?

 Det kan vara något fel på fakturan som fått kunden att lägga den åt sidan.

 Din kund kanske inte är överens med dig om den levererade varan eller tjänsten, eller om fakturans belopp, och därför inte betalat.

Det är på fakturan du anger hur lång kredittid som gäller och om och i så fall vilken kreditränta som gäller vid försenad betalning. Kravavgifterna är lagstadgade så de behöver du däremot inte ha med på din första faktura.

Jobbar du med offerter bör du ta med betalningsvillkor redan där. Då får du ju dina betalningsvillkor godkända av kunden redan när offerten antas. Så vad är det då för betalningsvillkor man ska ha med?

När du säljer en vara eller tjänst mot faktura till ett annat företag är det vanligtvis 30 dagars betaltid som gäller om inget annat överenskommits.

Säljer du till privatpersoner mot faktura finns egentligen ingen norm, men med tanke på att många betalar sina räkningar i slutet av månaden kan det vara klokt att anpassa betaltiden så att förfallodatumet hamnar kring den 30:e.

Du kan även välja en kortare betaltid, som till exempel 10 eller 20 dagar netto, eller direkt vid leverans mot kontantfaktura även till företag, men det är då en överenskommelse du måste göra med företaget i fråga innan leveransen.