:

Vad heter Swedish Match aktie?

Innehållsförteckning:

 1. Vad heter Swedish Match aktie?
 2. Vad hände med mina Swedish Match aktier?
 3. Kan man köpa aktier i Swedish Match?
 4. Kan jag sälja Swedish Match?
 5. När ska Swedish Match säljas?
 6. Vad händer vid tvångsinlösen av aktier?
 7. När avnoteras Swedish Match?
 8. När går budet på Swedish Match ut?
 9. När tvångsinlösen Swedish Match?
 10. Kan man bli tvingad att sälja sina aktier?
 11. När ska man sälja en aktie som går dåligt?
 12. Vad händer med pengarna om ett bolag avnoteras?
 13. Vad händer om Philip Morris köper Swedish Match?
 14. Varför avnoteras Swedish Match?
 15. Kan en delägare få sparken?

Vad heter Swedish Match aktie?

Höga räntor, inflation och allmän osäkerhet präglar ekonomin.

Då råder experten företagen att planera för tillväxt när vindarna vänder.

Swedish Match har sitt ursprung i två företag: det statsägda Svenska Tobaksmonopolet, som bildades 1915, och Svenska Tändsticks Aktiebolaget (STAB), som grundades 1917.[1][10][11]

Swedish Match säljer snus, amerikanskt snus (moist snuff), nikotinportioner, tuggtobak, cigarrer, tändstickor och tändare.[53][4][5][2] Produkterna utvecklas, tillverkas, distribueras, marknadsförs och säljs via organisationens fyra affärsenheter.[54][24][55][56] Företaget säljer även rakhyvlar, batterier, lågenergilampor och tandpetare i Brasilien.[7][4]

Vad hände med mina Swedish Match aktier?

Snusbolaget Swedish Match bekräftar att de förhandlar med Philip Morris International om uppköpsbud på bolaget. Därför blev det kursrally och jag sålde trefjärdedelar av mina Swedish Match-aktier idag på förmiddagen den 10 maj.

Kan man köpa aktier i Swedish Match?

Observera att investering i aktier alltid innebär en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, och du kan förlora hela eller delar av ditt investerade kapital. Läs mer

Du måste logga in för att kunna läsa de senaste analyserna.

Kan jag sälja Swedish Match?

På swedishmatch.se kan man bara handla som konsument, inte med syfte att sälja vidare inköpta produkter. Informationen på den här sidan är till för återförsäljare som redan säljer våra produkter eller åteförsäljare som vill börja sälja våra produkter.

När ska Swedish Match säljas?

För prenumerationsärenden, ring 08-573 651 00 · Tillhandahållare av innehåll: Dagens industri, 105 16 Stockholm, org.nr: 556221-8494 · Ansvarig utgivare:

Peter Fellman

Vad händer vid tvångsinlösen av aktier?

Hej!

Jag hade aktier i ICA och glömde helt enkelt besvara uppköpserbjudandena och är nu tvångsinlöst. Vad innebär detta och vart hamnade likviden för dessa aktier? Har noll koll och blir inte riktigt klok på detta.

När avnoteras Swedish Match?

Philip Morris Holland Holdings B.V. (“PMHH”), ett dotterbolag till Philip Morris International Inc., förklarade det offentliga uppköpserbjudandet avseende Swedish Match AB (”Swedish Match” eller ”Bolaget”) ovillkorat den 7 november 2022. PMHH kontrollerar mer än 90 procent av aktierna i Swedish Match och har påkallat tvångsinlösen av resterande aktier i Bolaget.

Styrelsen för Swedish Match har idag fattat beslut om att ansöka om avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq Stockholm. Sista dag för handel i Bolagets aktier vid Nasdaq Stockholm kommer att meddelas så snart Bolaget erhållit bekräftelse från Nasdaq Stockholm.

När går budet på Swedish Match ut?

Höga räntor, inflation och allmän osäkerhet präglar ekonomin.

Då råder experten företagen att planera för tillväxt när vindarna vänder.

Swedish Match har sitt ursprung i två företag: det statsägda Svenska Tobaksmonopolet, som bildades 1915, och Svenska Tändsticks Aktiebolaget (STAB), som grundades 1917.[1][10][11]

Swedish Match säljer snus, amerikanskt snus (moist snuff), nikotinportioner, tuggtobak, cigarrer, tändstickor och tändare.[53][4][5][2] Produkterna utvecklas, tillverkas, distribueras, marknadsförs och säljs via organisationens fyra affärsenheter.[54][24][55][56] Företaget säljer även rakhyvlar, batterier, lågenergilampor och tandpetare i Brasilien.[7][4]

När tvångsinlösen Swedish Match?

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika, eller i någon annan jurisdiktion där ett erbjudande enligt lagar och förordningar i sådan relevant jurisdiktion skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag. Aktieägare som inte är bosatta i Sverige och som önskar acceptera Erbjudandet (definierat nedan) måste genomföra närmare undersökningar avseende tillämplig lagstiftning och möjliga skattekonsekvenser. Aktieägare hänvisas till de erbjudanderestriktioner som framgår av avsnittet ”Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande och av den erbjudandehandling som publicerats på webbplatsen för Erbjudandet (www.smokefree-offer.com). Aktieägare i USA hänvisas även till avsnittet ”Särskild information till aktieägare i USA” i slutet av detta pressmeddelande.

Pressmeddelande

Kan man bli tvingad att sälja sina aktier?

Det första ni bör kontrollera är om ni i ett eventuellt aktieägaravtal reglerar förköpsrätt mellan aktieägare, om det finns någon ”drag along”-klausul i aktieägaravtalet samt om det finns någon konkurrensbegränsning och hur dessa bestämmelser i sådana fall är formulerade. Därefter om ni har någon hembudsklausul i er bolagsordning och hur den är formulerad. Mina svar nedan utgår från att ni inte genom aktieägaravtal har reglerat annorlunda än vad som följer enligt lag, aktiebolagslagen.

Din första fråga rör aktieägares insynsrätt i ett fåmansbolag som regleras i 7 kap. 36§ ABL. Den innebär att i ett fåmansaktiebolag är rätten till information utvidgad för en aktieägare. Huvudregeln är alltså att en aktieägare har rätt att få ta del av räkenskaper och andra handlingar som rör bolagets verksamhet, i den omfattning det behövs för att aktieägaren ska kunna bedöma bolagets ställning och resultat eller ett visst ärende som ska behandlas på bolagsstämman. Regeln är otydlig och har kommit till för att just ge aktieägare i fåmansaktiebolag möjlighet till en större insyn. Det är en bedömningsfråga från fall till fall vilka ”handlingar som rör bolagets verksamhet” som en aktieägare med stöd av denna bestämmelse kan kräva få insyn i.

När ska man sälja en aktie som går dåligt?

Det finns en stor anledning till varför så många handlar med aktier – man har en tro på att man kan tjäna pengar på investeringen. Aktiehandel är ett alternativ till t.ex. att ha pengarna på ett sparkonto, och det stora dragplåstret är att man kan få större avkastning, det vill säga att tjäna mer, om man väljer att köpa aktier än att ha pengarna på sparkonto. En annan sparmetod är att spara i fonder, eller att spara i både aktier och fonder. Läs mer om fondsparande här. Man ska komma ihåg det är olika stor risk förknippad med de olika sparformerna, där aktiehandel har hög risk jämfört med sparkonto.

Vad händer med pengarna om ett bolag avnoteras?

Aktier kan “försvinna” om ett bolag går i konkurs och upphör att existera, alternativt om företrädarna för företaget inte längre vill driva det och det inte finns någon möjlighet att sälja det, varpå en upplösning av företaget görs.

Vidare försvinner också aktier om ett företag avnoteras utan att det beror på konkurs eller likvidation. Det vill säga – de försvinner från den reglerade marknaden på vilken de var noterade, och blir istället onoterade aktier.

Äger du aktier i ett börsnoterat företag som sedan avnoteras flyttas dina aktier från ett ISK (om du har ägt dem på ett sådant konto) till ett traditionellt depåkonto. Aktierna kan efter en avnotering inte längre köpas eller säljas på en vanlig börs.

Vad händer om Philip Morris köper Swedish Match?

Den 11 maj 2022 offentliggjorde Philip Morris Holland Holdings B.V. (”PMHH”), ett dotterbolag till Philip Morris International Inc. (”PMI”), ett rekommenderat offentligt erbjudande till aktieägarna i Swedish Match att överlåta samtliga sina aktier i Swedish Match till PMHH (”Erbjudandet”). Den 4 oktober 2022 meddelade PMHH att acceptfristen förlängts ytterligare, till den 4 november 2022. Den 20 oktober 2022 offentliggjorde PMHH en höjning av priset i Erbjudandet till 116 kronor per aktie (det ”Reviderade Erbjudandet”) och meddelade att vederlaget inte kommer att höjas ytterligare i det Reviderade Erbjudandet.

Varför avnoteras Swedish Match?

Den 28:e november stod det klart att det amerikanska bolaget Philip Morris tar kontroll över 93,1 procent av aktierna i Swedish Match AB. Swedish Match-aktien har varit noterad sedan 1996 på Nasdaq Stockholm och handlas även på London Stock Exchange och Cboe. Philip Morris kommer nu att tvångsinlösa aktier från de övriga ägarna och avnotera Swedish Match från Stockholmsbörsen.

Den amerikanske aktivistfonden Elliott Management Corporation var tidigare den största aktieägaren och motsatte sig budet från Philip Morris fram tills början av november. Den 20 oktober höjde Philip Morris budet från 106 kronor till 116 kronor, vilket fick Elliott Management att gå med på affären. Målet var alltid att nå 90 procent av aktierna.

Kan en delägare få sparken?

2. Delägarna har även rätt att få inflytande i bolagets verksamhet. Denna rätt utgörs dels av en rätt att delta på bolagsstämman, dels en rätt att rösta på bolagsstämman. För att detta ska fungera i praktiken finns det flertalet regler om kallelse till stämma och liknande. På bolagsstämman krävs majoritet för att ett beslut ska gå igenom.

Mot bakgrund av att alla delägare ska behandlas lika i ett aktiebolag finns det enligt huvudregeln ingen rättslig möjlighet reglerad i lag att tvinga ut en delägare i ett aktiebolag. En delägare kan alltså göra ganska mycket som andra aktieägare inte uppskattar utan att riskera att tvingas lämna aktiebolaget.