:

Kan enskild firma vara momsregistrerad?

Innehållsförteckning:

 1. Kan enskild firma vara momsregistrerad?
 2. Måste man momsregistrera enskild firma?
 3. Hur funkar det med moms enskild firma?
 4. Hur betalar man in moms enskild firma?
 5. Hur moms ska bokföras enskild firma?
 6. Hur gör man bokföring enskild firma?
 7. När måste man betala moms enskild firma?
 8. Kan man dra moms på enskild firma?
 9. Kan man göra bokslut själv enskild firma?
 10. Hur mycket kostar bokföring enskild firma?
 11. Vilka kostnader kan man ta på enskild firma?
 12. När lönar det sig med enskild firma?
 13. Får man ta ut pengar från enskild firma?
 14. Vilka är nackdelar med enskild firma?
 15. Hur mycket får man tjäna skattefritt enskild firma?

Kan enskild firma vara momsregistrerad?

Om du bedriver verksamhet som gör att du ska betala eller få tillbaka moms

Du som har företag och säljer varor eller tjänster i Sverige ska ta ut moms av dina kunder, så kallad utgående moms

. Momsen är ingen kostnad för dig, utan en skatt som du tar ut av kunden och redovisar vidare till staten.

När du sedan köper varor eller tjänster till ditt företag betalar du moms på dem, så kallad ingående moms

Måste man momsregistrera enskild firma?

När det kommer till köp av varor eller tjänster måste man betala moms, eller mervärdeskatt. Sammantaget är detta en statlig skatt som är inbakat i prisen på produkten man köper.   

Som privatperson märker man inget till detta då det som sagt är inbakat i slutpriset.

Hur funkar det med moms enskild firma?

Moms är en sorts skatt som vi alla betalar när vi handlar något. På nästan alla varor och tjänster är det 25 procent moms. Men, i vissa undantagsfall – såsom livsmedel, restaurangbesök och kulturevenemang – är det 12 eller 6 procent moms. Som privatperson är momsen i regel inget du behöver tänka på – den ingår i priset när du köper något, och sedan tar säljaren hand om resten. För dig som driver företag ser det däremot lite annorlunda ut – då behöver du nämligen deklarera din moms med jämna mellanrum. Häng med, så förklarar vi hur det fungerar! Momsregistrering och allmänt om deklaration En av de första sakerna du behöver göra som nybliven företagare är att momsregistrera ditt företag hos Skatteverket. Att vara momsregistrerad innebär att du med jämna mellanrum ska deklarera moms till Skatteverket vilket sker års-, kvartals- eller månadsvis, beroende på hur stort ditt företag är. Ingående vs utgående moms Hur mycket moms du ska deklarera bestäms av periodens försäljning och inköp. Så här fungerar det: Varje gång du säljer något ska du lägga till moms på priset – detta kallas för utgående moms. Den utgående momsen betalas till dig av köparen i samband med att du får betalt för det du säljer. På motsatt sätt betalar du moms till säljaren när du köper något, vilket kallas för ingående moms. Svårt att komma ihåg? En bra minnesregel är att utgående moms är när produkter säljs och går ut från företaget, och ingående moms är när du köper in produkter till företaget. När den aktuella momsperioden är slut är det dags för momsdeklaration. Om den utgående momsen är större än den ingående för perioden, ska du betala mellanskillnaden till Skatteverket. Detta eftersom du då fått in mer momspengar i ditt företag än vad du själv betalat. Om den ingående momsen däremot är större? Ja, då får du tillbaka pengar istället. Praktiskt exempel Vi tar ett exempel. Ditt företag, som säljer reservdelar till bilar, har under ett kvartal sålt varor för totalt 100 000 kronor, inklusive moms. Momssatsen på reservdelarna är 25%, vilket innebär att 80 000 kronor av kvartalets försäljning är en intäkt i ditt företag. Resterande 20 000 kronor är momspengar i form av utgående moms. Under samma kvartal har du betalat lokalhyra och köpt in varor från leverantörer till ett värde av 70 000 kronor, inklusive 14 000 kronor moms – den ingående momsen. Det du ska deklarera till Skatteverket för perioden är i det här fallet: 80 000 kronor i försäljning exklusive moms, 20 000 kronor i utgående moms och 14 000 kronor i ingående moms. I samband med deklarationen betalar du in mellanskillnaden mellan din utgående och ingående moms, vilket i det här fallet blir 6 000 kronor. Inlämning av deklaration För att lämna in din deklaration loggar du enklast in via Skatteverkets e-tjänst och deklarerar där. Om du använder Fortnox företagsplattform skapar du enkelt en elektronisk fil med all nödvändig information från din bokföring, som du sedan laddar upp hos Skatteverket. Snabbt, smidigt och enkelt! Men du – tänk på att kontrollera att du har bokfört periodens alla händelser innan du deklarerar så att du lämnar in korrekt information redan från början. Avslutning Sådär – nu vet du lite mer om hur moms fungerar i företag! Vill du lära dig mer om moms kan du spana in vår Företagsguide, där vi har samlat massor med värdefull information för dig som företagare. Lär dig mer om företagande i vår företagsguide – en kunskapsbank om företagande: https://www.fortnox.se/fortnox-foreta...

Hur betalar man in moms enskild firma?

från din bokföring. Du ska bland annat lämna uppgift om:

 • din försäljning
 • utgående moms (moms på det du har sålt)
 • ingående moms (moms på det du har köpt in.

Hur moms ska bokföras enskild firma?

Företaget har sålt varor till ett annat svenskt företag för 10 000 kr inklusive moms. Momsen är 2 000 kr (25%) och värdet på varorna är 8 000 kr. 

Hur gör man bokföring enskild firma?

Fastän bokföringen ofta känns tråkig så den i sig är ett bra verktyg för att kunna planera ekonomin. Vart går firmans pengar? En löpande bokföring ger svaret. Det spelar ingen roll om inkomsterna är stora ifall utgifterna är okontrollerade. I så fall blir företaget ofta utan vinst och du blir utan pengar.

Huvudsaken är att bokföringen är anpassad till din affärsverksamhet och inte görs för krånglig. Du behöver inte ha med alla konton i BAS-kontoplanen så länge det fungerar för just ditt företag. När du bokför alla affärshändelser på ett sätt som du själv förstår så har du enkelt koll på företagets ekonomi. Då ser du ifall du går på vinst eller utgifterna blivit för stora och du är tvungen att göra åtgärder.

En vanlig miss i små företag är att bokföringen sker för sällan. Enligt bokföringslagen ska händelser bokföras senast inom en månad och kontanta transaktioner bör bokföras genast. Om du väntar för länge med att bokföra en verifikation glömmer du lätt varifrån de olika kvittona härstammar. Dessutom är det svårt att få en realistiskt bild av den ekonomiska situationen ifall en stor del av affärshändelserna inte är bokförda.

Försök att skapa en rutin där du bokför en gång i veckan. Det är mycket lättare att lägga in ett fåtal händelser efter hand än att spara en enorm hög verifikat som måste föras in i efterskott. För att inte tala om de eventuella ekonomiska överraskningarna som gömmer sig i kvittoberget ifall du lämnar bokföringen ogjord.

När måste man betala moms enskild firma?

Om du bedriver verksamhet som gör att du ska betala eller få tillbaka moms

Du som har företag och säljer varor eller tjänster i Sverige ska ta ut moms av dina kunder, så kallad utgående moms

. Momsen är ingen kostnad för dig, utan en skatt som du tar ut av kunden och redovisar vidare till staten.

När du sedan köper varor eller tjänster till ditt företag betalar du moms på dem, så kallad ingående moms

Kan man dra moms på enskild firma?

Varje gång du köper en vara eller tjänst är du tvungen att betala moms, så kallad mervärdeskatt. Eftersom den redan är inbakad i priset påverkas du som privatperson inte av den.

Om du däremot köper varor eller tjänster till ditt företag har du rätt att – i de flesta fall – få tillbaka momsen via momsdeklarationen.

Varje gång du köper en vara eller tjänst är du tvungen att betala moms, så kallad mervärdeskatt. Eftersom den redan är inbakad i priset påverkas du som privatperson inte av den.

Om du däremot köper varor eller tjänster till ditt företag har du rätt att – i de flesta fall – få tillbaka momsen via momsdeklarationen.

I bokföringen bokför du den momsen som ”Ingående moms”. Momsregistrerade företag ska lämna en momsdeklaration för varje redovisningsperiod – månad, kvartal eller år – även om det inte finns något köp. Då deklarerar du 0 belopp.

Kan man göra bokslut själv enskild firma?

Alla företag och föreningar som bedriver näringsverksamhet ska i slutet av varje räkenskapsår upprätta ett bokslut som sammanfattar deras ekonomi under det gångna året. Bokslutet består av resultat- och balansräkning och visar alla affärshändelser du bokfört under året.

När bokslutet ska vara klart och vad det ska innehålla beror på vilket företag du driver. På Bolagsverkets hemsida hittar du viktig information om bokslut i just ditt företag.

Hur mycket kostar bokföring enskild firma?

Alla företag och föreningar som bedriver näringsverksamhet ska i slutet av varje räkenskapsår upprätta ett bokslut som sammanfattar deras ekonomi under det gångna året. Bokslutet består av resultat- och balansräkning och visar alla affärshändelser du bokfört under året.

När bokslutet ska vara klart och vad det ska innehålla beror på vilket företag du driver. På Bolagsverkets hemsida hittar du viktig information om bokslut i just ditt företag.

Vilka kostnader kan man ta på enskild firma?

Har du koll på avdragen? Företagarnas guide lotsar dig rätt bland 10 populära avdrag.

Hans Backman är rättslig specialist på Skatteverket och det är till honom som landets skattegranskare vänder sig för att få svar på ovanligt komplicerade avdragsfrågor.

När lönar det sig med enskild firma?

För att starta ett aktiebolag krävs att du kan lägga in ett aktiekapital på minst 25 000 kronor. Aktiekapitalet kan du betala kontant eller genom att låta företaget äga egendomar som bilar, fastigheter, patent, maskiner eller varulager till ett motsvarande värde. Om du startar enskild firma behöver du inte någon kapitalinsats.

Får man ta ut pengar från enskild firma?

Eget uttag finns i aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, ekonomisk förening och enskild firma. Det fungerar på lite olika sätt beroende på vilken företagsform det handlar om. Generellt kan man säga att när något förflyttas från företagets tillgångar till privat bruk så kallas det för eget uttag.

Vilka är nackdelar med enskild firma?

En intressant faktor är tidsfaktorn – när i tid passar respektive företagsform bäst? Då menar vi dels företagets livscykel, dvs vilken företagsform är bäst när verksamheten är nystartad, i full blom respektive i nedmonteringsfasen. Dels menar vi din ­ålder som företagare – det finns intressanta skatteregler som har med ålder att göra och som delvis är kopplade till pensionssystemet.

Vi vill också tipsa om möjligheten att samtidigt ha enskild firma och aktiebolag, i många fall faktiskt det bästa alternativet.

Hur mycket får man tjäna skattefritt enskild firma?

I den här artikeln tittar vi på skattereglerna för enskild firma, dvs vilken skatt du betalar som enskild näringsidkare, och tipsar om åtgärder för att sänka skatten. 

All din enskilda näringsverksamhet betraktas som en och samma verksamhet. Detta betyder att överskott och underskott från olika verksamheter automatiskt kvittas mot varandra både när det gäller skatten och socialavgifterna.