:

Vad är TIN i Sverige?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är TIN i Sverige?
 2. Var hittar jag TIN nummer Sverige?
 3. Vad är mitt TIN nummer?
 4. Vad är TIN Skatteverket?
 5. Hur får man ett TIN nummer?
 6. Hur många siffror är TIN nummer?
 7. Vad är ett skattenummer?

Vad är TIN i Sverige?

Om arbetstagaren är en utländsk medborgare ska du till exempel fylla i inkomsttagarens medborgarskap, arbetsland eller utländska skatteregistreringsnummer på kontrolluppgiften eller arbetsgivardeklarationen. Då ska du använda dessa landskoder.

Var hittar jag TIN nummer Sverige?

© 2023 Revolut Bank UAB Klicka här för att ta reda på mer om vilken Revolut-enhet du får tjänster från. Har du några andra frågor kan du kontakta oss via chatten i Revolut-appen.Revolut Bank UAB är en bank etablerad i Republiken Litauen, registrerad adress: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, Republiken Litauen, registreringsnummer 304580906, FI-kod 70700. Revolut Bank UAB är licensierat av Europeiska centralbanken och regleras av Litauens centralbank. Revolut Bank UAB tillhandahåller kredit-, betalnings-, bank- och insättningskontotjänster.Försäkringsdistributionstjänsten tillhandahålls av Revolut Insurance Europe UAB som är auktoriserat av Litauens centralbank som ett försäkringsmäklarföretag. Registrerad adress: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, Republiken Litauen, registreringsnummer 305910164.Revolut Ltd (nr 08804411) är auktoriserat av Financial Conduct Authority enligt Electronic Money Regulations 2011 (Firm Reference 900562). Registrerad adress: 7 Westferry Circus, Canary Wharf, London, England, E14 4HD.Försäkringsrelaterade produkter för Revolut Ltd-kunder tillhandahålls av Revolut Travel Ltd, som är auktoriserat av Financial Conduct Authority att utföra försäkringsförmedlingstjänster (FCA-nr: 780586) och av Revolut Ltd, en utsedd representant för Revolut Travel Ltd i samband med försäkringsdistributionsverksamhet. Investeringstjänster i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) tillhandahålls av Revolut Securities Europe UAB (registreringskod 305799582, adress Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, Litauen, LT-08130), som är auktoriserat av Litauens centralbank som en mäklarfirma.

Vad är mitt TIN nummer?

TIN (Tax Identification Number) är ett skatteregistreringsnummer. Finländare har inte ett separat TIN-nummer, utan i Finland är skatteregistreringsnumret den egna personbeteckningen och för företag och organisationer det egna FO-numret.

Det rätta formatet av ett utländskt skatteregistreringsnummer (till exempel personbeteckningen) kan du kontrollera i den avgiftsfria tjänsten TIN on Europa. I tjänsten kan identiteten inte bekräftas och inte heller om ett inmatat nummer faktiskt existerar och om landet i fråga har gett numret.

Vad är TIN Skatteverket?

 • Social Security number "SSN"
 • Employer Identification Number "EIN"
 • Individual Taxpayer Identification Number "ITIN"
 • Taxpayer Identification Number for Pending U.S. Adoptions "ATIN"
 • Preparer Taxpayer Identification Number "PTIN"

Hur får man ett TIN nummer?

 • Social Security number "SSN"
 • Employer Identification Number "EIN"
 • Individual Taxpayer Identification Number "ITIN"
 • Taxpayer Identification Number for Pending U.S. Adoptions "ATIN"
 • Preparer Taxpayer Identification Number "PTIN"

Hur många siffror är TIN nummer?

Finansiella institut runt om i världen ska enligt den amerikanska lagen FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) lämna uppgifter om amerikanska personers konton och kapitalinkomster till den amerikanska skattemyndigheten, IRS. Därför måste vi fråga alla våra sparkontokunder om man är deklarationsskyldig i USA.

CRS (Common Reporting Standard) är ytterligare en internationell standard som är framtagen inom OECD och EU. Avtalet innebär att alla banker måste fråga sina kontohavare om deras skattemässiga hemvist. Syftet med CRS är att bekämpa skatteflykt och standarden bygger på den amerikanska skattelagen FATCA.

Vad är ett skattenummer?

Grattis! Du har bestämt dig för att bo i ett av de vackraste, mest läckra och historiska länderna i världen. När det kommer till nackdelar har Italien nog bara en: byråkratin.

Detta underbara land är inte bara känt för sin pizza och pasta, utan också för det långsamma och förvirrande sättet att hantera officiella saker på. Men bli inte rädd, vi är här för att hjälpa dig med en av de viktigaste sakerna du behöver som utlänning, vilket också är överraskande lätt att skaffa: codice fiscale (italienskt ID-nummer).