:

På vilket sätt liknar en konvertibel en teckningsrätt?

Innehållsförteckning:

 1. På vilket sätt liknar en konvertibel en teckningsrätt?
 2. Vad menas med konvertibler?
 3. Vad medför tecknande av konvertibelt skuldebrev?
 4. Hur handlas konvertibler?
 5. Vad menas med teckningsrätter?
 6. Vad är skillnad mellan teckningsrätt och teckningsoption?
 7. Hur fungerar en konvertibel?
 8. Vad gäller för ett konvertibelt skuldebrev?
 9. Kan du lösa in och omvandla en konvertibel?
 10. När omvandlas teckningsrätter till aktier?
 11. Kan man förlora pengar med teckningsrätter?
 12. Är det bra att köpa teckningsrätter?
 13. Vad betyder konvertibelt lån?
 14. När blir ett skuldebrev ogiltigt?
 15. Vad är en omvänd konvertibel?

På vilket sätt liknar en konvertibel en teckningsrätt?

Aktiebolag kan öka sitt aktiekapital på olika sätt. Det kan exempelvis ske genom att företaget ger ut konvertibler eller teckningsoptioner.

Dessa finansieringsformer innebär att aktiebolaget åtar sig en skyldighet att ge ut nya aktier inom en viss tid.

Vad menas med konvertibler?

CoCo (av contingent convertible bonds) innebär att en viss händelse snarare än en specifik tidsgräns uppnås för konvertering. Vanligt är när ett företags aktiekurs sjunker under en specifik nivå. Men bara det faktum att konvertibeln finns gör att risken för detta minskar, då ägaren till CoCo-instrumentet har intresse av att kursen hålls över nivån - under nivån förlorar ju ägaren delar av sitt kapital.[1] Credit Suisse använde finansieringsformen för att kunna öka sitt eget kapital i händelse av kris 2011. [2]

Vad medför tecknande av konvertibelt skuldebrev?

Att ge ut konvertibler är ett sätt för företaget att skaffa kapital genom att låna pengar till en lägre ränta än ett vanligt lån. Detta eftersom företaget kompenserar långivaren med, utöver ränta, chansen att aktien stiger till ett värde över den förutbestämda konverteringskursen. Dessutom är risken lägre än vid vanliga aktieköp eftersom innehavaren av konvertibeln oftast får tillbaka hela det nominella beloppet om det inte är lönsamt att konvertera till aktier. Detta är givetvis under förutsättning att företaget inte går i konkurs under tiden. Vid eventuell konkurs har innehavare av konvertibler företräde framför vanliga aktieägare, men inte framför innehavare av vanliga obligationer.

Hur handlas konvertibler?

Preferensaktier (förkortas Pref) är en typ av aktie där utdelning är bestämd på förhand. Ofta beskrivs preferensaktier som en blandning mellan en stamaktie och en obligation eftersom preferensaktier, likt obligationers löpande ränteutbetalning, har fasta löpande utbetalningar i form av utdelningar. Preferensaktier har även vissa likheter med ett lån eftersom det vanligtvis finns en förutbestämd tidpunkt då preferensaktien köps tillbaka av bolaget.

Preferensaktiers utdelning är normalt högre än den utdelning stamaktieägarna får. Däremot så ger inte en preferensaktie samma möjlighet att dela på den framtida vinsten som en stamaktie, eftersom preferensaktier i regel inte ger en högre utdelning än den på förhand fastställda. Om bolaget har haft ett väldigt bra år, och därför beslutar om en höjd utdelning, kan utdelningen till stamaktieägare därför i vissa fall överstiga utdelningen till preferensaktieägare.

Vad menas med teckningsrätter?

Vid en nyemission kan bolaget möjligöra för både allmänheten och befintliga aktieägare att teckna nya aktier för att ta in mer kapital. Under nyemissionen kan bolaget erbjuda de befintliga aktieägarna s.k. teckningsrätter. Nedan förklarar vi på Docue vad teckningsrätt innebär och vilken betydelse det har för bolaget.

Teckningsrätten utgör en befintlig aktieägares rätt att teckna aktier i bolaget, under en nyemission, till ett förutbestämt pris. Syftet med att utge teckningsrätter är att ta in nytt kapital till bolaget från befintliga ägare och därav höja bolagets marknadsvärde. Aktieägare som har teckningsrätt kan antingen använda teckningsrätten för att köpa mya aktier i bolaget, sälja teckningsrätten till andra som är intresserade av att köpa aktierna (om bolaget är börsnoterat), eller helt enkelt strunta i att göra någonting med teckningsrätten.

Vad är skillnad mellan teckningsrätt och teckningsoption?

En teckningsrätt ger dig som aktieägare rätt att teckna nya aktier i bolaget när det genomför en nyemission. Du får då dina teckningsrätter automatiskt inbokade på ditt aktiekonto, och blir informerad om under vilken period du kan använda dem för att teckna nya aktier.

Hur fungerar en konvertibel?

This website protects your privacy by adhering to the European Union General Data Protection Regulation (GDPR). You can grant your consent(s) to use your data for specific purposes below or by clicking "Agree to all".

Analytics

Vad gäller för ett konvertibelt skuldebrev?

CoCo (av contingent convertible bonds) innebär att en viss händelse snarare än en specifik tidsgräns uppnås för konvertering. Vanligt är när ett företags aktiekurs sjunker under en specifik nivå. Men bara det faktum att konvertibeln finns gör att risken för detta minskar, då ägaren till CoCo-instrumentet har intresse av att kursen hålls över nivån - under nivån förlorar ju ägaren delar av sitt kapital.[1] Credit Suisse använde finansieringsformen för att kunna öka sitt eget kapital i händelse av kris 2011. [2]

Kan du lösa in och omvandla en konvertibel?

En konvertibel är ett löpande skuldebrev som ges ut av ett aktiebolag och som löper med fast ränta på samma sätt som en kupongobligation. Innehavaren har dessutom under en begränsad tid rätt att byta (konvertera) skuldebrevet mot aktier till ett visst givet pris i det låntagande bolaget.

Konvertibla vinstandelsbevis är konvertibla skuldebrev där hela eller en del av räntan är beroende av bolagets vinst eller utdelning. Denna ränta ingår i den noterade kursen på samma sätt som gäller för utdelning på aktier.

När omvandlas teckningsrätter till aktier?

Teckningsrätter är en speciell typ av värdepapper som ger dig rätt att teckna nya aktier vid en nyemission i ett bolag. De nya aktierna tecknas och köps sedan av dig till ett förutbestämt pris.

Erbjuds du teckningsrätter meddelas detta dig via din nätmäklare eller bank, exempelvis Avanza eller Nordnet. Till erbjudandet följer också information om antal teckningsrätter du erbjudits samt hur du ska gå vidare med ditt erbjudande. Viktigt är att du agerar på erbjudandet inom den angivna teckningsperioden – annars kommer de teckningsrätter du tilldelats att förlora sitt värde.

Vid ett erbjudande om teckningsrätter ges du vanligen följande två alternativ:

 • Anmäl ditt intresse om att delta i nyemissionen: Önskar du använda dina teckningsrätter till att delta i nyemissionen tackar du ja till det erbjudande du fått enligt instruktion. Tänk på att acceptera erbjudandet innan teckningsperioden förfaller. Inlösen av teckningsrätter mot nya aktier genomförs direkt efter den sista svarsdagen, det vill säga teckningsperiodens förfallodatum, varför du måste se till att du har täckning då på det konto som aktieköpet ska göras från.
 • Avstå erbjudandet och sälj dina teckningsrätter: Ett erbjudande om teckningsrätter är inte på något sätt bindande – du måste inte delta i nyemissionen och köpa nya aktier om du inte vill. Önskar du istället avstå är det dock viktigt att du säljer dina teckningsrätter inom utsatt tid. Teckningsrätter är alltid märkta med “TR” så att du enkelt ska kunna skilja dem från de befintliga aktier du redan har i bolaget, och inte råka sälja dem istället.

Vare sig du önskar delta i nyemissionen och köpa fler aktier eller inte är det alltså viktigt att du agerar inom den teckningsperiod om anges. Även om du väljer att inte delta kan du tjäna pengar på att sälja dina teckningsrätter.

Kan man förlora pengar med teckningsrätter?

Här finner du allmän information om hur detta med teckningsrätter fungerar och hur du som är eller vill bli aktieägare gör för att sälja eller köpa teckningsrätter och för att köpa aktier:

Generellt:

Är det bra att köpa teckningsrätter?

Låt oss börja med frågan: vad betyder nyemission? För dig som aktiesparare innebär en nyemission att du erbjuds chansen att teckna nya aktier i företaget som genomför emissionen. För företag är nyemission framförallt ett sätt att få in mer pengar till att stärka verksamheten, till exempel för att kunna finansiera en expansion eller utveckla nya produkter. I värsta fall kan nyemissionen vara ett sätt att undvika konkurs, dock är det en mer ovanlig anledning och brukar då ses som något dåligt.

Att bolaget emitterar nya aktier betyder kort och gott att de ger ut fler aktier. Då erbjuds befintliga aktieägare att teckna dessa nya aktier i företaget, men det kan hända att även allmänheten får möjlighet att teckna. Vem som får teckna aktierna, och i vilken turordning, beror på vilken slags emission det handlar om - läs mer om det lite längre ner i denna guide.

För att locka fler till att investera erbjuder bolaget ofta ett rabatterat pris på nyemitterade aktier, men inte alltid. Tack vare att investerare och privatpersoner investerar i en nyemission, kan verksamheten få in kapital och därmed ges möjligheter att förbättra sin tillväxt.

Vad betyder konvertibelt lån?

This website protects your privacy by adhering to the European Union General Data Protection Regulation (GDPR). You can grant your consent(s) to use your data for specific purposes below or by clicking "Agree to all".

Analytics

När blir ett skuldebrev ogiltigt?

Skuldebrev kan upprättas vid flera tillfällen och innebär en trygghet för den som lånar ut pengar. Antingen kan skuldebrevet upprättas när en borgenär, även kallad långivare, lånar ut pengar till någon annan. Det kan även användas om exempelvis ett par köper en bostad tillsammans och båda står på lånet och kontraktet men en har betalat mer i kontantinsats. Då kan skuldebrevet (tillsammans med ett samboavtal) säkerställa att den som har betalat mer får tillbaka pengarna.

När skulden är betald är det viktigt att låntagaren får tillbaka skuldebrevet, alternativt att man antecknar på skuldebrevet att skulden är betald. Annars finns risken att låntagaren blir tvingad att betala skulden flera gånger.

Det finns två olika typer av skuldebrev – enkelt och löpande. Enkelt skuldebrev är kopplat till en specifik person och det finns därför ingen möjlighet att sälja eller ge bort rätten att kräva gäldenären på pengar utan dennes vetskap. Däremot är det möjligt att ge bort eller sälja enkla skuldebrev om den som har lånat pengar underrättas om detta. Dessutom krävs det att den nya ägaren av skuldebrevet kan uppvisa kvitto på att den har köpt eller fått skuldebrevet.

Vad är en omvänd konvertibel?

Sedan början av 2000-talet har omvända konvertibler varit närvarande på de tyska och Benelux-marknaderna. I Frankrike emitterades de första omvända konvertiblerna av Commerzbank 2008, som hittills är den enda emittenten av dessa produkter på Parisbörsen .