:

Kan man ge bort en del av bostadsrätt?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man ge bort en del av bostadsrätt?
 2. Vem får pengarna vid tvångsförsäljning av bostadsrätt?
 3. Hur byter man ägare på bostadsrätt?
 4. Hur skriver man över del av bostadsrätt?
 5. Hur köper man ut någon från bostadsrätt?
 6. Vad kostar överlåtelse av bostadsrätt?
 7. Hur mycket får man behålla vid försäljning av bostadsrätt?
 8. Hur snabbt kan man sälja en bostadsrätt?
 9. Kan man överlåta sin bostadsrätt?
 10. Vad kostar en skriftlig värdering av bostadsrätt?
 11. Hur räknar man när man köper ut någon?
 12. Vad kostar det att köpa ut någon?
 13. Vem betalar Överlåtelseavgift Brf?
 14. Får man dra av mäklararvodet på vinstskatten?
 15. Hur räknar man ut 22 30 delar?

Kan man ge bort en del av bostadsrätt?

Bostad & Fastighet

Vår dotter äger en lägenhet som står i hennes namn. Hon har pga många omständigheter (sjukdom osv) hamnat hos socialen och har god man. För att få bidrag hos socialen får man inte äga något och de har därför meddelat att hon måste sälja lägenheten, men vi vill givetvis att hon ska bo kvar. Hon är just nu utskriven från socialen och vi hoppas att hon snart ska få jobb, men är ändå oroliga för att det eventuellt inte blir så att hon kommer tillbaka till socialen. Min fråga är om hon kan ge oss lägenheten som gåva o sedan bo kvar där?

Vem får pengarna vid tvångsförsäljning av bostadsrätt?

Ofta finns det många fördelar med att bo i en bostadsrätt, till exempel att du kan samarbeta med dina grannar när det gäller städning och underhåll av huset. Bostadsrättshus är också ofta mer välskötta än hyreshus eftersom ägarna många gånger bor kvar längre och är noga med att sköta om sina lägenheter för att värdet ska öka.

Men det kan också vara påfrestande att behöva dela trappuppgång med grannar man inte kommer överens med, och detta kan ge upphov till en hel del konflikter. Eftersom man spenderar mycket tid i hemmet är det viktigt att lösa eventuella tvister med bostadsrättsföreningen så fort som möjligt, för att kunna koppla av hemma och inte påverkas av en negativ stämning i huset.

Som huvudregel ska bostadsrättsföreningen godkänna ditt medlemskap, enligt principen om öppenhet. Det finns dock vissa situationer där föreningen har rätt att neka dig att bli medlem i bostadsrättsföreningen. Reglerna för när du kan nekas medlemskap finner du i föreningens stadgar och i lag. Om föreningen varken har stöd i lag eller i stadgarna, ska du i regel inte kunna bli nekad medlemskap.

Exempel på viss typ av stadgar som tillåter nekande av medlemskap, är så kallade insållningsklausuler. Sådana klausuler innebär att kretsen av de som kan bli medlemmar i föreningen har minskats. Det kan röra sig om ett så kallat seniorboende, där kravet kan vara att du är över 55 år gammal. Har föreningen en sådan klausul i sina stadgar har den alltså rätt att avslå din begäran att bli medlem.

I det stora hela brukar det enda krav som föreningen ställer upp för accepterat medlemskap, vara att du ska vara skötsam. I begreppet skötsamhet ligger att du ska ha förmåga att kunna betala in din avgift till föreningen. Finns det något tecken på att du inte kommer kunna sköta din inbetalning till föreningen, har föreningen möjlighet att neka dig medlemskap.

Reglerna om vad som gäller för styrelsen i en bostadsrättsförening finner du i 9 kap bostadsrättslagen (BRL) och 7 kap i lagen om ekonomiska föreningar (EFL). Om inte annat sägs i BRL gäller bestämmelserna gällande styrelsen i EFL. En bostadsrättsförening har ett verkställande organ och ett beslutande organ. Styrelsen utgör det verkställande och föreningsstämman utgör det beslutande organet. Stämman kan ge styrelsen direktiv gällande vad styrelsen ska göra, så länge direktivet är förenligt med lag och stadgar. Skulle direktivet strida mot lag eller stadgar har styrelsen rätt att inte följa stämmans direktiv.

Enligt 7 kap. 4 § EFL har styrelsen en omfattande kompetens. Det som ligger inom ramen för styrelsens kompetens är att förvalta angelägenheterna i föreningen och ansvara för organisationen i föreningen. I ett företag brukar det vara VD som sköter den löpande förvaltningen, men i en förening faller det ansvaret på styrelsen då bostadsrättsföreningar inte har någon VD. Vad löpande förvaltning är förklarar vi i https://www.vasaadvokat.se/vasentlig-forandring-bostadsratt/ under rubriken ” Fördelning av styrelsens och stämmans kompetens”.

Vissa regler avviker från EFL och regleras särskilt i BRL. Exempelvis anges i 7 kap. 6 § EFL först att stämman ska utse styrelseledamöterna, men sedan anges en möjlighet att i stadgarna kunna reglera att ledamöterna utses på något annat sätt. I 9 kap 12 § BRL anges att om styrelsen har färre än fyra ledamöter är det ett minimumkrav att en ledamot utses av stämman och har föreningen fler än fyra ledamöter är det ett krav på att stämman utser minst två ledamöter.

Hur byter man ägare på bostadsrätt?

Vad man ska tänka på vid köp av en bostadsrätt skiljer sig åt beroende på om bostaden är nyproducerad eller om det bott någon där tidigare. Många som har köpt en bostadsrätt tror sig äga sin bostad men det är inte helt formellt rätt. Det är faktiskt bostadsrättsföreningen som äger fastigheten. Du som är bostadsrättshavare har alltså nyttjanderätten till bostaden och får nyttja den hur länge du vill. När du vill flytta överlåts bostadsrätten till en köpare. Du säljer då inte själva lägenheten, utan endast nyttjanderätten till lägenheten. Bostadsrätten kan också övergå till annan person på andra sätt, till exempel genom arv, bodelning, gåva eller byte.

När man köper en bostadsrätt måste ett skriftligt avtal tas fram och undertecknas av båda parter. Avtalet ska innehålla uppgifter om vilken bostadsrätt det gäller och pris, annars är avtalet ogiltigt. Säljaren och köparen kommer överens om priset. Som på de flesta andra marknader avgörs priset av tillgång och efterfrågan.

Innan en överlåtelse kan slutföras måste köparen godkännas som medlem i föreningen. Om medlemskapet inte beviljas av styrelsen blir överlåtelseavtalet ogiltigt och köparen får inte flytta in. Styrelsen måste ha skäl för att neka medlemskap, exempelvis bristande ekonomiska förutsättningar hos köparen eller att det i stadgarna ställs speciella krav på medlemmarna i föreningen, såsom seniorboende. Ett avslag kan överklagas till Hyresnämnden av köpare som nekats medlemskap.

Vi erbjuder dig, som bostadsrättsinnehavare i en Riksbyggen förvaltad bostadsrättsförening, att att kostnadsfritt använda vår medlemsportal för att skicka in ditt avtal till oss. Medlemsportalen hittar du under Min bostad - Överlåt din bostadsrätt på Mitt Riksbyggen.

Hur skriver man över del av bostadsrätt?

Bostad & Fastighet

Hej! Jag vill skriva över 90% av min bostadsrätt till min sambo, och behåller 10% själv. Hur går jag tillväga, kan man göra det online eller behöver vi träffa en jurist?

Hur köper man ut någon från bostadsrätt?

Vad man ska tänka på vid köp av en bostadsrätt skiljer sig åt beroende på om bostaden är nyproducerad eller om det bott någon där tidigare. Många som har köpt en bostadsrätt tror sig äga sin bostad men det är inte helt formellt rätt. Det är faktiskt bostadsrättsföreningen som äger fastigheten. Du som är bostadsrättshavare har alltså nyttjanderätten till bostaden och får nyttja den hur länge du vill. När du vill flytta överlåts bostadsrätten till en köpare. Du säljer då inte själva lägenheten, utan endast nyttjanderätten till lägenheten. Bostadsrätten kan också övergå till annan person på andra sätt, till exempel genom arv, bodelning, gåva eller byte.

När man köper en bostadsrätt måste ett skriftligt avtal tas fram och undertecknas av båda parter. Avtalet ska innehålla uppgifter om vilken bostadsrätt det gäller och pris, annars är avtalet ogiltigt. Säljaren och köparen kommer överens om priset. Som på de flesta andra marknader avgörs priset av tillgång och efterfrågan.

Innan en överlåtelse kan slutföras måste köparen godkännas som medlem i föreningen. Om medlemskapet inte beviljas av styrelsen blir överlåtelseavtalet ogiltigt och köparen får inte flytta in. Styrelsen måste ha skäl för att neka medlemskap, exempelvis bristande ekonomiska förutsättningar hos köparen eller att det i stadgarna ställs speciella krav på medlemmarna i föreningen, såsom seniorboende. Ett avslag kan överklagas till Hyresnämnden av köpare som nekats medlemskap.

Vi erbjuder dig, som bostadsrättsinnehavare i en Riksbyggen förvaltad bostadsrättsförening, att att kostnadsfritt använda vår medlemsportal för att skicka in ditt avtal till oss. Medlemsportalen hittar du under Min bostad - Överlåt din bostadsrätt på Mitt Riksbyggen.

Vad kostar överlåtelse av bostadsrätt?

När en bostadsrätt upplåts för första gången, eller bildas vid en ombildning, betalar medlemmen en insats för bostadsrätten. Vid överlåtelser av bostadsrätten därefter betalas bara en köpeskilling. De insatser som finns i föreningen framgår i den ekonomiska planen samt lägenhetsförteckningen. Insatsen kan ändras, läs mer under ”insatshöjning”.

Upplåtelseavgift är en extra kapitalinsats som begärs av föreningen då exempelvis en hyresrätt ombildas till bostadsrätt. Föreningen vill då ha mer betalt än vad de ursprungliga köparna betalade i insats. Den används också för nyproducerade lägenheter för att differentiera priserna beroende exempelvis på lägenheternas läge. Upplåtelseavgiften kan sägas vara mellanskillnaden mellan insats och marknadspris.

Hur mycket får man behålla vid försäljning av bostadsrätt?

Denna smidiga kalkylator räknar ut vilken vinst eller förlust du gjort på din bostad. Den räknar även ut vilken vinstskatt du skall betala eller hur mycket skatt du skall få tillbaka vid förlust.

Planerar du att sälja eller köpa en bostad inom det närmaste året?Då kan vi rekommendera dessa två gratistjänster:1. Hittamäklare.se – få hjälp med att samla in offerter & att jämföra mäklarna i det område där du bor. Offerterna kan du använda för att undvika att betala onödigt mycket för mäklaren.2. Lånekoll.se – jämför räntor på lånelöften, bolån & privatlån hos ett stort antal banker med en enda ansökan.

Tjänsterna ovan är helt gratis att använda och du förbinder dig inte till något när du skickar in en ansökan.

Nedan följer ett exempel på hur man räknar ut vinsten eller förlusten när man sålt sin bostadsrätt. Du kan byta ut siffrorna mot dina egna eller så kan du använda vår smidiga kalkylator som räknar ut allt åt dig. Under räkneexemplet länkar vi till kalkylatorn som hjälper dig att räkna.

Hur snabbt kan man sälja en bostadsrätt?

Ja, hur lång tid tar det egentligen i snitt att sälja en lägenhet? Vi har undersökt hur länge en lägenhet i snitt låg ute till försäljning under augusti innan den togs ner. Och generellt har annonstiderna blivit kortare i alla län. Det tyder på att det gick snabbare att sälja sin bostad jämfört med föregående år. Men det finns några undantag där det tvärtom har tagit längre tid än tidigare.

De allra flesta bostadsannonserna låg ute kortare tid än augusti 2020. Kortare annonstider brukar vara ett tecken på att det är mycket aktivitet på marknaden och att köpare och säljare kommer överens.

Kan man överlåta sin bostadsrätt?

Vid överlåtelse av fastighet gäller helhetsprincipen. Det innebär att överlåtelsen antingen ses som en försäljning eller som en gåva rent skatterättsligt – beroende på hur stor ersättningen är i förhållande till fastighetens taxeringsvärde.

För att överlåtelsen rent skatterättsligt ska anses som en gåva måste ersättningen vara lägre än överlåtelseårets taxeringsvärde. Då utlöses ingen vinstskatt. Gåvomottagaren övertar givarens anskaffningsvärde och kan inte tillgodoräkna sig den ersättning som erlagts. Vanligtvis betalar man ingen stämpelskatt (lagfartskostnad) vid fastighetsöverlåtelser genom arv eller gåva. Detta förutsätter dock att eventuell ersättning för fastigheten understiger 85 % av fastighetens taxeringsvärde året innan det år som lagfart beviljas.

Om fastigheten i stället överlåts till ett pris som överstiger taxeringsvärdet så anses hela överlåtelsen skatterättsligt som ett köp. Anskaffningsvärdet på fastigheten motsvarar då köpeskillingen. Överlåtaren beskattas då för mellanskillnaden mellan överlåtelsepriset och sitt eget anskaffningsvärde.

Vad kostar en skriftlig värdering av bostadsrätt?

Om du funderar på att sälja din villa, hus, bostadsrätt eller fritidshus vill du självklart veta vad den är värd. Men även för dig som planerar att sälja lite längre fram, är en värdering intressant. Genom att låta oss göra en värdering av din bostad förbinder du dig inte att låta oss sälja om eller när det är dags för det. Om du vill kan vi också koppla på Värdeindikatorn så att du kontinuerligt får uppdateringar om hur värdet utvecklas på din bostad.

Boka in en fri värdering av din bostad idag – fyll i dina uppgifter här ovan. Alla våra mäklare ä specialicerade på sin områden för att ge dig som kunde en trygg försäljing och de bästa tänkbara förutsättningarna för ett högt slutpris och en lyckad bostadsaffär. 

En värdering av en mäklare som kommer till din bostad är en kvalificerad bedömning. I mötet ger mäklaren direkt en uppskattning om vilket pris du i dagsläget kan förvänta dig om du säljer. På plats ger mäklaren även ge förslag på åtgärder som kan höja värdet på bostaden. Samtidigt kan du självklart passa på att ställa alla dina frågor inför en eventuell försäljning.

Värderingen är baserad på bostadens läge, utformning och skick samt efterfrågan av bostäder i ditt område vid rådande tidpunkt. Vi ser även till marknadsfaktorer som t.ex. ränteläge, lånesituation och aktuellt utbud på marknaden. Med tusentals värderingar och bostadsförsäljningar bakom oss vet vi att våra värderingar ger dig en rättvis bild av vad din bostad är värd idag.

Hur räknar man när man köper ut någon?

Om ni är gifta eller om bostaden räknas som samboegendom, dvs om den är införskaffad för gemensamt boende så kan ni lösa det hela med en bodelning. Man räknar då ut hur mycket man skulle fått om man hade sålt hela bostaden, dvs man räknar ut en fiktiv försäljning.

Fördelarna med detta alternativ är att man slipper betala kostnaden för lagfart (gäller endast för fastighet och inte för bostadsrätt) och att man inte realiserar någon vinst och behöver därför inte betala någon vinstskatt.

Om ni inte vill göra bodelningen så kan ni göra ett klassiskt utköp, dvs den ena parten köper ut den andra parten för (marknadsvärdet – fiktivt mäklararvode) * ägarandelen. För utköpet använder man ett vanligt överlåtelseavtal/köpekontrakt.

Vad kostar det att köpa ut någon?

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom ni är sambos blir sambolagen (SL) tillämplig.

Vem betalar Överlåtelseavgift Brf?

En överlåtelseavgift är en administrativ avgift som bostadsrättsföreningen tar ut vid en försäljning av en bostadsrätt. Överlåtelseavgiften tas ut för att täcka bostadsrättsföreningens kostnader för bland annat ändringar i lägenhetsregistret.

Det ska framgå i föreningens stadgar om bostadsrättsföreningen brukar ta ut en överlåtelseavgift eller inte. I stadgarna ska även framgå om det är köpare eller säljare som ska betala överlåtelseavgiften. Alla föreningar tar inte ut en överlåtelseavgift. Det kan vara en god idé att fråga mäklaren om bostadsrättsföreningen du är intresserad av tar ut en avgift. Gör det innan du skriver på överlåtelseavtalet för din nya bostadsrätt!

Får man dra av mäklararvodet på vinstskatten?

Mäklararvode är det du betalar för att mäklaren förmedlat din bostad till en köpare. Vilket arvode mäklaren har rätt till regleras vanligen i det förmedlingsuppdrag du skriver med mäklaren. Du och mäklaren är fria att avtala om vilket mäklararvode mäklaren ska ha rätt till och hur det ska beräknas. Har ni inte avtalat något blir mäklararvodet enligt lag provisionsbaserat. Om mäklaren har ensamrätt i uppdraget har hen rätt till provision om överlåtelse sker under ensamrättstiden, oavsett om mäklaren anvisat köparen eller inte.

Hur räknar man ut 22 30 delar?

Reavinst eller realisationsvinst är ett äldre begrepp för kapitalvinst, alltså den eventuella vinst du gör vid en bostadsförsäljning. På kapitalvinsten betalar du en vinstskatt eller en kapitalvinstskatt. Om bostaden istället säljs med förlust blir det en reaförlust. Både vid vinst och förlust ska försäljningen tas upp i inkomstdeklarationen.