:

Är det frihandel inom EU?

Innehållsförteckning:

 1. Är det frihandel inom EU?
 2. Hur fakturerar man inom EU?
 3. Vilka regler gäller vid handel med utlandet?
 4. Vilka frihandelsavtal EU har idag?
 5. Hur fungerar moms inom EU?
 6. Hur många frihandelsavtal har EU?
 7. Är det moms inom EU?
 8. Måste man betala moms inom EU?
 9. Hur mycket kan man sälja utan att betala skatt?
 10. Är det bra med frihandel?
 11. Hur mycket är EU momsen?
 12. Vilka länder betalar mest till EU?
 13. Hur gynnas Sverige av EU?
 14. Vilka regler gäller när du köper något av ett företag inom EU?
 15. Hur mycket får man sälja utan att betala moms?

Är det frihandel inom EU?

EU är en av världens mest handelsinriktade ekonomier och är också världens största inre marknad. Frihandel mellan medlemsländerna är en av EU:s grundprinciper, och EU arbetar också för en öppnare världshandel.

Mellan 1999 och 2010 fördubblades EU:s handel med omvärlden och motsvarar nu över 30 procent av EU:s bruttonationalprodukt (BNP). EU ansvarar för medlemsländernas handelspolitik och förhandlar fram avtal för deras räkning. Eftersom EU talar med en röst har man större tyngd i internationella handelsförhandlingar än vad varje land skulle ha på egen hand.

Hur fakturerar man inom EU?

Som frilansare och konsult finns oftast inga geografiska begränsningar för var du kan hitta kunder och jobba eftersom mycket sker digitalt. Inte heller som egenanställd ska geografin ställa till det. Om du är baserad i Sverige och fakturerar utan företag genom Cool Company kan du både fakturera och jobba i Sverige för utländska företag.

Om du t.ex. har en kund i Storbritannien eller Sydafrika men arbetar från Sverige kan du enkelt ställa ut din faktura till den kunden med enda skillnaden att momsen inte ska betalas i Sverige. Det är istället kunden (om kunden är ett företag) som betalar momsen i respektive land. Vår kundsupport är experter på det här och hjälper mer än gärna till om eller när en fråga dyker upp.

Har din kund sitt huvudkontor utanför Sverige och fakturan ska ställas till en internationell adress, även om du utfört jobbet på hemmaplan? Utför du uppdrag hos något av våra skandinaviska grannar som Norge, Danmark eller Finland, men ska fortfarande betala skatt i Sverige?

Hos oss på Cool Company har vi många egenanställda som fakturerar utländska kunder, inom hela EU, USA, Australien, Thailand med flera länder.

Vilka regler gäller vid handel med utlandet?

Det är mycket att tänka på om du vill börja importera varor från länder utanför EU. Här får du reda på hur processen ser ut, hur du får tillgång till våra webbtjänster, vad du behöver tänka på och hur du ansöker om olika tillstånd som krävs för att börja importera.

När du importerar en vara till Sverige behöver du betala tull och andra avgifter.

När du importerar en vara till Sverige behöver du betala tull och andra avgifter.

Vilka frihandelsavtal EU har idag?

Frihandelsavtal sluts mellan länder i syfte att handeln länderna emellan underlättas. Det handlar bland annat om att minska eller ta bort tullar för varor som kommer från frihandelsområdet.

Förutom tullar omfattar frihandelsavtal även frågor som tjänster, investeringar och offentlig upphandling. Dessutom innehåller de moderna frihandelsavtalen också regler för hur avtalet ska bidra till en hållbar utveckling i de inblandade länderna. De kan till exempel reglera miljöfrågor, hälsoaspekter, arbetsvillkor.

Hur fungerar moms inom EU?

Varumärken måste erhålla momsregistrering i EU-länder för B2B-transaktioner om minst ett av följande krav uppfylls:

 • Varumärket har en affärsenhet i ett av EU:s medlemsländer.
 • Varumärket har leveranslogistik inom ett av EU:s medlemsländer (dvs. lager eller leveranscenter som beställningar skickas från).
 • Varumärket tänker skicka produkter till sig själva inom EU innan de levereras till återförsäljare i EU.

Om du uppfyller minst ett av kraven ovan måste du registrera dig för moms i alla länder där du uppfyller kravet. Om inget av dessa krav uppfylls behöver du sannolikt inte vara momsregistrerad för B2B-transaktioner i de aktuella EU-länderna.*

Hur många frihandelsavtal har EU?

Ett ambitiöst frihandelsavtal har ingåtts mellan EU och Nya Zeeland. Den bilaterala handeln beräknas växa med cirka 30 procent. ”Avtalet kommer att underlätta för företagen”, skriver Svenskt Näringslivs handelsexperter. 

EU:s handelsavtal med Nya Zeeland är färdigförhandlat efter fyra år av förhandlingar. Avtalet innebär nya ekonomiska möjligheter för företag och konsumenter på båda sidor. Svenskt Näringsliv är mycket positiv och menar att det visar att EU kan förhandla fram ambitiösa frihandelsavtal – innehållande marknadstillträde för varor, tjänster och offentlig upphandling. Nu är det viktigt att avtalet så snabbt som möjligt går igenom de kvarvarande stegen så att det kan träda i kraft så snart som möjligt. 

Är det moms inom EU?

Om du säljer och skickar varor till en näringsidkare i ett annat EU-land, ska du inte ta ut någon moms – förutsatt att kunden har ett giltigt momsregistreringsnummer i EU.

Vid distansförsäljning till kunder i EU är tröskelvärdet för moms 10 000 euro. Försäljning av telekommunikationstjänster, sändningstjänster och elektroniska tjänster samt distansförsäljning av varor i EU som säljs under detta belopp omfattas eventuellt av moms i det EU-land där den beskattningsbara personen är etablerad.

Om du säljer varor eller tjänster på nätet, vilket även omfattar digitala plattformar och marknadsplatser, behöver du bara registrera dig i ett EU-land för att deklarera och betala moms för all distansförsäljning av varor och tjänster till kunder i andra EU-länder.

Måste man betala moms inom EU?

Du måste veta om du handlar med varor eller tjänster för att göra rätt när det gäller moms och tull. Varor är vanligen saker man kan ta på. Till varor räknas även fastigheter, gas, kyla och el. Tjänster är allt annat som kan säljas. Frågan om det är en vara eller en tjänst som omsätts har betydelse för bland annat bedömningen av beskattningsland, skatteplikt och skattesats.

Hur mycket kan man sälja utan att betala skatt?

Blocket, köp- och säljgrupper på Facebook eller mer nischade säljsajter. Idag finns en uppsjö möjligheter att sälja begagnade saker. Sofia Hagelin, pressansvarig på Tradera, ger sina bästa tips på hur man bäst tjänar pengar.

Om man vill sälja av saker för att tjäna pengar, vad ska man tänka på? Tänk utifrån säsong. Sälj barnens urvuxna vinteroveraller och din skidjacka på vintern. Vänta med sommarklänningarna och trädgårdsprylarna tills det börjar bli säsong för det. Sen kan man sälja fler saker än man tror. Märkeskläder i gott skick, läsplattor, mobiltelefoner, böcker, sticklingar och kamerautrustning säljer bra. Och glas, porslin och inredning är jättepopulärt. Men även verktyg, leksaker och samlarsaker som kan vara allt från mynt och frimärken till barbiedockor, smurfar och vinylskivor.

Är det bra med frihandel?

Världen behöver mer frihandel och färre murar. Fler människor kan då dra nytta av en öppen värld där flödet av varor, kapital och tjänster stiger i snabbare takt och välståndet ökar. Sveriges resa från fattigdom till välstånd grundlades med hjälp av frihandel och näringsfrihet. På den solida grunden fortsätter vi att bygga vårt välstånd.

Det är genom fler frihandelsavtal som vi ökar vår förmåga att sätta standarder för den globala ekonomin vad gäller handel, respekt för internationell rätt och avtal liksom för hälsa och miljö. Gemensam styrka att genom välståndets krafter värna fred och säkerhet liksom demokrati och mänskliga fri- och rättigheter är avgörande för den globala utvecklingen.

Vi lägger även i detta sammanhang stor kraft vid att fördjupa det nordiska samarbetet genom att montera ner gränshinder och underlätta människors möjligheter att röra sig över gränserna. Det nordiska samarbetet som är unikt på grund av både sin närhet och sin politiska samsyn ska främja ökad konkurrenskraft i en globaliserad värld och gemensamt göra oss bättre rustade att möta framtidens utmaningar.

Globaliseringen knyter samman det som är nära med det som är avlägset och förändringarna går allt fortare. Utgångspunkten är idén om individens rätt till frihet, människans okränkbarhet och tron på potentialen för var och en att utvecklas och växa utifrån sina förutsättningar är central.

Globaliseringen har stora sociala konsekvenser. Främst positiva. Handeln har skapat välstånd och bidragit till att miljontals människor har lyfts ur fattigdom. Tillgången till kapital, innovationer och kompetens har bidragit till en ökad tillväxt, inte minst i många utvecklingsländer. Som ett resultat av detta har medellivslängden ökat, fler har tillgång till hälso- och sjukvård och utbildning och kvinnors rättigheter och möjligheter har stärkts. Utvecklingen i många afrikanska länder är i dag exempel på globaliseringens positiva sociala effekter.

Svensk utrikes- och biståndspolitik ska i alla led främja näringsfrihet, fritt företagande, fungerande äganderätt, och finansiella regler och institutioner. Det är grunden för ekonomisk och social utveckling.

Hur mycket är EU momsen?

Momsreglerna i Europa beror på var du befinner dig, vad du säljer, var din kund är baserad och om din kund är ett företag eller en individ. Även om reglerna skiljer sig i de olika länderna är följande steg för momsefterlevnad konsekventa om du säljer i EU.

Vilka länder betalar mest till EU?

EU:s budget är konstruerad så att varje land betalar en avgift grundad på dess välstånd och får bidrag också byggt delvis på sin ekonomiska situation. Rika länder betalar alltså in mer och fattiga får större bidrag.

En EU-budget måste alltid gå jämnt upp eftersom Unionen inte får låna till verksamheten eller beskatta medborgare eller företag.  Det finns ett tak för hur stor EU-budgeten får vara: 1,46 procent av ländernas samlade  bruttonationalinkomst  (BNI). Hittills har utgifterna aldrig hamnat så högt.

Hur gynnas Sverige av EU?

Svensk handel ökade kraftigt efter medlemskapet – exporten till EU steg med 140 procent och importen med 180 procent mellan åren 1994 och 2008. Att EU sedan år 2000 har tecknat frihandelsavtal med 65 länder eller partners är något som uppskattas mycket av exportlandet Sverige.

Enligt en rapport från Kommerskollegium är EU-medlemskapets betydelse för handeln fyra gånger så stor som frihandelsavtalens betydelse.

Inte bara svenska företag gillar idén med en marknad med likartade villkor som sträcker sig över hela den europeiska kontinenten. När Sverige blev ett EU-land blev Sverige samtidigt en mer intressant plats att etablera sig för utländska företag som ville ha tillgång till EU-marknaden och kanske också till en välutbildad arbetskraft. Mellan 1994 och 2015 ökade antalet anställda i utlandsägda företag i Sverige med 392 000 personer, eller 159 procent.

Vilka regler gäller när du köper något av ett företag inom EU?

Du måste veta om du handlar med varor eller tjänster för att göra rätt när det gäller moms och tull. Varor är vanligen saker man kan ta på. Frågan om det är en vara eller en tjänst som omsätts har betydelse för bland annat bedömningen av beskattningsland, skatteplikt och skattesats.

Hur mycket får man sälja utan att betala moms?

Om du har en hobby som kan ge dig pengar finns det inget som hindrar att du tjänar en hacka på det du kan. Det kan till exempel handla om hemslöjd, biodling – eller något helt annat.

För att det du gör ska räknas som en hobby ska det vara: