:

Hur deklarerar man af konto?

Innehållsförteckning:

 1. Hur deklarerar man af konto?
 2. Hur skattar man af konto?
 3. Måste man fylla i K4?
 4. Hur beskattas ett depåkonto?
 5. Kan Skatteverket se mitt bankkonto?
 6. Kan Skatteverket se mitt konto?
 7. Hur mycket pengar kan man få utan att betala skatt?
 8. När ska K4 vara inne?
 9. Vad händer om man inte skickar in K4?
 10. Hur mycket pengar kan man ha på banken utan att betala skatt?
 11. Hur mycket pengar får man ge till någon utan den ska behöva skatta för pengarna?
 12. Hur mycket svarta pengar får man tjäna?
 13. Kan Skatteverket begära kontoutdrag?
 14. Hur mycket pengar får man ha på skattekontot?
 15. Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?

Hur deklarerar man af konto?

De flesta värdepapper redovisar du på bilaga K4, men det finns några undantag. I tabellen ser du vilken bilaga och vilket avsnitt som gäller för olika värdepapper.

Värdepapper

Hur skattar man af konto?

Hur dina aktier beskattas beror på vilket konto du har dina aktier i. På ett aktie- & fondkonto betalar du 30 % i skatt varje gång du säljer med vinst eller vid utdelningar (kapitalvinstskatt), medan på ISK och kapitalförsäkring betalar du en procentsats per år som är baserad på kontots värde (schablonskatt), det vill säga inte vid varje försäljning du gör.

Läs om beskattning för respektive konto i följande avsnitt:

 • 1 Beskattning för VP-konto, depå och aktie- och fondkonto
 • 2 Beskattning för ISK
 • 3 Beskattning för kapitalförsäkring

Måste man fylla i K4?

Om du köpt 10 aktier aktier för 1000 kr (á 100 kr st) och du har sålt dina aktier för 1500 kr.

 • Du köpte aktier för 1000 kr.
 • Du betalade 19 kr i courtage på ditt köp av aktier.
 • Ditt omkostnadsbelopp är då 1019 kr.
 • Ditt försäljningsbelopp är 1500 kr inklusive courtage.
 • 1500-1019 = 481 kr.
 • Din aktievinst på aktierna är 481 kr.
 • Du betalar då 30% skatt på din aktievinst som blir 144 kr

Omkostnadsbelopp på din K4-blankett står för hur mycket du betalade när du köpte dina aktier inkluderat avgiften för köp utav aktier, dvs courtageavgiften.

Som du ser i exemplet ovan så ska du räkna med hur mycket du betalade i avgifter för när du köpte dina aktier.

När du sedan deklarerar din aktievinst så kommer kostnaden för att ha köpt aktierna att räknas bort från din vinst, och det är 30% skatt på din aktievinst som du kommer att få betala.

Hur beskattas ett depåkonto?

Eftersom ett VP-konto, en depå eller ett aktie- & fondkonto är traditionella handelskonton så gäller även de vanliga beskattningsreglerna för inkomst av kapital. När du realiserar en vinst, det vill säga när du säljer ett värdepapper för mer än vad du köpte det för, betalar du 30 % i skatt på din vinst.

Du betalar också en årlig schablonskatt på fonderna som du äger på aktie- och fondkonto, så kallad fondskatt. Skatten uppgår totalt till 0,12% av fondandelarnas värde vid ingången av året.

Nej, du betalar bara kapitalvinstskatt på dina vinster. Du kan däremot kvitta dina vinster som du har gjort under året mot eventuella förluster. Läs mer om att kvitta vinster mot förluster.

Kan Skatteverket se mitt bankkonto?

När du har ett mottagande bankkonto registrerat, oavsett om det är ett svenskt eller utländskt bankkonto, kan du alltid begära utbetalning i e-tjänsten Skattekonto. Du kan även kontakta Skatteupplysningen eller ett Servicekontor för att begära utbetalning av överskottet. Tänk på att samtidigt be om hjälp av Skatteupplysningen eller Servicekontoret att anmäla ett mottagande konto, så att du får dina pengar direkt på kontot nästa år.

Om du vill ha utbetalat till ett bankkonto, men inte kan anmäla det som ett mottagande bankkonto, kan du begära utbetalning via brev till Skatteverket. Nedan ser du vilka handlingar du måste skicka in för att du ska få ditt överskott utbetalat till bankkontot.

Om du inte tar ut överskottet, och inget annat än ränta registreras på kontot i tio år, tillfaller beloppet staten i februari det elfte året. Registreras något på skattekontot, till exempel en ny inbetalning, startar en ny tioårsperiod efter detta datum.

Kan Skatteverket se mitt konto?

Skattekontot visar bland annat dina skatteinbetalningar, din preliminära skatt enligt kontrolluppgifterna och din slutliga skatt enligt slutskattebeskedet.

På skattekontot sammanställs dina skatteinbetalningar, din preliminära skatt enligt kontrolluppgifterna, din slutliga skatt enligt slutskattebeskedet med mera.

Hur mycket pengar kan man få utan att betala skatt?

Om du tjänar olika mycket olika månader, till exempel för att du bara arbetar ibland, ska arbetsgivaren oftast dra mindre i skatt än vad som framgår av skattetabellen. Då kan du begära att Skatteverket ändrar den skatt som din arbetsgivare drar från din lön varje månad. Det kallas för jämkning. Om du inte jämkar får du tillbaka det du har betalat för mycket först nästa år.

 • Om jämkning och hur du gör för att begära jämkning

När ska K4 vara inne?

2 april. Det är datumet du inte får missa om du vill få tillbaka skattepengar redan i april.

Då ska inkomstdeklaration 1 vara inlämnad och godkänd utan ändringar.

Vad händer om man inte skickar in K4?

Välkommen till forskningsguiden! Här finns information för dig som planerar att samla in och bevara prov från patienter och provgivare för forskning, och hur du kan gå till väga för att få tillgång till prov och provsamlingar som sen tidigare finns bevarade i svenska biobanker.

Klicka på boxarna nedan för att läsa mer om utvalda delar.

Hur mycket pengar kan man ha på banken utan att betala skatt?

Ett sparkonto är en form av bankkonto där du som privatperson kan spara pengar. Sparkonton har oftast låga eller inga avgifter, och sparräntan brukar vara högre än på ett vanligt bankkonto. Ett sparkonto är ett bra alternativ för pengar som du vill kunna använda inom de närmast åren.

Att spara på ett sparkonto innebär att du har snabb tillgång till dina pengar, och du får bra koll på hur mycket pengar du har. Ett sparkonto är en trygg sparform med låg risk där du får avkastning på dina pengar. Oftast kostar det inget att öppna ett sparkonto.

Öppna ett sparkonto med ränta. Fria uttag, inga avgifter, ränta från första kronan och pengarna tryggade med insättningsgarantin.

Hur mycket pengar får man ge till någon utan den ska behöva skatta för pengarna?

För de flesta ungdomar har skolan ringt ut och sommarlovet tagit vid. En lite annorlunda sommar i spåren av pandemin men för den som ska jobba under lovet kan det vara bra att känna till att man inte behöver betala skatt på det man tjänar upp till en viss summa.

(Tips: Är du förälder, mor/farförälder eller har någon ungdom i din närhet som du vet ska sommarjobba? Tipsa om denna artikel så slipper din ungdom betala skatt i onödan.)

Hur mycket svarta pengar får man tjäna?

En hobbyverksamhet är en hobby som genererar vissa inkomster. För att räknas som hobbyverksamhet måste verksamheten utövas utan vinstsyfte av den så kallade hobbyidkaren på fritiden vid sidan av en annan sysselsättning.

Det kan vara svårt att veta var gränsen går mellan hobby- och näringsverksamhet. Därför måste man i många fall titta på helheten och göra en bedömning utifrån alla förutsättningar som verksamheten har.

Det här är några av de saker som skiljer hobbyverksamhet från företag:

Kan Skatteverket begära kontoutdrag?

Avstämning av ett skattekonto innebär att Skatteverket jämför inbetalda och andra tillgodoförda belopp med belopp som debiterats, räknar och påför ränta på skattekontot samt räknar ut ett saldo.

Skatteverket ska stämma av ett skattekonto varje månad om något annat belopp än ränta har registrerats på skattekontot (61 kap. 7 § SFL). Månadsavstämningen görs oftast första lördagen i en månad.

Om kontoinnehavaren begär en utbetalning från skattekontot sker automatiskt en avstämning av skattekontot. Denna avstämning kontrollerar endast att det finns ett utbetalningsbart överskott. En kontoavstämning som görs vid annan tidpunkt än vid månadsavstämningen räknar och påför inte ränta.

Hur mycket pengar får man ha på skattekontot?

Dagens PS har tidigare berättat, då med hänvisning till Di och med en annan vinkel, att Skatteverket för första gången på fem år erbjuder intäktsränta på överskott på skattekontot (se länk under artikel).

Det gäller sedan 1 november och sparräntan, intäktsräntan som det heter formellt, gick då upp från noll till 1,1 procent hos Skatteverket.

Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?

När du tar emot pengar via Swish finns det ingen automatisk skatteavdrag. Det är ditt ansvar som mottagare att redovisa inkomsten till Skatteverket och betala skatt på den om det behövs. Detta gäller oavsett om pengarna är en gåva eller betalning för en tjänst eller vara.

För att redovisa din inkomst från Swish-betalningar kan du använda dig av Skatteverkets tjänst ”Inkomstdeklaration 1”. Där kan du ange beloppet du har tjänat och betala den skatt du är skyldig.