:

Vad händer om man betalar in momsen för sent?

Innehållsförteckning:

 1. Vad händer om man betalar in momsen för sent?
 2. Vad händer om man inte betalar in skatten i tid företag?
 3. Hur ofta gör Skatteverket avstämning?
 4. Kan man få anstånd med moms?
 5. Kan man delbetala momsen?
 6. Vilket datum ska momsen betalas?
 7. Kan man betala skatten senare?
 8. Kan man betala skatt i efterhand?
 9. När skickar Skatteverket till Kronofogden?
 10. Hur länge kan man ha minus på skattekontot?
 11. Kan man delbetala moms?
 12. Kan man fakturera moms i efterhand?
 13. Kan man betala skatt senare?
 14. När ska moms betalas in?
 15. Vilka datum ska momsen betalas 2023?

Vad händer om man betalar in momsen för sent?

från din bokföring. Du ska bland annat lämna uppgift om:

 • din försäljning
 • utgående moms (moms på det du har sålt)
 • ingående moms (moms på det du har köpt in.

Vad händer om man inte betalar in skatten i tid företag?

På försenad skatt ackumuleras dröjsmålsränta från dagen efter förfallodagen till och med dagen då du betalar skatten. Ju tidigare du betalar desto mindre dröjsmålsränta ackumuleras det.

Beloppet av dröjsmålsräntan kan du beräkna med ränteräknaren. Om du kontrollerat beloppet av skatten som du ska betala på betalningsdagen i MinSkatt är räntan färdigt medräknad i beloppet.

För skatter som är försenade finns en betalningsuppmaning i MinSkatt och i sammandraget över skatterna. Du får ett sådant här sammandrag med en betalningsuppmaning 1–3 gånger innan de obetalda skatterna skickas till utsökning. Antalet betalningsuppmaningar beror på om du har andra obetalda skatter. I betalningsuppmaningen anges alltid när skatten senast ska betalas för att undvika att den skickas till utsökning.

Hur ofta gör Skatteverket avstämning?

Avstämning av ett skattekonto innebär att Skatteverket jämför inbetalda och andra tillgodoförda belopp med belopp som debiterats, räknar och påför ränta på skattekontot samt räknar ut ett saldo.

Skatteverket ska stämma av ett skattekonto varje månad om något annat belopp än ränta har registrerats på skattekontot (61 kap. 7 § SFL). Månadsavstämningen görs oftast första lördagen i en månad.

Om kontoinnehavaren begär en utbetalning från skattekontot sker automatiskt en avstämning av skattekontot. Denna avstämning kontrollerar endast att det finns ett utbetalningsbart överskott. En kontoavstämning som görs vid annan tidpunkt än vid månadsavstämningen räknar och påför inte ränta.

Kan man få anstånd med moms?

Tidigare var det möjligt att söka anstånd med inbetalning av avdragen preliminär skatt på lön, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt som redovisats månadsvis eller kvartalsvis för redovisningsperioder som infallit under januari 2020 – januari 2021. Anstånd med inbetalning av nu aktuella skatter och avgifter kan sedan februari 2022 även beviljas för redovisningsperioder som infaller under oktober–december 2021.

Kan man delbetala momsen?

Mitt namn är Andréa och det är jag som kommer att guida dig genom denna kurs.

Jag har drivit eget företag och arbetat med grafisk design och webbdesign i över 15 år.

Vilket datum ska momsen betalas?

Skatteverket har många datum för skattedeklaration som är viktiga att känna till, för dig som driver företag. När ska till exempel momsdeklarationen vara inne, och hur ofta ska momsen deklareras? Vi har samlat alla viktiga datum som du behöver ha koll på under 2023.

Vi uppdaterar och faktakollar datum regelbundet under året, i de fall Skatteverket ändrar datum. Dubbelkolla gärna med Skatteverkets kalender om du är osäker på ett datum.

Kan man betala skatten senare?

none id="readability-page-1" class="page">

I Sverige finns det runt 800 000 företagare som driver enskild firma, trots det är det många som inte vet vilka skatteregler som gäller för enskild firma och de flesta skatteexperter är också inriktade på aktiebolag. Urban Rydin, skattechef på skogsfastighetskonsulten Ludvig & Co, är dock specialiserad på skatter för enskild firma och svarar här på några frågor.

Kan man betala skatt i efterhand?

none id="readability-page-1" class="page">

I Sverige finns det runt 800 000 företagare som driver enskild firma, trots det är det många som inte vet vilka skatteregler som gäller för enskild firma och de flesta skatteexperter är också inriktade på aktiebolag. Urban Rydin, skattechef på skogsfastighetskonsulten Ludvig & Co, är dock specialiserad på skatter för enskild firma och svarar här på några frågor.

När skickar Skatteverket till Kronofogden?

En skatteskuld behöver inte bli ett stort problem, förutsatt att du kan betala den efter betalningsuppmaningar eller betalningskrav från Skatteverket. Men, om du har en skatteskuld som förts över till Kronofogden så är situationen desto allvarligare. Då riskerar du att hamna i en ond spiral av negativa konsekvenser.

Kronofogden tar över din skuld från Skatteverket om du fått ett betalningskrav* och inte betalat din skuld (samt den nya månadens skatter) innan nästa avstämning av skattekontot.

*Betalningskrav får du från Skatteverket om du har en skuld på 10 000 kr eller mer.

När en skatteskuld förs över till Kronofogdemyndigheten så riskerar du att få en betalningsanmärkning hos kreditföretagen. En sådan brukar följas av ett samtal från banken och den gör att du får svårt att teckna avtal och få nya krediter.

Om du inte kan betala skatteskulden så kommer Kronofogdemyndigheten att göra utmätningsförsök. Det betyder att de tar eventuella pengar som finns på bankkontot, kundfordringar, inventarier och andra tillgångar för att betala skulden.

Du kan också behöva betala företagets skulder med egna pengar, något som inte alla känner till. Du kan nämligen bli personligt betalningsansvarig för ditt företags skatteskulder.

Hur länge kan man ha minus på skattekontot?

Saldot på skattekontot uppdateras varje natt.

Skattekontot avstäms en gång i månaden senast den åttonde dagen efter den allmänna förfallodagen.

Kan man delbetala moms?

från din bokföring. Du ska bland annat lämna uppgift om:

 • din försäljning
 • utgående moms (moms på det du har sålt)
 • ingående moms (moms på det du har köpt in.

Kan man fakturera moms i efterhand?

Feldebitering kan också ske när man ställt ut en faktura med moms utan att vara momsskyldig. Momsen är även felaktigt debiterad om den som har angett ett momsbelopp är momsbefriad på grund av att omsättningen under beskattningsåret uppgår till högst 30 000 kr.

Har felaktig moms angetts på en faktura eller liknade ska det felaktiga beloppet ändå betalas in till Skatteverket.

Kan man betala skatt senare?

De senaste ändringarna innebär att anstånd kan sökas för ytterligare tre månader, april-juni 2022. Sedan tidigare kan tillfälligt anstånd sökas för redovisningsperioder som infallet januari 2020-januari 2021 och oktober-december 2021. Anstånd kan nu sökas för högst tolv i stället för nio redovisningsperioder vardera för dels avdragen preliminär skatt på lön och arbetsgivaravgifter, dels mervärdesskatt som redovisas månadsvis. När det gäller mervärdesskatt som redovisas kvartalsvis ska anstånd kunna beviljas för högst fyra redovisningsperioder. Alla perioder har passerat, men anstånd kan beviljas retroaktivt.  

När ska moms betalas in?

Momsdeklarationen ska innehålla information om företagets momspliktiga försäljning eller uttag, utgående moms på försäljning eller uttag, momspliktiga inköp vid omvänd skatteskyldighet, utgående moms på inköp, import, utgående moms på import, försäljning som är undantagen från moms samt ingående moms.

Momspliktig försäljning omfattar i princip försäljning av alla typer av varor och tjänster. Det finns några undantag som inte är momspliktigt, exempelvis sjukvård, tandvård och social omsorg, grundskola, gymnasieskola, högskola och universitet, bank- och finansieringstjänster. Utgående moms är den moms som avser det som företaget sålt, som läggs på beloppet och är angivet på fakturor och kvitton. Med uttag menas här utvärdet på sådant som inte har sålts, men exempelvis använts för privat bruk eller för en vara eller tjänst som har givits bort. Momspliktiga inköp syftar på moms som avser det som företaget köpt, som är angivet på fakturor och kvitton.

Omvänd skatteskyldighet gäller för sådana situationer där köparen är skatteskyldig för momsen, vilket brukar anges på fakturan. Det innebär att ditt företag inte ska ta ut moms på fakturan som tas emot från en leverantör. Med utgående moms på inköp menas den moms som ska läggas på beloppet. Omvänd skatteskyldighet gäller bland annat för digitala tjänster som säljs från leverantörer utanför Sveriges gränser.

Alla typer av företag, oavsett företagsform, som driver en momspliktig verksamhet ska lämna in Momsdeklaration. Företaget ska då först registrera sig för moms.

Vilka datum ska momsen betalas 2023?

Är du redan momsregistrerad är det snabbaste sättet att ta reda på när du ska deklarera att logga in i tjänsten Lämna momsdeklaration.

Du kan också se datumen i Viktiga datum.