:

Vad händer med Friskvårdsbidraget om jag slutar?

Innehållsförteckning:

 1. Vad händer med Friskvårdsbidraget om jag slutar?
 2. Vad händer med Friskvårdsbidraget när man byter jobb?
 3. När nollställs friskvårdsbidrag?
 4. Får man behålla friskvårdsbidrag?
 5. Får man ta ut friskvård på arbetstid?
 6. Får företag tillbaka friskvårdsbidrag?
 7. Kan arbetsgivare neka friskvårdsbidrag?
 8. Vad ska man tänka på när man byter jobb?
 9. Hur länge har man friskvårdsbidrag?
 10. Kan man få friskvård retroaktivt?
 11. Kan man få friskvård från två arbetsgivare?
 12. Kan man köpa löparskor på Friskvårdsbidraget?
 13. När är sista dagen att lämna in friskvårdsbidrag?
 14. När man inte trivs på nya jobbet?
 15. När ska man berätta att man söker nytt jobb?

Vad händer med Friskvårdsbidraget om jag slutar?

Det finns ingen lagstiftad eller centralt kollektivavtalad skyldighet för arbetsgivare (och därmed rättighet för dig som anställd) att erbjuda friskvårdsförmåner. Det är alltså upp till varje arbetsgivare att besluta om det ska erbjudas de anställda. 

Det som är viktigt är att alla på arbetsplatsen har samma möjlighet att få del av en friskvårdssatsning. Om det finns en facklig och medlemmarna tycker detta är en viktig fråga, kan klubben genom sin rätt till inflytande försöka påverka till att få en sådan förmån.

Vad händer med Friskvårdsbidraget när man byter jobb?

Hur mycket kan jag få och vad räknas egentligen som friskvård?Hur gör jag rent praktiskt för att få ut mitt friskvårdsbidrag? Och vad gör jag om min arbetsgivare inte erbjuder friskvårdsbidrag?Vi har listat alla de vanligaste frågorna och svaren.

Friskvårdsbidrag är en så kallad ”personalvårdsförmån”. En personalvårdsförmån är en skattefri förmån med syftet att skapa trivsel i arbetet. Det innebär alltså i praktiken att du kan köpa ett gymkort och låta din arbetsgivare betala – upp till en viss överenskommen gräns.

Huruvida du har rätt till friskvårdsbidrag eller ej är upp till din arbetsgivare att bestämma. I Sverige kan alla anställda erbjuda sina anställda friskvård i form av friskvårdsbidrag. Hur det ska användas bestäms utifrån den praxis och lagstiftning som finns, men all personal ska erbjudas samma villkor.

Huruvida du har rätt till friskvårdsbidrag eller ej är upp till din arbetsgivare att bestämma. I Sverige kan alla anställda erbjuda sina anställda friskvård i form av friskvårdsbidrag. Hur det ska användas bestäms utifrån den praxis och lagstiftning som finns, men all personal ska erbjudas samma villkor.

Du som anställd betalar själv din aktivitet och lämnar in kvittot till din arbetsgivare. Du gör alltså ett utlägg och får sedan ersättning för det. Betalningen av aktiviteten kan ske kontant eller med till exempel ett presentkort.

När nollställs friskvårdsbidrag?

Funktionen hjälper anställda och attestanter att själva hålla koll på sin budget och göra rätt för sig; de kan enkelt se hur mycket de har använt och hur mycket de har kvar av bidraget innan de gör ett köp. Efter köpet kan både anställda och attestanter se ifall köpet var inom budget, hur budgeten uppdaterats, och hur mycket de har kvar att använda under resten av året.

Får man behålla friskvårdsbidrag?

När din anställda använder en företagsbil för privat bruk räknas det som en skattepliktig förmån, som du som arbetsgivare betalar. Det här gäller även bensinkostnader för körningen. Om den anställda använder en företagsbil i mindre utsträckning, så kallad ringa omfattning, är det inte en skattepliktig förmån. Med ringa omfattning menas att bilen används vid högst tio tillfällen per år och att den sammanlagda körsträckan är högst 100 mil. Resor som din anställda gör till och från arbetet räknas normalt som privata resor.

Får man ta ut friskvård på arbetstid?

Undrar du vad friskvård är eller om du får spela padel på arbetstid? Då har du hittat rätt. Här går vi igenom vad friskvård, friskvårdsbidrag och friskvårdstimme är och varför det är bra både för anställda och arbetsgivare.

Allt fler arbetsgivare arbetar aktivt med att uppmuntra sina anställda till aktiva hälsofrämjande aktiviteter. Ett sätt att göra det är genom friskvårdsbidrag eller möjlighet till att motionera på betald arbetstid. Du som anställd kan då få ersättning upp till ett visst belopp för motions- och friskvårdsaktiviteter eller motionera på betald arbetstid. Vissa arbetsgivare erbjuder båda förmånerna tillsammans.

Får företag tillbaka friskvårdsbidrag?

Det framgår inte av lagtexten vilka aktiviteter som är godkända som skattefri motion och annan friskvård, men av rättspraxis framgår att vissa förutsättningar ska vara uppfyllda.

För att ett friskvårdsbidrag ska kunna betalas ut skattefritt ska det användas till aktiviteter som innehåller inslag av motion, eller annan enklare friskvård som inte innehåller inslag av motion men som till exempel är avstressande eller avslappnande.

Kan arbetsgivare neka friskvårdsbidrag?

Hur mycket kan jag få och vad räknas egentligen som friskvård?Hur gör jag rent praktiskt för att få ut mitt friskvårdsbidrag? Och vad gör jag om min arbetsgivare inte erbjuder friskvårdsbidrag?Vi har listat alla de vanligaste frågorna och svaren.

Friskvårdsbidrag är en så kallad ”personalvårdsförmån”. En personalvårdsförmån är en skattefri förmån med syftet att skapa trivsel i arbetet. Det innebär alltså i praktiken att du kan köpa ett gymkort och låta din arbetsgivare betala – upp till en viss överenskommen gräns.

Huruvida du har rätt till friskvårdsbidrag eller ej är upp till din arbetsgivare att bestämma. I Sverige kan alla anställda erbjuda sina anställda friskvård i form av friskvårdsbidrag. Hur det ska användas bestäms utifrån den praxis och lagstiftning som finns, men all personal ska erbjudas samma villkor.

Huruvida du har rätt till friskvårdsbidrag eller ej är upp till din arbetsgivare att bestämma. I Sverige kan alla anställda erbjuda sina anställda friskvård i form av friskvårdsbidrag. Hur det ska användas bestäms utifrån den praxis och lagstiftning som finns, men all personal ska erbjudas samma villkor.

Du som anställd betalar själv din aktivitet och lämnar in kvittot till din arbetsgivare. Du gör alltså ett utlägg och får sedan ersättning för det. Betalningen av aktiviteten kan ske kontant eller med till exempel ett presentkort.

Vad ska man tänka på när man byter jobb?

Det gäller alltså att tänka sig för innan man tackar ja till ett jobberbjudande. Här kommer några tips på vägen - är jobbet verkligen någonting för dig?

Har du tagit ett felsteg i karriären? Du är inte ensam. En ny undersökning från Careerbuilder visar att en knapp tredjedel av alla som bytt jobb ångrar sig i efterhand, skriver tidningen Kollega.

Hur länge har man friskvårdsbidrag?

En djupdykning i 2019 års statistik kring det populära friskvårdsbidraget gav en hel del intressanta insikter, som till exempel:

 • Genomsnittet för den summa som erbjöds i friskvårdsbidrag 2019 var 3 001 kr.
 • Ca 55% av de anställda nyttjade sitt friskvårdsbidrag.
 • De som nyttjade sitt bidrag använde i snitt 84% av summan.

Den bransch som har det högsta friskvårdsbidraget är bank & försäkring med i genomsnitt 3 461 kr, medan offentlig sektor hamnar i botten med 2 216 kr. Högre belopp ger generellt ett ökat nyttjande. Den magiska summan där mer än hälften av medarbetarna tycker att det är värt att nyttja sitt friskvårdsbidrag verkar ligga på 3000 kr.

Förutom att höja friskvårdsbidraget, vad kan man som arbetsgivare göra för att få fler anställda att använda sitt friskvårdsbidrag? Såhär säger Johanna Helinder, Area Manager Health & Wellness på Benify:

– Kommunikation är A och O. Efter ett mejl eller en push där de anställda påminns om att de har friskvårdsbidrag kvar att nyttja märker vi direkt att fler loggar in och beställer friskvårdstjänster i våra portaler. Det är också viktigt att lyfta fram att bidraget inte bara kan användas till att träna på gym, utan även till exempel massage eller kostrådgivning.

Att fysiskt aktivitet har positiva effekter på hälsan är ingen hemlighet. Träning kan också vara bra på fler sätt, säger Johanna:

Kan man få friskvård retroaktivt?

Om arbetsgivaren erbjuder de anställda ett visst angivet belopp som de efter eget val får använda för motions- eller friskvårdsaktiviteter är det ett friskvårdsbidrag. För att friskvårdsbidraget ska omfattas av reglerna om skattefrihet krävs att samma belopp och villkor gäller för hela personalen. Det gäller även stora arbetsgivare som har anställda på flera orter i landet.

Kan man få friskvård från två arbetsgivare?

Hogia utvecklar, säljer och supportar programvaror och systemlösningar för företag som vill fokusera på sina verksamheter istället för på krånglig och tidsödande administration.

Hogia erbjuder allt från små bokföringsprogram för enmansföretaget till kompletta, branschspecifika IT-lösningar och -system för exempelvis kollektivtrafik, åkerier, revisionsbyråer, fastighetsbolag och butikskedjor.

Kan man köpa löparskor på Friskvårdsbidraget?

Från och med 2023 gäller denna lista med godkända friskvårdsaktiviteter. Däremot kommer skatteverket inte fylla på listan under 2023. Detta då nya godkända aktiviteter tillkom i högre takt än skatteverket hade tid att ta ställning till dem. Aktiviteter som inte finns på denna listan men uppfyller regler för friskvårdsbidrag får godkännas av arbetsgivaren.

A

När är sista dagen att lämna in friskvårdsbidrag?

För dig som är anställd och ska registrera utlägg i PA-webben

 • Fota/scanna ditt kvitto
 • Spara som jpeg eller pdf
 • Gå in i PA-webben
 • Välj Min sida och därefter Resor/utlägg
 • Registrera ditt utlägg som ”Friskvårdsbidrag”. 
 • Dra in filen med ditt kvitto eller bläddra under ""dra filer hit för att bifoga eller bläddra" under valfri flik. 
 • Skicka ärendet. Ärendet går till din chef för attest.

När man inte trivs på nya jobbet?

Vad händer egentligen i huvudet när vi plötsligt ska ställa sig in oss på en helt ny arbetsplats? Förväntningarna vi ställer på oss själva är inte alltid realistiska, och tanken på en helt ny arbetsplats med kollegor du aldrig träffat kan vara lika skrämmande som spännande.

Först och främst kan det vara viktigt att komma förbered till sin nya arbetsplats. Rätt inställning, ett anpassat schema och några tankeställare, så som dessa sju tips för en riktig succéstart på din nya arbetsplats!

När ska man berätta att man söker nytt jobb?

När någon väljer att söka nytt jobb är det lätt att dra slutsatsen att personen inte trivs på arbetsplatsen och är missnöjd. Men det kan finnas många anledningar till att någon väljer att söka nytt arbete. Du kan till exempel välja att söka ett nytt jobb om du vill

 • arbeta inom en annan bransch

 • ha andra arbetstider

 • ha en arbetsplats som är närmare ditt hem

 • jobba i privat sektor istället för i offentlig sektor – eller tvärtom.

Du kan även söka nytt jobb om du till exempel har en visstidsanställning men vill ha en tillsvidareanställning.