:

Hur lång tid tar det för ett id-kort att bli klart?

Innehållsförteckning:

 1. Hur lång tid tar det för ett id-kort att bli klart?
 2. Hur får man snabbast ett id-kort?
 3. Har mitt id-kort kommit?
 4. När får man id-kort?
 5. Får man ha mössa på id-kort?
 6. Hur lång tid tar det att få id-kort polisen?
 7. När kommer id-kort på BankID?
 8. Hur kan man identifiera sig utan id-kort?
 9. Kan man klara sig utan id-kort?
 10. Vad kan man använda istället för id-kort?
 11. Måste öronen synas på id-kort?
 12. Får man ha glasögon på id-kort?
 13. Vad är skillnaden mellan id-kort och legitimation?
 14. Kan man ha id på mobilen?
 15. Kan man ha digitalt id-kort?
 16. Kan vårdnadshavare ge medgivande för ID-kort?
 17. Hur mycket kostar ett nationellt id-kort?
 18. När är id-kortet giltigt i fem år?
 19. När är nationellt id-kort giltigt i fem år?

Hur lång tid tar det för ett id-kort att bli klart?

Regeringen beslutade den 19 april 2007 att bemyndiga chefen för Integrations- och jämställdhetsdepartementet att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att utreda hur det kan säkerställas att det finns möjlighet för personer som inte är svenska medborgare men som har rätt att vara bosatta i Sverige att få identitetskort.

Den 19 april 2007 förordnades justitierådet Per Virdesten att vara särskild utredare.

Som experter har från och med den 8 maj 2007 medverkat folkbokföringsjuristen Marie Ahlqvist Bresle, departementssekreteraren Eva Lotta Johansson, utredaren Roy Melchert, t.f. enhetschefen Mira Naumanen, verksjuristen Erik Stenström samt polisintendenten Staffan Tilling.

Utredningen har haft i uppdrag att utreda hur det kan säkerställas att det finns möjlighet för personer som inte är svenska medborgare men som har rätt att vara bosatta i Sverige att få identitetskort (id-kort). I uppdraget har ingått att föreslå vem som ska ha ansvaret för detta samt att närmare avgöra vilka kategorier av personer som ska omfattas. Det har även ingått att föreslå hur identiteten ska styrkas vid en ansökan om id-kort.

Hur får man snabbast ett id-kort?

Med en e-legitimation kan du legitimera dig online på ett smidigt och säkert sätt. Vi har flera olika BankID för mobilen och datorn, där Mobilt BankID och BankID på fil är kostnadsfria. Ta del av den aktuella prislistan på olika legitimationer. Ett fysiskt ID-kort skaffar du hos Skatteverket.

Har mitt id-kort kommit?

För att få pass eller nationellt id-kort måste du vara svensk medborgare. Detta gäller även provisoriska pass. Alla som ansöker måste personligen komma till polisens passexpedition, det gäller även barn och ungdomar. Pass/nationellt id-kort är de enda handlingar som kan styrka ditt medborgarskap.

När får man id-kort?

 • Passet ditt er både et reisedokument og legitimasjon. Det kan du bruke for å dokumentere hvem du er i alle situasjoner og overalt hvor du reiser. 
 • Nasjonalt ID-kort med reiserett er gyldig som reisedokument når du skal reise til EU-/EØS-landene og Sveits, samt enkelte andre land.

Du må selv sjekke hva som gyldig reisedokumentasjon for landet du skal reise til. Se Utenriksdepartementets reiseinformasjon for aktuell informasjon.

 • Passet ditt er både et reisedokument og legitimasjon. Det kan du bruke for å dokumentere hvem du er i alle situasjoner og overalt hvor du reiser. 
 • Nasjonalt ID-kort med reiserett er gyldig som reisedokument når du skal reise til EU-/EØS-landene og Sveits, samt enkelte andre land.

Du må selv sjekke hva som gyldig reisedokumentasjon for landet du skal reise til. Se Utenriksdepartementets reiseinformasjon for aktuell informasjon.

Du skal ikke ha med eget bilde til pass eller ID-kort. Vi tar bilde av deg når du møter opp til timen din. Det gjelder alle, også barn. 

Det er alderen din som avgjør varigheten på passet og ID-kortet. I passet og ID-kortet står datoen for når det går ut.

Får man ha mössa på id-kort?

Result 1 of 1 in this book for Får man ha mössa på id-kort?Clear search

You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this book.

Hur lång tid tar det att få id-kort polisen?

Du ska inte ta med fotografiutan de fotograferar dig hos polisen.

Har du ett giltigt pass eller nationellt id-kortska du lämna tillbaka det senastnär du hämtar ett nytt.

När kommer id-kort på BankID?

Med ditt digitala ID-kort i din BankID-app kan du snart lämna legget hemma. Det digitala ID-kortet är lika tryggt och säkert som ditt Mobila BankID. Ditt BankID finns också kvar och fortsätter fungera precis som vanligt.

Pass och körkort Ditt digitala ID-kort gäller inte som resehandling och går därför inte att använda som ett pass när du åker utomlands. Läs mer om polisens resehandlingar

Ett körkort är en handling för att styrka behörighet att framföra olika typer av motorfordon. När du kör bil är du skyldig att kunna visa ditt körkort eller annan identitetshandling för att genast visa att du är du. Digitalt ID-kort från BankID bör uppfylla detta krav vid en kontroll, men vi avvaktar ännu besked från polisen hur körkortslagen kommer att tillämpas.

Hur kan man identifiera sig utan id-kort?

I dag finns det tre etablerade e-legitimationer som du som privatperson kan skaffa:

 • BankID (utgiven av bankerna)
 • Freja+ (utgiven av Freja eID Group AB)
 • AB Svenska Pass (utgiven av Skatteverket).

Alla tre e-legitimationerna har fått kvalitetsmärket Svensk e-legitimation som visar att de har granskats och godkänts av staten genom myndigheten Digg.

BankID beställer du hos din bank. Hur du beställer ett BankID skiljer sig åt mellan olika banker. Den finns i tre varianter:

 • som en app i din mobiltelefon eller platta (mobilt BankID)
 • på ett kort med en kortläsare (BankID på kort)
 • i ett program i din dator (BankID på fil).

Kan man klara sig utan id-kort?

När du ska ansöka om nytt pass eller nationellt id-kort måste du kunna legitimera dig med giltig id-handling.

Vad kan man använda istället för id-kort?

Med ditt digitala ID-kort i din BankID-app kan du snart lämna legget hemma. Det digitala ID-kortet är lika tryggt och säkert som ditt Mobila BankID. Ditt BankID finns också kvar och fortsätter fungera precis som vanligt.

Pass och körkort Ditt digitala ID-kort gäller inte som resehandling och går därför inte att använda som ett pass när du åker utomlands. Läs mer om polisens resehandlingar

Ett körkort är en handling för att styrka behörighet att framföra olika typer av motorfordon. När du kör bil är du skyldig att kunna visa ditt körkort eller annan identitetshandling för att genast visa att du är du. Digitalt ID-kort från BankID bör uppfylla detta krav vid en kontroll, men vi avvaktar ännu besked från polisen hur körkortslagen kommer att tillämpas.

Måste öronen synas på id-kort?

För svenskt körkort kan man skicka in både färgfoto och svartvitt foto. Bilden på det tryckta körkortet blir alltid svartvit. Vi förbehåller oss rätten att om det behövs göra din bild svartvit även om du valt färgbild. Detta kan ibland behövas om din bild skulle vara ljussatt med olika färgtemperaturer eller om det finns en mindre lila/grön reflex i glasögon etc. I vissa fall kan en bild godkännas snabbare om den får göras svartvit. Transportstyrelsen godkänner både färg- och svartvita bilder. Om din bild inte är bra nog och du valt att du endast vill ha den i färg kan din order fördröjas i och med att vi behöver en ny bild från dig.

Får man ha glasögon på id-kort?

För svenskt körkort kan man skicka in både färgfoto och svartvitt foto. Bilden på det tryckta körkortet blir alltid svartvit. Vi förbehåller oss rätten att om det behövs göra din bild svartvit även om du valt färgbild. Detta kan ibland behövas om din bild skulle vara ljussatt med olika färgtemperaturer eller om det finns en mindre lila/grön reflex i glasögon etc. I vissa fall kan en bild godkännas snabbare om den får göras svartvit. Transportstyrelsen godkänner både färg- och svartvita bilder. Om din bild inte är bra nog och du valt att du endast vill ha den i färg kan din order fördröjas i och med att vi behöver en ny bild från dig.

Vad är skillnaden mellan id-kort och legitimation?

För att få pass eller nationellt id-kort måste du vara svensk medborgare. Detta gäller även provisoriska pass. Alla som ansöker måste personligen komma till polisens passexpedition, det gäller även barn och ungdomar. Pass/nationellt id-kort är de enda handlingar som kan styrka ditt medborgarskap.

Kan man ha id på mobilen?

Det digitala id-kortet kan användas istället för ett fysiskt id-kort, till exempel för att hämta ut ett paket. Foto: Bank-id/TT

LEGITIMATION

Kan man ha digitalt id-kort?

Identifiera dig digitalt med ditt svenska pass eller nationella ID-kort. Allt som behövs är du, din ID-handling och din mobil.

Med digital ID-kontroll kan du utföra vissa bankärenden digitalt, utan att behöva besöka ett bankkontor. Du kan använda det för att identifiera dig, skaffa Mobilt BankID eller aktivera utökad användning som att lägga till betalningsmottagare eller öka Swish-gränsen.

För ett starkare skydd mot bedrägerier kan du behöva bekräfta din identitet med ett pass eller nationellt ID-kort när du beställer ett nytt BankID med säkerhetsdosa. Kontrollen görs i BankID appen, se till att ha din ID-handling nära till hands ifall du behöver den.

För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.

För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.

Kan vårdnadshavare ge medgivande för ID-kort?

Vårdnadshavare ger medgivande för pass/nationellt id-kort (skrivs ut) Blanketten för vårdnadshavares medgivande ska fyllas i och tas med till passexpeditionen. Om barnet har fler än en vårdnadshavare måste samtliga skriva sin namnteckning på blanketten. Underskrifterna ska sedan vidimeras av någon utomstående.

Hur mycket kostar ett nationellt id-kort?

Avgift och leveranstid kronor 2 Nationellt id-kort 400 kronor 3 Provisoriskt pass 980 kronor

När är id-kortet giltigt i fem år?

Pass för personer över 12 år är giltigt i fem år. Nationellt id-kort är alltid giltigt i fem år. Pass som är utfärdade innan där barnet är under 12 år, är giltigt i fem år. Passet och id-kortet är giltiga hela tiden även om barnet ändrar utseende.

När är nationellt id-kort giltigt i fem år?

Nationellt id-kort är alltid giltigt i fem år. Pass som är utfärdade innan där barnet är under 12 år, är giltigt i fem år. Passet och id-kortet är giltiga hela tiden även om barnet ändrar utseende.