:

Vad är skillnad mellan ETF och fond?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är skillnad mellan ETF och fond?
 2. Är ETF en fond?
 3. Är ETF säkert?
 4. Varför investera i ETF?
 5. Hur mycket bör man investera i en fond?
 6. Hur beskattas ETF?
 7. Vilken är den säkraste investeringen?
 8. Vad är säkrast att investera i?
 9. Hur får jag 10 000 kr att växa snabbt?
 10. Hur många har en miljon på ISK?
 11. Kan man förlora mer än insatsen i ETF?
 12. Vilka ETF är bäst?
 13. Vad ska man investera i 2023?
 14. Hur mycket pengar har en 40 åring?
 15. När blir ISK skattefritt?

Vad är skillnad mellan ETF och fond?

En hävstångsprodukt är en investering som ger en förstärkt utveckling av en underliggande tillgång under en viss specificerad period. Denna förstärkning kallas för hävstångsfaktor och kan exempelvis vara 1,5 gånger, 2 gånger och så vidare. Hävstångsfaktorn kan vara antingen positiv eller negativ.

Våra ETF:er med hävstång heter XACT Bull och XACT Bear. Hävstångs-ETF:er kan passa dig som har en fast tro på marknadens riktning. Oavsett om du tror på uppgång eller nedgång. Med Bull finns möjlighet till god avkastning när marknaden stiger och med Bear när marknaden faller.

Är ETF en fond?

En hävstångsprodukt är en investering som ger en förstärkt utveckling av en underliggande tillgång under en viss specificerad period. Denna förstärkning kallas för hävstångsfaktor och kan exempelvis vara 1,5 gånger, 2 gånger och så vidare. Hävstångsfaktorn kan vara antingen positiv eller negativ.

Våra ETF:er med hävstång heter XACT Bull och XACT Bear. Hävstångs-ETF:er kan passa dig som har en fast tro på marknadens riktning. Oavsett om du tror på uppgång eller nedgång. Med Bull finns möjlighet till god avkastning när marknaden stiger och med Bear när marknaden faller.

Är ETF säkert?

Eftersom ETF:er är noterade på börsen kan du handla med dem flera gånger per dag, till skillnad från vanliga fonder som handlas max en gång per dag, ibland mer sällan än så. En fördel med ETF:er är att de är billigare än till exempel aktivt förvaltade fonder eller aktiefonder. En annan är att du med börshandlade fonder inte tar någon kreditrisk mot emittenten, till skillnad från bull & bear-certifikat, warranter och mini futures.

Varför investera i ETF?

Läs följande påståenden och se om de stämmer på dig. Då kan du bättre avgöra om börshandlade fonder passar dig eller om du behöver fundera mer på hur du vill placera.

 • Du vill investera i en fond som följer utvecklingen i sitt underliggande index till en låg förvaltningskostnad.
 • Du vill få en bredare investering med större riskspridning och köpa ett enda värdepapper hellre än att till exempel investera i en enskild aktie.
 • Du vill kunna köpa och sälja fonden snabbt och enkelt i realtid på börsen, precis som med en aktie.
 • Du vill kunna investera även när marknaden faller.
 • Du som vill köpa börshandlade fonder med hävstång är införstådd med att de är mer komplexa och kräver mer kunskaper och tätare bevakning än traditionella fonder.

Börshandlade fonder passar dig som vill köpa och sälja i realtid, placerar på både kort eller och lång sikt och vill få möjligheten att utnyttja börsers svängningar. En börshandlad fond följer oftast ett underliggande index, exempelvis ett aktie-, råvaru- eller ränteindex, och handlas på börsen precis som en aktie.

Som kund hos SEB kan du köpa och sälja börshandlade fonder på internetbanken. För att kunna handla behöver du en depå. En depå kan du öppna helt kostnadsfritt på internetbanken.

Hur mycket bör man investera i en fond?

27 jul 2021

Stockholmsbörsen har aldrig gett en negativ avkastning om du sparat i 10 år eller längre. Men om du placerar hela ditt kapital på börsen löper du samtidigt risken att vid något tillfälle se det halveras. Se därför över din sparhorisont, riskvilja och hur mycket du, i värsta fall, tål att förlora.

Hur beskattas ETF?

Bestämmelserna om beskattning av placeringsfonder ändrades i och med ändringar i lagstiftningen som träder i kraft 1.1.2020. Ändringarna preciserar begreppen placeringsfond och specialplaceringsfond och specificerar förutsättningarna för skattefrihet för placeringsfonder och specialplaceringsfonder i ISkL och i källskattelagen. Bestämmelserna om skattefrihet för placeringsfonder och specialplaceringsfonder tillämpas också på motsvarande avtalsbaserade utländska fonder. Nya bestämmelser har också getts om beskattningen av delfonder. Lagändringarna har inte syftat till att ändra beskattningen av placeringsfonder (RP 304/2018 s. 52) bortsett från att begreppet delfond och beskattningen av delfonder har skrivits in i lagen.

I anslutning till lagändringarna fogades specialplaceringsfonder vid sidan av placeringsfonder till listan av samfund i ISkL 3 § 4 punkten.  Placeringsfonder togs bort från listan på samfund som är befriade från inkomstskatt i ISkL 20 §, och bestämmelserna om skattefriheten för specialplaceringsfonder överfördes i preciserad form till den nya paragrafen ISkL 20 a § som omfattar både inhemska och utländska placeringsfonder. I ISkL inkluderades även en separat bestämmelse om beskattningen av delfonder (ISkL 20 a § 7 mom.). Därtill utökades 3 § 10 mom. i källskattelagen med bestämmelser om källskattefrihet och utredningsskyldighet för en placeringsfond som uppfyller förutsättningarna i ISkL 20 a §.

Ändringen i skattelagstiftningen hörde delvis samman med ändringen i lagen om investeringsfonder (213/2019). Den privaträttsliga regleringen om placeringsfonder ingår i lagen om investeringsfonder, där det bl.a. bestäms om fondplacering som är förenlig med avtalsrättsliga bestämmelser. Lagen om placeringsfonder verkställer investeringsfondsdirektivet (nedan UCITS-direktivet) och ändringar som gjorts i det senare. I samband med ändringarna i lagstiftningen överfördes bestämmelserna om specialplaceringsfonder från lagen om placeringsfonder till lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014, AIFM-lagen), vilken verkställer direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder (2011/61/EU, AIFM-direktivet).  Ändringen i lagstiftningen om placeringsfonder omfattade även att den delfondsstruktur som bestäms om i UCITS-direktivet tillåts i placeringsfonder och i specialplaceringsfonder.

Inhemska placeringsfonder är avtalsbaserade placeringsfonder enligt lagen om placeringsfonder samt avtalsbaserade specialplaceringsfonder enligt AIFM-lagen. De inhemska placeringsfonderna är avtalsbaserade konstruktioner som inte utgör självständiga juridiska personer. En fond är en fristående helhet av tillgångar (en förmögenhetsmassa), som ägs gemensamt av dem som investerat pengar i fonden. En placeringsfond förvaltas av ett fondbolag i aktiebolagsform. Fondens andelsägare står i ett avtalsrättsligt förhållande till fondbolaget. I Finland är det inte möjligt att grunda andra fondföretag som är förenliga med UCITS-direktivet, såsom placeringsbolag med rörligt kapital eller fond i trustform. En inhemsk placeringsfond kan emellertid bestå av en eller flera delfonder.

I Finland är fondplacering också möjlig till exempel i form av ett kommanditbolag som investerar i fastigheter eller ett publikt aktiebolag (REIT-bolag) i enlighet med 1 § i lagen om fastighetsfonder (1173/1997). Därtill görs fondplacering i kapitalfonder som har formen av kommanditbolag. I en kapitalfond i kommanditbolagsform fungerar ett förvaltningsbolag i aktiebolagsform som ansvarig bolagsman i det tidsbestämda kommanditbolaget och investerarna som tysta bolagsmän i kommanditbolaget.

Vilken är den säkraste investeringen?

Fundera på vilken risk du är villig att ta innan du börjar investera. Det handlar om att investera pengar rätt, det vill säga att få en så bra riskjusterad avkastning som möjligt. Risk och avkastning på dina placeringar går nämligen hand i hand. Så här kan den ungefärliga avkastningen se ut för de olika sparformerna:

Har du pengar att placera och undrar hur du ska få bästa sparräntan på dem? Den här webbplatsens syfte är att ge dig information och tips på hur du bäst investerar pengar så att du får en bra avkastning. Till en början så behöver du en inblick i vilka sparalternativ som finns på marknaden. Sedan behöver du samla kunskap om tillgången; oavsett om det är aktier, fonder, fastigheter, guld, obligationer eller sparkonto. Det är här våra artiklar, guider och listor kommer till nytta. Med hjälp av vår information så ska du kunna jämföra placeringar och fatta beslut om hur du ska investera dina pengar.

Om du vill kunna sova gott om natten och inte har råd att förlora dina pengar så ska du sätta in dem på ett sparkonto eller kort räntefond. Kanske är det så att du är i en fas i livet där du snart kan behöva pengarna till ett köp av lägenhet? Eller så behöver du placera pengar på ett sparkonto med hög ränta medan du väntar på att börsen ska krascha? Oavsett vilken anledning du har så kan du här läsa på om sparkonton och hitta den bästa sparräntan för dina pengar. Ett traditionellt bankkonto är ett perfekt val för dig som inte bryr dig om en hög avkastning på ditt kapital utan istället värdesätter att du har tillgång till dem dygnet runt.

Om du vill spara pengar på sparkonton så rekommenderar vi att du väljer ett sparkonto med insättningsgaranti. Om banken skulle gå i konkurs så skyddar insättningsgarantin dina pengar upp till 950 000 kronor per bank. Ett tips är att jämföra sparränta och villkor innan du öppnar ett konto.

Med dagens låga styrränta så är tyvärr sparräntorna väldigt låga. Men för dig som behöver pengarna inom 1-2 år så är sparkonton det bästa alternativet. Vi rekommenderar sparkontona hos Avanza då du snabbt och enkelt kan byta mellan olika banker och sparkonton helt gratis. Du kan välja sparkonton mellan Nordax, Santander, Collector, Klarna och Resurs Bank (alla har insättningsgaranti).

Vad är säkrast att investera i?

En säker fond kan definieras som en fond med låg risk att du förlorar hela eller delar av din investering. Den fondtyp som anses vara den mest stabila och minst riskfyllda är korta räntefonder, det vill säga fonder som placerar i räntepapper som ska återbetalas inom ett år. Dessa fonder genererar visserligen inte särskilt hög avkastning, men de påverkas inte heller särskilt mycket av svängningar på börsen vilket gör dem till ett tryggare alternativ än exempelvis aktiefonder.

Alla fonder har ett riskklass som baserar sig på hur mycket fonden historiskt har svängt upp och ned (volatilitet). Riskklassen är mellan 1-7 där 1 är lägst risk och 7 är högst risk. Korta räntefonder har ofta en riskklass kring 1-3 medan aktiefonder ofta har ett riskklass kring 5-7.

Ett par räntefonder hör hemma i varje sparportfölj – det är där du ska placera de pengar du inte vill (om än tillfälligt) ska minska i värde till följd av inflation eller svängningar på börsen. Även om det kan kännas tråkigt att gå miste om den avkastning du kan få från aktier när börsen går bra kommer du aldrig ångra en sådan placering när läget är det omvända. Då fungerar räntefonder som en fallskärm eftersom de hindrar ditt sparkapital från att åka i botten när börsen rasar.

Hur får jag 10 000 kr att växa snabbt?

Ett långsiktigt sparande gör sig bäst på börsen där du kan låta tid och avkastning göra en stor del av jobbet. Kortsiktigt sparande såsom en buffert eller en kontantinsats passar däremot bättre på ett sparkonto.

Det handlar helt enkelt om att ge ditt långsiktiga sparande rätt förutsättningar att växa över tid. För varför ska pengarna ligga på soffan och dega när du själv går till jobbet?

Anta att du har 10 000 kronor som du vill spara till 65-årsdagen. Om du lyckas få 2 % i årlig avkastning så växer sparkapitalet till 24 600 kronor på din 65-årsdag. Det är förmodligen trevligt fram tills dess att du inser att en ”donken-burgare” inte kostar 10 kronor längre.

Det går alldeles utmärkt att sätta ihop en bra portfölj med 10 000 kronor. Om man vill spara i fonder så är det minsta köpbeloppet ofta 100 kronor. I våra egna fonder kan man dessutom faktiskt investera så lite som 1 krona.

Om man istället vill investera i aktier så bör man tänka på att sprida på risken genom att investera i ett flertal olika bolag. En startsumma på 10 000 kronor tar dig långt och är tillräckligt för att kunna köpa 10 – 15 olika aktier.

Hur många har en miljon på ISK?

Nyheten du läste här kommer från Omni Ekonomi, som är Omnis systerapp. Omni Ekonomi hjälper dig att navigera i den just nu turbulenta ekonomiska verkligheten – med nyheter, analyser och handfasta råd kring din privatekonomi. Just nu får du testa Omni Ekonomi i tre månader för 99 kronor. Erbjudandet gäller även dig som har testat Omni Ekonomi tidigare.

Nyheten du läste här kommer från Omni Ekonomi, som är Omnis systerapp. Omni Ekonomi hjälper dig att navigera i den just nu turbulenta ekonomiska verkligheten – med nyheter, analyser och handfasta råd kring din privatekonomi. Just nu får du testa Omni Ekonomi i tre månader för 99 kronor. Erbjudandet gäller även dig som har testat Omni Ekonomi tidigare.

Kan man förlora mer än insatsen i ETF?

När man pratar om risk i samband med värdepappershandel och investeringar så menar man risken att få tillbaka mindre än det man har investerat, eller risken att förlora hela sin investering. 

I grunden är det ganska enkelt. Värdepapper kan ge olika form av avkastning. Till exempel kan aktier kan ge utdelning, medan räntebärande instrument kan ge ränta. Dessutom kan priset (kursen) på värdepappret öka eller minska i förhållande till priset du köpte det till. Som sparare är förhoppningen när man köper ett värdepapper självklart att man ska få en positiv avkastning, det vill säga att ens pengar ska stiga i värde. Men det finns också en risk att avkastningen blir negativ och att dina pengar går ner i värde. Du kan helt enkelt förlora pengar på din investering. Hur stor risken är beror på vilket värdepapper man handlar med, men generellt kan sägas att chansen till vinst är kopplad till risken för förlust. Det finns en mängd olika faktorer som kan påverka varför ett värdepapper går upp eller ner i värde. Dessa olika typer av risker kommer vi till lite längre ned i denna artikel.

Risk består av två saker: sannolikhet* och konsekvens* . Hur stor är sannolikheten att de tillgångar du äger minskar i värde, och i förlängningen, att du förlorar pengar? Och vad skulle konsekvensen vara ifall det skulle hända?

Även om du har investerat i en tillgång som har en låg sannolikhet att sjunka i värde kan det ändå innebära att du tar en hög risk om det är den enda tillgången du äger, eftersom konsekvensen av en nedgång kan innebära att du förlorar hela ditt sparade kapital. Det är därför viktigt att försöka minska både sannolikheten och konsekvensen av en nedgång av värdet på dina tillgångar.

Vilka ETF är bäst?

ETF:er för tillväxt ger investerare ett enkelt sätt att bygga upp en portfölj med snabbväxande företag. I den här guiden väljer våra experter ut fem av de bästa tillväxt-ETF:erna för det kommande året.

Vad ska man investera i 2023?

Halvårets kursvinnare är en salig blandning av olika bolag och branscher – vid första anblick verkar det som den enda gemensamma faktorn är att de varit just kursvinnare.

Men om man kikar närmare på bolagen kan man dock se några saker de har gemensamt – de har utvecklat affären och presterat bra under året. Till exempel klädjätten H&M, hårdvarubolaget Hanza och bioteknikbolaget Saniona har visat rejäla uppsving i sina rapporter. Dessutom är drygt hälften av bolagen lönsamma, vilket brukar vara till fördel när det skakar på börsen eftersom det generellt betyder lägre risk och bevisat fungerande affärsmodell.

Hur mycket pengar har en 40 åring?

Pandemin har varit en utmanande period för oss alla, för vissa mer än andra. Ur ett ekonomiskt perspektiv blev många påminda om vikten av en buffert för ekonomisk trygghet. Vi har sett en dramatisk ökning av intresset för sparande och investeringar, vilket inte minst märks genom att vi nu har över 1,6 miljoner kunder totalt. Men hur ser deras sparande ut?

Det bästa sparandet är som bekant det som blir av. Ett gyllene riktmärke brukar dock vara minst 10 procent av disponibel inkomst, alltså inkomst efter skatt. Ju yngre du är desto större skillnad kommer nivån på ditt sparande att göra för din privatekonomi på sikt, givet en långsiktig sparhorisont.

När blir ISK skattefritt?

Den som säljer aktier eller fonder behöver normalt sett betala 30 procent av vinsten i skatt. Med ett ISK slipper du det, eftersom du istället skattar en liten procentsats varje år. Hur hög procent du får betala i skatt beror på statslåneräntan, som länge varit låg – vilket varit fördelaktigt för ISK-spararen. I år har statslåneräntan skjutit i höjden, vilket gör att ISK-skatten nästa år kommer göra detsamma. 

– Systemet med statslåneräntan skapar en märklig situation. När ekonomin går bra, räntorna går ner och börsen är uppumpad, då blir skatten på ISK väldigt låg. När det sen vänder, ekonomin går dåligt och räntorna stiger, då blir skatten på ISK högre, säger Kalle Sundin, utredare på den fackliga tankesmedjan Katalys.