:

Är semesterdagar skattepliktigt?

Innehållsförteckning:

 1. Är semesterdagar skattepliktigt?
 2. Hur mycket skattar man på semesterlön?
 3. Vad är skillnad mellan semesterlön och semesterersättning?
 4. Får man baka in semesterersättningen i lönen?
 5. Hur fungerar det med semesterersättning?
 6. Får man både lön och semesterersättning?
 7. Vilka regler gäller för semesterersättning?
 8. Vad ska du tänka på gällande semesterersättning?
 9. Är semesterersättning pensionsgrundande?
 10. Hur mycket får man i semesterersättning månadslön?
 11. Vad räknas som inkomst Skatteverket?
 12. Kan man avtala bort semesterersättning?
 13. Hur vet Skatteverket min inkomst?
 14. Vad räknas inte som inkomst?
 15. Vad säger lagen om semesterersättning?

Är semesterdagar skattepliktigt?

Föreningen Malmö Pride bildades 2015 och arrangerar den årliga Pridefestivalen i Malmö. En av grundarna, en nu 34-årig man, valdes till ordförande och året därpå blev han också general för festivalen.

Men förra året uppstod flera konflikter i föreningen. Festivalgeneralen fick bland annat kritik för att han både var ordförande för föreningen och anställd av den. Han kritiserades också för att förutom sin lön ha fått provision på intäkterna till Pridefestivalen och för att ha dålig koll på organisation och administration.

Hur mycket skattar man på semesterlön?

Jag har, efter dryga 9 år, sagt upp mig och min gamla arbetsgivare skickade en preliminär lönespecifikation gällande min semesterersättning. I beloppet för semesterersättning ingår värde för Kvarvarande, Sparade och intjänade dagar och det är inga konstigheter med den. I observerade bara att A-pris/dag på sparade semester var lägre än vad det var för kvarvarande och intjänade dagarna. Vad jag blir förvånade över är att arbetsgivaren har en mycket högre skatt än vad den brukar vara när man betalar ut lönen. Den redovisade skatten på specifikationen gällande min semesterersättning är nästan 53 % istället för 33%. Jag får betydlig mycket mindre i handen om jag hade stannat och jobbat och tagit ut min semesterlön och tillägg. Är detta korrekt-beräknat?

Mvh David

Vad är skillnad mellan semesterlön och semesterersättning?

Fråga:

Vad är det för skillnad på semesterlön, semestertillägg och semesterersättning? I ett provisionsavtal som jag nu ska teckna står att utbetald provision inkluderar semesterersättning. Om jag har en fast lön på 30 000, vad gäller då när semestern kommer eller om jag skulle säga upp mig?

Får man baka in semesterersättningen i lönen?

RÅDGIVNINGSPANELEN

En fråga som ofta dyker upp är om man kan ”baka in” semesterlönen i den ordinarie lönen eller i rörlig lön t ex provision eller bonus. För ett företag som har några anställda och som har skrivit litet slarviga anställningsavtal kan det bli en dyr affär om man ”bakar in” semesterlönen i lönen. Jag har haft flera tvister där arbetstagare (ofta arbetstagare som har slutat sin anställning efter en kontrovers) anser att de har ett krav på semesterlön/semesterersättning. Problemet med slarvigt skrivna anställningsavtal hittar vi överallt, t o m i advokatbranschen.

Hur fungerar det med semesterersättning?

Semesterersättningen är inget som går att förhandla bort eftersom det är en laglig rättighet. Ersättningen bör inte bakas in i lönen men om den gör det ska det tydligt framgå vad som är lön och vad som är semesterersättning.

Får man både lön och semesterersättning?

Enligt semesterlagen ska semesterersättning betalas ut när en anställd slutar på sitt jobb. Ersättningen ska betalas ut senast en månad efter att anställningen har upphört. Om det inte går att räkna ut hur mycket semesterersättningen uppgår till inom en månad efter att anställningen har upphört ska den istället betalas ut inom en vecka efter att det hinder, som gjorde att den inte kunde räknas ut, har försvunnit.

Ett sådant hinder kan till exempel vara att den anställde inte har lämnat tillräckligt med underlag för att semesterersättningen ska kunna räknas ut.

När semesterersättning betalas ut kan skilja sig lite beroende på om du har en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning.

Vilka regler gäller för semesterersättning?

 • Rätt till semesterledighet i 25 dagar, med eller utan semesterlön.
 • Rätt till fyra veckors sammanhängande semester under perioden juni–augusti (huvudsemester).
 • Utbetalning av semesterlön görs i samband med semestern.
 • Rätt att spara minst fem betalda semesterdagar.
 • Semesterlönen består av intjänad ersättning som medarbetaren får under sin semesterledighet.
 • Semestertillägg är en extra ersättning som läggs till semesterlönen och som består av en viss procent av lönen.
 • Semesterersättning är intjänad men inte uttagen ersättning som betalas ut när en medarbetare slutar sin anställning.
 • Semestern tas ut under semesteråret, 1 april till 31 mars, och tjänas in under föregående tolv månader om inget annat avtalats.
 • Förskottssemester är betald semester som tas ut innan den tjänats in.

Vill du rådgöra med ett proffs? Våra rådgivare har egen chefserfarenhet och de pratar gärna om semester och andra frågeställningar som du har i din roll som chef, egenföretagare eller anställd. Kontakta oss via kontaktformuläret.

Inte medlem ännu? Läs om allt som ingår i medlemskapet. Välkommen med din medlemsansökan.

Vad ska du tänka på gällande semesterersättning?

Semesterersättning är enligt semesterlagen den intjänade semesterlön som en anställd som slutat får utbetalt i samband med att anställningen upphör. Semesterersättningen beräknas på samma sätt som semsterlönen för det semesterår då anställningen upphör. Även på semesterersättning betalas arbetsgivaravgifter.

Semesterersättning är enligt semesterlagen den intjänade semesterlön som en anställd som slutat får utbetalt i samband med att anställningen upphör. Semesterersättningen beräknas på samma sätt som semsterlönen för det semesterår då anställningen upphör. Även på semesterersättning betalas arbetsgivaravgifter.

Är semesterersättning pensionsgrundande?

Avdrag för en arbetsgivares tryggandekostnader beräknas utifrån de anställdas löner. Med lön avses den pensionsgrundande ersättningen enligt pensionsavtalet. Lönebegreppet är detsamma för både huvudregeln och kompletteringsregeln.

Arbetsgivarens avdrag för tryggandekostnader beräknas utifrån de anställdas löner. Lönebegreppet är detsamma vid beräkningen av avdrag för tryggandekostnaden enligt både huvudregeln och kompletteringsregeln. Med lön avses den pensionsgrundande ersättningen enligt pensionsavtalet (28 kap. 6 § IL).

Hur mycket får man i semesterersättning månadslön?

Om du inte har kollektivavtal på din arbetsplats utgår man från semesterlagens regler om hur semesterersättningen ska beräknas, vilket innebär att den antingen räknas ut genom sammalöneregeln eller procentregeln.

Sammalöneregeln innebär att du får din ordinarie lön och ett lönetillägg för varje semesterdag. Den här beräkningen är vanligast att använda. Sammalöneregeln används om de rörliga lönedelarna som högst är 10 procent av den totala månadslönen. 

Vad räknas som inkomst Skatteverket?

Internetinkomster beskattas enligt allmänna regler. Om inkomsten inte är näringsverksamhet eller kapital ska den tas upp i inkomstslaget tjänst. I inkomstslaget tjänst skiljer man dels på det som är ett uppdrag eller en anställning, dels på det som är en självständig verksamhet.

Det finns inga särskilda skatteregler som gäller för internetinkomster m.m. Det är de allmänna reglerna som ska tillämpas både när det gäller inkomstslag (tjänst, kapital eller näringsverksamhet), beskattning, socialavgifter och pensionsgrundande inkomst (PGI).

Kan man avtala bort semesterersättning?

1

I vissa tidsbegränsade anställningsavtal föreskrivs att arbetstagaren inte ska ta ut semesterdagar utan i stället få semesterersättning utbetald som kompensation för intjänade dagar. Är ett sådant avtal om semesterersättning i stället för semesterdagar giltigt?

Hur vet Skatteverket min inkomst?

Har du utövat en idrott som aktiv, tränare, domare eller liknande så ska du betala skatt på alla kontanta ersättningar, presentkort, stipendier och förmåner som du har fått. Exempel på förmåner är fri bil och fri bostad.

TraktamenteOm du har övernattat och fått traktamente i samband med övernattningen behöver du inte redovisa ersättning i din deklaration om ersättningen inte är högre än schablonbeloppet. Har du fått traktamente för arbete på din vanliga verksamhetsort eller inte övernattat i samband med tjänsteresan, så ska du beskattas för ersättningen som lön.

Vad räknas inte som inkomst?

Kontraktsinnehavaren/fakturamottagaren har ansvar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållanden så att avgiften för hushållet blir rätt. Avgiften grundas på hushållets totala inkomst före skatt, oavsett om det finns gemensamma barn eller inte. Vi vill med kontrollen följa upp att alla betalat rätt avgift. Det är en rättvise- och trygghetsfråga att familjer behandlas lika och betalar avgift enligt den taxa som gäller. Det är lika viktigt att betala tillbaka som att kräva in pengar.

Vi inhämtar uppgifter från Skatteverket. Från Skatteverket får vi veta vad ni haft för skattepliktig inkomst under året (år 2023 granskar vi era årsinkomster för år 2021) sen delas den årsinkomsten på 12mån för att få ut en månadsinkomst. Den jämförs sedan med den inkomstuppgift du lämnat till kommunen. Om de beloppen inte är lika, betyder det att avgiften varit för hög eller för låg. Då räknar vi om avgiften, och får fram vilket belopp du skulle ha betalat. Vi har ingen möjlighet att kontrollera era inkomster för varje månad om ni själva inte uppdaterar den. Observera också att man inte kan uppdatera sin inkomst bakåt i tiden. Man kan bara uppdatera den aktuella månaden eller framåt. Gullspång kommun strävar efter att alla familjer ska betala rätt avgift. Den som har betalat för mycket får pengar tillbaka och den som har betalat för lite får en extra faktura att betala.

Vi har inte tillgång till Skatteverkets uppgifter tidigare. Deras uppgifter bygger på vad du deklarerade för ett år sedan. Det tar sedan tid innan den slutliga taxeringen är klar hos Skatteverket.

Kontraktsinnehavaren/fakturamottagaren har ansvar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållande så att avgiften för hushållet blir rätt. Taxan grundas på hushållets totala inkomst före skatt oavsett om det finns gemensamma barn eller inte. Vi har ingen möjlighet att kontrollera era månadsinkomster varje månad om ni själva inte uppdaterar den. Observera också att man inte kan uppdatera sin inkomst bakåt i tiden. Man kan bara uppdatera den aktuella månaden eller framåt.

Vad säger lagen om semesterersättning?

De semesterdagar du ska ha ersättning för när du slutar är

 • de semesterdagar som du sparat från tidigare .  Sparade dagar från tidigare år och som du inte tagit ut innevarande semesterår finns ofta redovisat på din lönespecifikation.
 • de semesterdagar som du inte tagit ut innevarande semesterår
 • de som du tjänat in för det kommande semesteråret.  Hur många semesterdagar du har tjänat in för det kommande semesteråret räknas fram utifrån hur stor del av semesteråret (1 april – 31 mars) du har varit anställd. Du kan använda vår räknesnurra för att räkna ut semesterdagar för kommande semesterår.