:

Vilka får höjd skatt 2023?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka får höjd skatt 2023?
 2. Hur förändras skatten 2023?
 3. Hur mycket är det förhöjda jobbskatteavdraget?
 4. När får man förhöjt jobbskatteavdrag?
 5. Hur mycket sänks skatten för höginkomsttagare 2023?
 6. När är man höginkomsttagare 2023?
 7. Hur ser skatten ut 2023?
 8. När försvinner jobbskatteavdraget?
 9. När får man betala 50 procent skatt?
 10. Varför får 65 åringar högre skatt 2023?
 11. Vem tjänar mest på jobbskatteavdraget?
 12. Har skatten sänks 2023?
 13. När räknas man som höginkomsttagare 2023?
 14. Vad räknas som bra lön 2023?
 15. Är en lön på 40000 bra?

Vilka får höjd skatt 2023?

I dagarna får många årets första lön, men hur mycket blir kvar när den nya skatten dragits? Gå in på Ekonomifaktas räknesnurra ”Räkna ut din skatt” för att få veta. För de allra flesta blir det en glad överraskning.

Publicerad: 23 jan 2023, 14:35

Hur förändras skatten 2023?

Alla skattskyldiga som betalar allmän pensionsavgift får en skattereduktion med 100 procent av avgiften. Den allmänna pensionsavgiften framgår av slutskattebeskedet.

Obs! Du kan inte få högre skattereduktion än summan av din kommunala inkomstskatt, statliga inkomstskatt, fastighetsskatt och fastighetsavgift. Skattereduktionen får alltså inte räknas av mot till exempel den allmänna pensionsavgiften.

Begravningsavgift betalar alla som är folkbokförda den 1 november året innan inkomståret. Även den som inte är medlem i Svenska kyrkan betalar begravningsavgift. Hur stor avgiften blir bestämmer Svenska kyrkan eller den kommun som har ansvar för begravningsverksamheten.

Fastställd förvärvsinkomst minus grundavdrag och, i förekommande fall, med sjöinkomstavdrag.

Skattefri bilersättningEgen bil: 25 kronor per milFörmånsbil: 12 kronor per mil förutom förmånsbilar som drivs helt med el där schablonbeloppet är 9,50 kronor per mil.

För en laddhybridbil som kan drivas både med el och med diesel gäller det högre beloppet, det vill säga 12 kronor per mil.

Beräkning av bilförmånsvärdet för en bil som är skattepliktig enligt vägtrafikskattelagen från den 1 juli 2021.

Exempel. En ny bil med nybilspris 200 000 kronor har extrautrustning värderad till 22 000 kronor. Bilförmånen ska då beräknas utifrån att bilens nybilspris 222 000 kronor (200 000+22 000). Bilens fordonsskatt är 4 050 kronor.

15 225 kronor (0,29 × prisbasbeloppet 52 500 kronor)5 234 kronor (2,358 procent av nybilspriset på 222 000 kronor)28 860 kronor (13 procent av nybilspriset på 222 000 kronor)4 050 kronor (Fordonsskatt)= 53 369 kronor (Förmånsvärde)

Bostadsförmån värderas till hyrespriset på orten. Förmån av fritt garage ingår inte i begreppet bostadsförmån. Sådan förmån värderas särskilt till marknadsvärdet.

Vid värderingen av bostadsförmån tar man hänsyn till bostadens storlek och standard, hur den används, under vilka omständigheter bostadsförmånen åtnjuts - om det till exempel är en tjänstebostad - samt hyresnivån på orten eller i kringliggande orter. Skatteverket lämnar varje år rekommendationer för hur man beräknar förmånsvärdet.

Vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgift beräknas förmånsvärdet enligt ett schablonvärde per kvadratmeter bostadsyta.

I inkomstdeklarationen ska värdet av bostadsförmån för den anställde istället alltid beräknas efter marknadsvärdet på orten (inte schablonvärdet). Det innebär att den anställde kan behöva ändra det förtryckta beloppet vid lön, förmåner med mera.

Brytpunkten är gränsen för uttag av statlig inkomstskatt (20 procent), före grundavdrag.

Brytpunkten är 613 900 kronor för dig som inte fyllt 66 år vid inkomstårets ingång.Brytpunkten är 683 200 kronor för dig som fyllt 66 år vid inkomstårets ingång.

Avdrag för måltider den första månaden, 78 kronor per dag.Utgifter för logi, faktisk kostnad för boendet.

Hur mycket är det förhöjda jobbskatteavdraget?

Jobbskatteavdraget är en skattelättnad på arbetsinkomster för att uppmuntra till arbete. Det är dock inte bara arbete som ger rätt till jobbskatteavdrag utan även sjuklön, inkomst av aktiv näringsverksamhet mm (för detaljer se: Jobbskatteavdrag | Rättslig vägledning | Skatteverket). Som vi gick igenom i förra inlägget så har du först ett grundavdrag som gör att inte betalar någon skatt alls på en viss del av din inkomst. Gäller det all inkomst? Nej, det gäller bara det som benämns  ”Förvärvsinkomster” , dvs lön, pension, a-kassa, inkomst från enskild firma, sjukersättning och liknande. Gör du avdrag i din deklaration under punkt 2 ”Avdrag för tjänst” eller 3 ”Allmänna avdrag” så dras de av och det som är kvar rundas av och benämns ”Fastställd förvärvsinkomst”. I praktiken innebär det att om du tjänar tex 400 000 kronor och inte har några avdrag från punkt 2 eller 3 så dras grundavdraget på 17 800 kronor av från din fastställda inkomst och beloppet som blir kvar benämns beskattningsbar förvärvsinkomst.

Nu kanske du undrar hur mycket pengar vi egentligen pratar om? Det kan variera, men är maximalt ca 3000 kronor/månad (vid inkomster på 450 000 – 700 000 kronor).  Avdraget beror på hur stora inkomster du har och prisbasbeloppet (PBB). För 2023 är PBB 52 500 kronor. I klartext innebär det att om de 372 200 kronorna ovan hade kommit från pension, istället för lön, så hade du fått ut ca 33 000 kronor mindre (motsvarande ca 2 700 kronor/månad. Det är alltid lönsammare att ta ut lön istället för pension.

Beräkningen av jobbskatteavdraget är knölig, så jag rekommenderar att du använder Skatteverkets snurra jag länkade till ovan. Vill du se den kompletta uträkningen för inkomster under 2023, se nedan eller Jobbskatteavdrag | Rättslig vägledning | Skatteverket:

OBS: Jobbskatteavdraget räknas endast av mot den kommunala inkomstskatten, inte pensionavgift etc. Det innebär att om du har en låg inkomst så kan det innebära att du inte kan utnyttja hela jobbskatteavdraget eftersom det inte finns tillräckligt mycket kommunal inkomstskatt att räkna av mot. Oavsett jobbskatteavdrag så behöver du alltid betala de övriga skatterna, så den lägsta möjliga skatten kommer att bli ca 8% efter utnyttjat jobbskatteavdrag.

När får man förhöjt jobbskatteavdrag?

Om du fortsätter att jobba händer det nämligen flera trevliga saker med skatten. Från det år du fyller 66 år får du ett förhöjt jobbskatteavdrag. Från det år du fyller 67 år (tidigare gällde 66) får du dessutom ett förhöjt grundavdrag på både lön och pension vilket sänker din skatt.

Hur mycket sänks skatten för höginkomsttagare 2023?

Det innebär att jobbskatteavdraget och grundavdraget förändras betydligt mer än ett vanligt år. Men ännu mer påtagligt för de som tjänar mycket är att gränsen för när man betalar statlig inkomstskatt också följer med inflationen.

2022 behövde de som tjänade mer än drygt 46 200 kronor betala statlig inkomstskatt. I år är den gränsen knappt 51 200 kronor.

När är man höginkomsttagare 2023?

Att sortera personer efter en viss egenskap (i detta fall storleken på inkomsten) och sedan dela in dem i 100 lika stora grupper kallas inom statistiken för percentilindelning. En hundradel (en procent) av befolkningen i åldern 20 år och äldre motsvarade 79 200 personer år 2021. Det är alltså procenten med de högsta inkomsterna (percentil 100) som denna analys handlar om. Personerna i topprocenten hade en årsinkomst på minst 1 215 000 kronor, vilket motsvarar drygt 100 000 kronor per månad.

Inkomstbegreppet som används är sammanräknad förvärvsinkomst, som består av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet före skatt. I inkomst av tjänst ingår förutom löneinkomst även inkomst från pension och skattepliktiga ersättningar som sjukpenning, föräldrapenning, a-kassa m.m. Skattefria ersättningar och kapitalinkomster ingår inte.

Statistiken bygger på SCB:s undersökning Inkomster och skatter (IoS) och Inkomst- och taxeringsregistret (IoT). Uppgifterna i analysen gäller inkomståret 2021 och omfattar personer 20 år och äldre som var folkbokförda i Sverige både 1 januari och 31 december (den så kallade ”helårsbefolkningen”).

Hur ser skatten ut 2023?

Skatteåterbäringen betalas ut vid olika datum beroende på om du gör några ändringar i deklarationen eller inte, när du deklarerar och hur du gör det. För att få pengarna redan i april behöver du:

 • Ha en digital brevlåda hos Skatteverket (behöver skaffas senast den 5 mars).
 • Godkänna deklarationen senast den 30 mars på Skatteverkets hemsida eller i appen. 
 • Inte göra några ändringar.

När försvinner jobbskatteavdraget?

Att sortera personer efter en viss egenskap (i detta fall storleken på inkomsten) och sedan dela in dem i 100 lika stora grupper kallas inom statistiken för percentilindelning. En hundradel (en procent) av befolkningen i åldern 20 år och äldre motsvarade 79 200 personer år 2021. Det är alltså procenten med de högsta inkomsterna (percentil 100) som denna analys handlar om. Personerna i topprocenten hade en årsinkomst på minst 1 215 000 kronor, vilket motsvarar drygt 100 000 kronor per månad.

Inkomstbegreppet som används är sammanräknad förvärvsinkomst, som består av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet före skatt. I inkomst av tjänst ingår förutom löneinkomst även inkomst från pension och skattepliktiga ersättningar som sjukpenning, föräldrapenning, a-kassa m.m. Skattefria ersättningar och kapitalinkomster ingår inte.

Statistiken bygger på SCB:s undersökning Inkomster och skatter (IoS) och Inkomst- och taxeringsregistret (IoT). Uppgifterna i analysen gäller inkomståret 2021 och omfattar personer 20 år och äldre som var folkbokförda i Sverige både 1 januari och 31 december (den så kallade ”helårsbefolkningen”).

När får man betala 50 procent skatt?

Om du fortsätter att jobba händer det nämligen flera trevliga saker med skatten. Från det år du fyller 66 år får du ett förhöjt jobbskatteavdrag. Från det år du fyller 67 år (tidigare gällde 66) får du dessutom ett förhöjt grundavdrag på både lön och pension vilket sänker din skatt.

 • Skatten på arbete sänks alltså rejält från det år du fyller 67. Vid en månadslön på 35 000 kr får du ut hela 2 500 kronor mer efter skatt, och på löner upp till 21 000 kronor i månaden är skatten så låg som 8 procent.
 • Skatten på pension blir också klart lägre. Hur stor effekten blir beror på hur hög pension du har, men många får ut mellan 1 500 och 3 000 kronor mer efter skatt per månad.

Varför får 65 åringar högre skatt 2023?

Om du fortsätter att jobba händer det nämligen flera trevliga saker med skatten. Från det år du fyller 66 år får du ett förhöjt jobbskatteavdrag. Från det år du fyller 67 år (tidigare gällde 66) får du dessutom ett förhöjt grundavdrag på både lön och pension vilket sänker din skatt.

 • Skatten på arbete sänks alltså rejält från det år du fyller 67. Vid en månadslön på 35 000 kr får du ut hela 2 500 kronor mer efter skatt, och på löner upp till 21 000 kronor i månaden är skatten så låg som 8 procent.
 • Skatten på pension blir också klart lägre. Hur stor effekten blir beror på hur hög pension du har, men många får ut mellan 1 500 och 3 000 kronor mer efter skatt per månad.

Vem tjänar mest på jobbskatteavdraget?

I SVT:s partiledarduell den 31 augusti 2018 debatterade Stefan Löfven (S) och Ulf Kristersson (M) hur olika grupper kommer att påverkas av Moderaternas skatteförslag.

Stefan Löfven hävdade att de som redan har mest kommer att tjäna mest på Moderaternas skattesänkningar medan Ulf Kristersson hävdade att de som tjänar minst kommer att gynnas mest.

Har skatten sänks 2023?

Regeringen föreslår att taket för nedsättningen i det s k Forskningsavdraget (för anställda som arbetar med forskning eller utveckling) höjs från dagens 600 000 kronor till 1,5 miljoner kronor per månad för egentliga arbetsgivaravgifter. Även avdraget för allmän löneavgift höjs i motsvarande mån. Avdraget innebär att företag med anställda som arbetar med forskning eller utveckling, systematiskt och kvalificerat i kommersiellt syfte, betalar lägre arbetsgivaravgifter (11,83 %) för dessa anställda. Syftet med förslaget är att understödja företagens möjligheter att bedriva forskning eller utveckling.

En förutsättning för avdraget är att personerna i företaget, för vilka avdraget görs, arbetar med forskning eller utveckling i viss utsträckning. Dessa ska ha arbetat under minst hälften, och som lägst 15 timmar, av sin arbetstid.

När räknas man som höginkomsttagare 2023?

I Sverige har vi något som kallas progressiv skatt, vilket förenklat innebär att man betalar en högre andel av sin lön i skatt ju mer man tjänar. Tanken med detta skattesystem är att de som tjänar mer har råd att till större del bidra till samhällets kostnader såsom skola, sjukvård, militär, bidrag och myndigheter än de som har lägre inkomster.

Vad räknas som bra lön 2023?

En höginkomsttagare i Sverige är som regel en person som tjänar minst 50 000 kronor per månad. Men det är mycket mer än så som påverkar hur mycket du faktiskt tjänar, skatten som dras och vad som till sist blir över.

För att ta reda på om du ligger under gränsen för höginkomsttagare ska du räkna ut brytpunkten. Den här punkten är skiljelinjen mellan att betala statlig inkomstskatt eller inte. Det finns 2 brytpunkter:

 • Brytpunkt för dig som har fyllt 65 år. Då kan du ha en total inkomst för året på 618 700 kronor. Detta är alltså 540 700 + 78 000 kronor. Brytpunkten för dig är högre än för de som inte fyllt 65 eftersom grundavdraget är högre. Belopp över detta ska beskattas med statlig inkomstskatt.
 • Brytpunkt för dig som inte har fyllt 65 år. Du kan ha en total årsinkomst på 554 900 kronor. Då räknar vi på 540 700 + 14 200 kronor.
 • Är en lön på 40000 bra?

  Hur ser arbetsmarknaden ut och vad blir min framtida lön? Sök fram månadslön & konkurrens om jobb. Du kan sedan jämföra historiska löner och hur löneskillnaderna ser ut baserat på kön och privat/offentlig sektor.

  Sök efter ett yrke eller via en yrkeskategori, till exempel projektledare eller inom IT-data.