:

Kan företaget betala synundersökning?

Innehållsförteckning:

 1. Kan företaget betala synundersökning?
 2. Hur bokför man synundersökning?
 3. Kan man dra av glasögon på företaget?
 4. Hur bokförs glasögon?
 5. Är synundersökning gratis?
 6. Kan arbetsgivaren betala glasögon?
 7. Vad ingår i en synundersökning?
 8. Vad bokförs på 7621?
 9. Måste arbetsgivaren betala glasögon?
 10. Vad räknas som Arbetsglasögon?
 11. Får man bidrag till glasögon?
 12. Kan man få ersättning för förlorade glasögon?
 13. Hur mycket kostar det att kolla synen på Synsam?
 14. Hur länge får man gratis synundersökning?
 15. Får man gå till optikern på arbetstid?

Kan företaget betala synundersökning?

Fråga experten

Hur är reglerna är för terminalglasögon? Är det bara att gå till företagsläkaren och få ett recept? Vem betalar?

Hur bokför man synundersökning?

SKV tillåter att man drar av hela synundersökningen om den sker i avsikt att skaffa terminalglasögon. Bokföringen sker med debet på konto 7621 Sjuk- och hälsovård, avdragsgill och hela beloppet dras direkt från kassan dvs kredit 1930 Kassa. Beakta att det ej tas upp någon moms på synundersökningar. Se utförligt exempel nedan.

Skatteverket skriver följande på sin hemsida

Kan man dra av glasögon på företaget?

När du var anställd landade samma summa på ditt konto varje månad. Som egenföretagare kan det vara svårt att veta när du kan ge sig själv full lön – och om du verkligen bör göra det.

Som egenföretagare behöver du ju inte ge dig själv en fast månadslön, men för många är det ändå en fördel, inte minst ur företagets perspektiv. Genom att ta ut en fast summa varje månad blir det lättare att förstå hur mycket pengar som finns i bolaget och enklare att planera hur mycket du eventuellt behöver spara.

Hur bokförs glasögon?

Om ett arbete kräver speciella skyddsglasögon, så både kan och ska arbetsgivaren stå för dessa. Skyddsglasögon krävs om man arbetar med t ex frätande vätskor och kemikalier. Arbetsmarknadsverket har utfärdat förordningar och rekommendationer kring detta.

Terminalglasögon är glasögon som är speciellt utformade för att fungera när man arbetar vid dataskärm. Det innebär att sådana glasögon ska fungera på 50–70 centimeters avstånd från skärmen. Den privata nyttan av sådana glasögon bedöms som så liten att det därför är en skattefri förmån. Det finns även fall då man i arbetet måste kunna arbeta vid en bildskärm på olika avstånd. Det kan vara arbeten där man har kundkontakt och måste kunna läsa på skärmen samtidigt som man ska kunna se kunden. Bankanställda har ofta arbetsuppgifter som innebär att de behöver sådana glas. Glasen kallas närprogressiva glas, och fungerar bra på avstånd mellan 35 och 200 centimeter. Denna typ av glasögon räknas som terminalglasögon och är skatte­fria för den anställde.

Är synundersökning gratis?

Vi har ofta lediga tider, gå in på boka synundersökningstid och välj den tid som passar dig. Vill du bara komma förbi utan att boka i förväg har vi alltid drop-in hela dagen och vi har sällan väntetider.

Hos oss gör du en synundersökning med den senaste tekniken. Den tar bara ca 10 min och är lika tillförlitlig som en traditionell synundersökning. Boka på vår hemsida, ring kundtjänst på telefon 010-585 5901 eller kom förbi på en drop-in tid.

Kan arbetsgivaren betala glasögon?

Att arbeta vid bildskärm är synkrävande. Bildskärmsarbete kan leda till ögonbesvär som sveda, rödögdhet eller ögontrötthet. Många får också huvudvärk och nackbesvär av att spänna sig och kisa. Därför hör syn och ergonomi ihop.

En bra arbetsställning, en flimmerfri skärm med bra kontrast och goda ljusförhållanden kan förbättra mycket för den som arbetar vid bildskärm. Men många gånger är det synfel som gör att man får besvär. Då kan bildskärmsglasögon vara en lösning på problemet. Det är vanliga glasögon som är speciellt utprovade och anpassade för att fungera optimalt när man arbetar vid datorn. Tidigare kallades de terminalglasögon.

Vad ingår i en synundersökning?

När du besöker en webbplats kan den lagra eller hämta information i din webbläsare, främst i form av cookies. Den här informationen kan vara om dig, dina preferenser, eller din enhet och används mestadels för att webbplatsen ska fungerar som du förväntar dig. Informationen identifierar dig vanligtvis inte direkt, men den kan ge dig en mer personlig webbupplevelse. Eftersom vi respekterar din rätt till integritet, kan du välja att inte tillåta vissa typer av cookies. Klicka på de olika kategorierna för att läsa mer och ändra våra standardinställningar. Att blockera vissa typer av cookies kan dock påverka din upplevelse av webbplatsen och de tjänster som vi kan erbjuda. Mer information

Alltid aktiv

Vad bokförs på 7621?

 • 1 Kontoklass
 • 2 Kontogrupp
 • 3 7621 Sjuk- och hälsovård, avdragsgill
 • 4 Bokföringsmässig effekt
 • 5 Bokföringsmässig sammanställning

Intäktskonto ökar alltid på debit och minskar på kredit(se nedan). Konton inom denna klass är att anse som Resultatkonton.

Måste arbetsgivaren betala glasögon?

Det är en typ av arbetsglasögon som används i arbetet för att du ska kunna utföra ditt arbete på ett bra sätt utan risk för ögonbesvär. Du kan behöva göra en synundersökning för att utreda om du behöver speciella arbetsglasögon.

För att komma fram till vad som är ett lämpligt intervall kan du rådfråga ergonom på Företagshälsovården eller legitimerad optiker hos upphandlad leverantör. Två till fem år är ett ungefärligt intervall. Yngre personer kan klara sig med längre intervall.

Oavsett vilken typ av anställning eller hur lång tid du är anställd har du rätt till bildskärmsglasögon.

Vad räknas som Arbetsglasögon?

En förmån av en vara eller en tjänst, som en anställd får av arbetsgivaren, ska inte tas upp som intäkt om (11 kap. 8 § IL)

 • varan eller tjänsten är av väsentlig betydelse för att den anställda ska kunna utföra sina arbetsuppgifter
 • förmånen är av begränsat värde för den anställda, och
 • förmånen inte utan svårighet kan särskiljas från nyttan i anställningen.

Bestämmelsen gäller alla typer av varor och tjänster som arbetsgivaren tillhandahåller den anställda som arbetsredskap. Det kan vara varor och tjänster även utanför den ordinarie arbetsplatsen. Med ordinarie arbetsplats avses de platser där den anställda normalt utför sina arbetsuppgifter. För att bestämmelsen ska gälla krävs att arbetsgivaren gör en individuell bedömning av den anställdas behov av utrustningen för arbetet.

Får man bidrag till glasögon?

 • En faktura per person som bidraget avser.
 • Ett ifyllt och underskrivet fakturaunderlag. Kostnadskolumnen i fakturaunderlaget avser alltid hela beloppet inklusive moms.
 • Ett aktuellt recept eller ordinationsunderlag bifogas per faktura.
 • Fakturan ska inte innehålla moms, varken för 0-7 år eller 8-19 år, utan endast avse bidragsdelen som är momsfri.

Kan man få ersättning för förlorade glasögon?

 • Gör en polisanmälan.Om dina glasögon blivit stulna eller försvunnit ska du göra en anmälan till polisen. Vi behöver en kopia av polisanmälan eller polisens diarienummer. 
 • Leta reda på inköpskvitto, orderbekräftelse eller garantibevis. Vi behöver veta inköpsdatum, pris och var du köpt dina glasögon.
 • Ta en bild på skadade glasögon.Om glasögonen är skadade, bifoga gärna med en bild på skadan när du skickar in anmälan till oss. 
 • Spara glasögonen – även om de är skadade.Kasta inte bort dina skadade glasögon förrän du kommit överens med oss om det. Vi kan behöva få dem skickade till oss.
 • Optikerns utlåtande.Förutom att leta fram kvitto ska du även be din optiker om ett skriftligt utlåtande med uppgift om vad det kostar att laga glasögonen. Går det inte att laga dem vill vi att optikern ska beskriva varför det inte går, och vad likvärdiga glasögon kostar idag.

Hur mycket kostar det att kolla synen på Synsam?

Ett vanligt syntest för glasögon på Synsam tar 30 minuter och börjar redan ute i butiken med en så kallad ”förundersökning” för att få ett ungefärligt värde på synfelet. Du får bland annat titta in i ett instrument där optikern ser hur ljuset kommer in i ögat.

Hur länge får man gratis synundersökning?

När du besöker en webbplats kan den lagra eller hämta information i din webbläsare, främst i form av cookies. Den här informationen kan vara om dig, dina preferenser, eller din enhet och används mestadels för att webbplatsen ska fungerar som du förväntar dig. Informationen identifierar dig vanligtvis inte direkt, men den kan ge dig en mer personlig webbupplevelse. Eftersom vi respekterar din rätt till integritet, kan du välja att inte tillåta vissa typer av cookies. Klicka på de olika kategorierna för att läsa mer och ändra våra standardinställningar. Att blockera vissa typer av cookies kan dock påverka din upplevelse av webbplatsen och de tjänster som vi kan erbjuda. Mer information

Alltid aktiv

Får man gå till optikern på arbetstid?

Du bör också ha en god belysning i rummet, och själva ljusstyrkan på skärmen inställd för att minimera ögontrötthet. Ett alltför starkt ljus bländar, men även alltför svag ljusstyrka kan störa ögonen, eftersom omgivningens starkare ljus då flödar in och ungefär samma effekt uppstår som när människor rör sig i ögonvrån. 

Flimrande och blått ljus är extra påfrestande. I dag finns så kallade dynamiska skärmar, som anpassar ljusstyrkan efter dygnets timmar, med blåare och kallare ljus på morgonen (som även piggar upp!) och lite varmare ljus fram emot kvällen, med ett sken som påminner mer om glödlampans eller stearinljusets.