:

När kommer pengarna för Elprisstödet?

Innehållsförteckning:

 1. När kommer pengarna för Elprisstödet?
 2. Var ser man hur mycket man får tillbaka på elen?
 3. När kommer Elstödet betalas ut 2023?
 4. Hur vet man om man har rätt till Elstöd?
 5. När skall Elstödet betalas ut?
 6. Hur kommer Elstödet betalas ut?
 7. Vad ska jag göra för att få Elstöd?
 8. Hur mycket får man i Elprisstöd?
 9. Får alla Elprisstöd 2023?
 10. När kommer Elstödet för privatpersoner?
 11. Får man tillbaka pengar på elräkningen?
 12. Var kan jag se hur mycket jag får i Elstöd?
 13. Varför har jag inte fått Elstöd?
 14. Har jag rätt till Elprisstöd?
 15. Hur mycket får man tillbaka på elen 2023?

När kommer pengarna för Elprisstödet?

Om du inte har fått någon utbetalning kan det bero på att du tidigare har anmält ett konto till Swedbanks kontoregister, till exempel ett lönekonto. Det kan också vara ett konto som du tidigare har anmält till Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten. Kontrollera om fått en utbetalning märkt ”elstöd” eller ”insättning” till ett sådant konto.

Att du inte fått någon utbetalning kan också bero på att elnätsföretaget inte har lämnat de uppgifter om dig som vi behöver för att betala ut elstödet. Kontrollera med elnätsföretaget vilka uppgifter de har lämnat till oss, (namn, adress, personnummer eller samordningsnummer och elförbrukning). Om något saknas måste de skicka nya uppgifter till oss.

Vi har skickat en förfrågan till dig som bor utomlands om vi inte hittat något konto att betala elstödet till. Om du inte har fått något brev kan du behöva kontakta oss.

Var ser man hur mycket man får tillbaka på elen?

Försäkringskassan planering är att utbetalningarna av elstödet ska starta i slutet av maj så att de allra flesta hushållen ska ha pengarna på kontot senast den 9 juni 2023.

För att snabbare få pengarna ska man registrera sitt konto hos Swedbank före den 10 maj om man inte redan gjort det. Har man konto hos Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan kommer pengarna dit.

Läs mer: Elstöd för privatpersoner i hela landet - Försäkringskassan (forsakringskassan.se)

När kommer Elstödet betalas ut 2023?

Elprisstödet ligger på totalt 55 miljarder kronor och tillgodoser ungefär fem miljoner elkunder – privatpersoner, företag, organisationer och föreningar. Försäkringskassan sköter utbetalningarna till privatpersoner, vilka kommer att påbörjas den 20 februari. Pengarna betalas ut succesivt och de flesta ska ha fått sitt elstöd den 7 mars. Beloppet beräknas i sin tur på elförbrukningen du hade mellan oktober 2021 och september 2022.

Hur vet man om man har rätt till Elstöd?

För att få ta del av stödet måste du använt el under perioden 1 oktober 2021 - september 2022. Ersättningen ges till personen som stod på elnätsavtalet den 18 november 2022. I elområde 3 ges en ersättning på 50 öre/kWh ut medan elområde 4 ger en ersättning på 79 öre/kWh. Här kan du läsa mer om elområdena.

När skall Elstödet betalas ut?

Anmäl ditt konto till Swedbanks kontoregister före den 10 maj för att få elstödet insatt på kontot när utbetalningarna påbörjas i slutet av maj. Det går att anmäla sitt konto även efter den 10 maj för att snabba på processen och undvika en aviutbetalning. Du som får pension eller har ett bankkonto registrerat hos Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan behöver inte göra någonting utan kommer få pengarna automatiskt. 

Hur kommer Elstödet betalas ut?

Swedbank har fått i uppdrag av Försäkringskassan att betala ut elstöd till privatpersoner i hela Sverige för perioden november - december 2022. Utbetalningarna kommer att ske successivt via Swedbanks utbetalningssystem. Den 9:e juni ska de flesta ha fått pengarna insatta på sitt konto.

Vad ska jag göra för att få Elstöd?

 • Juridiska personer, till exempel aktiebolag, handelsbolag, föreningar, trossamfund, stiftelser och bostadsrättsföreningar
 • Enskild näringsidkare
 • Den som har varit näringsidkare och som upphört att bedriva näringsverksamhet efter den 17 november 2022
 • Vissa dödsbon
 • Det måste finnas ett giltigt elnätsavtal och uttagspunkt för elförbrukning i elområde 3 eller 4 den 17 november 2022. Den som har tecknat avtal efter 17 november 2022 får inget bidrag.
 • El togs ut för förbrukning i uttagspunkten någon gång under perioden 1 oktober 2021–30 september 2022
 • Att föreningens uttag av el inte ger er rätt till det elstöd som Försäkringskassan betalar ut enligt förordningen (2022:1872) om elstöd till konsumenter för oktober 2021–september 2022.

Hur mycket får man i Elprisstöd?

Du sammanställer hur många kWh ditt hushåll förbrukat mellan oktober 2021 till och med september 2022. Därefter multiplicerar du dina Kwh med 0,79 om du bor i elprisområde 4, och 0,5 om du bor i elprisområde 3, för att få siffran på hur många kronor du kan få i ersättning.

 • Västertorp.

  Det är den sjätte dödsskjutningen i Sverige på en vecka.

 • Utrikes.

  Hjälper inte Sveriges Nato-ansökan, skriver den ungerska utrikesministern.

 • Libyen.

  Ahmad al Ebaidi i Derna har förlorat fyra kusiner i översvämningarna som dödat över 5000.

 • Utrikeskrönikan, 14 september.

  Daniel Alling om ett föränderligt Berlin.

 • Våldsvågen i Sverige.

  UD bekräftar för Ekot att det rör sig om fem män i 20-30-årsåldern.

 • Brott.

  En 18-åring och en 19-åring, greps i Malmö under torsdagen.

 • Ishockey.

  Hör expert Per Svartvadets analys.

 • Våldsupptrappningen.

  Pojken bodde i Björkhagen i södra Stockholm.

 • Afrikansk svinpest.

  I nästa vecka kommer tre av EU:s veterinära experter till Sverige för att ge råd.

 • Brott.

  ”När jag tittar på uppgifterna så förekommer kniv lika ofta som skjutvapen.”

 • Ekonomi.

  Nästa vecka höjs styrräntan trots en kraftig sänkt inflation, tror Christina Nyman.

 • Brott.

  Övar på hur man kan enklast kan sätta elever och personal i säkerhet.

 • EU-politik.

  Men splittringen i frågan om sexköp gör att vägen mot lagstiftning är lång.

Kontakta gärna Sveriges Radios forum för teknisk support där vi besvarar dina frågor vardagar kl. 9-17.

Får alla Elprisstöd 2023?

För att få det första elstödet måste du uppfylla tre kriterier:

 • Du ska vara en elanvändare, som köper el för eget bruk i Sverige. Det kallas att du är en ”elslutskund”, och i den gruppen ingår inte bara privatpersoner utan även exempelvis företag, föreningar och samfälligheter.
 • Du ska ett eget avtal med ett elnätsföretag för en så kallad uttagspunkt vid en viss tidpunkt, som kallas brytpunkt. Stödet kommer att gå till det personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer som stod på elnätsavtalet den 17 november 2022. Vad är uttagspunkten då? Jo, uttagspunkten är anslutningen mellan din elanläggning och ditt elnätsföretag elnät.
 • Din elanläggning ska vara ansluten till elnätet i södra Sverige, i elområde SE3 eller SE4.

Det finns tre grupper som inte får något elstöd enligt den första modellen:

 • Elanvändare i de två norra elområdena SE1 och SE2 blir utan. Stödet beräknas utifrån användarens förbrukning från 1 oktober 2021 till 30 september 2022 i elområden där medelpriset var högre än ett så kallat ”nationellt referenspris” på 75 öre per kWh. Och elens medelpris var inte ”tillräckligt högt” i norra Sverige under den perioden. I SE1 och SE2 låg medelpriset på 43 respektive 46 öre per kWh. (Se fråga om nationellt referenspris.)
 • Om el ingår i din hyra kommer inga stödpengar att betalas direkt till dig. Du har ju inget eget elnätsavtal. Men din hyresvärd eller bostadsrättsförening, som får stödet, kan naturligtvis välja att dela ut pengarna till dig och dina grannar.
 • Personer på EU:s sanktionslista får inga stödpengar.

Regeringen meddelade 9 januari att det ska tas fram ytterligare ett elprisstöd. Det ska gå till hushåll i hela Sverige, alltså i alla fyra elområden. Stödet ska baseras på elförbrukning och elpris under november och december 2022.

Svenska kraftnät fick i uppdrag att utforma en modell, och den 30 januari lämnade Svenska kraftnät in en ansökan till Energimarknadsinspektionen, Ei. Den tredje februari gav Ei grönt ljus. Maximalt 10 miljarder kronor får betalas ut till den fysiska person som hade ett eget elnätsavtal den 31 december 2022 för den uttagspunkt där el förbrukades under november-december 2022.

Ersättningen går till hushåll där elpriset i snitt har legat över 75 öre per kWh under de två månaderna. Därmed inkluderas hushåll i hela Sverige, alltså i alla fyra elområden. Detta eftersom snittpriset låg över 75 öre per kWh i hela landet.

I förslaget finns inget tak för stora elförbrukare, något som tidigare har diskuterats.

Så här beräknas stödet för de olika elområdena:

När kommer Elstödet för privatpersoner?

Försäkringskassan planering är att utbetalningarna av elstödet ska starta i slutet av maj så att de allra flesta hushållen ska ha pengarna på kontot senast den 9 juni 2023.

För att snabbare få pengarna ska man registrera sitt konto hos Swedbank före den 10 maj om man inte redan gjort det. Har man konto hos Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan kommer pengarna dit.

Läs mer: Elstöd för privatpersoner i hela landet - Försäkringskassan (forsakringskassan.se)

Får man tillbaka pengar på elräkningen?

Elprisstödet ligger på totalt 55 miljarder kronor och tillgodoser ungefär fem miljoner elkunder – privatpersoner, företag, organisationer och föreningar. Försäkringskassan sköter utbetalningarna till privatpersoner, vilka kommer att påbörjas den 20 februari. Pengarna betalas ut succesivt och de flesta ska ha fått sitt elstöd den 7 mars. Beloppet beräknas i sin tur på elförbrukningen du hade mellan oktober 2021 och september 2022.

Var kan jag se hur mycket jag får i Elstöd?

Om du inte har fått någon utbetalning kan det bero på att du tidigare har anmält ett konto till Swedbanks kontoregister, till exempel ett lönekonto. Det kan också vara ett konto som du tidigare har anmält till Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten. Kontrollera om fått en utbetalning märkt ”elstöd” eller ”insättning” till ett sådant konto.

Att du inte fått någon utbetalning kan också bero på att elnätsföretaget inte har lämnat de uppgifter om dig som vi behöver för att betala ut elstödet. Kontrollera med elnätsföretaget vilka uppgifter de har lämnat till oss, (namn, adress, personnummer eller samordningsnummer och elförbrukning). Om något saknas måste de skicka nya uppgifter till oss.

Vi har skickat en förfrågan till dig som bor utomlands om vi inte hittat något konto att betala elstödet till. Om du inte har fått något brev kan du behöva kontakta oss.

Varför har jag inte fått Elstöd?

Hej!Jag är privatperson men har inte fått något elstöd, hur går jag tillväga för att undersöka det?

Har jag rätt till Elprisstöd?

Det är Försäkringskassan som betalar ut stödet och du behöver ha ditt konto anmält hos Swedbanks kontoregister senast den 10 maj. Det gäller oavsett vilken bank du har. Har du anmält ditt konto sedan tidigare behöver du inte anmäla det på nytt.

Hur mycket får man tillbaka på elen 2023?

Försäkringskassan planering är att utbetalningarna av elstödet ska starta i slutet av maj så att de allra flesta hushållen ska ha pengarna på kontot senast den 9 juni 2023.

För att snabbare få pengarna ska man registrera sitt konto hos Swedbank före den 10 maj om man inte redan gjort det. Har man konto hos Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan kommer pengarna dit.

Läs mer: Elstöd för privatpersoner i hela landet - Försäkringskassan (forsakringskassan.se)