:

Hur mycket får en pensionär i månaden?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket får en pensionär i månaden?
 2. Hur många år måste man jobba i Norge för att få full pension?
 3. Kan man få pension från både Norge och Sverige?
 4. Vad får en svensk i pension?
 5. Är norsk pension bättre än svensk?
 6. Vad krävs för att få pension i Norge?
 7. Vad har en fattigpensionär i pension?
 8. Hur mycket får en pensionär som aldrig jobbat?
 9. Hur beskattas norsk pension i Sverige?
 10. Vilket land har bäst pension?
 11. Hur mycket får en fattigpensionär 2023?
 12. Vilket nordiskt land har bäst pension?
 13. Vilket land i Europa har högst pension?
 14. Kan man få pension från två länder?
 15. Hur mycket pension får man om man inte har jobbat?

Hur mycket får en pensionär i månaden?

Du kan tidigast ta ut allmän pension från 63 års ålder. Från 2026 införs en riktålder. Pensionsåldrar och riktålder

Om du kan och har möjlighet får du arbeta tills du är 69 år enligt lagen om anställningsskydd (LAS). Det betyder att du inte kan bli av med din anställning på grund av din ålder. Du kan komma överens med arbetsgivaren att arbeta längre än så, men då krävs det ett godkännande av din arbetsgivare. 

Hur många år måste man jobba i Norge för att få full pension?

Du kan ha rätt till ålderspension från arbete i Norge även om du bor i Sverige. För att ta ut pension från Norge tar du kontakt med Pensionsmyndigheten i Sverige. Pensionsmyndigheten samordnar din svenska pension med pensioner upparbetade i andra EU/EES-länder. Pensionsåldern i Norge är 67 år. Har du omfattats av tjänstepension betalas denna ut av den som förvaltat tjänstepensionen, det kan exempelvis vara ett försäkringsbolag eller liknande.

 • Du ska ta upp hela pensionen från Norge i din svenska inkomstdeklarationen. Det gäller även då du har betalat skatt på pensionen i det land där den är utbetald. Undantag finns dock.
 • Du är skyldig att ta upp pensionen från Norge till beskattning i Sverige, men det blir aldrig en dubbelbeskattning.
 • Kontakta Skatteverket för mer information.

Kan man få pension från både Norge och Sverige?

Du kan ha rätt till ålderspension från arbete i Norge även om du bor i Sverige. För att ta ut pension från Norge tar du kontakt med Pensionsmyndigheten i Sverige. Pensionsmyndigheten samordnar din svenska pension med pensioner upparbetade i andra EU/EES-länder. Pensionsåldern i Norge är 67 år. Har du omfattats av tjänstepension betalas denna ut av den som förvaltat tjänstepensionen, det kan exempelvis vara ett försäkringsbolag eller liknande.

 • Du ska ta upp hela pensionen från Norge i din svenska inkomstdeklarationen. Det gäller även då du har betalat skatt på pensionen i det land där den är utbetald. Undantag finns dock.
 • Du är skyldig att ta upp pensionen från Norge till beskattning i Sverige, men det blir aldrig en dubbelbeskattning.
 • Kontakta Skatteverket för mer information.

Vad får en svensk i pension?

Den allmänna pensionen består framför allt av inkomstpension och premiepension. Om man haft mycket låg taxerad inkomst, eller tillhör vissa åldersgrupper, finns garantipension, tilläggspension och ytterligare några former av stöd.

Avtalspension (eller tjänstepension) är pension som följer av ett anställningsförhållande, där arbetsgivaren har gjort en pensionsutfästelse. De flesta tjänstepensioner är baserade på kollektivavtal mellan arbetsgivare och fackförbund, men det finns även individuellt avtalade tjänstepensioner. Kollektivt avtalade pensioner kallas oftast för allmänna pensionsplaner.

Avtalspensionens storlek varierar mellan olika avtalsområden och kan, för vissa arbetstagare utan kollektivavtal, helt saknas. Pensionen beräknas på två olika sätt beroende på riskregleringen mellan arbetstagaren och arbetsgivaren:

Är norsk pension bättre än svensk?

Här kan du läsa om reglerna för att få norsk ålderspension, hur du ansöker om ålderspension, skatt och pension och hur du tar med dig norsk ålderspension utomlands.

I Norge finns det olika pensionssystem. På den här sidan hittar du information om den norska ålderspensionen. Det är arbets- och välfärdsmyndigheten NAV som ansvarar för ålderspensioner i Norge.

Vad krävs för att få pension i Norge?

Den norska pensionen får du ut genom att ansöka om att få ut den svenska. För att få ut din pension i Norge måste du ha arbetat och bott i landet i minst tre år och varit medlem i folketrygden (den offentliga socialförsäkringen i Norge).

Tack vare europeiska ekonomiska samarbetsrådet kan man för att uppnå tre-årsregeln även tillgodoräkna arbete i Sverige som då även kan räknas som tid i Norge. Du har då rätt till tilläggs- och tjänstepension. Inkomstpensionen beräknas utifrån egna intjänade rättigheter och du kan tjäna in pension till det år du fyller 75 år.

Vad har en fattigpensionär i pension?

Det orangea kuvertet från Pensionsmyndigheten visar att Anja Nilssons pension landar på 15 100 kronor i månaden före skatt. Efter skatt kommer hon att få ut runt 11 000 kronor. Gränsen för relativ fattigdom i Sverige är 13 300 kronor efter skatt.

Jag kommer inte ha råd att resa med mina barn och barnbarn.

Den låga pensionen väcker känslor. Hon blir både förbannad och ledsen när hon tänker på det. 

Hur mycket får en pensionär som aldrig jobbat?

- Per Gustafsson, andre vice ordförande för Sverigedemokraterna i Tomelilla, med flera.

- Per Gustafsson, andre vice ordförande för Sverigedemokraterna i Tomelilla, med flera.

Inlägg om att invandrade äldre får dubbelt så mycket pengar varje månad som svenska pensionärer med den lägsta pensionen, garantipension, har fått stor spridning på sociala medier i flera års tid.  

Ursprunget till påståendet är troligen en insändare i tidningen Senioren från 2011.

En siffra i insändaren har feltolkats och använts i inlägg som delats tusentals gånger på Facebook.

Den som haft liten eller ingen arbetsinkomst under livet och inte sparat själv får bara garantipension, det lägsta garanterade beloppet i den allmänna pensionen.

Full garantipension till ensamstående som är födda 1938 och senare är 8 076 kronor i månaden före skatt. Efter skatt blir det minst 6 910 kronor, beroende på kommunens skattesats. Den genomsnittliga skatten ger en garantipension på 7070 kronor i månaden, enligt Pensionsmyndigheten. 

Hur beskattas norsk pension i Sverige?

Som pensionär får du som jobbat hela livet också pension och flyttar du till ett annat land på ålderns höst, ja då vill du ju också få med dig dessa pengarna. Vi kommer i detta avsnitt att titta på hur du går tillväga med detta, vilka papper som krävs och vad det finns för alternativ – dels för att få med dig din svenska pension från Sverige, men också hur du får ut din norska pension ifall du har arbetat där och gjort dig berättigad till en.

Ett sådant alternativ är Wise. Som kund hos Wise ger vi dig ett smidigare och enklare sätt att hantera dina pengar som utlandssvensk.

Med Wise, kan du skicka, hantera och spendera. Med ett Wise konto har du möjligheten att hålla både svenska och norska kronor (och 50 andra valutor!) i ditt konto på en och samma gång och kan sedan – direkt i din mobil – växla dina pengar på sekunder och få marknadens mittkurs för alla dina valutaväxlingar.

Du kan på detta sätt spara en pengar då de flesta banker applicerar interim-kurser som många gånger varierar kraftigt under dagen och dessutom inkluderar dolda avgifter eller förhöjda kurser som bankerna själva tjänar pengar på.

Vilket land har bäst pension?

Finlands pensionssystem rankades som sjunde i den internationella jämförelsen Mercer Global Pension Index. Finlands totalpoäng höjdes från i fjol, men placeringen sjönk med två steg i och med att Island och Norge gick förbi. Pensionsskyddet i Finland utsågs än en gång till världens tillförlitligaste och transparentaste.

Mercer CFA Institute Global Pension Index (MCGPI) är en årlig internationell jämförelse av pensionssystem. Jämförelsen har ordnats tretton gånger och ökade betydligt i omfattning i år: den här gången deltar 43 länder, vilket täcker mer än fyra miljarder människors pensionsskydd.

Hur mycket får en fattigpensionär 2023?

 • Inkomst- och tilläggspensionen höjs med 3 (2,5) procent, i genomsnitt 220–560 (180–460) kronor före skatt. Höjningen med 3 procent motsvarar inkomstutvecklingen (4,6 procent) minus förskottsräntan (1,6 procent).
 • Personer födda 1938 eller senare omfattas även av premiepensionen. Premiepensionen förändras med -17,6–0,7 (6–31) procent, vilket motsvarar -240–5 (10–380) kronor i månaden.
 • Garantipensionen och vissa tjänstepensioner höjs med prisbasbeloppets förändring som är 8,7 (1,5) procent.
 • Den genomsnittliga totala pensionen, det vill säga allmän pension och tjänstepension**, ökar med 500–1 090 (360–840) kronor per månad efter skatt. Det motsvarar en ökning på 480–1 280 (220–890) kronor per månad före skatt.

*) Redovisade intervall omfattar 80 procent av alla pensionärer födda 1957 eller tidigare som är bosatta i Sverige och tar ut full pension.

Vilket nordiskt land har bäst pension?

Här kan du läsa om hur det norska pensionssystemet är uppbyggt.

I Norge är pensionssystemet tredelat: ålderspension från den norska socialförsäkringen (folketrygden), tjänstepension eller avtalspension (AFP) från arbetsgivaren och privat pensionssparande. Det är viktigt att du sätter dig in i pensionssystemets alla nivåer så att du kan bilda dig en uppfattning om hur mycket du kommer att få i pension. 

Vilket land i Europa har högst pension?

Den lägsta pensionsåldern finns i dag i Slovakien där män får full statlig pension från och med 62 år. Antalet barn sänker för tillfället pensionsåldern för kvinnor med högst fem år till 58 år och 3 månader. Samma pensionsålder och system har även Tjeckien.

För ett par år sedan föreslog EU-kommissionen att pensionsåldern borde knytas till den förväntade medellivslängden i respektive land. Flera länder strävar nu efter att rätta till sin lagstiftning i enlighet med kommissionens råd.

Den förväntade livslängden varierar ändå med flera år mellan EU-länderna. I en del länder kan livslängden till och med variera mellan olika delar av landet. Lettland och Litauen har en lägre medellivslängd på ca 74 år, än till exempel de nordiska länderna där invånarna förväntas leva till och med 81 år.

Pensionspolitiken debatteras fortsättningsvis i flertalet europeiska länder och ytterligare pensionsreformer ligger på flera regeringars bord.

Förra året föreslog en pensionsåldersutredning i Sverige, som beställts av regeringens så kallade pensionsgrupp, att de nedre och övre åldersgränserna stegvis bör höjas. Först till 63 respektive 69 och därefter successivt i takt med medellivslängden.

Pensionsgruppen är ett blocköverskridande samarbete där Alliansen och Socialdemokraterna ingår. Miljöpartiet motsätter sig fortfarande att den lägsta pensionsåldern höjs till 63 år.

Kan man få pension från två länder?

Vi skickar brev till dig som vi tror har en pension från ett annat land inom EU/EES eller Schweiz. Pensionsmyndigheten har inte fullständiga uppgifter om vilka pensioner som betalas ut från olika länder. Därför har vi skickat ut brev till dig som vi antingen har en uppgift om pension för eller där vi vill att du kontaktar oss och meddelar om du har pension från annat land.

Breven kommer att skickas ut från februari till maj. Du som ännu inte fått brev kan ändå redan nu anmäla din pension från annat land genom att använda vår webbtjänst. 

Hur mycket pension får man om man inte har jobbat?

Det här kapitlet beskriver det svenska pensionssystemet, olika typer av pension, villkoren för att få del av dem och regler i EU. Det förklarar också hur du kan göra för att ta reda på hur stor din framtida svenska pension kommer bli, vilket beror på många olika faktorer, samt hur du ansöker om pension.

I Sverige får du olika typer av pension. Från Pensionsmyndigheten får du allmän pension som grundas på din pensionsgrundande inkomst. De allra flesta får också tjänstepension från sin arbetsgivare. Utöver det kan du ha ett frivilligt privat pensionssparande.

Normalt får du högre pension ju högre lön du har och ju senare du går i pension. Men det beror också på utvecklingen i de fonder som delar av pensionen placeras i.

Det finns en gräns för den inkomstbaserade pensionen som används för att räkna ut den allmänna pensionen. Gränsen, som sätt en gång per år, är 7,5 gånger inkomstbasbeloppet. Det finns också en garantipension om du har låg eller ingen inkomstpension, vilket är ett artikel 58-stöd. Garantipensionen baseras på de perioder som du har bott i Sverige och storleken på din totala inkomstbaserade pension.