:

Hur mycket får man betalt efter lumpen?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket får man betalt efter lumpen?
 2. Är det skatt på lumpen?
 3. Vilken är den tuffaste lumpen?
 4. Får man göra lumpen om man är dömd?
 5. Får man ha med sig snus i lumpen?
 6. Hur ofta är man ledig i lumpen?
 7. Hur ofta får man åka hem från lumpen?
 8. När kallas man till lumpen?
 9. Får man vara med i lumpen om man har ADHD?
 10. Kan man göra lumpen om man har glasögon?
 11. Får man röka när man gör lumpen?
 12. Hur många cigaretter motsvarar en dosa snus?
 13. Har man någon fritid i lumpen?
 14. När är man för gammal för lumpen?
 15. Får man underkläder i lumpen?

Hur mycket får man betalt efter lumpen?

Reddit and its partners use cookies and similar technologies to provide you with a better experience.

By accepting all cookies, you agree to our use of cookies to deliver and maintain our services and site, improve the quality of Reddit, personalize Reddit content and advertising, and measure the effectiveness of advertising.

Är det skatt på lumpen?

Inför din grundutbildning finns det en del som är viktigt att känna till, exempelvis att du får dagersättning och att du är försäkrad. Utbildningen är både fysiskt och psykiskt krävande.

Under utbildningen har du rätt till flera förmåner. Du får till exempel cirka 4 400 kronor per månad och en utbildningspremie när du genomfört utbildningen. Du får också boende, mat och de kläder du behöver för att genomföra utbildningen.

Vilken är den tuffaste lumpen?

PBGUFallskärmsjägare 7769267A9AAGBGUFallskärmsjägare 5759377A9AAGBGUKustjägare (GB)7769267A9AAGBGUDykare Amfibie5759367A9AAGBGUJägarsoldat Armen (GB)7759267B1AAGBGUFörstärkningssoldat J-Bat (GB)5559256B1ABGBGUFörstärkningssoldat Jägarförband (GB)5559256B9ABMenigGUJägarsoldat Armen5659267B1AAMenigGUFörstärkningssoldat J-Bat  559256B1ABMenigGUFörstärkningssoldat Jägarförband 559256B9ABGBGUFlygbasjägare (GB)6659267B1AAMenigGUFlygbasjägare5559267B1AAGBGUJägargruppbefäl7759267B1AAMenigGUJägare5659267B1AAGBGUUnderrättelsegruppbefäl7759267B1AAMenigGUUnderrättelsesoldat5559267B1AAPBGUSpaningsplutonbefäl6669366A9AAGBGUSpaningssoldat Armen (GB)5559266B1ABMenigGUSpaningssoldat Armen 549266B1ABPBGUNärskyddsplutonsbefäl6669234B1ADPBGUSkytteplutonbefäl6669355B9ABGBGUMarkstridssoldat Armèn (GB)5559246B1ABGBGUBasskyddssoldat Marinen (GB)5559256B9ABGBGUBeriden Högvakt/skyttesoldat Armen (GB)5559345B1ABGBGUSäkgruppbefäl5559256B1ABGBGUHögvakt/skyttesoldat Armen (GB)5559246B1ABGBGUSkyttegruppchef 5559256B1ABGBGUSjöstrid sonaroperatör 5559224B9ABGBGUFlygbassäkerhetssoldat 5559246B1ABGBGUSTRIL-säkerhetssoldat 5559246B1ABMenigGUSkyttesoldat 549246B1ABMenigGUMarkstridssoldat Armen 549246B1ABMenigGUBeriden Högvakt/skyttesoldat Armen 549345B1ABMenigGUSäksoldat 559256B1ABMenigGUHögvakt/skyttesoldat Armen 549246B1ABMenigGUSkyttesoldat Armén 549246B1ABMenigGUBasskyddssoldat Marinen 549256B9ABMenigGUFlygbassäkerhetssoldat 549246B1ABPBGUStridsfordonsplutonsbefäl7668334A9ABPBGUStridsvagnsplutonsbefäl7668334A9ABGBGUVagnchef stridsfordon/förare 5658245A9ABGBGUVagnchef5668245A9ABGBGUStridsvagn skytt/laddare 5658245A9ABGBGUVagnchef stridsvagn/förare 5658245A9ABGBGUStridsvagnsskytt5658245A9ABGBGUSkyttesoldat strf Armén (GB)5558246B1ABGBGUStridsfordonsskytt 5658245A9ABMenigGUStridsfordonsskytt 658245A9ABMenigGUStridsvagnsförare 558245A9ABMenigGUStridsfordonsförare 558245A9ABMenigGUStridsvagn skytt/laddare 658245A9ABMenigGUSkyttesoldat Strf Armen 548246B1ABPBGUEldledningsplutonsbefäl7669234B9ABGBGUEldledningssoldat Armen (GB)5559234B1ABMenigGUEldledningssoldat Armen 549234B1ABPBGUGranatkastarplutonsbefäl6669234B9ABGBGUGranatkastargruppchef 5559234B1ABMenigGUGranatkastarsoldat/förare Armen 549234B9ABMenigGUGranatkastarsoldat Armen 549234B1ABGBGUArtillerisoldat Armen (GB)5559235C9ABGBGUArtillerisoldat/förare Armen 5559235C1ABMenigGUArtillerisoldat Armen 559235C9ABMenigGUArtillerisoldat/förare Armen 549235C1ABPBGULuftvärnsplutonsbefäl Sensor6669244B1ABPBGULuftvärnsplutonsbefäl7669334B9ABPBGULuftvärnsplutonsbefäl Sensor7669334B1ABGBGULuftvärnsoldat Armen (GB)5559234B1ABMenigGULuftvärnsoldat Armen 549234B1ABGBGUSkyttesoldat gruppchef5559224B1AEMenigGUSkyttesoldat/förare PB 8 449124C1AJMenigGUSkyttesoldat/skarpskytt 449124C1AJMenigGUSkyttesoldat/signalist  449124C1AJMenigGUSkyttesoldat/förare bandvagn 448124C1AJMenigGUSkyttesoldat/stridssjukvård  549234C1ADMenigGUSkyttesoldat 449124C1AJGBGUAmfibiesoldat (GB)5559256B9ABGBGUSkyttesoldat Amfibie 5559256B9ABGBGURobot-/grksoldat Amfibie 5559256B9ABGBGUEldledningssoldat Amfibie 5559256B9ABGBGUStridsbåtsförare Amfibie6669356A9ABGBGUSäkerhetssoldat Sjö (GB)5559256B1ABGBGUMingruppbefäl Amfibie5559256B9ABGBGUBevakningsbåtsoldat (GB)5559234B9ABGBGUSamband/ledningssoldat Amfibie 5559256B9ABGBGULogistiksoldat Amfibie 5559256B9ABGBGUSjukvårdssoldat Amfibie (GB)5559256B9ABGBGUFordonsförare Amfibie (GB)5559256B9ABGBGUKock Amfibie (GB)5559256B9ABMenigGUAmfibiesoldat 549256B9ABMenigGUSkyttesoldat Amfibie 549256B9ABMenigGURobot-/grksoldat Amfibie 549256B9ABMenigGUEldledningssoldat Amfibie 549256B9ABMenigGUSäkerhetssoldat Sjö 549256B1ABMenigGUMinsoldat Amfibie  549256B9ABMenigGUBevakningsbåtsoldat 549234B9ABMenigGUSamband/ledningssoldat Amfibie 549256B9ABMenigGULogistiksoldat Amfibie 549256B9ABMenigGUSjukvårdssoldat Amfibie 549256B9ABMenigGUFordonsförare Amfibie 549256B9ABMenigGUKock Amfibie 549256B9ABGBGUStridsbåtsförare MarinB6669356B9ABGBGUSambandsoperatör MarinB  (GB)5559224B9ABGBGUUbåtsmatros ledning5559224B9ABGBGUSjöstrid samband 5559224B9ABGBGUSjöstrid signalmatros5559224B9ABMenigGUSambandsoperatör MarinB 549224B9ABGBGUUbåtsmatros sensor 5559224B9ABGBGURöjdykare5759367A9AAGBGUTeknik sjöman Marinen 5559224C9ABGBGUTeknik soldat Marinen 5559224C9ABGBGUUbåtsmatros teknik 5559224C9ABMenigGUTeknik soldat Marinen 549224C9ABGBGUUbåtskock (GB)5559224C9ABGBGUKock Sjöstrid (GB)5559224C9ABMenigGUUbåtskock 549224C9ABMenigGUKock Sjöstrid 549224C9ABPBGUMotorredskapsplutonbefäl6669234C1ADPBGUBroplutonchef6669344C1ABPBGUIngenjörplutonchef6669244C1ADGBGUFältarbetessoldat/förare Armen 5559246B1ABGBGUFältarbetessoldat Armen 5559246B1ABGBGUFältarbetsdykare (GB)5659456A9AAMenigGUFältarbetessoldat Armen 549246B1ABMenigGUFältarbetsdykare  649456A9AAMenigGUFältarbetessoldat/förare Armen 549246B1ABPBGUPionjärplutonsbefäl6669255B9ADMenigGUMotorredskapsförare Armen 559234C1ADPBGUCBRN-befäl6669324C1ADGBGUCBRN GRUPPCHEF5559235C1ABMenigGUCBRN SOLDAT 549235C1ABMenigGUSkyddsman(cbrnsoldat) 559246B9ABGBGUR3 Räddningssoldat Flyg (GB)5559256B9ABGBGUR3 Fälthållningssoldat Flyg (GB)5559234C1ADMenigGUR3 Räddningssoldat Flyg 549256B9ABMenigGUR3 Fälthållningssoldat Flyg 549234C1ADGBGUSpaningsoperatör MarinB (GB)5559224B9ABGBGUSjöövervakningoperatör MarinB (GB)5559224B9ABMenigGUSpaningsoperatör MarinB 549224B9ABMenigGUSjöövervakningoperatör MarinB 549224B9ABGBGUSamband/ledningssoldat Flyg (GB)5559224C9ADGBGULuftbevakningssoldat (GB)5559224C9ADGBGUSamband/ledningssoldat STRIL (GB)5559224C9ADMenigGUSamband/ledningssoldat Flyg 549224C9ADMenigGUSamband/ledningssoldat STRIL 549234C9ADPBGULedningsplutonsbefäl6669234C9ADPBGURadiolänkplutonsbefäl6669234C1ABPBGURadiolänktroppchef6669234C1ABGBGURadiolänkgruppchef5559234C9ABMenigGURadiolänksoldat (Radiolänkman) 549234C9ABGBGUSamband/lednsoldat Armén(GB)5559224C1ADMenigGUSamband/ledningssoldat Armen 549224C1ADMenigGUMotorcykelordonnans 549234C1ADGBGUUnderättelsesoldat Armen (GB)5659135C1ABGBGUUnderrättelseassistent Flyg (GB)6659125C1ABGBGUStabsassistent Armen (GB)5559234C1ADGBGUStabsassistent (GB)5559224C9ADMenigGUStabsassistent Armen 549224C1ADMenigGUStabsbiträde 549234C1ADPBGULedningsplutonsbefäl6669244A9ABGBGUInformationssoldat5559234C1ADMenigGUInformationssoldat 559234C9ADMenigGUDriftbiträde 549234C9ADPBGUUnderhållsplutonsbefäl6669234C1ADPBGUKvartermästare6669234C1ADPBGUTrossplutonsbefäl6669234C1ADGBGUFlygterminalsoldat (GB)5559224C1ADGBGULogistikgruppchef5559234C1ADMenigGULogistiksoldat Armen 549234C1ADMenigGUFlygterminalsoldat 549224C1ADGBGUKock MarinB (GB)5559224C9ABGBGUKock Armen(GB)5559234C1ADGBGUKock Flyg (GB)5559224C1ADGBGUKokgruppchef5559234C1ADMenigGUKock MarinB 549224C9ABMenigGUKock Armen  549234C1ADMenigGUKock Flyg 549224C1ADGBGUDrivmedelssoldat Flyg (GB)5559224C1ADMenigGUDrivmedelsman 549234C1ADMenigGUDrivmedelssoldat Flyg 549224C1ADPBGUSjukvårdsplutonsbefäl6669234C1ADPBGUSjukvårdsplutonsbefäl6669234C1ADGBGUSjukvårdssoldat Flyg5559225C9ADGBGUSjukvårdssoldat/förare Flyg5559225C9ADGBGUSjukvårdssoldat Armén(GB)5559234C9ADGBGUSjukvårdsgruppchef 5559234C9ADMenigGUSjukvårdare 549234C9ADMenigGUSjuktransportman 549234C1ADPBGUTrafikplutonbefäl (KB)6669234C1ADGBGUTrafikgruppbefäl5559234C1ADMenigGUTrafikman 549224C1ADPBGUTransportplutonsbefäl6669234C1ADGBGUFordonsförare Armen (GB)5559224C1ADGBGUFordonsförare Flyg (GB)5559224C1ADGBGULogistiksoldat Flyg (GB)5559224C1ADMenigGUFordonsförare Armen 549234C1ADMenigGUFordonsförare Flyg 549224C1ADMenigGULastbilsförare 549224C1ADMenigGULogistiksoldat Flyg 549224C1ADMenigGUBandvagnsförare  549234C9ADPBGUReparationsplutonchef6669234C1ADPBGUReparationsplutonsbefäl6669234C9ADGBGUMekaniker mekanik Armen (GB)5559234C9ADGBGUMarkmekaniker mekanik Flyg5559224C9ADMenigGUMekaniker mekanik Armen 549234C9ADGBGUMekaniker elektronik Armen (GB)5559234C9ADGBGUMarkmekaniker elektronik Flyg5559224C9ADMenigGUMekaniker elektronik Armen 549234C9ADGBGUBärgningsgruppchef5559245C9ABMenigGUBärgningsman 549245B9ABGBGUFlygmaterielmekaniker helikopter5559224C9ADGBGUFlygmekaniker5559224C9ADGBGUMilitärpolis Armen5559446B9ABGBGUMilitärpolis/förare Armen5559446B9ABGBGUTelekrig sjöstrid5559224B9ABMenigGULedning/telekrigsoldat Armen 669235C1ABMenigGULedning/telekrigsoldat Armen Förare 669235C1ABGBGUCybersoldat (GB)5569124C1ADMenigGUCybersoldat 569124C1ADMenigGUFörhörssoldat6669124C1ADPBGUSystemtekniker6669224C9ADGBGUSystemtekniker5559234C9ADGBGUMarktelemekaniker Flyg5559224C9ADGBGUTeknik soldat Amfibie 5559256B9ABGBGUMekaniker Amfibie (GB)5559356B9ABMenigGUMekaniker Amfibie 549256B9ABGBGUStridsbåtsförare Amfibie6669356A9AB

Får man göra lumpen om man är dömd?

Nej, har du blivit dömd för brott kommer du att få avslag på din ansökan i samband med prövningsunderlaget

Report

Får man ha med sig snus i lumpen?

Främjandet av nikotinfri status inom Försvarsmakten omfattar alla tobaksprodukter (t.ex. cigaretter, cigarrer, pipanvändning, snus och andra tobaksprodukter) och andra nikotinprodukter (t.ex. nikotinpåsar och e-cigaretter) enligt definitionen i tobakslagen.

Hur ofta är man ledig i lumpen?

På www.lumpen.nu finns det tonvis med information om just förmåner (som resor) man har under sin värnplikt. Titta där och lär dig mer!

Om resor står bland annat:

Hur ofta får man åka hem från lumpen?

Eftersom att värnplikten i Sverige har återinförts är det ett tvång att göra lumpen om man blir inkallad. Varje år får män och kvinnor som fyller 18 år fylla i information om sig själva och skicka in till Försvarsmakten. Det är flera personliga frågor om hälsa, vikt, sjukdomar, och mycket annat. Det är sedan bland dessa ungefär 4000 personer som väljs ut för att göra sin militära grundutbildning. I dag är det dock än så länge som så att man kan ange om man är intresserad eller inte av utbildningen. Om man inte är intresserad slipper man i regel bli inkallad eftersom det brukar vara tillräckligt många som är intresserade. På så sätt slipper man kalla in de personer som inte vill. Om läget blir ett annat och antalet intresserade krymper, eller om Sverige får ett större hot mot sig kan än fler kallas in och då även de som inte vill.

När kallas man till lumpen?

Alla personer mellan 16 och 70 år, som är bosatta i Sverige, är totalförsvarspliktiga. Läs mer om vad det innebär här.

Får man vara med i lumpen om man har ADHD?

Publicerat torsdag 25 april 2019 kl 16.50

Enligt försvarets regler får man inte göra lumpen om man fått en adhd-diagnos. Men nu kommer den regeln troligtvis att tas bort.

Kan man göra lumpen om man har glasögon?

Glasögon i markstridsbefattningar

Har varit intresserad av att göra GMU och sen jobba som GSS/T som någon markstridsbefattning varav jägare/spaningssoldat och amfibieskytte intresserar mig mest och undrar hur det funkar med glasögon.

Får man röka när man gör lumpen?

Ett ofta använt skådespel av befäl till nyinryckta värnpliktiga:

Befälet: Hur många här RÖKER?

Hur många cigaretter motsvarar en dosa snus?

Låt oss börja med att jämföra två produkter. Catch Dry Licorice Mini har en nikotinhalt på 1,5 %. General White Portion har istället en nikotinhalt på 0,8 %. Utifrån denna jämförelse så är det lätt att dra slutsatsen att Catch Dry Licorice är ett starkare snus än General White. Riktigt så enkelt är det dock inte –  båda produkterna kategoriserar vi nämligen som normalstarka.

Nikotinhalten i snuset är nämligen inte detsamma som den upplevda styrkan för användaren. Den upplevda styrkan beror bl.a. på hur mycket nikotin som tas upp ur prillan, vilket påverkas av flera faktorer. Det är den upplevda styrkan som avgör vilken styrkenivå som vi sätter på dosan - inte enbart nikotinhalten.

Har man någon fritid i lumpen?

Vet inte hur det ser ut på Ronneby, och hur mycket på bas/strilsäk som ändrats.

Lumpade på Flygbassäk F4 i Östersund, och hade man för en gångs skull fritid som inte ägnades åt vård och andra måsten som att sova, så var det oftast umgänge i civil klädsel som gällde (en öl eller två, sen hem och sova). Klart att lite tid får man ju över, beror helt på hur du vill prioritera. Sen som redan sagts, i början av utbildningen har man fullt upp med att försöka hinna sova på nätterna ;)

När är man för gammal för lumpen?

Har du fått besked om att du ska mönstra? Här hittar du allt du behöver veta inför din mönstring.

Får man underkläder i lumpen?

Tess Guthner och Matilda Carter är värnpliktiga och utbildas till säkerhetssoldater. Foto: Frida Larsen/Sveriges Radio

FÖRSVARSMAKTEN