:

Hur bokför man kontorsmaterial?

Innehållsförteckning:

 1. Hur bokför man kontorsmaterial?
 2. Vad klassas som kontorsmaterial?
 3. Vad har 25% moms?
 4. Är kontorsmaterial inventarier?
 5. Är kontorsmaterial avdragsgillt?
 6. Hur bokför man kontorsmöbler?
 7. Hur bokför jag inköp av kontorsmöbler?
 8. Vad ingår i 12% moms?
 9. Är moms 20 eller 25 procent?
 10. Är kontorsmöbler inventarier?
 11. Är kontorsmöbler avdragsgill?
 12. När är det 12% moms?
 13. Vilka verksamheter har 6% moms?
 14. Vad har 12 procent moms?
 15. Hur bokför man kontorsstol?

Hur bokför man kontorsmaterial?

Det kan vara bra att ha lite koll på att det är skillnad på begreppen utgifter och kostnader. Vi kommer helt att fokusera på kostnader och beskriva två exempel som förhoppningsvis är intressanta.

Det kan vara bra att ha lite koll på att det är skillnad på begreppen utgifter och kostnader. Vi kommer helt att fokusera på kostnader och beskriva två exempel som förhoppningsvis är intressanta.

Vad klassas som kontorsmaterial?

Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial kan lätt förväxlas. De skiljer sig dock åt på några punkter. För att något skall räknas som förbrukningsmaterial skall det, likt fallet med förbrukningsinventarier, vara av obetydligt värde. Det innebär under ett halvt prisbasbelopp. För att något skall klassas som förbrukningsmaterial ska det också ha en livslängd på under 1 år. Det är med andra ord sådant som “bara går åt”, som glödlampor, toapapper eller anteckningsblock.

Det är lätt att förväxla förbrukningsmaterial och inköp av material och varor. Generellt gäller att saker som bara ”går åt” i ditt företagande utan att de ger ett värde till slutprodukten är förbrukningsmaterial. Varor och material du köper in för att förädla eller utföra ditt yrke är går istället under material och varor. Vi tar ett exempel: 

En restaurang köper in 10 kg torskrygg som skall användas för att servera dess gäster. Den varan förädlas och ska bokföras mot 4010, inköp av material och varor. Samma restaurang köper också in 15 disksvampar för att hålla rent i köket. Disksvamparna blir då förbrukningsmaterial, eftersom de inte kommer ingå restaurangens försäljning. 

Det är också bra att tänka på att något som är förbrukningsmaterial för en verksamhet kan vara inköp av material och varor för en annan.

Vad har 25% moms?

En förbrukningsinventarier är en inventarie som har en begränsad livslängd, ofta kortare än 3 år men i allmänhet längre än 1 år. Det kan till exempel vara ett tangentbord, en kontorsstol eller en skruvdragare. Den ska också vara av “obetydligt värde”. Med obetydligt värde menas att den skall vara värd mindre än ett halvt prisbasbelopp.

Det finns vissa kriterier som skall uppfyllas för att någonting skall räknas som en förbrukningsinventarier istället för inventarie eller förbrukningsmaterial.

I stort sett alla företag har någon typ av inventarie. I vanliga fall skrivs en inventarie av över en längre tidsperiod. Det innebär också att företaget som skriver av förbrukningsinventarien får ett minskat resultat över flera år. Ofta kan man också sälja vidare en inventarie. 

En förbrukningsinventarie räknas däremot ha en kortare livslängd än en inventarie, och byts ut efter ungefär tre år. Samtidigt behövs oftast någon typ av förbrukningsinventarie för att företaget skall kunna bedriva sin verksamhet. I och med att livslängden är begränsad skall dock inte en förbrukningsinventarie skrivas av, utan hela beloppet skall tas upp som en kostnad vid inköpstillfället eftersom de betraktas ha en begränsad livslängd.

Är kontorsmaterial inventarier?

En förbrukningsinventarier är en inventarie som har en begränsad livslängd, ofta kortare än 3 år men i allmänhet längre än 1 år. Det kan till exempel vara ett tangentbord, en kontorsstol eller en skruvdragare. Den ska också vara av “obetydligt värde”. Med obetydligt värde menas att den skall vara värd mindre än ett halvt prisbasbelopp.

Det finns vissa kriterier som skall uppfyllas för att någonting skall räknas som en förbrukningsinventarier istället för inventarie eller förbrukningsmaterial.

I stort sett alla företag har någon typ av inventarie. I vanliga fall skrivs en inventarie av över en längre tidsperiod. Det innebär också att företaget som skriver av förbrukningsinventarien får ett minskat resultat över flera år. Ofta kan man också sälja vidare en inventarie. 

En förbrukningsinventarie räknas däremot ha en kortare livslängd än en inventarie, och byts ut efter ungefär tre år. Samtidigt behövs oftast någon typ av förbrukningsinventarie för att företaget skall kunna bedriva sin verksamhet. I och med att livslängden är begränsad skall dock inte en förbrukningsinventarie skrivas av, utan hela beloppet skall tas upp som en kostnad vid inköpstillfället eftersom de betraktas ha en begränsad livslängd.

Är kontorsmaterial avdragsgillt?

En redovisningsenhet med ett kontor gör inköp av pärmar, pennor, papper, toner, gem, häftstift med mera och har därmed utgifter för kontorsmaterial.

Kontorsmaterial är mindre förbrukningsartiklar som används på ett kontor och inventarier såsom skrivbord och kontorsstolar räknas inte som kontorsmaterial. Kontorsmaterial är exempelvis toner till skrivaren, papper, almanackor, post-it lappar, pennor, linjaler och hålsslagare.

Hur bokför man kontorsmöbler?

Det är inte helt lätt att veta vad skillnaden mellan förbrukningsmaterial, varor, kontorsmaterial och förbrukningsinventarier är. Här försöker vi reda ut skillnaderna samt vilka bokföringsmallar du kan använda när du bokför i Bokio.

Material som har kort livslängd på ett år eller mindre och av obetydligt värde. Det kan både vara varor som förbrukas såsom batterier, glödlampor och papperspåsar, men även material som används i tillverkning, men som ej är en del av själva varan såsom klister, knappar och hinkar. Använd bokföringsmallen "Inköp Förbrukningsmaterial". Denna bokföringsmall räknar på 25% moms.

Hur bokför jag inköp av kontorsmöbler?

En redovisningsenhet med kontorslokaler har normalt behov av kontorsmöbler, kontorsmöbler kan även anskaffas för att hyras ut eller för att säljas vidare i en återförsäljningsverksamhet.

Kontorsmöbler består bland annat av skrivbord, kontorsstolar, skärmväggar, receptionsdiskar och konferensbord.

Vad ingår i 12% moms?

När du säljer vissa varor och tjänster ska du inte ta ut 25 procents moms utan i stället 12 eller 6 procent. I vissa fall ska du inte ta ut någon moms alls.

Här kan du läsa om vilka varor och tjänster det inte är 25 procents moms på.

Är moms 20 eller 25 procent?

2015-10-14 Av Simon Rybrand 0 kommentarer

Just nu jobbar vi med procent här på sajten. Det beror på att vi just nu lägger upp och fyller på med fler onlinelektioner till vår kurs med Högstadiematematik. Det här har förstås inneburit att det har blivit ett och annat exempel där vi jobbar med moms då det är så när kopplat till just procent.

Är kontorsmöbler inventarier?

En redovisningsenhet med kontorslokaler har normalt behov av kontorsmöbler, kontorsmöbler kan även anskaffas för att hyras ut eller för att säljas vidare i en återförsäljningsverksamhet.

Kontorsmöbler består bland annat av skrivbord, kontorsstolar, skärmväggar, receptionsdiskar och konferensbord.

Är kontorsmöbler avdragsgill?

En redovisningsenhet med kontorslokaler har normalt behov av kontorsmöbler, kontorsmöbler kan även anskaffas för att hyras ut eller för att säljas vidare i en återförsäljningsverksamhet.

Kontorsmöbler består bland annat av skrivbord, kontorsstolar, skärmväggar, receptionsdiskar och konferensbord.

När är det 12% moms?

När du säljer vissa varor och tjänster ska du inte ta ut 25 procents moms utan i stället 12 eller 6 procent. I vissa fall ska du inte ta ut någon moms alls.

Här kan du läsa om vilka varor och tjänster det inte är 25 procents moms på.

Vilka verksamheter har 6% moms?

Att det heter mervärdesskatt beror på att det bara är det ökade värdet på en vara eller tjänst, mervärdet, som ett ­företag betalar in moms på.

Man skiljer mellan ingående moms och utgående moms.

Vad har 12 procent moms?

Moms, även kallat mervärdesskatt, är en skatt som betalas av alla som handlar varor och tjänster. Om ditt företag utför försäljning redovisar du utgående moms i dina deklarationer och därefter för du över den till staten. Detta innebär att mervärdesskatten varken kan räknas som intäkt eller kostnad för företaget.  

När du köper en vara eller tjänst, oavsett om det är som privatperson eller företag, betalar du en inkommande mervärdesskatt som hanteras på samma sätt som den utgående – den förs vidare till staten.

Moms, även kallat mervärdesskatt, är en skatt som betalas av alla som handlar varor och tjänster. Om ditt företag utför försäljning redovisar du utgående moms i dina deklarationer och därefter för du över den till staten. Detta innebär att mervärdesskatten varken kan räknas som intäkt eller kostnad för företaget.  

När du köper en vara eller tjänst, oavsett om det är som privatperson eller företag, betalar du en inkommande mervärdesskatt som hanteras på samma sätt som den utgående – den förs vidare till staten.

Skillnaden mellan det du betalar i utgående moms och det du får in som inkommande avgör om du blir betalningsskyldig eller får tillbaka pengar. 

Hur bokför man kontorsstol?

Förbrukningsmaterial är varor som köps in till en verksamhet med en förväntad ekonomisk livslängd på under 1 år. För att klassas som förbrukningsmaterial ska produkten värde även vara obetydligt – vilket innebär att kostnaden inte får uppgå i mer än ett halvt prisbasbelopp. Prisbasbelopp varierar varje år och när årets belopp fastställts publiceras information bland annat hos SCB.

Till förbrukningsmaterial hör exempelvis varor som engångsprodukter som toalettpapper, emballage, soppåsar och liknande. Även varor som används vid produktion som inte nödvändigtvis är engångsartiklar, men vars värde är obetydligt, kan räknas till förbrukningsmaterial. Exempel på sådana kan vara lim, tejp, nålar, pennor etc.

Varor som har en längre ekonomisk livslängd än 1 år räknas inte som förbrukningsmaterial utan som inventarier eller förbrukningsinventarier.

Förbrukningsmaterial tillhör kategorin kostnader och bokförs på ett särskilt kostnadskonto (5460) direkt i den årliga resultaträkningen. Hela beloppet för inköp av förbrukningsmaterial kan dras av direkt i bokföringen, till skillnad från t.ex. inventarier som successivt minskar i värde genom avskrivning i balansräkningen.