:

Vad är Yrkesförsäkring?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är Yrkesförsäkring?
 2. Vilka försäkringar bör man ha för anställda?
 3. Vilka försäkringar måste ett företag ha?
 4. Måste ett företag ha en företagsförsäkring?
 5. Har man försäkring till och från jobbet?
 6. Måste man ha försäkring för sina anställda?
 7. Vad kostar det att försäkra en anställd?
 8. Är jag försäkrad till och från jobbet?
 9. Vilken är den bästa Företagsförsäkringen?
 10. Hur mycket kostar en företagsförsäkring?
 11. Kan man få ersättning utan försäkring?
 12. Vad kostar en anställd i försäkring?
 13. Vad kostar en lön på 25000?
 14. Hur mycket betalar arbetsgivaren för min lön?
 15. Vilken ersättning har jag rätt till?

Vad är Yrkesförsäkring?

Som medlem i Läkarförbundet kan du få digital rådgivning med Folksam. Ett enkelt sätt att få hjälp med dina frågor kring försäkring och trygghet. Boka in en timmes digital pensions- och försäkringsrådgivning i bokningskalendern nedan med Folksams certifierade kundrådgivare.

Läs mer och boka tid i bokningskalendern för medlemmar i Läkarförbundet

Vilka försäkringar bör man ha för anställda?

Tänk på att din hemförsäkring inte täcker din näringsverksamhet

. Hemförsäkringen gäller bara sådant som används för privat bruk. Det betyder att försäkringsbolagen inte ersätter till exempel verktyg, inventarier, lager eller färdiga produkter som hör till ditt företag. Använder du samma dator privat som i verksamheten kan försäkringsbolaget anse att den hör till ditt företag och därför inte ersätta den via hemförsäkringen.

En företagsförsäkring är ett slags försäkringspaket som består av olika typer av försäkringar och som kan variera mellan olika branscher

och mellan olika försäkringsbolag. Företagsförsäkringen kan omfatta bland annat egendomsförsäkring, ansvarsförsäkring som ersätter vad du kan bli skyldig i skadestånd om någon blir skadad av dina produkter eller tjänster, rättsskyddsförsäkring som täcker advokatkostnader och avbrottsförsäkring som ger ersättning för uteblivna intäkter vid driftstopp.

Se till att du uppfyller de villkor som företagsförsäkringen ställer, uppfyller du inte minimikraven riskerar du att få ersättningen nedsatt eller att självrisken blir högre vid en skada. Exempel på minimikrav är att försäkringstagare ska ha godkända lås, brandsläckare, utrymningsvägar och första hjälpen-utrustning.

Vilka försäkringar måste ett företag ha?

Låt oss hjälpa dig hitta rätt företagsförsäkring för din firma, anpassat till den verksamhet som du driver.

Måste ett företag ha en företagsförsäkring?

Det räcker om man fortsätter med samma försäkring och försäkringsomfattning (oftast egendoms- och ansvarsomfattning) som man hade när arbetet gjordes. Man är dock inte bunden till en och samma försäkringsgivare. Det viktiga är att man har relevant omfattning när skadan inträffar och det kan ske vid en senare tidpunkt än vid själva arbetets genomförande.

Om man bedriver en bygg- och anläggningsrörelse så ska man se till att vidmakthålla sitt försäkringsskydd för den typen av verksamhet. Det man måste vara observant på är om det krävdes något extra t.ex. ett förhöjt försäkringsbelopp så gäller det alltså att vidmakthålla det beloppet även i framtiden. 

Har man försäkring till och från jobbet?

AFA Försäkring sköter många avtalsförsäkringar och på deras webb finns information om vilka avtalsförsäkringar som gäller för olika avtalsområden. 

Måste man ha försäkring för sina anställda?

Den första pusselbiten är lagen, grunden för alla. Lagen reglerar de ersättningar du kan få när du bor, arbetar och betalar skatt i Sverige. 

Pusselbit nummer två är kollektivavtalet, som ca 85% av Unionens medlemmar omfattas av. Ett  är ett avtal mellan arbetsgivarorganisationer och fackförbund som reglerar vad som ska gälla i den bransch där du jobbar, alltså regler utöver det som finns i lagen. Det kan handla om lön, , semester och försäkringar.

Vad kostar det att försäkra en anställd?

Funderar du på om du har råd att anställa och vilka marginaler som behövs för att gå runt och lyckas med din lönsamhet? Vi förstår. Därför ska vi här gå igenom hur du räknar ut lönekostnaden för en anställd, hur stor arbetsgivaravgiften är samt varför den varierar och prata om att anställa per timme jämfört att anställa med månadslön.

Att anställa innebär ett nytt ansvar, både med ansvaret för en annan person och med ansvaret för att klara den extra utgiften som det innebär. Men det bidrar också till helt nya möjligheter! Med vårt starka skyddsnät i Sverige tillkommer arbetsgivaravgifter på lönen (våra sociala avgifter) och det kan upplevas som en stor utgift som tillkommer vid anställning, men det täcker in vår sjukpenning, arbetslöshetsersättning, pension och sjukvård. Så även om det innebär en extra kostnad för dig och ditt företag är det framförallt en investering till att utvecklas och expandera. Och du får in nya tankar och idéer till din verksamhet.

Är jag försäkrad till och från jobbet?

AFA Försäkring sköter många avtalsförsäkringar och på deras webb finns information om vilka avtalsförsäkringar som gäller för olika avtalsområden. 

Vilken är den bästa Företagsförsäkringen?

Du som småföretagare har garanterat annat att tänka på än försäkringar. Som att se till att ditt företag syns, nå ut till nya kunder, fakturera och smida planer för framtiden. Samtidigt är det viktigt att du har en trygg försäkring som verkligen ger dig rätt skydd om någonting skulle hända. Dessutom behöver försäkringen vara anpassad efter just din verksamhet så att du inte betalar för mer än du behöver eller saknar någonting som är viktigt för just din bransch.

Som medlem i Småföretagarnas Riksförbund erbjuds du anpassade företagsförsäkringar som är speciellt utformade för dig som småföretagare. Du får också hjälp med att jämföra försäkringar så att du kan hitta en försäkringslösning som passar just dig. Att jämföra försäkringar kan sänka dina kostnader och ge dig bättre skydd.

Nu kan du sluta försäkringsgrubbla och istället tryggt och lugnt fokusera på det du är bäst på – att driva din verksamhet!

Hur mycket kostar en företagsförsäkring?

Tänk på att din hemförsäkring inte täcker din näringsverksamhet

. Hemförsäkringen gäller bara sådant som används för privat bruk. Det betyder att försäkringsbolagen inte ersätter till exempel verktyg, inventarier, lager eller färdiga produkter som hör till ditt företag. Använder du samma dator privat som i verksamheten kan försäkringsbolaget anse att den hör till ditt företag och därför inte ersätta den via hemförsäkringen.

En företagsförsäkring är ett slags försäkringspaket som består av olika typer av försäkringar och som kan variera mellan olika branscher

och mellan olika försäkringsbolag. Företagsförsäkringen kan omfatta bland annat egendomsförsäkring, ansvarsförsäkring som ersätter vad du kan bli skyldig i skadestånd om någon blir skadad av dina produkter eller tjänster, rättsskyddsförsäkring som täcker advokatkostnader och avbrottsförsäkring som ger ersättning för uteblivna intäkter vid driftstopp.

Se till att du uppfyller de villkor som företagsförsäkringen ställer, uppfyller du inte minimikraven riskerar du att få ersättningen nedsatt eller att självrisken blir högre vid en skada. Exempel på minimikrav är att försäkringstagare ska ha godkända lås, brandsläckare, utrymningsvägar och första hjälpen-utrustning.

Kan man få ersättning utan försäkring?

För att vi ska kunna hjälpa dig få ersättning för din skada så måste vissa krav uppfyllas.

De vanligaste anledningarna till varför man blir nekad ersättning är följande:

 • Om skadan inte uppfyller definitionen av ett olycksfall (plötslig, oförutsedd och yttre händelse)
 • Om du inte besökt sjukhus/vårdcentral i samband med skadan (det finns då ingen journal på skadan)
 • Om ärendet ses som preskriberat (Att olyckan skett före den 1:a januari 2015.) Undantag för arbetsskador och patientskador som kan anmälas mycket längre tillbaka.
 • Man saknar en försäkring som täcker olycksfallet

Vad kostar en anställd i försäkring?

Vad kostnaden blir för försäkrings­avtalet beror på om de anställda är arbetare eller tjänste­män och vad de har i lön. 

Vilka försäkringar företaget betalar för beror på om företaget både har arbetare och tjänste­män anställda.

Vad kostar en lön på 25000?

När du går på ett event, eller på andra sätt delar med dig av dina personuppgifter såsom namn och e-post med mera till Företagarna, önskar vi ditt samtycke till behandling av personuppgifter.

Behandling av personuppgifter, d.v.s. uppgifter som kan knytas till en viss levande person, omfattas av bestämmelserna i  EUs allmänna dataskyddsförordning ”GDPR”. (Tidigare personuppgiftslagen (1998:204), ”PuL”)

Hur mycket betalar arbetsgivaren för min lön?

När du anställer en person tillkommer extra kostnader utöver lönen som du bör ta med i beräkningen. Vi kan inte ge dig en exakt kostnad, utan en uppskattning på vad som kan tillkomma.

Här ser du vad som ligger till grund för beräkningen. Du kan själv ändra i fälten.

Vilken ersättning har jag rätt till?

Det finns flera former av ekonomiska stöd och bidrag du kan söka i Sverige. Du måste uppfylla vissa krav för att ha rätt till ersättning.

Försäkringskassan är en statlig myndighet som ansvarar för stora delar av det svenska trygghetssystemet. För de flesta ersättningarna gäller att du är försäkrad i Sverige.