:

Är VAT-nummer och momsregistreringsnummer?

Innehållsförteckning:

 1. Är VAT-nummer och momsregistreringsnummer?
 2. Har enskild firma momsregistreringsnummer?
 3. Vad är mitt Momsnr?
 4. Är organisationsnummer och momsregistreringsnummer samma sak?
 5. Måste man ha momsregistreringsnummer på fakturan?
 6. Hur vet man om ett företag är momsregistrerat?
 7. Har alla företag momsregistreringsnummer?
 8. Måste enskild firma vara momsregistrerad?
 9. Måste man ange momsregistreringsnummer?
 10. När behövs momsregistreringsnummer?
 11. Vad händer om man inte är momsregistrerad?
 12. Är mitt företag momsregistrerat?
 13. Hur ser man om någon är momsregistrerad?
 14. Vad är momsregistrering?
 15. Vad är ett momsregistrerat företag?

Är VAT-nummer och momsregistreringsnummer?

Ett momsregistreringsnummer, även kallat momsnummer, momsregnr eller VAT-nummer (internationellt), är ett nummer som alla som registrerar sig för moms får av Skatteverket. Momsregistreringsnumret ska enligt mervärdesskattelagen anges på fakturor och kvitton. Momsregistreringsnummer i Sverige är uppbyggda på följande sätt beroende på bolagsform. 

Anta att ett svenskt aktiebolags organisationsnummer är 9999999999. För att organisationsnumret ska bli ett momsregistreringsnummer anges Sveriges landskod SE innan första siffran, och avslutas med 01.

Har enskild firma momsregistreringsnummer?

Det enklaste sättet att hitta ditt eget och andra momsregistreringnummer (och samtidigt kontrollera att du faktiskt har ett momsregistreringnummer) är följande:

 • För aktiebolag: gå in på hitta.se och sök på aktiebolaget vars momsregistreringsnummer du söker. Klicka på "Bolagsdata" och där framgår företagets momsregistreringsnummer under rutan "Information".
 • För Enskild firma, handelsbolag etc: för dessa företagsformer är det enklaste att ringa Skatteverket på 0771‑567 567, se Kontrollera momsregistreringsnummer (Skatteverket.se).

Det är Skatteverket som bestämmer momsregistreringsnumret. Numret ser olika ut beroende på om det är fråga om en fysisk person eller juridisk person. Det fungerar så här:

Svenska aktiebolags momsregistreringsnummer är baserade på deras organisationsnummer på följande sätt: Om 123456-7890 är aktiebolagets organisationsnummer så är SE123456789001 dess momsregistreringsnummer; momsregistreringsnumret bildas alltså genom SE[organisationsnummer utan bindestreck]01.

För handelsbolag som även de är juridiska personer och därmed har organisationsnummer, så skapas momsregistreringsnummer på samma sätt som för aktiebolag. Detsamma gäller även andra juridiska personer, så som exempelvis kommanditbolag.

Vad är mitt Momsnr?

Om du ska sälja vara eller tjänst exkluderat moms till annat EU-land ska du kontrollera VAT-numret (momsregistreringsnumret) som köparen uppgivit.

Är organisationsnummer och momsregistreringsnummer samma sak?

Nej, det är ingen skillnad mellan VAT-nummer och momsregistreringsnummer. VAT-nummer är den internationella benämningen, men syftar på precis samma sak som momsregistreringsnummer. Exempelvis om du gör affärer med företag utomlands kan du stöta på benämningen VAT-nummer.

VAT-nummer används för att underlätta handel mellan företag från olika länder. Det gör det möjligt att korrekt identifiera att företag är momsregistrerade och säkerställer att moms betalas och redovisas korrekt. Detta är viktigt eftersom momsen är en viktig inkomstkälla för många länder.

Måste man ha momsregistreringsnummer på fakturan?

När du skickar en faktura till utlandet underlättar det om du upprättar den på ett språk som både du och köparen förstår. Oftast fungerar engelska men kontrollera med kunden om fakturan behöver vara på ett annat språk om det finns anledning att tro att de föredrar det. 

Hur vet man om ett företag är momsregistrerat?

Vies (system för utbyte av information om mervärdesskatt) är ett sökverktyg (inte en databas) som ägs av EU-kommissionen. När du söker i Vies hämtas uppgifterna från nationella momsdatabaser.

Det finns två möjliga sökresultat: EU-momsinformation finns ( giltigt nummer) eller inte ( ogiltigt nummer).

Har alla företag momsregistreringsnummer?

Momsregistreringsnumret består av totalt 12 siffror och två bokstäver. Momsnumret inleds alltid med två bokstäver som representerar landskoden (i Sveriges fall SE), därefter följer tolv siffror, varav de första tio hämtas från från företagets organisationsnummer. Slutligen avslutas momsregistreringsnumret med två kontrollsiffror som i Sverige är 01.

Ett momsregistreringsnummer för ett svenskt företag skulle exempelvis kunna vara SE123456789101.

Det är viktigt att notera att hela momsregistreringsnumret skrivs utan några skiljetecken eller mellanslag, annars blir momsnumret ogiltigt.

Om ett aktiebolag har en momspliktig verksamhet är det obligatoriskt att ha ett momsregistreringsnummer. I samband med att ett aktiebolag registreras hos Bolagsverket får företaget ett organisationsnummer. När aktiebolaget sedan ansöker om momsregistrering får du ditt momsnummer av Skatteverket.

Måste enskild firma vara momsregistrerad?

Du som har en försäljning på under 30 000 kronor om året är inte skyldig att vara momsregistrerad. Vi förklarar vad momsbefrielse innebär, hur du räknar ut beloppsgränsen och vad som är viktigt att tänka på.

Reglerna innebär att organisationer eller företag som är etablerade i Sverige, och har en försäljning inom landet som uppgår till högst 30 000 kronor, inte behöver vara registrerade för moms. De nya reglerna för momsbefrielse trädde i kraft 2017. Befrielsen gäller om skyldigheten att betala moms uppkommit från den 1 januari 2017 eller senare. 

Måste man ange momsregistreringsnummer?

En utländsk företagare är en näringsidkare som inte har sätet för sin ekonomiska verksamhet i Sverige. För att räknas som utländsk företagare får näringsidkaren inte heller ha ett fast etableringsställe i Sverige eller - om det gäller en fysisk person - vara bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige. En utländsk företagare, som inte uppfyller dessa krav ska normalt registreras för moms i Sverige.

För att du ska vara skyldig att ta ut moms av dina kunder (vara betalningsskyldig) krävs att dessa förutsättningar är uppfyllda:

 • Du säljer momspliktiga varor eller tjänster.
 • Försäljningen görs av dig i egenskap av beskattningsbar person.
 • Försäljningen sker inom Sverige.

Du är även betalningsskyldig i vissa andra fall, till exempel om du gör unionsinterna förvärv eller vid import.

När behövs momsregistreringsnummer?

Kontrollera alltid giltigheten av en ny handelspartners momsnummer (VAT number) innan du använder det i faktureringen inom EU-handeln. Du får numret av din handelspartner. 

Kom också ihåg att regelbundet kontrollera giltigheten av dina gamla handelspartners momsnummer. Giltigheten ska kontrolleras med numret och inte med exempelvis handelspartnerns namn.

Vad händer om man inte är momsregistrerad?

Nedan ses en enkel illustration av hur momsfrågan fungerar gällande kontorslokaler. Vill vi belysa att varje fall är unikt och detta blogginlägg ska bara ses som en grundlig översikt av området och inte användas som beslutsunderlag.

I svensk lag är uthyrning av fastigheter som grundregel momsfri, detta innebär att det inte ska faktureras någon moms på hyran och fastighetsägaren har inte heller rätt till att dra av moms på investeringar.

Fastighetsägaren kan dock under vissa förutsättningar momsbelägga uthyrningen för att möjliggöra momsavdrag på byggkostnaden eller investeringar som har gjorts i verksamheten. Som en följd av att en fastighet momsregistreras måste dock ägaren se till lokalytan upplåts till momsregistrerade verksamheter för att kunna göra fulla avdrag för moms. Om inte lokalen hyrs ut till momspliktig verksamhet kommer fastighetsägaren inte tillåtas göra avdrag för alla sina kostnader vilket gör att investeringen blir dyrare.

Är mitt företag momsregistrerat?

Om företaget bedriver affärsverksamhet genom försäljning av varor eller tjänster är företaget i regel momsskyldigt och ska anmäla sig till momsregistret. I vissa fall är det frivilligt att anmäla sig till momsregistret exempelvis då det är fråga om företag med liten omsättning. Dessutom finns det verksamhet som inte omfattas av momsbeskattningen. Företaget kan inte registrera sig i momsregistret för sådan verksamhet. 

 • Företag med liten omsättning 
 • Verksamhet som inte omfattas av momsbeskanttingen.

Registret över momsskyldiga är Skatteförvaltningens register. Där finns uppgifter samlade om momsskyldiga företag.

Hur ser man om någon är momsregistrerad?

Vies (system för utbyte av information om mervärdesskatt) är ett sökverktyg (inte en databas) som ägs av EU-kommissionen. När du söker i Vies hämtas uppgifterna från nationella momsdatabaser.

Det finns två möjliga sökresultat: EU-momsinformation finns ( giltigt nummer) eller inte ( ogiltigt nummer).

Vad är momsregistrering?

Moms eller mervärdesskatt är den skatt som utgår på det mervärde som skapas i varje led i produktionen. Moms tas ut av en kund om fyra förutsättningar är uppfyllda:

Organisationer som är momspliktiga lägger på moms till sitt försäljningspris till sina kunder vilket kallas för utgående moms. De varor och tjänster varje organisation köper in är också påförda moms och kallas för ingående moms. I kostnadsberäkningen säljaren gör för sina varor och tjänster är dock inte den ingående momsen medräknad. Mellanskillnaden mellan ingående och utgående moms utgör på det här sättet den skatt som uppkommit på det mervärde som säljande organisation skapat. Mellanskillnaden betalar varje organisation in till Skatteverket. Den här konstruktionen att kvitta ingående moms mot utgående moms innebär att ingående moms aldrig är en kostnad för en momspliktig organisation. Det blir de slutliga konsumenterna, i allmänhet hushållen, som får stå för kostnaden för momsen.

Vad är ett momsregistrerat företag?

Moms är en skatt som vi alla betalar när vi köper varor och tjänster. Om du har ett företag där du säljer varor eller tjänster som är momspliktiga ska du anmäla dig för att bli momsregistrerad. När ditt företag har registrerats för moms hos Skatteverket får du ett momsregistreringsnummer som anges på fakturor och kvitton. Du lägger på momsen på fakturan till din kund och betalar sedan in den på ditt skattekonto i samband med din momsdeklaration. Du får sedan kvitta ingående och utgående moms.