:

Hur bokföra kostnader som ska vidarefaktureras?

Innehållsförteckning:

 1. Hur bokföra kostnader som ska vidarefaktureras?
 2. Vad innebär Vidarefakturering?
 3. Vilket konto används för Vidarefakturering?
 4. Vilken momssats vid Vidarefakturering?
 5. Vad är bokförda kostnader som inte ska dras av?
 6. Hur bokför jag kostnader till Bolagsverket?
 7. Kan man skicka faktura utan moms?
 8. Hur fakturera för resekostnader?
 9. Måste man bokföra överföring mellan egna konton?
 10. När används konto 6210?
 11. Måste man redovisa moms på faktura?
 12. Vad bokförs på 6992?
 13. Vilka kostnader får dras av i en näringsverksamhet?
 14. Vilka avgifter till Bolagsverket är avdragsgilla?
 15. Vilka kostnader till Bolagsverket är avdragsgilla?

Hur bokföra kostnader som ska vidarefaktureras?

Hej HAQ,

Du ska både bokföra kostnaden ni har haft samt även intäkten från vidarefaktureringen och då ska dessa båda vara med samma momssats.Jag tycker att det låter jättebra så som du har skapat din artikelkonteringen idag mot bokföringskonto 3590, precis likadant har jag gjort i mitt program.

Vad innebär Vidarefakturering?

En fråga som dyker upp väldigt ofta är om hur man fakturerar vidare kostnader till sin kund eller gör utlägg för sin kund, speciellt ur momshänseende. Enkelt uttryckt har vi tre varianter.

Det vanligaste fallet: du utför ett uppdrag för en kund och har under uppdraget kostnader som du kommit överens med din kund om att denne ska ersätta. Det kan t ex vara resekostnader, budkostnader, material mm. Men det rör sig alltså om dina kostnader, även om kunden ska ersätta dig för dem. Om kostnaderna har fakturerats till dig så står det ditt (företags) namn på fakturan. Du bokför kostnaden och lyfter ev ingående moms i din bokföring.

Vilket konto används för Vidarefakturering?

Köper du en vara eller tjänst (dvs du står som betalansvarig) som du sedan ska få ersättning för från kund så tas detta upp som en direkt kostnad i bokföringen. Har du till exempel betalat för en tågbiljett så bokför du detta med lämplig bokföringsmall och redovisar moms precis som vid "vanliga" inköp. Du väljer det betalkonto du har betalat utgiften med.

När du sedan fakturerar kunden för utlägget lägger du till den som en artikelrad på fakturan till priset av inköpet exklusive moms och väljer tjänst som artikeltyp. Du sätter därefter den momssats som resterande artiklar på fakturan har. 6%, 12% eller 25%. Skulle fakturan bestå av artiklar med flera olika momssatser använder du den högsta momssatsen.

Ska du vidarefakturera traktamente så bokför du först traktamentet för sig och gör sedan enligt nedan då du vidarefakturerar kostnaden till kunden. Använd samma momssats som resten av fakturan har. Skulle fakturan enbart bestå av traktamente så väljer du 25% moms.

Har du betalat något åt kunds räkning där kunden i fråga står som betalansvarig ska det hanteras lite annorlunda. Du ska då inte ta ut moms och följande villkor ska vara uppfyllda.

 • Kunden ska själv ha betalningsansvar till leverantören
 • Du får inte göra något vinstpålägg, vilket innebär att kunden ska betala samma belopp till dig som du betalat till leverantören
 • Beloppet ska behandlas som ett utlägg i din bokföring (detta på konto 1681 och ej i resultaträkningen)

Beloppet för utlägget ska bokföras på ett avräkningskonto (1681) och inte på något konto som påverkar resultatet. Du får inte dra av den ingående momsen, utan det är din kund som ska ha avdragsrätten.

Vilken momssats vid Vidarefakturering?

Hejsan, 

Jag har hitta en del information på nätet och att den bekräftar att hanteringen av moms vid vidarefakturering kan vara knivig, det beror helt på situation och hur vad vidarefaktureringen gäller. Eftersom ditt företag har köpt en vara eller tjänst som ska faktureras vidare så hanteras vidarefaktureringen som en vanlig försäljning från ditt företag enligt Skatteverkets tolkning, du ska alltså använda den normala momssats som gäller det du ska vidarefakturera. Skatteverket har bland annat en momsbroschyr som jag hoppas kan hjälpa dig en bit på vägen om något känns oklart. Viktigt att poängtera är att det också är skillnad på vad det gäller Utlägg och vidarefakturering, beroende på vilket av dessa som ska tillämpas. 

Vad är bokförda kostnader som inte ska dras av?

Skatteverket har samlad information på sin webbplats om vad du kan göra avdrag för i ditt företag och vilka belopp och procentsatser som gäller. Du kan bland annat ta del av ett avdragslexikon för enskild näringsverksamhet

Hur bokför jag kostnader till Bolagsverket?

Det kan vara bra att veta att det är skillnad på avdragsgilla kostnader och ej avdragsgilla kostnader i ett företag. Du har rätt att använda företagets pengar för båda, men ej avdragsgilla kostnader påverkar inte det skattemässiga resultatet.

Kostnader för aktiebolagsbildning är inte avdragsgilla. I dessa ingår till exempel:

Kan man skicka faktura utan moms?

Det är i huvudsak tre faktorer som är avgörande för hur momsen ska hanteras när du fakturerar utländska kunder:

 • Om du säljer till företag eller privatperson.
 • Om du säljer en vara eller en tjänst.
 • Om kunden finns inom eller utanför EU.

Den största skillnaden ligger i om du säljer något till ett företag (eller annan beskattningsbar person) eller om du säljer till en privatperson (eller annan icke beskattningsbar person). Vi går först igenom vad du behöver tänka på när ditt företag säljer till andra företag, för att sedan adressera försäljning till privatpersoner.

Om du säljer varor till företag i ett annat EU land, ska det normalt inte vara någon moms på fakturan. Men för att du ska kunna sälja varorna utan att lägga på moms på fakturan behöver nedan krav uppfyllas:

 • din köpare ska vid förvärvet uppge ett giltigt momsregistreringsnummer (kundens VAT nummer) i ett annat EU land.
 • du som säljare måste lämna en periodisk sammanställning med korrekta uppgifter om den unionsinterna leveransen.
 • du som säljare måste kunna visa handlingar som styrker att varan har transporterats till ett annat EU land.

Huvudregeln när du säljer tjänster inom EU till en beskattningsbar person (tillexempel ett företag) är att tjänsterna ska beskattas i det land där köparen har etablerat sin verksamhet. Du ska då inte ta ut moms, utan köparen (företaget) måste redovisa momsen i sitt land.

För att detta ska gälla behöver du kontrollera att köparen är en beskattningsbar person, exempelvis genom ett VAT-nummer (momsregistreringsnummer) och att köparen är etablerad utomlands.

Det finns dock en mängd undantag till huvudregeln. Bland annat vad gäller fastighetstjänster, persontransporter och restaurang- och cateringtjänster. För dessa är utgångspunkten att tjänsterna anses omsatta i de land där de fysiskt utförs.

Hur fakturera för resekostnader?

Skatteverket har på senare tid dragit av del av ROT utbetalningen med motiveringen att man inte har redovisat resekostnader. Vi har haft en lång diskussion med tjänsteman på skatteverket. För att vara säker på att få hela ROT utbetalningen godkänd utan en förfrågan från skatteverket, måst fakturan innehålla resekostnader. Du som fakturerar ROT eller RUT tjänster bör därför på fakturan till kunden skriva resekostnader Ex 5 mil t.o.r arbete i 6 dagar hos kund blir. 5mil per dag X35kr per mil X6 dagar=1050kr resekostnad på fakturan.

Denna resekostnad får man inte söka ROT för och är således en kostnad för kunden i sin helhet. Det går inte säga att resekostnaden ingår i fakturan. Det går inte heller påstå att man bjuder på resekostnaden. Kan du visa att du använt dig av SL transporter till och från kund så behöver du inte ta resekostnad om du har använt en period biljett och kan visa det. Tex städpersonal som åker kommunalt mellan kunder. Detta är svårare att hävda om man gör ett större bygg eller renoveringsarbete som kräver bil för transporter.

Måste man bokföra överföring mellan egna konton?

Varje faktura ska ha ett unikt löpnummer. Löpnumret ska skrivas i en obruten nummerserie under hela företagets räkenskapsår. Till exempel 2014-1, 2014-2, 2014-3 och så vidare.

Det är inte giltigt att bara ha datum som fakturanummer. Om datum används som fakturanummer måste ett löpnummer läggas till eftersom det är vanligt att flera fakturor skrivs ut under samma dag.

Tänk på att en kreditfaktura eller en påminnelsefaktura också ska ha ett unikt fakturanummer.  

Normalt skapar du en faktura och daterar den i anslutning till att du har levererat en vara eller slutfört en tjänst.

Fakturera gärna så fort som möjligt efter att varorna är levererade eller tjänsten utförd, på så sätt får du betalningen snabbast möjligt.  

Kundadress är kundens adress som du skickar fakturan till. Ange kundens namn och adress, tänk på att förkortningar inte godkänns utan hela namnet på kunden ska skrivas ut.

När används konto 6210?

Kort sammanfattat är kontoplanen en lista över de bokföringskonton som används i en verksamhet. Bokföringskontona och redovisningen i sig visar var pengar kommer ifrån och hur de rör sig i företaget. Detta är du som företagare skyldig att redovisa enligt Bokföringslagen för att kunna rapportera in underlag till institutioner som exempelvis Skatteverket.

Bokföringen är dock inte bara ett nödvändigt ont. Den hjälper även dig själv och övriga intressenter att få en tydlig inblick i hur det går för företaget rent ekonomiskt.

En kontoplan kan se annorlunda ut beroende på vilken typ av verksamhet du bedriver, och det finns inga lagar eller regelverk som tvingar dig som företagare att använda någon specifik kontoplan. Den absoluta majoriteten av svenska företag använder sig dock av en variant av den så kallade BAS-kontoplanen, vilken ses som standard hos mer eller mindre samtliga redovisningsenheter.

Oavsett om du sköter din bokföring på egen hand eller tar hjälp av en redovisningsbyrå finns det en stor poäng i att förstå hur kontoplanen är uppbyggd. BAS-kontoplanen följer en logisk struktur med olika kontoklasser och grupperingar. Har du en grundläggande förståelse för dessa blir det betydligt enklare att veta vilka konton som ska användas i olika situationer.

BAS-kontoplanen är en bra standard att utgå från. Däremot är det fritt fram att anpassa kontoplanen efter företagets behov. Om du till exempel har ett åkeriföretag med många olika rörliga kostnader som du vill specificera, kan kontoplanen se ut enligt följande i kontoklass 4:

Måste man redovisa moms på faktura?

Varje faktura ska ha ett unikt löpnummer. Löpnumret ska skrivas i en obruten nummerserie under hela företagets räkenskapsår. Till exempel 2014-1, 2014-2, 2014-3 och så vidare.

Det är inte giltigt att bara ha datum som fakturanummer. Om datum används som fakturanummer måste ett löpnummer läggas till eftersom det är vanligt att flera fakturor skrivs ut under samma dag.

Tänk på att en kreditfaktura eller en påminnelsefaktura också ska ha ett unikt fakturanummer.  

Normalt skapar du en faktura och daterar den i anslutning till att du har levererat en vara eller slutfört en tjänst.

Fakturera gärna så fort som möjligt efter att varorna är levererade eller tjänsten utförd, på så sätt får du betalningen snabbast möjligt.  

Kundadress är kundens adress som du skickar fakturan till. Ange kundens namn och adress, tänk på att förkortningar inte godkänns utan hela namnet på kunden ska skrivas ut.

Vad bokförs på 6992?

Kort sammanfattat är kontoplanen en lista över de bokföringskonton som används i en verksamhet. Bokföringskontona och redovisningen i sig visar var pengar kommer ifrån och hur de rör sig i företaget. Detta är du som företagare skyldig att redovisa enligt Bokföringslagen för att kunna rapportera in underlag till institutioner som exempelvis Skatteverket.

Bokföringen är dock inte bara ett nödvändigt ont. Den hjälper även dig själv och övriga intressenter att få en tydlig inblick i hur det går för företaget rent ekonomiskt.

En kontoplan kan se annorlunda ut beroende på vilken typ av verksamhet du bedriver, och det finns inga lagar eller regelverk som tvingar dig som företagare att använda någon specifik kontoplan. Den absoluta majoriteten av svenska företag använder sig dock av en variant av den så kallade BAS-kontoplanen, vilken ses som standard hos mer eller mindre samtliga redovisningsenheter.

Oavsett om du sköter din bokföring på egen hand eller tar hjälp av en redovisningsbyrå finns det en stor poäng i att förstå hur kontoplanen är uppbyggd. BAS-kontoplanen följer en logisk struktur med olika kontoklasser och grupperingar. Har du en grundläggande förståelse för dessa blir det betydligt enklare att veta vilka konton som ska användas i olika situationer.

BAS-kontoplanen är en bra standard att utgå från. Däremot är det fritt fram att anpassa kontoplanen efter företagets behov. Om du till exempel har ett åkeriföretag med många olika rörliga kostnader som du vill specificera, kan kontoplanen se ut enligt följande i kontoklass 4:

Vilka kostnader får dras av i en näringsverksamhet?

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

Resultatet av näringsverksamhet beräknas vid verkställande av inkomstbeskattningen så som denna lag stadgar. Med näringsverksamhet avses rörelse och yrkesutövning.

Vilka avgifter till Bolagsverket är avdragsgilla?

Please enable JavaScript to view the page content.Your support ID is: 1523752455676521709. n>Vi anmälde en förändring hos bolagsverket gällande styrelsen och har betalat med kort avgiften på 700 kr. 

Borde jag bokföra så här:

Vilka kostnader till Bolagsverket är avdragsgilla?

Please enable JavaScript to view the page content.Your support ID is: 1523752455676521709. n>Vi anmälde en förändring hos bolagsverket gällande styrelsen och har betalat med kort avgiften på 700 kr. 

Borde jag bokföra så här: