:

När behöver man inte ha kassaregister?

Innehållsförteckning:

 1. När behöver man inte ha kassaregister?
 2. När är det krav på kassaregister?
 3. Vad innebär ett kassaregister?
 4. Måste man anmäla kassaregister?
 5. Vilka måste ha kassaregister?
 6. Måste man ha kassaregister för Swish?
 7. Vad kostar ett kassaregister?
 8. Hur får man kassaregister?
 9. Hur gör man ett kassaregister?
 10. Vilket kassaregister ska jag välja?

När behöver man inte ha kassaregister?

Den som i näringsverksamhet säljer varor eller tjänster mot kontant betalning eller mot betalning med kontokort ska använda kassaregister (39 kap. 4 § SFL).

Ett företag kan vara undantaget från skyldigheten att använda kassaregister. Läs om de olika undantagen på sidan om undantag från skyldigheten att använda kassaregister. Varje självständig verksamhet inom ett företag ska enligt 39 kap. 6 § SFL bedömas var för sig.

När är det krav på kassaregister?

Alla företag måste ha ett certifierat kassaregister som registrerar all försäljning för att uppfylla Skatteverkets krav. Undantaget är företag som har en årlig omsättning på mindre än 190 400 kr (inkl. moms).

Vad innebär ett kassaregister?

 • Det ska vara tillverkardeklarerat, vilket innebär att det ska finnas en tillverkardeklaration för varje version eller program. De föreskrivna kraven på ett tillverkardeklarerat kassaregister testas dock inte av Skatteverket eftersom det anses vara tillverkarens uppgift och ansvar.
 • En kontrollenhet ska vara ansluten till kassaregistret. Kontrollenhetens uppgift är att läsa av och bevara kvittoinformation, vilken sedan ska finnas tillgänglig för Skatteverket vid en granskning i form av en kontrollkod. Informationen är inte åtkomlig för de som brukar kassaregistret.
 • Alla våra kassaregister och kassasystem är certifierade och vi på Allvåg sköter registrering av kassaregister samt skattekontrollenheterna med Skatteverket. 

Måste man anmäla kassaregister?

Alla näringsidkare som bedriver verksamhet inom handel där man tar betalt via kontanter (innefattar även kortbetalning) är enligt svensk lag skyldig att använda sig av ett certifierat skatteregister. Det är en apparat som räknar de varor (eller tjänster) som säljs och brukar även ha en kassa för växelpengar i samma system. Dagens kassaapparater är uppbyggda utifrån dagens moderna teknologi och har fler funktioner än tidigare.

Svenska handlare kan antingen köpa ett nytt eller begagnat kassaregister, men det finns även möjligheter till att hyra apparaten. Apparaterna ska vara godkända enligt det svenska skatteverkets föreskrifter och krav. Tar man över en verksamhet kan man även ansöka om att få kassaregistret överlåtet genom att göra en ändring av organisationsnumret hos skatteverket. Se dock bara till att registret stödjer denna typ av ändring, de flesta modeller gör det men det finns några varianter som har ägarändring blockerade av tillverkaren.

Vilka måste ha kassaregister?

En betalning som görs via Swish jämställs med en betalning med kontanter eller kontokort. Det innebär att det är reglerna om kassaregister i Skatteförfarandelagen som gäller. Överstiger summan av betalningarna med Swish, kontanter och kort fyra prisbasbelopp (186 000 kronor år 2019) måste företaget normalt sett ha ett certifierat kassaregister. 

Om företaget inte har ett certifierat kassaregister får kunden inget godkänt kvitto eller verifikat om ni inte själva skriver ett. Den bekräftelse man får i Swish egen mobiltjänst är inte ett komplett verifikat utan bara en bekräftelse på själva transaktionen. 

När försäljningen går via ett kassaregister är det viktigt att det går att urskilja hur betalningen genomförts. Olika knappar på registret gör att det går att registrera betalningssätt så att det tydligt framgår på kvittot. 

Måste man ha kassaregister för Swish?

En betalning som görs via Swish jämställs med en betalning med kontanter eller kontokort. Det innebär att det är reglerna om kassaregister i Skatteförfarandelagen som gäller. Överstiger summan av betalningarna med Swish, kontanter och kort fyra prisbasbelopp (186 000 kronor år 2019) måste företaget normalt sett ha ett certifierat kassaregister. 

Om företaget inte har ett certifierat kassaregister får kunden inget godkänt kvitto eller verifikat om ni inte själva skriver ett. Den bekräftelse man får i Swish egen mobiltjänst är inte ett komplett verifikat utan bara en bekräftelse på själva transaktionen. 

När försäljningen går via ett kassaregister är det viktigt att det går att urskilja hur betalningen genomförts. Olika knappar på registret gör att det går att registrera betalningssätt så att det tydligt framgår på kvittot. 

Vad kostar ett kassaregister?

Här kan du som har enskild firma, är ensam firmatecknare i ett bolag eller är registrerad med behörighet som ombud för ett företag anmäla och ändra både kassaregister och kontrollenheter. Du kan också se företagets kassaregisterinnehav. Du legitimerar dig via din e-legitimation.

Uppgifter om anmälan kan enbart lämnas av den som uppgifterna avser, det vill säga endast behörig person.

Bolag som har flera firmatecknare behöver utse ett registreringsombud som då kan registrera och ändra uppgifter om företagets kassaregister, detta eftersom firmatecknare endast har behörighet att läsa men inte registrera några uppgifter för företaget.

Hur får man kassaregister?

Hur anmäler man kassaregistret till Skatteverket?

Anmälan av kassaregister sker främst via Skatteverkets webbsida. Här följer en guide över hur detta kan gå till. För andra sätt att anmäla kassaregister eller för aktuell information om gällande regler kontakta Skatteverket via telefon 010-5766060 eller e-post [email protected] eller läs vidare på Skatteverkets webbplats under avdelningarna för kassaregister.

Hur gör man ett kassaregister?

Alla företag måste ha ett certifierat kassaregister som registrerar all försäljning för att uppfylla Skatteverkets krav. Undantaget är företag som har en årlig omsättning på mindre än 190 400 kr (inkl. moms).

Vilket kassaregister ska jag välja?

Hur ska du kunna veta vilket kassasystem som är rätt för dig? Det korta svaret är att:

Utgå alltid från Dig själv och Ditt företags behov först. Tänk att kassasystemet är hjärtat i ditt företag, investera därför i kvalitet. Tänk med 3 års horisont, hur ser behoven ut då. Tekniken kommer möjliggöra nya oanade förenklingar och effektiviseringar, men då måste ditt kassasystem vara byggt för det. Vi rekommenderar starkt att du bara utvärderar moderna molnbaserade digitala kassasystem som redan idag har färdiga kopplingar till automatiskt bokföring, e-handel, personalsystem, analysverktyg, lojalitetslösningar, med mera.

Det var det kortfattade svaret. Nedan går vi igenom 5 områden som du absolut bör lägga lite tid på att fundera på innan du bestämmer dig för ett kassasystem, och en kassaleverantör.