:

Hur bokför man förmedlingsavgift?

Innehållsförteckning:

 1. Hur bokför man förmedlingsavgift?
 2. Hur bokför man pensionsavsättningar?
 3. Vilket konto bokförs pensionskostnader?
 4. Hur bokför man stöld?
 5. Vad är Förmedlingsersättning?
 6. Vad bokförs på 6991?
 7. Är pensionsavsättningar avdragsgilla?
 8. Vad är konto 7570?
 9. Vad bokförs på 6950?
 10. Vad bokförs på konto 7690?
 11. Är stöld avdragsgillt?
 12. Vad händer om man bokför på fel konto?
 13. Vad är en förmedling?
 14. Vad innebär skattefri ersättning?
 15. Vad bokförs på 6992?

Hur bokför man förmedlingsavgift?

Vissa funktioner kräver en betalplan

Varje vecka får du som förare en utbetalning från Bolt för föregående veckas körningar. Dessa måste du bokföra och vi har gjort det superenkelt att lösa detta.

Hur bokför man pensionsavsättningar?

En företagare ansvarar själv för sitt pensionssparande. För att få allmän pension från staten måste den som driver ett aktiebolag ta ut lön och betala in skatter och arbetsgivaravgifter. Det är alltså lönen som företagaren tar ut som senare ger allmän pension. På lönen betalar aktiebolaget in en ålderspensionsavgift och en allmän pensionsavgift som en del av arbetsgivaravgiften till Skatteverket. För att tjäna in till allmän pension måste företagaren ha en årslön på minst 20 430 kronor (2022). Det finns även ett inkomsttak för pensionsrätten. Företagaren kan också ha rätt att göra ett avdrag för privat pensionssparande i sin deklaration om sparande sker i en pensionsförsäkring eller i ett individuellt pensionssparande. 

Vilket konto bokförs pensionskostnader?

Premier för pensionsförsäkring debiteras normalt konto 7410 Pensionsförsäkringspremier (BAS 2023). Förändring av pensionsskuld bokförs på konto 7420 Förändring av pensionsskuld. I den mån företaget behöver täcka upp för att en pensionsstiftelse inte har en förmögenhet som täcker företagets pensionsåtagande bokförs förändring av företagets förpliktelser på konto 7440 Förändring av pensionsstiftelsekapital. Utbetalda pensioner - direkt, via PRI eller motsvarande - debiteras konto 7460 Pensionsutbetalningar.

Erlagda förvaltnings- och kreditförsäkringsavgifter till FPG/PRI eller motsvarande debiteras konto 7470 Förvaltnings- och kreditförsäkringsavgifter.

Hur bokför man stöld?

Försäkringsersättning för skador på tillgångar och andra skador orsakade av en redovisningsenhet som utbetalas från en försäkring utgör en skattepliktig och momsfri inkomst i näringsverksamheten.

En redovisningsenhet som har en företagsförsäkring eller liknande försäkring kan få försäkringsersättning vid skador på tillgångar i redovisningsenheten och vid skador på tillgångar hos en tredje part som kräver skadestånd.

Vad är Förmedlingsersättning?

Se även: Arbetsförmedling och Medling

Förmedling innebar i äldre svensk förvaltningsrätt minskning i ett hemmans ränta och mantal eller bara i det ena slaget.

Vad bokförs på 6991?

 • 1 Kontoklass
 • 2 Kontogrupp
 • 3 6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla
 • 4 Bokföringsmässig effekt
 • 5 Bokföringsmässig sammanställning

Intäktskonto ökar alltid på debit och minskar på kredit(se nedan). Konton inom denna klass är att anse som Resultatkonton.

Är pensionsavsättningar avdragsgilla?

Vi har digitala möten för dig med eget företag som vill veta mer om pension. Mötena är gratis och du behöver inte anmäla dig eller registrera dig för att delta. Delta på ett informationsmöte

Vad är konto 7570?

Arbetsmarknadsförsäkringar är en grupp av försäkringar för anställda som bland annat omfattar livförsäkringar, försäkringar mot arbetsskador och pensionsförsäkringar.

Arbetsmarknadsförsäkringar kallas också för avtalsförsäkringar eftersom skyldigheten att teckna dessa försäkringar normalt regleras av kollektivavtal. Avtal om arbetsmarknadsförsäkringar kan även tecknas i anställningsavtal eller i andra avtal och delägare som inte är anställda kan frivillgt välja att teckna sig för arbetsmarknadsförsäkringar.

Vad bokförs på 6950?

30 Försäljning logi I kontogrupp 30 redovisas hotellrörelsens huvudintäkter, dvs. logiintäkter vid uthyrning av hotellrum och stugor samt intäkter som har ett direkt samband med logiintäkterna, t.ex. avgifter för No-Show, Early departure och röksanering, intäkter när flera personer bor i hotellrummet, t.ex. intäkter för extrasängar.I kontogruppen redovisas även rörliga provisioner som hotellet betalar till bokningssystem och resebyråer. Summan av kontogruppen visar därmed hotellets nettointäkt av uthyrning av hotellrum. 3010 Hotellrum (reducerad moms 12%) Här redovisas alla intäkter från uthyrning av hotellrum. Här ingår bland annat normalpriser, avtalspriser, helger, grupper, personalpriser, tjänsteövernattningar och diverse värdekort (netto) 3011 Affärsresenärer 3012 Möten 3013 Privat 3014 Grupp 3019 Rabatt hotellrum Här bokförs lämnade rabatter på hotellrum, utöver normala säsongs- och veckovariationer. 3020 Andra logiintäkter (reducerad moms 12%) Här redovisas andra logiintäkter. 3021 No-Show-intäkter (ej momspliktig omsättning) Två olika situationera) Intäkter till bolaget som uppstår när gästen har gjort en avbokning efter den tid avbokning kan ske utan avgifter men innan gästen kan sägas ha tillträde till rummet, d.v.s. kunden debiteras för rummet. Sådana intäkter utgör en form av skadestånd och är inte att hänföra momspliktig omsättning.

b) Beträffande intäkter som hänför sig till situationer när kunden inte har gjort någon avbokning och inte anländer eller då avbokning sker så sent att gästen kan sägas haft tillträde till rummet är rättsläget för närvarande ännu osäkert. Skatteverket har preliminärt uttryckt att sådana intäkter ändå skall hänföras till uthyrning av hotellrum (enligt konto 3010).

Vad bokförs på konto 7690?

30 Försäljning logi I kontogrupp 30 redovisas hotellrörelsens huvudintäkter, dvs. logiintäkter vid uthyrning av hotellrum och stugor samt intäkter som har ett direkt samband med logiintäkterna, t.ex. avgifter för No-Show, Early departure och röksanering, intäkter när flera personer bor i hotellrummet, t.ex. intäkter för extrasängar.I kontogruppen redovisas även rörliga provisioner som hotellet betalar till bokningssystem och resebyråer. Summan av kontogruppen visar därmed hotellets nettointäkt av uthyrning av hotellrum. 3010 Hotellrum (reducerad moms 12%) Här redovisas alla intäkter från uthyrning av hotellrum. Här ingår bland annat normalpriser, avtalspriser, helger, grupper, personalpriser, tjänsteövernattningar och diverse värdekort (netto) 3011 Affärsresenärer 3012 Möten 3013 Privat 3014 Grupp 3019 Rabatt hotellrum Här bokförs lämnade rabatter på hotellrum, utöver normala säsongs- och veckovariationer. 3020 Andra logiintäkter (reducerad moms 12%) Här redovisas andra logiintäkter. 3021 No-Show-intäkter (ej momspliktig omsättning) Två olika situationera) Intäkter till bolaget som uppstår när gästen har gjort en avbokning efter den tid avbokning kan ske utan avgifter men innan gästen kan sägas ha tillträde till rummet, d.v.s. kunden debiteras för rummet. Sådana intäkter utgör en form av skadestånd och är inte att hänföra momspliktig omsättning.

b) Beträffande intäkter som hänför sig till situationer när kunden inte har gjort någon avbokning och inte anländer eller då avbokning sker så sent att gästen kan sägas haft tillträde till rummet är rättsläget för närvarande ännu osäkert. Skatteverket har preliminärt uttryckt att sådana intäkter ändå skall hänföras till uthyrning av hotellrum (enligt konto 3010).

Är stöld avdragsgillt?

Huvudregeln är att utgifter för intäkternas förvärvande och bibehållande dras av som kostnad (16 kap. 1 § IL). Ränteutgifter och kapitalförluster som hör till näringsverksamheten ska dras av även om de inte är att se som sådana utgifter.

För att avdrag ska medges krävs inte något direkt samband mellan utgiften och någon specifik intäktspost. Det finns inte heller något krav på att utgiften ska ha varit nödvändig för att förvärva och bibehålla inkomster.

Enskilda näringsidkare kan dra av även sådana utgifter i verksamheten som uppstod före starten (16 kap. 36 § IL).

De utgifter som ska dras av enligt denna regel är de utgifter som näringsidkaren haft under det kalenderår då verksamheten påbörjades och det föregående kalenderåret.

Som ytterligare förutsättning gäller att utgiften ska vara av det slag att avdrag ska göras omedelbart i en näringsverksamhet.

Utgifter som det överlåtande och det övertagande företaget har i samband med en fusion eller en fission ska dras av (16 kap. 7 § IL).

Utgifter som ett aktiebolag har i samband med aktieutdelning och förändring av aktiekapitalet samt andra utgifter för bolagets förvaltning är avdragsgilla. Även utgifter som en ekonomisk förening har i samband med förändring av föreningens medlems- och förlagsinsatser samt andra utgifter för föreningens förvaltning är avdragsgilla (16 kap. 8 § IL). Detta är de direkt lagreglerade organisationsutgifterna. Därutöver finns ett flertal andra utgifter, som brukar betecknas som organisationsutgifter.

Vad händer om man bokför på fel konto?

Fel i bokföringen är ingen katastrof, särskilt om du rättar i ett tidigt skede. Så här gör du när du rättar en bokföringspost i företagets bokföring.

Fel i bokföringen är vanliga, de flesta som bokför själva råkar ut för det. Minst skada för dig blir det om du stämmer av bokföringen varje månad, vilket jag skriver mer om här. Felaktigheter kan bero på att du har missat en hyra, telefonräkning, elräkning eller någon annan kostnad som skulle ha varit bokförd. Du kan också ha bokfört ett felaktigt belopp, kanske att du har bokfört 1 873 kronor istället för det rätta beloppet 1 837. Kanske har du bokfört på fel konto. Ett annat vanligt fel är att du ser att det har dragits ett belopp på banken, men du saknar underlag. Små fel smyger sig lätt in, och blir inte stora om du hittar dem i tid.

Vad är en förmedling?

Se även: Arbetsförmedling och Medling

Förmedling innebar i äldre svensk förvaltningsrätt minskning i ett hemmans ränta och mantal eller bara i det ena slaget.

Vad innebär skattefri ersättning?

Arbetsgivaren kan betala dagtraktamenten för den tid arbetsresan varar om destinationen ligger på mer än 15 kilometers avstånd från antingen din bostad eller din egentliga arbetsplats. Även arbetsresans längd påverkar beloppet på dagtraktamentet.

 • De skattefria beloppen år 2023 framgår av Skatteförvaltningens årliga beslut
 • De skattefria beloppen år 2022 framgår av Skatteförvaltningens årliga beslut

Vad bokförs på 6992?

Förseningsavgift till Skatteverket bokförs på konto 6992 (Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla) eftersom det inte är avdragsgillt.

Om du har ett AB och behöver bokföra en förseningsavgift till Skatteverket kan du använda dig utav vår mall Förseningsavgift till Skatteverket