:

Hur ska jag bokföra återbäring från försäkringsbolag?

Innehållsförteckning:

 1. Hur ska jag bokföra återbäring från försäkringsbolag?
 2. Är ersättning från försäkringsbolag skattepliktigt?
 3. När ska försäkringsersättning bokföras?
 4. Hur redovisar man försäkringsersättning?
 5. Hur bokföra återbetalning försäkring?
 6. Hur bokför man en återbetalning?
 7. Vilka försäkringar är ej avdragsgilla?
 8. Vad är ersättning från försäkring?
 9. På vilket konto bokförs försäkring?
 10. Vad är försäkringsersättning?
 11. Hur bokföra kostnadsersättning?
 12. Hur bokförs ersättningsfond?
 13. När används konto 1684?
 14. Hur bokför man kompensation?
 15. Får ersättning från försäkringar?

Hur ska jag bokföra återbäring från försäkringsbolag?

Folksam har varit ett kundägt försäkringsbolag i mer än hundra år. Idag är vi ett välskött företag som mår bra.

Med återbäringen hoppas vi öka medvetandet om att vi ägs av dig och alla våra andra kunder – och visa på fördelarna med att vara delägare i ett kundägt företag.

Är ersättning från försäkringsbolag skattepliktigt?

Afa Försäkring använder kakor för att hjälpa oss att förstå användningen av vår webbplats och förbättra vår webbplatsprestanda. Du har möjlighet att göra egna inställningar för kakor nedan.

Dessa kakor behövs för att webbplatsen ska fungera tekniskt och funktionellt och måste därför accepteras för att kunna besöka sidan.

När ska försäkringsersättning bokföras?

Försäkringsersättning för skador på tillgångar och andra skador orsakade av en redovisningsenhet som utbetalas från en försäkring utgör en skattepliktig och momsfri inkomst i näringsverksamheten.

En redovisningsenhet som har en företagsförsäkring eller liknande försäkring kan få försäkringsersättning vid skador på tillgångar i redovisningsenheten och vid skador på tillgångar hos en tredje part som kräver skadestånd.

Hur redovisar man försäkringsersättning?

En företagare som fått en tillgång skadad (varulager, maskiner, byggnader etc.) och som får ersättning för det från sin försäkringsgivare ska inte redovisa utgående mervärdesskatt på försäkringsersättningen.

Försäkringsersättning som betalas ut till någon som fått en skada på grund av försäkringsavtalet är inte ersättning för någon vara eller tjänst som försäkringstagaren omsatt till försäkringsgivaren. Detsamma gäller försäkringsersättning för t.ex. stöld, inbrott, transportkostnader eller skördeskador. Det gäller också när försäkringsersättningen betalas av den skadevållande eller dennes försäkringsgivare.

Hur bokföra återbetalning försäkring?

Hejhej! kanske man kan få svar här?

Jag är inte superduktig på det här med bokföring men jag har ett progam bundet till bankkonto och kort och då funkar det rätt så bra. Men nu har lite problem dykt upp i alla fall;

Hur bokför man en återbetalning?

Hej.

En fråga hur jag skal bokföra (i enskild firma) en vara som är betälld och betalt från företagskontot innan nyår men som tyvärr inte kan levereras och jag fått pengarna tilbaka på samma kontot i dag.

Vilka försäkringar är ej avdragsgilla?

Du får bara dra av utgifterna om de enbart lagts ned för att höja din verksamhets skattepliktiga inkomster eller sänka avdragsgilla kostnader. Det kan exempelvis handla om advokat- och rättegångskostnader på grund av en tvist om priset på en levererad vara eller tjänst.Utgifter för skatteprocesser som rör svensk inkomstskatt är inte avdragsgilla eftersom svensk inkomstskatt inte är en avdragsgill kostnad hos näringsidkaren.

Du får bara göra avdrag för arbetskläder som inte ses som lämpliga att använda privat. Kläderna ska även ha speciella egenskaper som har ett klart samband med din verksamhet. Det kan till exempel vara arbetsbyxor för hantverkare med särskilda fickor för förvaring av verktyg och insydda knäskydd med mera.

Vad är ersättning från försäkring?

Ersättning för inkomstförlust vid en personskada ska motsvara skillnaden mellan den inkomst du hade före och den du har efter skadan. Beräkningen blir densamma vid alla typer av skadestånd vare sig det är fråga om trafikolycka eller en ansvarsskada (t ex om du halkar på en trottoar som någon försummat att sanda eller om du blir misshandlad). Ersättningen regleras i Skadeståndslagen kapitel 5.

Löntagare

På vilket konto bokförs försäkring?

De vanligaste är att försäkringar betalas en gång per år. En försäkring betalar man dessutom i förskott så därför brukar kostnaden periodiseras. Detta gäller även försäkringar på mindre belopp, trots att premierna betalas i förväg. När du betalar i förväg och periodiserar försäkringen, så delas betalningarna upp. Vid det första tillfället bokförs dock hela beloppet, första månadskostnaden och den förutbetalda premien. Ett tips är att alltid bokföra per månad om kostnaden per månad är högre än 1000 kronor. Ett exempel: Företaget X betalar en årlig premie på 6000 kr för sin företagsförsäkring via plusgirot. Då ska försäkringen bokföras på debet och Plusgirot på Kredit.

Vad är försäkringsersättning?

Tanken med försäkringar är att sprida risker över en större grupp och över tid.

Om till exempel ditt hus brinner ner så behöver du inte ha egen buffert för att bygga upp huset. Du betalar i stället en avgift, en premie, till ett försäkringsbolag. Genom försäkringen får du ekonomisk ersättning om du råkar ut för en brand eller annan oväntad händelse. Under ett år får försäkringsbolaget in premier från alla kunder, hela försäkringskollektivet. Alla hus brinner inte samtidigt och försäkringsbolaget kan betala ut ersättning till de kunder som drabbats av en brand eller en annan skada.

Hur bokföra kostnadsersättning?

Om utbetald ersättning i princip motsvarar utgifter i tjänsten som är avdragsgilla för den anställda, under "Övriga utgifter" under inkomst av tjänst, behöver arbetsgivaren inte innehålla skatt eller betala arbetsgivaravgifter. Arbetsgivaren måste ändå ha ett underlag för att kunna bedöma och beräkna den anställdas utgifter. Utbetald ersättning ska redovisas i arbetsgivardeklarationen på individnivå.

Hur bokförs ersättningsfond?

En redovisningsenhet som har erhållit försäkringsersättning från en försäkring för tillgångar som har skadats eller förstörts har en möjlighet att göra en avsättning till en ersättningsfond för att skjuta upp beskattningstidpunkten för försäkringsersättningen.

Försäkringsersättning från en sakförsäkring är en skattepliktig intäkt för en redovisningsenhet under det inkomstår då ersättningen erhålls men det är inte säkert att redovisningsenheten har hunnit anskaffa en ny tillgång eller reparera skadorna under samma inkomstår.

När används konto 1684?

Prenumerera

Hej! Hjälp mig snälla! Har precis börjat lära mig bokföring och nu har jag helt kört fast. Har bokfört en leverantörfaktura samt betalat den. Upptäckte att den betalades en gång till ett par dagar senare. Har alltså betalat den dubbelt.Jag har pratat med företaget som sa att jag kan dra av det på nästa faktura och betala mellanskillnaden bara, Hur bokför jag allt detta???? 1. Ska jag boka av den första betalningen som vanligt? 2. Hur bokför jag och bokar av extrabetalningen? 3. Hur bokför jag och bokar av nya fakturan där jag får dra av summan jag betalat för mycket och bara betalar mellanskillnaden? Snälla hjälp mig. :o Var övertydlig för jag känner mig lätt trög just nu Mvh Minna

Hur bokför man kompensation?

En arbetsgivare med totala årslöner (bruttolöner) om maximalt 130 prisbasbelopp kan teckna en försäkring mot höga sjuklönekostnader hos Försäkringskassan.

En försäkring mot höga sjuklönekostnader innebär att en arbetsgivare får ersättning från Försäkringskassan för sjuklöner och sociala avgifter på sjuklöner från och med dag 4 i en sjukperiod. Försäkringen gäller dock inte för anställda som omfattas av det särskilda högriskskyddet.

Får ersättning från försäkringar?

Om du kommer att leva ett aktivt liv som pensionär kan det vara bra att ha en olycksfallsförsäkring om du skulle skada dig. Riskerna för olycksfall minskar inte med åren. Tänk på att när du slutar arbeta så upphör de försäkringar som du haft via din arbetsgivare.

Har du flera försäkringar kan det vara lämpligt att behålla en som gäller livet ut. De flesta vuxen olycksfallsförsäkringar upphör dock vid 65 års ålder och går inte att nyteckna efter 55 års ålder.