:

Hur mycket skatt betalar man på sjukersättning?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket skatt betalar man på sjukersättning?
 2. Hur mycket skatt på sjukersättning 2023?
 3. Hur mycket höjs sjukersättningen med 2023?
 4. Är sjukersättning skattefri?
 5. Vad händer med sjukersättningen 2023?
 6. Vad får man inte göra när man har sjukersättning?
 7. När övergår sjukersättning till pension?
 8. Får de med sjukersättning höjd pension?
 9. Vad blir sjukersättningen 2024?
 10. Kan sjukersättning dras in?
 11. Hur länge kan man ha sjukersättning?
 12. Hur klarar man sig på sjukersättning?
 13. Får man pension på sjukersättning?
 14. Kan man få AFA vid sjukersättning?
 15. När sänks sjukersättning?

Hur mycket skatt betalar man på sjukersättning?

I tjänsten Räkna ut din skatt kan du enkelt göra en skatteberäkning. Du kan använda tjänsten om du till exempel har sålt en bostad, funderar på att flytta, har ett företag eller om du helt enkelt är nyfiken på din skatt. Du kan också räkna ut hur mycket rot- eller rutavdrag du kan få.

Hur mycket skatt på sjukersättning 2023?

Nytt för 2024 är att brytpunkten för statlig skatt INTE höjs med prisbasbeloppet. Regeringen meddelade den 3 september att den automatiska höjningen av brytpunkten ”pausas”. Det innebär att staten får in 12 miljarder kronor extra som annars skulle ha gått till höginkomsttagare.

Detta innebär en kraftig kursändring, eftersom höginkomsttagare varit den grupp som vunnit mest på tidigare höjningar av prisbasbeloppet. Exempelvis höjdes brytpunkten för statlig skatt 2023 med cirka 8,7 procent, vilket i praktiken var en jättelika skattesänkning för den tiondel av svenskarna som har högst inkomster. Mer om regeringens helomvändning ifråga om brytpunkten för statlig skatt.

LÄS ÄVEN: Nytt jobbskatteavdrag 2024 – då höjs funkisskatten igenUtredningen som skulle ge ekonomisk trygghet läggs nedEfter hårdare regler – så många har hamnat hos kronofogdenMer om ekonomisk trygghet vid funktionsnedsättning.

Bakgrunden till höjningarna är att SCB har beräknat prisbasbeloppet för 2024 till 57 300 kronor. Det är en höjning med 4 800 kronor eller 9,14 procent jämfört med 2023 års prisbasbelopp på 52 500 kronor.

Prisbasbeloppet baseras på inflationen mellan juni 2022 och juni 2023. Regeringen fastställde det nya prisbasbeloppet 12 september 2023.

2024 års höjning är den största på cirka 40 år. Även 2023 års höjning var ett rekord, då blev ökningen 8,7 procent.

Många förslag har redan avslöjats. I skrivandets stund (10 september) vet vi bland annat:

 • Ett nytt jobbskatteavdrag och motsvarande skattesänkning för pensionärer. Personer med sjuk- och aktivitetsersättning omfattas inte av skattesänkningarna. Därmed höjs funkisskatten.
 • Slopad uppräkning av brytpunkten för statlig inkomstskatt.

Prisbasbeloppet höjs 1 januari 2024 med rekordbelopp för andra året i rad. 2023 års höjning på 8,7 procent var den största höjningen på nästan 40 år.

2024 års höjning blir alltså ännu större – 9,14 procent enligt den beräkning som SCB släppte 14 juli 2023.

Prisbasbeloppet speglar prisutvecklingen, och det används för att skydda värdet på bland annat sjukersättningen. Höjningarna av ersättningar och bidrag ger alltså inte ökad köpkraft, utan är bara en anpassning till inflationen.

Följande ersättningar eller förmåner påverkas av prisbasbeloppet. Observera att olika förmåner har olika beräkningsregler. Alla förmåner höjs alltså inte lika mycket som prisbasbeloppet. Hur prisbasbeloppet påverkar varierar.

Hur mycket höjs sjukersättningen med 2023?

Många ersättningar och bidrag har höjts ordentligt, vilket innebär mer pengar på kontot för många svenskar. Bland har vi fått ökningar i sjukersättning, omvårdnadsbidrag, aktivitetsersättning, sjukpenning och många fler.

Är sjukersättning skattefri?

För att du ska få sjukersättning krävs det att du inte kan arbeta nu eller i framtiden på något arbete överhuvudtaget. Har du möjlighet att få en anställning, även om det rör sig om ett anpassat arbete, har du inte möjlighet att få sjukersättning. 

För att få sjukersättning krävs det också att du har varit yrkesverksam i Sverige. Du kan vara försäkrad i Sverige trots att du har jobbat i ett annat land. För att ta reda på om du har möjlighet att få sjukersättning bör du kontakta Försäkringskassan.

Tänk på! Bara den som inte kan jobba nu eller i framtiden har rätt till sjukersättning. 

Vad händer med sjukersättningen 2023?

Antalet äldre som fått sjukersättning har nästan fördubblats, från 741 till 1 540, när Försäkringskassan jämför antalet sex månader före med sex månader efter lagändringen den 1 september 2022.

– Med stor säkerhet handlar det om en effekt av lagändringen, säger Per Jansson, analytiker på Försäkringskassans analysavdelning.

Men han tillägger att det ännu är för tidigt att säga hur de nya reglerna påverkar utvecklingen på längre sikt. 

Vad får man inte göra när man har sjukersättning?

Kvinnan levde med ihållande och svår smärta efter en olycka 2015. Som en del i sin rehabilitering red hon under kortare stunder. Ibland deltog hon också i tävlingar, vilket hon ansåg mer kunde jämställas med ett fritidsintresse än ett jobb. Försäkringskassan tyckte dock att det visade att hon var arbetsför och krävde tillbaka den sjukpenning som betalats ut.

Kvinnan överklagade till kammarrätten som gick på Försäkringskassans linje. De ansåg att hon både borde ha anmält ändrade förutsättningar och förstått att det inte går att förena ridtävlingar med utbetalad sjukpenning. Rätten var dock inte enig om domen.

Kvinnan som led av bipolaritet var manisk i vissa perioder och deprimerad under andra. I en manisk period startade hon en kennel som registrerades som hobbyverksamhet av Skatteverket. Hon orkade dock varken ta hand om de hundar hon köpt in eller avla några nya kullar och verksamheten gick med stor förlust.

Trots att en överläkare i psykiatri beskrev hennes handlande under maniska perioder som oövertänkta och att de saknar ändamål ansåg Försäkringskassan att kvinnan jobbade samtidigt som hon fick sjukpenning och alltså hade en arbetsförmåga. De begärde tillbaka 222 0000 kronor i utbetald sjukpenning.

Efter ett överklagande fastslog Förvaltningsrätten att kvinnan skulle betala 130 000 kronor av summan då hon inte varit helt vid sina sinnes fulla bruk när hon startade kenneln.

När övergår sjukersättning till pension?

De som haft hel sjukersättning omedelbart före 65-årsdagen ska slippa ansöka för att gå i pension. Det är innebörden i en ny lag som börjar gälla från 1 januari, utifrån ett förslag från Pensionsmyndigheten.

Får de med sjukersättning höjd pension?

SVAR: Det är sjukersättning för de som fyllt 61 år och är för sjuka för att jobba kvar fram till pensionsåldern.

SVAR: Prövningen av din arbetsförmåga är inte lika hård. Arbetsförmågan prövas inte mot alla arbeten, utan mot de arbeten du haft de senaste 15 åren. Har du jobbat på ett äldreboende under den tiden så är det jobbet där som Försäkringskassan ska pröva om du klarar av. 

De ska också pröva om du kan ta ”andra lämpliga arbeten som är tillgängliga”. Men det är om det finns ett konkret erbjudande om annat lämpligt arbete hos din arbetsgivare eller andra arbetsgivare. I första hand prövas arbetsförmågan mot din gamla tjänst.

SVAR: Ersättningen är densamma som för vanlig sjukersättning, det vill säga 64,7 procent av din genomsnittliga inkomst under de senaste åren. Det är ett belopp som räknas fram av Försäkringskassan utifrån den lön du har haft. Om du jobbar på en arbetsplats som har kollektivavtal kan du också få extra ersättning från avtalsförsäkringen via Afa Försäkring.

Den som har sjukersättning kan ansöka om bostadstillägg från Pensionsmyndigheten.

Vad blir sjukersättningen 2024?

Prisbasbeloppet används för att beräkna många av ersättningarna du kan ha rätt till från Försäkringskassan. Prisbasbeloppet bestäms i januari varje år utifrån prisutvecklingen i samhället och gäller sedan för hela året.

Kan sjukersättning dras in?

Prisbasbeloppet används för att beräkna många av ersättningarna du kan ha rätt till från Försäkringskassan. Prisbasbeloppet bestäms i januari varje år utifrån prisutvecklingen i samhället och gäller sedan för hela året.

Hur länge kan man ha sjukersättning?

För tre år sedan drabbades jag av en stroke och är sedan dess förlamad i högra sidan av kroppen. Jag har också nedsatt syn. Förra året var jag i kontakt med en ombudsman på Kommunal och vi pratade då om sjukpenning kontra sjukersättning. Jag rekommenderades att uppbära sjukpenning så länge som möjligt eftersom det är mer fördelaktigt för mig än sjukersättning. Min läkare föreslår däremot att vi ska fundera på att söka sjukersättning för mig.

Försäkringskassan har inte någon gång sedan jag drabbades av sjukdom ifrågasatt min sjukskrivning. Kommunals ombudsman och min läkare rekommenderar alltså två olika saker. Finns det något rätt och fel i hur man ska göra? Hur beräknas sjukersättning? Tror mig ha förstått att den beror på mina tre bästa inkomstår under en ramtid. Vad som menas med ramtid vet jag inte. Inte heller vilka som är mina tre bästa inkomstår. 

Hur klarar man sig på sjukersättning?

SVAR: Det är sjukersättning för de som fyllt 61 år och är för sjuka för att jobba kvar fram till pensionsåldern.

SVAR: Prövningen av din arbetsförmåga är inte lika hård. Arbetsförmågan prövas inte mot alla arbeten, utan mot de arbeten du haft de senaste 15 åren. Har du jobbat på ett äldreboende under den tiden så är det jobbet där som Försäkringskassan ska pröva om du klarar av. 

De ska också pröva om du kan ta ”andra lämpliga arbeten som är tillgängliga”. Men det är om det finns ett konkret erbjudande om annat lämpligt arbete hos din arbetsgivare eller andra arbetsgivare. I första hand prövas arbetsförmågan mot din gamla tjänst.

SVAR: Ersättningen är densamma som för vanlig sjukersättning, det vill säga 64,7 procent av din genomsnittliga inkomst under de senaste åren. Det är ett belopp som räknas fram av Försäkringskassan utifrån den lön du har haft. Om du jobbar på en arbetsplats som har kollektivavtal kan du också få extra ersättning från avtalsförsäkringen via Afa Försäkring.

Den som har sjukersättning kan ansöka om bostadstillägg från Pensionsmyndigheten.

Får man pension på sjukersättning?

Det är först och främst storleken på din inkomst under hela livet som avgör hur mycket du kommer att få i pension. Gränsen för när pensionen påverkas negativt av att du får sjukersättning varierar från år till år. För 2021 är det du som haft inkomster över 29 750 kronor per månad, och sedan får sjukersättning, som får en lägre allmän pension på grund av att du har fått sjukersättning.

Hur många år du har sjukersättning spelar också roll. Har du den under lång tid, exempelvis i 20 år, så får du en lägre pension. Det beror på att sjukersättningen inte ökar i samma takt som lönen.

Om du har sjukersättning några år innan pension och tidigare hade en lön under 29 750 kronor per månad (2021) så förlorar du i stort sett ingenting i allmän pension.

Kan man få AFA vid sjukersättning?

Enklaste sättet att anmäla sjukdom till Afa är att anmäla via webben, alternativt beställa en blankett. Kolla nedan hur mycket pengar du kan få.

Det enklaste är att du eller en anhörig går in på Afa Försäkrings hemsida och anmäler på webben. Du kan också ringa 0771-88 00 99 och be Afa skicka hem en blankett till dig.

När sänks sjukersättning?

 • inte kan arbeta din vanliga arbetstid för att du är sjuk
 • förlorar inkomst

Du måste också vara försäkrad i Sverige. Det är du i regel om du bor och arbetar här. Om du bor eller arbetar i olika länder kan det finnas undantag, liksom om du nyligen flyttat hit.

När du som är anställd blir sjuk får du oftast sjuklön från din arbetsgivare de första två veckorna.