:

Kan man hämta ut någon annans id-kort?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man hämta ut någon annans id-kort?
 2. Hur hämtar man ut id-kort?
 3. Kan man hämta id-kort utan legitimation?
 4. Hur fixar man id-kort till barn?
 5. Kan vårdnadshavare hämta ut id-kort?
 6. Kan man hämta ut sitt barns pass?
 7. Måste barnet vara med när man hämtar ut pass?
 8. Vad händer om man inte hämtar ut sitt id-kort?
 9. Måste vårdnadshavare vara med vid id-kort?
 10. Hur hämta ut ID utan ID?
 11. Kan barn ha id-kort?
 12. Kan barn åka till Finland utan pass?
 13. Måste man ha kvitto för att hämta ut pass?
 14. Får barn resa med nationellt id-kort?
 15. Vad är skillnaden mellan id-kort och legitimation?

Kan man hämta ut någon annans id-kort?

 • Visa alltid giltig legitimation.
 • Namnet på legitimationen måste stämma överens med namnet på mottagaren och namnet på försändelsen.
 • Legitimationens giltighetstid får inte vara utgånget och kortet får inte vara skadat eller trasigt. 
 • Hämtar du åt någon annan behöver du visa både din och mottagarens legitimation. Om det är ett Rek behöver dessutom båda skriva under.
 • Vid personlig utlämning kan endast mottagaren hämta. Fullmakt och bud gäller inte. Se vilka legitimationer som är godkända.
 • Tar du emot en leverans hemma som innehåller alkohol behöver du kunna legitimera dig och ha fyllt 20 år.
 • Barn med giltig legitimation har rätt att kvittera och hämta Rek, paket och postförskott.

Hur hämtar man ut id-kort?

Hej! och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Nationella ID-kort som identitetshandling regleras i Förordning om nationellt identitetskort. Det är den förordningen jag kommer hänvisa till i mitt svar nedan.

Kan man hämta id-kort utan legitimation?

Endast fysiska id-handlingar är giltiga när du ska ansöka om pass eller nationellt id-kort. Det digitala id-kort som går att ladda ned via BankID gäller för närvarande inte som id-handling för någon typ av identifiering hos Polismyndigheten. 

Som giltig resehandling gäller även fortsättningsvis fysiska pass och nationella id-kort som utfärdats av Polismyndigheten.

Du hämtar passet eller det nationella id-kortet på passexpeditionen under dess öppettider. Det finns ingen tidsbokning för upphämtning av pass eller nationellt id-kort.

Hur fixar man id-kort till barn?

Endast fysiska id-handlingar är giltiga när du ska ansöka om pass eller nationellt id-kort. Det digitala id-kort som går att ladda ned via BankID gäller för närvarande inte som id-handling för någon typ av identifiering hos Polismyndigheten. 

Som giltig resehandling gäller även fortsättningsvis fysiska pass och nationella id-kort som utfärdats av Polismyndigheten.

Kan vårdnadshavare hämta ut id-kort?

Du som inte har något pass, och som inte har möjlighet att få ett, kan i vissa fall få ett främlingspass av Migrationsverket. Om du har blivit svensk medborgare ska du vända dig till Polisen för att ansöka om ett svenskt pass.

Kan man hämta ut sitt barns pass?

Barnet ska ha en finsk personbeteckning (personnummer) för att kunna ansöka om pass eller identitetskort. För att få en personbeteckning ska barnet först registreras i befolkningsdatasystemet i Finland.

Barnet och minst en av vårdnadshavarna ska besöka ambassaden personligen för att ansöka om pass eller identitetskort. Vänligen boka tid i förväg: Konsulatets kontaktuppgifter och länk till tidsbokning

Måste barnet vara med när man hämtar ut pass?

Migrationsverkets webbplats fungerar bäst i moderna webbläsare som Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox och Apple Safari. För att vara säker på att webbplatsen visas korrekt rekommenderar vi dig att byta till någon av dem om du använder webbläsaren Internet Explorer på din dator eller mobila enhet. Vi kan inte ge någon teknisk support om du använder vår webbplats i Internet Explorer.

Vad händer om man inte hämtar ut sitt id-kort?

Endast fysiska id-handlingar är giltiga när du ska ansöka om pass eller nationellt id-kort. Det digitala id-kort som går att ladda ned via BankID gäller för närvarande inte som id-handling för någon typ av identifiering hos Polismyndigheten. 

Som giltig resehandling gäller även fortsättningsvis fysiska pass och nationella id-kort som utfärdats av Polismyndigheten.

Du hämtar passet eller det nationella id-kortet på passexpeditionen under dess öppettider. Det finns ingen tidsbokning för upphämtning av pass eller nationellt id-kort.

Måste vårdnadshavare vara med vid id-kort?

Sökande alltid närvarande: När en minderårig ansöker om pass ska denna vara personligen närvarande på polisstationen, även om personen i fråga är ett spädbarn.

Vårdnadshavaren närvarande: Om sökande är under 15 år ska åtminstone den ena av vårdnadshavarna vara närvarande på polisstationen. En person som fyllt 15 år kan sköta sitt ärende på polisstationen på egen hand utan vårdnadshavare om vårdnadshavaren gett sitt skriftliga tillstånd för detta och om den sökandes identitet kan bestyrkas.

Att bestyrka barnets identitet: Ett barns identitet ska i princip styrkas med ett pass eller identitetskort. Om sådana handlingar inte finns, sker identifikationen på annat sätt. Vid behov kan en minderårig identifieras genom att vårdnadshavaren identifieras.

För ansökan om identitetskort för en minderårig krävs samtycke av alla vårdnadshavare.

Ansökan på nätet: Vårdnadshavarna kan ge sitt samtycke på nätet eller sända det skriftligen till polisstationen. Vårdnadshavaren som gör ansökan ger sitt samtycke direkt i ansökan. De andra vårdnadshavarna kan besvara en förfrågan till samtycke genom att logga in på polisens nättjänst. Samtycket kan också ges personligen på polisstationen.

Ansökan på polisstationen: Om ansökan görs på polisstationen, kan de vårdnadshavare som är med ge sitt samtycke muntligt. De vårdnadshavare som inte är med ger sitt samtycke skriftligt. 

Hur hämta ut ID utan ID?

Sökande alltid närvarande: När en minderårig ansöker om pass ska denna vara personligen närvarande på polisstationen, även om personen i fråga är ett spädbarn.

Vårdnadshavaren närvarande: Om sökande är under 15 år ska åtminstone den ena av vårdnadshavarna vara närvarande på polisstationen. En person som fyllt 15 år kan sköta sitt ärende på polisstationen på egen hand utan vårdnadshavare om vårdnadshavaren gett sitt skriftliga tillstånd för detta och om den sökandes identitet kan bestyrkas.

Att bestyrka barnets identitet: Ett barns identitet ska i princip styrkas med ett pass eller identitetskort. Om sådana handlingar inte finns, sker identifikationen på annat sätt. Vid behov kan en minderårig identifieras genom att vårdnadshavaren identifieras.

För ansökan om identitetskort för en minderårig krävs samtycke av alla vårdnadshavare.

Ansökan på nätet: Vårdnadshavarna kan ge sitt samtycke på nätet eller sända det skriftligen till polisstationen. Vårdnadshavaren som gör ansökan ger sitt samtycke direkt i ansökan. De andra vårdnadshavarna kan besvara en förfrågan till samtycke genom att logga in på polisens nättjänst. Samtycket kan också ges personligen på polisstationen.

Ansökan på polisstationen: Om ansökan görs på polisstationen, kan de vårdnadshavare som är med ge sitt samtycke muntligt. De vårdnadshavare som inte är med ger sitt samtycke skriftligt. 

Kan barn ha id-kort?

 • Du skal ikke lenger ha med skjema for samtykke. Samtykket kan enten gis når du møter til timen for å søke om pass eller nasjonalt ID-kort sammen med barnet, eller på et annet tidspunkt før timen.  
 • Begge foresatte må møte opp personlig for å gi samtykke til søknad om pass og nasjonalt ID-kort til barnet. Dere trenger ikke møte samtidig eller på samme pass– og ID-kontor. Dersom en foresatt bor i utlandet kan samtykket gis ved en utenriksstasjon. 
 • Du må ha med eget pass eller nasjonalt ID-kort for å gi samtykke.
 • Du kan gi samtykke til én enkelt søknad om pass og ID-kort, dette samtykket varer i 3 måneder. Eller du kan gi et varig samtykke til alle søknader frem til barnet er 18 år.
 • Du kan møte opp på alle pass– og ID-kontor for å kun gi samtykke. Du trenger ikke å bestille time når du kun skal gi samtykke. Barnet trenger ikke være med hvis du kun skal gi samtykke.
 • Barn som er 13 år eller eldre og som skal søke om et nasjonalt ID-kort uten reiserett, kan møte alene på pass– og ID-kontoret og uten samtykke. For alle andre søknader må minst én foresatt møte sammen med barnet når dere har time.

Kan barn åka till Finland utan pass?

Som finsk medborgare kan du använda passet som resedokument då du reser till alla länder. Passet är också ett identitetsbevis.

I EU-länder duger passet som resedokument så länge det är giltigt. När det gäller andra länder ska du hos resmålets beskickning kontrollera hur länge passet måste vara i kraft efter resans slut (i allmänhet 3 eller 6 månader).

I Finland kan du hämta passet vid vilken polisinrättning som helst eller elektroniskt via poliens e-tjänst. I utlandet bör du hämta det nya passet vid Finlands beskickning i destinationslandet. Om det inte finns någon finsk beskickning i destinationslandet kan du hämta en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document) vid ett annat EU-lands beskickning.

Måste man ha kvitto för att hämta ut pass?

Vi fixade nya pass i oktober,men har inte hunnit hämta ut dem. Jag tycks minnas att vi fick kvitton vi skulle ta med till Polisen,men jag kan för mitt liv inte hitta dem. Maken  påstår att det går bra ändå. "De måste ju se att vi fixat dem,de har ju t.o.m skickat sms till oss att vi kan hämta dem." Vem har rätt? Måste vi börja om från början IGEN!?

Svar på tråden Vad krävs för att hämta ut nya pass?

Får barn resa med nationellt id-kort?

Vilken legitimation du behöver varierar beroende på land och din nationalitet. Det är ditt ansvar att se till att du har all dokumentation som krävs för att uppfylla kraven för immigration, tull, hälsa och andra relevanta bestämmelser. Underlåtenhet att uppvisa korrekt dokumentation kan leda till att du bötfälls, för vilket du är ansvarig.

RESEHANDLINGAR FÖR PASSAGERARE PÅ RUTTER MELLAN STORBRITANNIEN OCH IRLAND

Vad är skillnaden mellan id-kort och legitimation?

Skatteverkets id-kort är en godkänd id-handling endast inom Sverige. Är du svensk medborgare kan du ansöka om det nationella id-kort hos polisen. Det nationella id-kortet går att använda som resehandling inom Schengenområdet.

Läs mer