:

Får någon annan köra min tjänstebil?

Innehållsförteckning:

 1. Får någon annan köra min tjänstebil?
 2. Vad händer om man kör företagsbil privat?
 3. Får man tanka privat bil med företagskort?
 4. Får man köra hem med firmabil?
 5. Hur mycket får man använda företagsbil privat?
 6. Vad kostar det att köra företagsbil privat?
 7. Hur mycket får man köra privat med företagsbil?
 8. Vad kostar det att köra egen bil i tjänsten?
 9. Hur mycket får man köra privat med förmånsbil?
 10. Är det värt att ha förmånsbil 2023?
 11. Måste jag använda min privata bil på jobbet?
 12. Får chefen kolla min körjournal?
 13. Får man tanka på företaget?
 14. Måste man föra körjournal på företagsbil?
 15. Måste man ha körjournal på företagsbil?

Får någon annan köra min tjänstebil?

 • bilens nybilspris
 • extrautrustning som inte ingår i nybilspriset, till exempel metalliclack och vinterdäck
 • om bilen är miljöbil
 • om den anställda kör minst 3 000 mil i tjänsten
 • fordonsskatten (gäller bilar med tillverkningsår 2018 eller senare som har tagits i trafik första gången den 1 juli 2018 eller senare).

Vad händer om man kör företagsbil privat?

För arbetsgivaren är förmånsbil ett sätt att ge personal som åker mycket bil i jobbet, till exempel säljare eller konsulter, en möjlighet att slippa slita på den privata bilen. För andra personalgrupper är förmånsbil inte lika vanligt.

Förmånsbil är en löneförmån som den anställde ska betala skatt på.

Förmånsbilen gör att den anställde får möjlighet att använda en ofta helt ny bil både i jobbet och privat till en fast månadskostnad. Ofta står arbetsgivaren för saker som service och besiktning vilket innebär att den anställde slipper oförutsedda extrakostnader.

Nu är det enkelt att rapportera milersättning för resor i tjänsten! Koppla MyBusiness till din elektroniska körjournal!

Får man tanka privat bil med företagskort?

Nej, din privata bil får inte tankas med företagskort ovaset om du har använt den i tjänst. Det finns möjlighet att erhålla en skattefri milersättning på upp till 25 SEK per mil för körningar utförda i tjänsten. Däremot, om företaget har en egen företagsbil, så kan den tankas med företagskort. Men om bolaget är ett litet bolag är det viktigt att upprätta en tydlig körjournal för att undvika en väldigt dyr förmånsbeskattning ifall skatteverket frågar efter uppgifter du inte kan presentera.

Om ditt företag betalar för ditt privata drivmedel, värderas förmånen till 120% av marknadsvärdet, inklusive moms. Till exempel, om bensinpriset är 20 kr per liter, är förmånsvärdet 24 kr per liter. Om du inte kan skilja mellan privat och tjänstekörning, beskattas du för hela drivmedelsutgiften på 120% av marknadsvärdet.

Får man köra hem med firmabil?

Kan vägen till jobbet ses som arbetstid? I regel inte, enligt det så kallade Tyco-målet som nyligen har avgjorts. Men det är skillnad på om du "ska" eller "får" ta bilen till jobbet.

Fackligt 25 februari 2020 kl 10:06

Hur mycket får man använda företagsbil privat?

En företagsbil kan underlätta många moment i arbetslivet, både för företaget och för dig som är anställd.  

Under 2018 fanns det cirka 300 000 tjänstebilar registrerade i Sverige. Det är många som anser att tjänstebilen är en nödvändighet för att klara jobbet och hålla kontakten med kunder såväl som leverantörer.

Vad kostar det att köra företagsbil privat?

Om arbetsgivaren låter dig använda en tjänstebil privat kallas det förmånsbil.  Att du själv får använda bilen privat räknas som en förmån och du som förare betalar inkomstskatt för förmånen. Håll reda på hur mycket du kör i tjänsten och privat. Tänk på att reglera i avtal vad som ska gälla om du får använda tjänstebilen även för privat bruk.

Arbetsgivaren är ytterst ansvarig för din arbetsmiljö när du använder bilen i tjänsten.

Hur mycket får man köra privat med företagsbil?

Ja, du får köra firmabil till och från jobbet. Har du tillgång till en firmabil som du inte förmånsbeskattas för så får du använda bilen för privat bruk "i ringa omfattning". Kommer ditt arbete däremot kräva att det görs mer eller mindre regelbundet, så rekommenderar vi att du läser det längre svaret på denna frågan.

Läs mer: Privat användning av servicebil - regler för firmabil

Det finns många regler för firmabil som ska följas, och som man ska vara medveten om. Om du har tillgång till en firmabil som du inte beskattas för som förmånsbil bör du därför ha koll på vad som gäller. Det är nämligen som regel alltid ditt ansvar att kunna bevisa att du inte använt bilen för privat bruk "i mer än ringa omfattning". 

Vad kostar det att köra egen bil i tjänsten?

Milersättning är en form av ersättning för dig som kör privat bil i tjänsten. Oavsett om det gäller dig som anställd eller dig som egenföretagare så finns det möjligheter att få ersättning för sin tjänstebilskörning i den privata bilen. Däremot kan det vara svårt att veta hur man som bilförare ska gå tillväga för att få denna milersättning. Vad säger egentligen Skatteverket om milersättning? Och vad är det som gäller vid utbetalning?

Enligt skatteverket har du som kör bil till och från jobbet rätt att få den så kallade milersättningen. Detta kan exempelvis vara vanligt för de som jobbar som försäljare, eller även i andra yrkesroller där man vanligtvis är i behov av att ta sig till olika platser och kunder. 

Har du som anställd, eller egenföretagare, då inte en specifik företagsbil kan det i många fall vara nödvändigt att man tar sig fram med sin egen privata bil. Det är just i sådana situationer som det kan bli tal om milersättning, även kallat bilersättning. Gäller det en företagsbil kan det även där finnas rättigheter för milersättning. 

Med en elektronisk körjournal från MiniFinder registreras din milersättning automatiskt. Luta dig tillbaka och fokusera på det du är bra på – MiniFinder löser resten. Begär en offert från MiniFinder eller skaffa elektronisk körjournal direkt.

Hur mycket får man köra privat med förmånsbil?

Om arbetsgivaren låter dig använda en tjänstebil privat kallas det förmånsbil.  Att du själv får använda bilen privat räknas som en förmån och du som förare betalar inkomstskatt för förmånen. Håll reda på hur mycket du kör i tjänsten och privat. Tänk på att reglera i avtal vad som ska gälla om du får använda tjänstebilen även för privat bruk.

Arbetsgivaren är ytterst ansvarig för din arbetsmiljö när du använder bilen i tjänsten.

Är det värt att ha förmånsbil 2023?

I och med dagens besked från Riksgälden att den ränta som sätts sista fredagen i november kommer vara 1,94% kan vi med hjälp av det Prisbasbelopp som regeringen fastställde redan i somras till 52 500 kr för 2023 räkna ut bilförmånen för nästa år.

Förmånsvärdet blir högre då både ränta och basbeloppet höjts, ränta har höjts från 0,5% (golvnivån) till 1,94% och basbeloppet höjts med 4 200 kr.

Måste jag använda min privata bil på jobbet?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då det tycks finnas ett krav på tillgång till privat bil i ditt anställningsavtal, kommer din chef förmodligen kunna kräva att du uppfyller detta krav. Det är naturligtvis tråkigt att din bil ska skrotas men detta är knappast något som din chef ska behöva rätta sig efter. Då jag förmodar att tillgång till privat bil var ett krav för att få den aktuella tjänsten, kan din chef också i fortsättningsvis kräva att du lever upp till detta krav. Din anställningsgrad på 60 procent påverkar enligt mig inte svaret på din fråga.

Får chefen kolla min körjournal?

Inför förhandlingen med facket är det viktigt att arbetsgivaren sätter sig in i vad dataskyddslagen säger om behandling av personuppgifter.

– När förhandlingen är klar bör arbetsgivaren också informera personalen om vad som kommer att ske, kanske genom att visa en ny eller uppdaterad policy. Fundera över vilket syftet är med att införa positioneringsteknik. En arbetsgivare som vill använda denna teknik för att uppfylla Skatteverkets krav på körjournaler, kan stödja sig på rättslig förpliktelse.

Får man tanka på företaget?

Det är omöjligt att ge en generell rekommendation om vilket av systemen som är mest fördelaktigt – använder du bilen även privat så är systemen tänkta att vara neutrala, men det kan finnas skillnader i vissa fall. Du får helt enkelt göra en beräkning och jämföra utfallen.

Vid beräkning av förmånsvärdet används följande formel:

Måste man föra körjournal på företagsbil?

Eftersom milersättning är skattefritt måste Skatteverket, din revisor eller arbetsgivare få en överblick över dina resor i form av en körjournal. Det finns vissa krav på hur journalen ska se ut och vad den ska innehålla som du måste vara uppmärksam på i denna process, beroende på om du använder en firmabil/förmånsbil eller din egen privata bil i jobbet. Om du har en förmånsbil kan det finnas fler uppgifter som du måste notera jämfört med om du använder din privata bil.

Skatteverket säger att de inte behöver se en körjournal såvida det inte är för att avgöra hur en firmabil har använts. Med det sagt uppmuntrar de dig ändå att ha en körjournal för att hålla koll på hur mycket du kört i företagets namn ifall arbetsgivaren granskas.

Härunder hittar du en lista på de saker du troligen kommer att bli ombedd att skriva ner och registrera för att visa användningen av en firmabil eller privat bil i jobbet

Måste man ha körjournal på företagsbil?

Det finns tre vanliga scenarion där en körjournal är nödvändig:

 • För att undvika skatteskyldighet för bilförmån vid privat körning, får bilen endast användas högst 10 gånger per år med en sammanlagd körsträcka på högst 100 mil. Företagsägare och anställda måste följa dessa riktlinjer för att undvika bilförmån. Notera att även resor mellan hemmet och jobbet eller hemresor på helger från annan ort räknas som privata resor.

 • Om du kör 3000 mil eller mer i tjänsten med en förmånsbil. Kan du få en lägre bilförmån på 75 procent av värdet. Klicka här för bilförmånsberäkning.